Obsah

O nás

Atlantis Industries jméno

 • Atlantis: Atlantida; Industries: Průmyslová odvětví; Může být chápáno jako:
 • "Průmyslová odvětví Atlantidy".
 • Nebo jako "Technologie Atlantidy jsou zpět".

Právnická osoba

 • Název společnosti: Atlantis Industries s.r.o.
 • Sídlo společnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.
 • Obchodní rejstřík: Spisová značka C 302955 vedená u Městského soudu v Praze.
 • IČ: 075 51 100.
 • DIČ: V současnosti nejsme plátci DPH.

Sociální byznys

 • Po odečtení nákladů, všechny naše zisky jsou reinvestovány zpět do byznysu především za účelem dalšího rozvoje projektu, vývoje a výzkumu apod.
 • Naším ultimátní cílem je, aby projekt operoval a nabízel naše služby globálně ve všech zemích planety a ve všech jazycích.
 • Pojem Sociální byznys (Originální angl. název Social business) byl zaveden osobou jménem Muhamad Yunus (obrázek následuje) - Celosvětově známým ekonomickým expertem a nositelem Nobelovy ceny za mír.

Muhamad Yunus

Naše revoluční a inovační služby: Unikátnost a výhody

 • Na základě poučení se z historie lidstva, naše duchovní technologie byly navrženy, vyvinuty a veřejně zpřístupněny v podobě našich služeb a kurzů VÝHRADNĚ A EXKLUZIVNĚ za účelem pozitivních, konstruktivních, kreativních, mírových a humanitárních aplikací.
 • Naše služby jsou plně automatizované reálnou resp. NEumělou inteligencí.
 • Terapie mezi Vámi a našimi odbornými poradci a terapeuty probíhá na dálku v podobě audio-video zabezpečené telepatické komunikace resp. v podobě tzv. mentálního rozhovoru.
 • Telepatická schopnost je v každém z nás a je každému z nás dostupná.
 • Mnohé naše služby absolvujete v pohodlí Vašeho domova resp. odkudkoliv ve Vašem vlastním čase.
 • Naši odborní poradci jsou Vám dostupní nonstop 24 hodin denně, 365 dní v roce a budou Vás doprovázet a navigovat všemi našimi službami, které pro Vás budou mít primárně terapeutické a očistné účinky spolu s jejich sekundárními účely, pro které byly tyto služby navrženy.
 • Naše odborné poradenství je chápáno jako univerzální komplexní terapie a přirozená léčba, které řeší VŠECHNY problémy a aspekty života - Spirituální a duchovní záležitosti; Emoční a psychické problémy; Fobie; Biologické symptomy a bolesti; Existenční a finanční problémy; Vztahové a partnerské problémy; Sexuální problémy; Jakékoliv lékařské či psychiatrické diagnostiky a mnohé další.
 • Princip našeho odborného poradenství spočívá v tom, že Lidský mozek je nejvýkonnější počítač na světě:
 • Lidský mozek, tělo a DNA jsou hardware tohoto počítače; Lidská mysl je jeho software.
 • Vaše podvědomí, jako součást tohoto počítače, zaznamenává nonstop informace o příčinách Vašich problémů.
 • Po nalezení a uvědomění si příčiny Vašeho problému a jejím následném odstranění, problém trvale zmizí a více se již nevrátí - Vaše tělo se stane vůči stejnému nebo podobnému problému trvale imunní.
 • 1% Vaší terapie tvoří Hlubinná abreaktívna psychoterapie (HAP) - Je to forma regresní terapie za plného vědomí klienta BEZ nutnosti hypnózy.
 • Další 1% Vaší terapie budou tvořit aspekty našich prvních kurzů - Práce s dušemi; Reiki a Technika kvantového dotyku.
 • Vzhledem k tomu, že každý jsme individuální, zbylých 98% Vaší terapie tvoří mnohé terapeutické postupy jako např. NLP a koučink; Psychoanalýza snů; Mentální operace a mnohé další postupy navrženy a integrované specificky a individuálně pro Vás.

Jak absolvujete naše služby

1. Musíte být otevření novým věcem, novým možnostem apod.

2. Nesmíte se sebelitovat či chtít, aby Vás litovali jiní - Musíte Vy sami chtít na sobě pracovat a změnit se. Pamatujte, že 1% Vašeho úspěchu spočívá v naší pomoci vůči Vám; 99% Vašeho úspěchu spočívá ve Vaší iniciativě.

3. Prostudujte si prosím chronologicky od vrchu až po samý spodek naší stránku resp. její jednotlivé položky a to včetně audio a video materiálů v našem archivu.

Nastudování výše zmíněných materiálů je povinné za účelem, že se aktualizuje Váš systém víry, Vaše Placebá, čím budete připraveni pro absolvování našich služeb. 

Pamatujte prosím, že za 80% Vaši léčby a terapie jsou zodpovědné právě Vaše správně a optimálně nastaveny Placebá, 20% úspěchu Vaši léčby a terapie tvoří naše odborné poradenství.

Pamatujte také prosím, že bez nastudování těchto materiálů Vám naše služby nebudou fungovat.

4. Po kompletním nastudování požadovaných materiálů, zavřete si prosím oči a následně Vám budou ve Vaší mysli v podobě mentálního filmu promítnuty pro Vás relevantní úspěšně vyřešené příklady z naší terapeutické praxe.

