Chronologicky publikované Úspešne vyriešené prípady z našej terapeutickej praxe

Stručne o našich príkladoch z praxe

So súhlasom klientov a za podmienky, že sa vynechajú ich bibliografické údaje, mená, sa nám podarilo zdokumentovať a publikovať ich prípady a príbehy chronologicky, retrospektívne od roku 2018 až po rok 2006 a aj tematicky v podobe nasledovných článkov. Chronológia, tematickosť začínajú článkom s číslom 0 (Najľahšia tematická náročnosť) a končia článkom s číslom 19 (Najťažšia tematická náročnosť).

Prípady sú zdokumentované našími odbornými poradcami v kombinácii s dokumentáciou našich klientov v rámci ich sebareflexie.

Zdokumentované prípady sú súhrn vyriešených prípadov z praxe nášho odborného poradcu Radovana Babica; z praxe nášho odborného poradcu Andreja Dragomireckého a z praxe našich ostaných odborných poradcov...

Príklady z našej dlhoročnej terapeutickej praxe

Na základe dlhoročných skúseností z našej praxe sme pre Vás pripravili podrobný zoznam terapeutických riešení a pozitívnych zámerov, ktoré si v našej Ultimátnej terapii spracujete, vyriešite, nastavíte a dosiahnete...

Návrat k bohu: Náš ultimátny stvoriteľ Boh - Aláh - Aton alebo terapia bielym svetlom. Boh vysvetlený z vedeckého, psychologického a náboženského hľadiska a ako tieto poznatky vieme využiť pre Vašu terapiu. Článok taktiež pojednáva o problematike menom Zázrak...

Naša terapia môže byť aplikovaná ako u jednotlivcov tak aj u rodiny ako celku. V článku je náš úspešne vyriešený a zdokumentovaný prípad terapie 5-člennej rodiny. Riešené problémy v rodine: Alkoholizmus manžela; Anorexia dcéry; Nekomunikovaine o pocitoch a potrebách; Rodinná dohoda; Partnerská dohoda a iné...

Vyriešené prípady: 1. Problémy s erekciou, Impotencia; Výsledok: Chuť na sex, kvalitné spermie, Potencia a tehotenstvo partnerky klienta; 2. Problém s otehotnením; Výsledok: Tehotenstvo a Prirodzený pôrod doma; 3. Túžba po dieťati; Výsledok: Panenský pôrod; 4. Strašidelné sny a Paranormálne aktivity, Výsledok: Sny a problémy prestali...

Hovorí sa, že po vytrhnutí Vašich riadnych zubov Vám už ďalšie (tretie) zuby nenarastú. Ale skutočne je tomu tak? My sme iného názoru. Platí pravidlo, že fantázii sa medze nekladú. V rámci 7 ročnej terapie jednej našej klientky sme dosiahli u nej dorastenie všetkých 32 vytrhnutých zubov, kde klientka nosila predtým zubnú protézu...

Časť DNA sa považovala za neprebádanú či ako "DNA odpad". My sme využili a "aktivovali" aj túto časť. Je totiž možné dosiahnuť dorastenie končatiny na podobný spôsob, ako keď jašterici dorastie odtrhnutý chvost. Vyriešený prípad: Amputovaná ľavá noha; Výsledok terapie: Končatina dorastená, Schopnosť vyskočiť vertikálne do výšky 10 metrov...

Problémy: Poškodený mozog; Kóma; Klient zbavený svojprávnosti; Strata pamäte; Roztrúsená skleróza; Neuropsychiatrická porucha; Kognitívna invalidita; Koktanie; Demencia; Mentálna zaostalosť; Porucha osobnosti; Po 12 ročnej terapii: Opravený mozog; Návrat z kómy; Navrátená svojprávnosť; "Aktualizovaná" osobnosť; Odomknuté vyššie funkcie mozgu...

Náš zakladateľ a vizionár nemal problém obhájiť záujmy projektu a obstáť aj pred samotnou psychiatriou. Diagnostiky: Prirodzené ilúzie (Delusional in nature); Euthymická (Pozitívna) nálada; Zameranie na detaily - Autistické spektrum; Vysoká inteligencia; Naivita; Syntonická kultúrna viera. Výsledok: Nie sme hrozba ani pre seba ani pre ostatných...