Všetky Obchodné podmienky Projektu

Elektrotechnické vzdelanie - Elektronické Počítačové systémy; Práca v zdravotnom sektore; Psychológia; Abnormálna Psychológia; Parapsychológia - Paranormálne a nadprirodzené javy; Psychoanalýza snov; Psychoterapia; NLP a koučing; Lekárska Kineziológia; Pyramídy a pyramidálna energia; Astrálne projekcie a mimotelové stavy; EEG Biofeedback.

Obchodné podmienky tvoria nevyhnutnú súčasť nášho projektu. Naša Zisková časť a Nezisková časť tvoria náš Projekt ako celok; Spoločné definície pojmov a spoločné podmienky platné pre ziskovú a zároveň aj pre neziskovú časť. Pred objednaním služieb a zaplatením, prečítanie Všetkých našich obchodných podmienok je pre Vás prosím povinné...