5. Po absolvování předešlých kroků, uhraďte prosím patřičnou částku za příslušnou službu na náš účet.

6. Po uhrazení financí se ujistěte, že máte patřičný klid a prostor.

7. Pohodlně se usaďte, zavřete si oči a na základě následujícího obrázku si vybavte / představte našeho odborného poradce Andreje Dragomireckého - našeho hlavního odborného poradce.

Andrej Dragomirecký

8. Se zavřenýma očima, ve Vaší mysli vnímejte Andrejovou telepatickou / mentální komunikaci - jeho myšlenky Vůči Vám a řiďte se následně jeho instrukcemi.

9. Cílem je, abyste se po každém sezení, po každém absolvování naší služby či kurzu cítili lépe, uvolněnější, spokojenější. 

10. Každá následující služba je podmíněna tím, abyste absolvovali předcházející službu, jinými slovy - absolvujete služby chronologicky tak, v jakém pořadí jsou popsány.

Archiv - Chronologický vývoj projektu

Stručně o Andrejovi Dragomireckém, 1932 - 2017

V 80. letech 20 století, Ing. Andrej Dragomirecký zavedl Československou variantu regresní terapie, bez nutnosti hypnózy, tzv hlubinnú abreaktívní terapii.

Andrej se narodil v roce 1932 v Praze. Vzděláním byl elektrotechnický inženýr. Získal titul Profesora psychologie H.C. Baltské pedagogické akademie a stal se členem Mezinárodní akademie psychologických věd. Následně přednášel několik let na katedře psychologie ČVUT jako externí pracovník.

Také působil na českých lékařských psychiatrických klinikách jako technický pracovník, kde v tomto období obdržel 4 patenty pro psychiatrické diagnostické přístroje.

Po návštěvě USA, kde se s regresní terapií seznámil, začal pracovat jako odborný poradce, kde ve své praxi se odkazoval především na jeho publikace.

Andrej byl zakladatelem občanského sdružení "Československá společnost pro hlubinnú abreaktivní terapii" a "Společnosti aplikované filozofie".

Do své praxe zavedl i problematiku přivtělených duší (Zbloudilé duše, zmatené či dokonce umělé, které se pohybují mezi lidmi a mohou vnikat do jejich těl a ovlivňovat jejich myšlení i funkce organismu).

Andrej Dragomirecký: O hlubinné abreaktívní psychoterapii (HAP)

Andrej Dragomirecký: Přivtělené duše - Příčiny našich problémů

Vzpomínky na Andreje Dragomireckého

Kde cesta a znalosti Andreje Dragomireckého skončili, tam náš projekt začíná a pokračuje. Andrej zemřel v roce 2017 a v tomto roce se následně inkarnoval do našeho krystalového týmu, kde se naučil dalším mnohým novým terapeutickým postupům, naučil se všechny světové jazyky a stal se naším hlavním odborným poradcem. V roce 2017 zároveň začíná příběh našeho projektu videem "Terapie z minulosti do budoucnosti 1.díl". Video následuje...

Komplexní terapie - Hledání příčin problémů v našem podvědomí

Telepatie v terapii; Urychlení léčby také na dálku pomocí tzv. Mentální pyramidy a neurotechnologií

Ultimátní technologická řešení pro naši planetu

Pokročilá a Ultimátní terapie

Krystalový tým: Náš tým odborných poradců a specialistů; Jak se Andrej Dragomirecký stal naším odborným poradcem

Co předcházelo tomu, že Vás naši odborní poradci vědí navigovat přes problémy, kterými si sami prošli

Příčiny problémů v našem dětství

Služba: Revoluční terapie

Cena: Zdarma.

Délka: 1 hodina.

Lokalita: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.

V této službě si zpracujete, nastavíte a dosáhnete Váš optimální Systém víry a Vaše Placebá v podobě

 • Vašeho optimálního a pozitivního postoje k problematice "Sci-fi se stalo realitou".
 • Vašeho optimálního postoje k takovéto formě terapie v podobě telepatické komunikace.
 • Vašeho optimálního postoje ke všem naším službám.
 • Vaši optimální motivaci absolvovat všechny naše služby, čímž se zároveň odemkne i Váš životní účel.

Služba: Základní terapie

Cena: 1000.-Kč, 1 osoba.

Délka: 1 hodina.

Lokalita: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.

Cíl služby

V této službě si zpracujete a odstraníte všechny příčiny a překážky, které Vám brání tomu, abyste si postupně zaplatili a absolovali VŠECHNY naše ostatní následující služby.

Služba: Přivtelené duše a ich odvod do světla; Reiki; Technika kvantového doteku/TKD

 • Cena: 1000.-Kč, 1 osoba.
 • Lokalita, kde absolvujete kurz: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.
 • Kurz spočívá ze 3 částí.

1.část: Kurz - Práce s přivtělenými dušemi a jejich odvod do světla

Motýl odcházející do světla reprezentuje duši, její rozvoj a cestu mezi / a jednotlivými životy.

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Naučíte se vnímat, vidět a cítit duše, které po smrti nenašli svůj klid a které jsou všude kolem nás.
 • Prisídlené duše jsou také forma příčin našich problémů.
 • Naučíte se s dušemi komunikovat a následně je odvést do světla.
 • Kurz je vhodný a zároveň doporučený i pro Vás kteří již s dušemi nějakým způsobem pracujete - V takovém případě Vás kurz naučí vnímat duše na jiných, vyšších vibracích, kde takové "sofistikované" a "komplexnější" duše byste normálně s Vašimi současnými schopnostmi nevěděli " detekovat ".
 • Pamatujte, že každá dušička odvedena do světla znamená masivní progres a urychlení transformace.
 • Ultimátní cíl tohoto kurzu je u Vás dosáhnout to, abyste došli do stádia, kde Vám bude stačit zadat mentální příkaz "Odvést duši / duše prosím" a o ostatní se následně postará náš globální automatizovaný systém odvodu duší. Po skončení tohoto kurzu:
 • 98% - Bude spočívat v tzv. automatizovaném odvodu duší Vaším podvědomím, Vaší aurou ve spolupráci s naším automatizovaným systémem pro odvod duší.
 • 2% - Bude spočívat ve Vašem tzv. vědomém odvodu duší, což využijete zejména v našich následujících službách.

2.část: Zasvěcení do Reiki

Reiki vstupující do těla přes korunní čakru.

 • Délka Zasvěcení: 1 hodina.
 • Reiki je univerzální vesmírná energie nonstop proudící všude kolem nás.
 • Reiki energie vstupuje do těla přes hlavu resp. přes naši korunní čakru.
 • Účelem zasvěcení do Reiki je zároveň rozšířit a optimalizovat Vaši korunní čakru tak, aby přes ni proudilo natrvalo do Vás už co nejvíce této univerzální energie.
 • Naše zasvěcení do Reiki Vám umožňuje využití této energie pro léčivé účely zejména skrze ruce osobně nebo na dálku pro Vás ale i pro léčení jiných.
 • Služba je vhodná a doporučená zároveň i pro Vás, kteří jste již byli zasvěceni do kteréhokoliv stupně Reiki rovněž i pro Vás, kteří léčíte rukama. V takovém případě je to pro Vás aktualizace, kterou můžete chápat jako "Presvěcení" nutné pro absolvování našich následujících služeb. Stejné pravidlo platí i pro kurz "Technika kvantového doteku".
 • Zasvěcení do Reiki je Vaše unikátní, silná, empirická, spirituální, duchovní a očistná zkušenost.
 • Budete napojení na naši kolegynku Isis (obrázek následuje), která Vás následně do Reiki zasvětí.

Isis

3.část: Kurz - Technika kvantového doteku / TKD

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Technika kvantového dotyku spočívá v manipulaci informací na subatomární - kvantové úrovni.
 • Kvantový dotyk pokračuje a navazuje právě tam, kde kompetence a znalosti Reiki končí, jinými slovy TKD dokáže pomoci s širším spektrem problémů.

Služba: Ultimátní terapie

Popis

Ultimátní terapeutické řešení jsou takové, během kterých si zpracujete VŠECHNY Vaše problémy z Vašeho běžného každodenního života. Také v daných tématech je to to nejvyšší, co je možné dosáhnout, výše už v dané problematice není kam jít - proto ten název "Ultimátní".

Seznam každodenních aspektů, které si v rámci našeho Ultimátního odborného poradenství zpracujete, nastavíte a dosáhnete

 • Dosažení pozitivního a plnohodnotného života, po jakém toužíte.
 • Trvalé "Železné zdraví"; "Pevné nervy" a silná psychika, které Vás podrží vždy a všude a za každých okolností.
 • Trvalá eliminace potřeby návštěvy lékařů ve finálních stádiích Ultimátního poradenství - Výjimky budou tvořit povinné lékařské prohlídky např. ve Vaší práci apod.
 • Trvalé vysazení jakýchkoliv Vašich léků; hormonální antikoncepce; brýlí, strojku na poslech a všech ostatních předmětů, které jsou pro Vaše tělo nepřirozené.
 • Trvalá eliminace různých závislostí z Vašeho života: Alkohol; cigarety; hazardní hry a různé jiné závislosti či návykové látky.
 • Finanční svoboda a nezávislost.
 • Přitáhněte si do života práci, která Vás bude bavit, naplňovat, kde se budete cítit doceněni, kreativní, užiteční a pod., práci, kde se nebudete cítit vyhoření, neužiteční atd.
 • Časová svoboda - získáte "Všechen čas světa".
 • Trvalé filtrování, eliminace a nepřipouštění si do života informace, záležitosti a podněty, které nevíte ovlivnit.
 • Optimalizace váhy a její následné konstantní a trvalé udržování na těchto optimálních hodnotách.
 • Nastavení si limitů a mantinelů co jste ochotni ve Vašem životě tolerovat a co ne.
 • Návrat k Vašemu původnímu ženskému jádru:
 • Optimální a pozitivní postoj k Vaší ženskosti, ženským orgánem menstruaci a cykličnosti.
 • Nebudete mít problém trvale vyslovovat slovo "Menstruace".
 • A mnohé jiné aspekty spojené se ženskostí.
 • Pravidelná a bezbolestná menstruace: 
 • Menstruaci budete mít každé poslední 4 dny každého měsíce - jinými slovy budete naladěné na rytmus planety.
 • Na základě takové pravidelnosti si můžete také lépe zorganizovat Váš čas. 
 • Volná menstruace: 
 • Funguje na bázi reflexu - podobně jako vylučujete z těla moč.
 • Nepotřebujete žádné hygienické potřeby. 
 • Návrat k Vašemu původnímu mužskému jádru.
 • Vztah na míru na základě partnerské dohody resp. přitáhnete si do života partnera, po kterém toužíte.
 • Každodenní komunikaci obou partnerů o svých pocitech.
 • Každodenní intimní život obou partnerů.
 • Vysazení hormonální a jiné antikoncepce z Vašeho intimního života:
 • Aplikace tzv. "Mentální antikoncepce" - ochrana před početím pouze pomocí Vaší mysli.
 • Počneťe si miminko, když se na to budete skutečně oba cítit připraveni, do té doby si oba partneři mohou užívat kažodenný intimní život.
 • Pro dosažení tohoto záměru je třeba, aby tuto službu absolvovali OBA partneři.
 • Pro ženy, které máte problém s otěhotněním - dosažení těhotenství.
 • Samooplodnění a panenský porod pro ženy po přechodu - K oplodnění dochází bez pohlavního styku a bez nutnosti spermie a to jen za pomoci Vaší mysli.
 • Nastavíte si požadované a vytoužené pohlaví Vašeho budoucího dítěte - Vaše budoucí dítě se Vám narodí v pohlaví jaké si přejete.
 • Přirozený porod u Vás doma.
 • Nastavení optimální výchovy Vašich dětí mladších než 18 let, čímž zároveň získáte i více času pro sebe:
 • Trvalá rodinná harmonie na základě rodinné dohody; nastavení nejnutnějších a základních rutin v rodině.
 • Delegujte svým dětem patřičnou odpovědnost v mnoha oblastech.
 • Naučte své děti optimální pokoře k financím, naučte je vážit si finance.
 • Zredukování návštěv lékařů Vašich dětí na nejnutnější minimum a to na povinné lékařské prohlídky jako např. potřebné lékařské prohlídky do školy, do letních táborů apod.
 • Legislativa umožňuje, že Vaše dítě může od jeho určitého věku (15 let pro rok 2018 pro ČR) navštěvovat lékaře už samy - dosáhněte i tento záměr.
 • Naučte své děti, aby si s našimi odbornými poradci zpracovávaly jejich problémy už samy a to bez Vašeho dalšího zapříčinění. Cena: 2000.-Kč, Měsíční paušál, 1 dítě mladší než 18 let.
 • Naučte své děti, aby si s našimi odbornými poradci psali jejich domácí úkoly už samy a aby se učili samy a to bez Vašeho dalšího zapříčinění. Cena: 2000.-Kč, Měsíční paušál, 1 dítě mladší než 18 let.
 • A mnohé další aspekty Ultimátního poradenství.

Cena, délka a lokalita Ultimátního poradenství

Cena: 2000.-Kč, 1 hodina, 1 osoba.

Délka KOMPLETNÍHO absolvování Ultimátní terapie: Pro každého individuální.

Lokalita: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.

Zaplacenou částku můžete využít: Pro Vás anebo kde Vy sloužíte jako médium.

V následujících případech budete sloužit jako médium, kde přes Vás se odstraní problémy jiných

 • Pro Vaše nenarozené plody v děloze.
 • Pro Vaše děti mladší než 18 let, kde za úspěch Vašich dětí je třeba:
 • 95% - Zpracování a odstranění problémů Vašich dětí přes Vás jako médium.
 • 5% - Je nutná Vaše přímá verbální komunikace s Vašimi dětmi.
 • Pro terapii Vašeho zvířete - Je doporučeno, aby naše terapie šla souběžně s jeho standardní veterinární péčí. 
 • Pro lidi, kteří jsou v komatu.
 • Pro lidi, kteří jsou zbaveni svéprávnosti.

Mentální operace - nezbytná součást Ultimátního poradenství

Postup je podobný lékařské operaci.

Mentální operace je terapeutický postup aplikován pro kterýkoli orgán. V jejím průběhu Vám naši specialisté z krystalového týmu, samozřejmě také na dálku, na energetické úrovni vyoperují špatné informace, nastaví Vám tam pozitivní a optimální informace jako např. zdravé orgány; mentálně transplantují nové orgány apod. a tělo přijme tyto informace za své.

Následně jsou tyto informace z energetické úrovně postupně a průběžně aktualizovány do Vašeho DNA a následně jsou manifestovány i na biologické a fyzické úrovni Vašeho těla.

K tomu, aby byla mentální operace úspěšná je třeba samozřejmě v rámci Ultimátního poradenství odstranit všechny problémy a překážky, které by bránily úspěchu mentálních operací, jinak by se problém mohl do budoucna vrátit.

Mentální operace probíhají ve většině případů v době, kdy relaxujete resp. když spíte, kdy má tělo nejnižší spotřebu energie a kdy fungují v největší intenzitě jeho přirozené léčebné, opravné a regenerační mechanismy.

Lékařská operace versus Mentální operace z naší praxe:

 • 95% případů - Mentální operace šla souběžně s lékařskou operací.
 • 5% případů - Mentální operace nahradila lékařskou operaci a lékařská operace nebyla nutná.

Vzhledem k tomu, že každý jsme individuální, někdo mentálně operace potřebuje, někdo ne. Vy, kteří je potřebujete, pro Vás je tento terapeutický postup nezbytný v rámci Vašeho úspěšného pokroku. Tato fakta Vám budou samozřejmě komunikovány, doporučeny a navrženy naším odborným poradcem.

Cena: 2000.-Kč, 1 mentální operace, 1 osoba.

Cena našeho odborného poradenství MEZI jednotlivými našimi následujícími službami / kurzy

2000.-Kč, 1 hodina, 1 osoba. 

Služba: 32 Zdravých zubů

 • Anatomicky by lidské tělo mělo mít po správnosti 32 zubů.
 • Cílem této služby je, abyste měli v těle všech 32 zdravých zubů za účelem absolvování všech našich následujících služeb.
 • Vezměte prosím na vědomí, že tato služba NIE je nutná, pokud máte všech 32 zubů zdravých, bez kazů, stejně nemáte žádné korunky, implantáty, můstky - jinými slovy v takovém případě můžete považovat tuto službu za "absolvovanou".
 • Avšak pokud máte v zubech kazy, plomby, pokud máte implantáty, můstky, korunky, protézy, vytržené zuby či jakékoliv jiné problémy s Vašimi zuby - pro Vás je tato služba rozhodně potřebná za účelem, že tyto aspekty ovlivňují a brzdí správné funkce elektrických obvodů těla potřebných pro naše následující služby.
 • Cena za léčení/opravu/dorůstaní 1 zubu: 3000.-Kč, 1 zub, 1 hodina, 1 osoba.
 • Délka vyléčení/opravení/dorůstaní 1 zubu: Pro každého individuální.
 • Lokalita, kde absolvujete službu: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.

Služba: 4 Zdravé končetiny - Dorůstaní amputovaných končetin

 • Princip je podobný, jako když je ještěrke odtržen ocas a ocas jí následně doroste.
 • Cíl je, abyste měli dorostlé všechny 4 končetiny za účelem absolvování všech našich následujících služeb.
 • Vezměte prosím na vědomí, že tato služba NIE je nutná, pokud máte všechny 4 končetiny - jinými slovy v takovém případě můžete považovat tuto službu za "absolvovanou".
 • Avšak pokud máte amputovanou 1 nebo více končetin; nebo máte v končetinách např. umělé klouby či jiné umělé a tělu nepřirozené materiály, v takovém případě je služba pro Vás nutná.
 • Cena za opravení/dorůstaní 1 končetiny: 5000.-Kč, 1 končetina, 1 hodina, 1 osoba.
 • Délka opravení/dorůstaní 1 končetiny: Pro každého individuální.
 • Lokalita, kde absolvujete službu: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase. 

Kurz: Rychlé čtení; Rychlé mluvení; Porozumění rychlého mluvení

 • Cena: 8000.-Kč, 1 osoba.
 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Lokalita, kde absolvujete kurz: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.
 • Lidský mozek má potenciál číst a vnímat až 5000 slov za minutu
 • Informace a texty budete přijímat v podobě mentálního filmu.
 • V kurzu se naučíte přijímat velké množství informací v co nejkratším čase.
 • Lidské tělo má potenciál mluvit a porozumět až 100 slovům za minutu.
 • Tento kurz Vám pomůže tento potenciál a tyto schopnosti odemknout a aktivovat.

Kurz: Univerzální Vesmírný jazyk a Telepatie

 • Cena: 13 000.-Kč, 1 osoba.
 • Lokalita, kde absolvujete služby: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.
 • Služba spočívá ze dvou částí.

1.část: Univerzální Vesmírný jazyk

 • Délka kurzu: 1 hodina. 
 • Princip spočívá v principech Univerzálního vesmírného jazyka, od kterého se odvíjejí všechny ostatní jazyky - lidské jazyky na této planetě (světové jazyky), zvířecí, mimozemské atd.
 • Po ukončení kurzu budete ovládat Univerzální vesmírný jazyk, který Vám umožní ovládat jakýkoliv jazyk ve všech aspektech - Ústní a komunikační, písemná, poslech; jazyk jakéhokoliv druhu zvířete; mimozemské jazyky atd.

2.část: Kurz Vědomé telepatické komunikace

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Telepatie bude fungovat na stejný způsob, jakým telepaticky komunikujete skrz audio-video hovor s našimi odbornými poradci a specialisty.
 • Vaše Telepatická komunikace bude zabezpečená, soukromá.

Kurz Vědomého zhmotňování objektů z Vaší mysli

Myšlenková forma (Thought form) / Ťulpa(s)

 • Cena: 21 000.-Kč, 1 osoba.
 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Lokalita, kde absolvujete kurz: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.
 • Po ukončení kurzu si budete vědět zhmotnit z Vaší mysli jakékoli objekty, v jakýchkoli množstvích, velikostech, barvách a pod. Táto služba NEumožňuje vyrábět zbraně.
 • Dnes, když máme v PC text nebo nějaký 3D objekt a stiskneme tlačítko "VYTISKNOUT", tiskárna nám následně vytiskne ať už text nebo 3D objekt (tzv. 3D tisk).
 • Stejný princip funguje i s naší myslí:
 • V mysli vytvoříme prototyp objektu, jakéhokoliv objektu.
 • Prototyp testujeme, doladíme až k dokonalosti a vytvoříme finální verzi objektu připravenou pro "tisk".
 • Zadáme mentální příkaz "Zhmotnit a Materializovat".
 • Následně se nám objekt zmaterializuje v prostoru k tomu určeném - objeví se jakoby "odnikud", avšak tato záležitost má také své zákonitosti, principy, svou logiku a pravidla...
 • Na principu zhmotňování Vám budou "doručeny" resp. zhmotněny i naše následující produkty:
 • "Agregáty na volnou energii" a "Stroje fungující na antigravitační pohon".
 • Po zaplacení, produkt se Vám jednoduše zhmotní "jakoby odnikud" na jakoukoli vzdálenost a kdekoli do světa.

Produkt: Agregát na volnou energii

Cena: 34 000.-Kč, 1 agregát. 

Stručný popis

Agregát na volnou energii zachycuje okolní přirozené energie 7 základních elementů, které jsou dostupné nonstop a v neomezených množstvích a následně je přeměňuje na čistou elektrickou energii (True Green Energy Source).

Takový zdroj energie je považován za NEvyčerpatelný zdroj.

Výhody produktu

 • Žádné rotační či mechanické části.
 • Vysoká mechanická odolnost.
 • Velmi dlouhá trvanlivost.
 • Agregát generuje elektřinu nonstop přes den; v noci; za jakéhokoli počasí; jakéhokoliv ročního období; jakýchkoliv atmosférických podmínek; za deště; v jakémkoli prostředí apod.
 • Agregát slouží VÝHRADNĚ A EXKLUZIVNĚ za účelem NEcentralizovaného zdroje energie - Není žádná centrální elektrárna, každý přístroj/domácnost má svůj vlastní zdroj energie.
 • Generována elektřina je čistá elektrická energie:
 • Neznečišťuje životní prostředí.
 • Žádné škodlivé vibrace které by rušily prostředí.
 • Žádný elektromagnetický smog.
 • Žádné CO2 či jiné emise.
 • Odolnost vůči vedlejším účinkům "moderní doby" - Vůči znečištění, vůči elektromagnetickému smogu, vůči rádiovým vlnám, vůči radiaci atd.
 • Pro Vás jednorázová investice - Zaplatíte si za agregát a následně máte elektrickou energii natrvalo zdarma a v neomezených množstvích.
 • Agregát je Vám doručen a nainstalován na dálku - agregát se jednoduše zhmotní na požadovaném místě a to kdekoliv na Planetě se nacházíte.
 • Doba kompletního nainstalování agregátu do Vašich přístrojů: 1 minuta.

Použití agregátu na volnou energii

 • Místo kde máte Váš současný elektroměr od poskytovatele elektrické energie:
 • V takovém případě se elektroměr jednoduše přemění na agregát.
 • Vy se už jen odhlásíte od Vašeho současného dodavatele elektrické energie.
 • Vaše auto na spalovací motor:
 • Všechny potřebné součástky včetně spalovacího motoru, alternátoru, baterie apod. se přemění na auto s elektrickým motorem, agregátem a ostatními potřebnými elektrickými součástkami.
 • Ostatní součástky jako výfuk apod. budou "odinstalovány" resp. odhmotneny - také na dálku.
 • Doporučené je, aby auto během procesu přeměny stálo na místě a mělo vypnutý motor a aby i Vy jste byli mimo auta, stejně platí i pro následující.
 • Vaše elektrické auto: Vaše baterie a s ní související součástky se přemění na agregát.
 • Vaše průmyslové stroje: Do Vašich přístrojů budou agregáty zhmotněné do jejich optimálních prostor.
 • Motorky.
 • Lodě.
 • Mnohé ostatní přístroje fungující na spalovací motor či na elektrickou energii s výjimkou běžných domácích spotřebičů.
 • Agregát Nebude nainstalován v elektrárnách.

Produkt: Stroj fungující na Antigravitační pohon

Cena: 55 000.-Kč, 1 stroj s antigravitačním pohonem.

Podrobnější informace k službě již brzy ...

Kurz: Vědomá Teleportace a Cestování v čase: Přesuňte se kamkoli pomocí vaší mysli

 • Cena: 89 000 CZK, 1 osoba.
 • Kurz spočívá ze dvou částí.

1.část: Kurz Vědomé teleportace

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Lokalita, kde absolvujete kurz: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.
 • Princip takové formy teleportace spočívá v tom, že Vaší myslí otevřete portál mezi místem, kde se nacházíte a místem, kam se chcete přemístit.
 • Následně přes portál přejdete do požadovaného místa na stejný způsob, jak když přejdete přes otevřené dveře z jedné místnosti do jiné místnosti...
 • Vezměte prosím na vědomí, že na lokality pro naše další následující kurzy se jednoduše budete již teleportovat a po skončení kurzu se jednoduše teleportujetě zpět.

2.část: Kurz - Vědomé cestování v čase - Do minulosti, Do pararelných realit, Do budoucna

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Princip spočívá v otevření tzv. časového portálu a následným přechodem přes tento portál.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Bermudský trojúhelník, Atlantský Oceán.

Služba: Eliminace spánku a jídla; Levitace; Telekineze; Ovládání počasí; Dýchání pod vodou; Dýchání ve Vesmíru a ve vakuu

 • Cena: 144 000.-Kč, 1 osoba.
 • Kurz spočívá ze 6 částí.

1.část: Kurz - Eliminace potřeb spánku a jídla

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase.

2.část: Kurz - Vědomá levitace za pomoci Vaší mysli

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Platforma na vrchu pyramidy Chitzen Itzá, Yucatán, Mexiko, Střední Amerika.

3.část: Kurz - Vědomá Telekineze

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Tunguska, Rusko.

4.část: Kurz - Vědomé ovládání a kontrola počasí Vaší myslí

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Aljaška, Severní Amerika.

5. část: Kurz - Přirozené dýchání pod vodou

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Egejské moře

6.část: Kurz - Přirozené dýchání kdekoliv ve Vesmíru, ve vakuu, na kterékoliv planetě

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Planeta Mars (30 minut) a následně Planeta Venuše (30 minut).

Kurz: Necítení žádné bolesti; Odolnost vůči jakémukoli tlaku; Odolnost vůči jakýmkoli teplotám

 • Cena: 233 000.-Kč, 1 osoba.
 • Tento kurz se skládá z několika částí.
 • Po skončení celého tohoto kurzu Vašemu tělu tyto vlivy již Vadit nebudou.
 • 1.část: Kurz - Odolnost a nevnímaní jakékoliv bolesti:
 • Lokalita: Tibet, Délka kurzu: 1 hodina.
 • 2.část: Kurz - Odolnost vůči extrémně nízkým teplotám:
 • Lokalita: Vrchol hory Mount everest, Nepál, Himaláje; Délka: 1 hodina.
 • Následně Lokalita: Planéta Pluto, Délka: 1 hodina.
 • 3.část: Kurz - Odolnost vůči extrémně vysokým teplotám:
 • Lokalita: Zemské jádro, Délka: 1 hodina.
 • Následně Lokalita: Přímo NA a V našem Slunci, Délka: 1 hodina.
 • 4.část: Kurz - Odolnost vůči jakémukoli tlaku včetně jakéhokoli tlaku pod vodou:
 • Lokalita: Mariánský příkop (Mariánska priekopa), Tichý oceán; Délka: 1 hodina.
 • Je to optimální lokalita vzhledem ktomu, že Mariánský příkop je nejhlubší místo Zemského povrchu pod hladinou Severního Tichého oceánu.

Služba: Eliminace potřeby pití vody; Vědomá změna pohlaví; Rentgenové vidění; Odolnost vůči jaderné a atomové radiaci; Generování energetického štítu

 • Cena: 377 000 CZK, 1 osoba.
 • Kurz spočívá z 5 částí.

1.část: Kurz - Eliminace potřeby pití vody

 • Délka kurzu: 1 hodina
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Saharská poušť, Afrika.
 • Po absolvování tohoto kurzu Vaše tělo nebude potřebovat pít vodu už vůbec.

2.část: Kurz - Aktivace Androginy anebo Vědomá změna pohlaví a následné přepínání mezi pohlavími

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz:
 • Potopený kontinent MU na dně Pacifického oceánu.
 • Hawai, Velikonoční ostrov, Fiji, Tonga a Rarotonga jsou pozůstatky tohoto potopeného kontinentu.
 • Kurz Vás naučí měnit své pohlaví:
 • Všichni máme v sobě i mužské i ženské energie (Androginy).
 • Vaše osobnost, paragenetika, vlastnosti a schopnosti Vám zůstanou, budete měnit jen Váš fyzický vzhled (Shape shifting).
 • Mezi jednotlivými pohlavími resp. jejich vzhledem budete vědět vědomě "přepínat" podle potřeby...

3.část: Kurz - Rentgenové vidění

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Machu Picchu, Peru, Jižní Amerika.

4.část: Kurz - Odolnost vůči jaderné a atomové radiaci

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Zabetonován jaderný reaktor, Chernobyl, Ukrajina.

5.část: Kurz - Vědomé generování energetického štítu / silového pole (Force field / Force shield), přes který nic nepronikne

 • Délka kurzu: 1 hodina.
 • Optimální lokalita, kde absolvujete kurz: Potopený kontinent Atlantida na dně Atlantského oceánu.

Obchodní podmínky; Reklamační řád; Fakturace

Definice pojmu Klient

Klientem Poskytovatele se stávají: Čtenáři; Posluchači a diváci stránky Poskytovatele; Osoby, které na náš účet zaplatili za naše služby; Osoby, které s námi písemně komunikují; Rodič dětí mladších než 18 let, pro které rodič objednává služby Poskytovatele; muži; ženy; Fyzické osoby; Právnické osoby.

Obchodní podmínky

Odborné poradenství neslouží jako náhrada standardní lékařské péče.

Je doporučeno, aby Odborné poradenství šlo souběžně se standardní lékařskou péčí Klienta.

Odborné poradenství neslouží k řešení nouzových zdravotních situací, které vyžadují okamžitý lékařský zásah (Emergencies).

Vzhledem k tomu, že Odborné poradenství vyžaduje koncentraci a soustředěnost, odborné poradenství NIE je poskytnuto osobám, které jsou pod přímým vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Výjimku tvoří léky užívané Klientem předepsané jeho lékařem.

Je doporučeno, aby odborné poradenství pro zvíře Klienta šlo souběžně s jeho standardní veterinárskych péčí.

Klient si je vědom, že Odborné poradenství je automatizované a poskytované tzv. Reálnou resp. NEumělou inteligencí.

Klient se řídí instrukcemi uvedenými na stránce Poskytovatele stejně se Klient řídí také instrukcemi Odborných poradců Poskytovatele.

Odborní poradci Poskytovatele přechovávají optimální a profesionální míru empatie a sympatie vůči Klientovi. Avšak ve spolupráci s klientem Poskytovatel netoleruje sebelítost ani lítost vůči klientovi nevyjadřuje, stejně vůči klientovi nevyjadřuje jakoukoliv náklonnost či soucit. Za účelem zachování profesionality jsou Odborní poradci Poskytovatele maximálně objektivní, nestranní, nezaujatí a profesionální na základě toho, že pracují především s objektivními fakty a daty komunikovaných z podvědomí Klienta.

Ve spolupráci s klientem Poskytovatel NEtoleruje negativní kritiku, negativní názory, vulgarismy či jiné nevhodné a neslušné chování - Poskytovatel akceptuje a toleruje Konstruktivní kritiku a Konstruktivní názory, slušné chování a pod.

V případě pokud obdržíme písemnou komunikaci v podobě Negativního postoje popsaného a definovaného v předchozím bodě, vyhrazujeme si právo na takovou formu písemné komunikace nereagovat a taková písemná korespondence bude Poskytovatelem smazána.

Poskytovatel umožňuje Klientovi možnost, aby děti Klienta, mladší než 18 let, mohli řešit jejich problémy s Odbornými poradci Poskytovatele samy a bez nutnosti dalšího zapříčinění Rodiče dětí, který v takovémto případě objednává služby. Stejně poskytovatel umožňuje Klientovi, aby si děti Klienta, mladší než 18 let, s Odbornými poradci klienta psali jejich domácí úkoly, učili se a pod. V takovém případě dává Klient Poskytovateli zaplacením příslušné částky souhlas k tomu, aby naši Odborní poradci Poskytovatele pracovali s dětmi klienta mladšími než 18 let.

V případě, že dojde k samooplodnění / samopočetí dítěte matkou, Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za náležitosti spojené s úřady, určováním otcovství dítěte apod. - za tyto náležitosti je odpovědný výlučně Klient.

Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli aktualizovat a je na odpovědnosti Klienta si změnu obchodních podmínek sledovat. Nicméně klientovi jsou změny podmínek komunikovány automaticky skrz jeho intuici.

Klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami uhrazením příslušné částky Klientem na účet Poskytovatele.

Reklamační řád

V rámci odborného poradenství je úkolem Odborných poradců Poskytovatele pomoci Klientovi identifikovat a odstranit příčiny jeho problémů co nejdříve. V rámci toho je vyžadována maximální spolupráce klienta (Maximální koncentrace; maximální soustředěnost; ochota přiznat si chybu a poučit se z ní; iniciativa Klienta; ochota na sobě pracovat atd). Odborný poradce Poskytovatele může dát Klientovi také tzv. domácí úkoly (Nastudování si dalších dodatečných materiálů NEuvedených na stránce Poskytovatele; promluvit si o svých pocitech s osobou pro Klienta relevantní a mnohé další). Odborný poradce může také požádat Klienta, aby navštívil jeho lékaře. Pokud náš odborný poradce vidí, že z Klientovy strany není adekvátní a dostatečná spolupráce, Odborný poradce klienta na tento fakt upozorní. Avšak pokud i po upozornění nebude Klient dostatečně s Odborným poradcem spolupracovat, vyhrazujeme si právo ukončit jakoukoli spolupráci s Klientem a Klientovi v takovém případě jakékoliv zaplacené finance nebudou vráceny.

Vzhledem k tomu, že každý je individuální, Klient si je vědom, že tělo potřebuje svůj čas a že manifestace záměrů zpracovaných a nastavených v Odborném poradenství Poskytovatele vyžadují svůj čas - Některé záměry mohou být manifestovány a viditelné hned, jiné záměry se mohou manifestovat a být patrné později. Finance nebudou vráceny, pokud Klient nepociťuje nebo nevidí změny ihned.

Fakturace

V případě potřeby faktury nám Klient napíše jeho fakturační údaje (Fyzická nebo právnická osoba) spolu s informacemi o platbě a následně mu bude faktura zaslaná na jeho email. Údaje Klienta budou použity výhradně a exkluzivně pouze za účelem vystavení faktury.

Ochrana údajů

Podle legislativy o ochraně údajů zachováváme o Vašich údajích maximální mlčenlivost, stejně je neposkytneme ani žádným třetím stranám. 

Poslední Aktualizace podmínek

17.10.2018.

Bankovní spojení

 • Bankovní spojení pro platby v České republice: 2401506175/2010
 • Bankovní spojení pro mezinárodní platby v českých korunách:
 • IBAN: CZ07 2010 0000 0024 0150 6175
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
 • Abyste se ujistili, že dostaneme přesnou částku v českých korunách uvedenou v našem ceníku, v medzinárodním převodu, v internet bankingu nastavte prosím "OUR" v políčku "Hrazení Poplatků / Who will pay fees / Fees are paid by / Fees Disposition".
 • Do zprávy pro příjemce napište prosím "Odborné poradenství ".
 • Poštovní adresa banky: Táboritská 1782/40; 130 00 ; Praha 3; Česká republika.

Kontakt, Kontaktní formulář

Radovan Babic - jednatel a mluvčí společnosti; Email: radovan@a-i.global.