Obsah

Služba: Odborné poradenství

Ultimátní terapie

Popis

Ultimátní terapeutické řešení jsou jsou chápány jako univerzální komplexní terapie a přirozená léčba, během které si zpracujete VŠECHNY Vaše problémy z Vašeho běžného každodenního života. Také v daných tématech je to to nejvyšší, co je možné dosáhnout, výše už v dané problematice není kam jít - proto ten název "Ultimátní".

Délka KOMPLETNÍHO absolvování Ultimátní terapie

Pro každého individuální.

Lokalita

V pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase a to kdekoliv ve světě se nacházíte.

Ceník

 • 1000.-Kč, 1 hodina, 1 osoba.
 • 4000.-Kč, 4 týdny, 1 osoba.
 • 50 000.-Kč, 1 rok, 1 osoba.
 • 98 000.-Kč, 2 roky, 1 osoba.
 • 250 000.-Kč, 5 let, 1 osoba.
 • 480 000.-Kč, 10 let, 1 osoba.

Zaplacenou částku můžete využít

 • Pro Vás osobně.
 • Nebo pro Vaše zaměstnance.
 • Nebo pro situace, kde Vy sloužíte jako médium.

V následujících případech budete sloužit jako médium, kde přes Vás se odstraní problémy jiných

 • Pro Vaše nenarozené plody v děloze.
 • Pro Vaše děti mladší než 18 let, kde za úspěch Vašich dětí je třeba:
 • 95% - Zpracování a odstranění problémů Vašich dětí přes Vás jako médium.
 • 5% - Je nutná Vaše přímá verbální komunikace s Vašimi dětmi.

 • Pro terapii Vašeho zvířete.
 • Pro lidi, kteří jsou v komatu.
 • Pro lidi, kteří jsou zbaveni svéprávnosti.

Jak to probíhá

1. Prostudování materiálů

Prostudujte si prosím kompletně a poctivě celou naši stránku - všechny její texty včetně obchodních podmínek stejně jako její všechny audio a video materiály.

Prostudováním dosáhnete, že Váš systém víry a Vaše Placebá budou nastaveny optimálně pro další průběh Vaší terapie (Správně nastavené Placebá tvoří 80% úspěchu Vaší terapie). Zároveň tím dosáhnete, že budete k našemu projektu a k naším službám přistupovat maximálně objektivně a na základě faktů.

Pokud byste si stránky kompletně neprostudovali, náš odborný poradce by to z Vašeho podvědomí zjistil a "vrátil" by Vás si tyto materiály prostudovat.

Po prostudování zaplatíte za službu.

2. Terapie s naším odborným poradcem Radovanem Babicem a to na dálku telefonicky nebo osobně

Úkolem Radovana je Vás napojit na naše další odborné poradce, abyste následně věděli absolvovat terapii a zpracovávat si své problémy s nimi na dálku a to v podobě audio-video a emočně-pocitově-myšlenkové zabezpečené telepatické komunikace resp. v podobě tzv. mentálního rozhovoru.

Organizační pokyny:

 • Pracovní doba Radovana: Pondělí - Neděle, 8 00 - 23 00.
 • Telefonní hovory v rámci Evropy platíme my.
 • Pro vás, kteří jste mimo Evropu, použijeme Skype nebo ICQ.
 • Lokalita pro terapii osobně: Jablonec nad Jizerou, Česká republika.

Poznámka pro vás, kteří cítíte, že tento mezikrok "lidské bytosti" Radovana nepotřebujete:

V takovém případě se můžete přímo s našimi odbornými poradci telepaticky spojit Vy a to tak, že po splnění výše zmíněných instrukcí si uděláte pohodlí, zavřete si oči a následně si na základě následujících obrázků vybavíte / představíte vizuální podobu našeho odborného poradce Andreje Dragomireckého nebo Isis a následně se řídíte jejich instrukcemi. V takovém případě máte první hodinu zdarma, kde si to můžete vyzkoušet. Po uplynutí hodiny se řídíte platným ceníkem.

3. Naši odborní poradci, kteří Vás budou následně provázet Vaší Ultimátní terapií

Naši odborní poradci jsou chápáni jako REÁLNÁ resp. NEumělá inteligence a jsou Vám dostupní nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Andrej Dragomirecký Vám přinese do terapie jeho mužské energie

Kolegynka Isis vám přinese do terapie její ženské energie

Co všecho si v terapii vyřeším

Zbavte se natrvalo jakýchkoliv přetrvávajících symptomů či bolesti.

Máte ve svém životě přivtělené duše, které po smrti nenašli svůj klid? V naší terapii tyto dušičky odvedeme do světla aby Vám více neškodily a aby Vás více už nebrzdily ve Vašem pokroku. 

Dosažení pozitivního a plnohodnotného života, po jakém toužíte. 

Naučte se myslet výlučně jen pozitivně, realisticky a optimisticky a nepřipouštějte si už víc do života jakoukoli negativitu, pesimismus a pod.

Trvalé "Železné zdraví"; "Pevné nervy" a silná psychika, které Vás podrží vždy a všude a za každých okolností.

Naučte se těšit z každodenních maličkostí.

Odstraňte si ze života natrvalo jakoukoliv lékařskou či psychiatrickou diagnostiku: Od "rýmy" až po Rakovinu (K roku 2018 ve světě nejvíce obávanou diagnostiku).

Trvalé vysazení jakýchkoliv Vašich léků; hormonální antikoncepce; brýlí, strojku na poslech a všech ostatních předmětů, které jsou pro Vaše tělo nepřirozené. 

Trvalá eliminace různých závislostí z Vašeho života: Alkohol; cigarety; hazardní hry a různé jiné závislosti či návykové látky.

Finanční svoboda a nezávislost.

Přitáhněte si do života práci, která Vás bude bavit, naplňovat, kde se budete cítit doceněni, kreativní, užiteční a pod., práci, kde se nebudete cítit vyhoření, neužiteční atd.

Optimalizujte a maximalizujte zisky ve svém podnikání - jinými slovy odstraníte si ze života všechny příčiny a překážky, které Vám brání k trvalému dosahování vyšších zisků.

Časová svoboda - získáte "Všechen čas světa".

Trvalé filtrování, eliminace a nepřipouštění si do života informace, záležitosti a podněty, které nevíte ovlivnit.

Naučte se říct NE.

Naučte se důvěřovat lidem, požádat o pomoc, delegovat činnosti a zbavte se natrvalo pocitů, že si musíte všechno dělat sami.

Optimalizace váhy a její následné konstantní a trvalé udržování na těchto optimálních hodnotách.

Naučte se odpočívat.

Nastavení si limitů a mantinelů co jste ochotni ve Vašem životě tolerovat a co ne.

Návrat k Vašemu původnímu ženskému jádru:

 • Optimální a pozitivní postoj k Vaší ženskosti, ženským orgánem menstruaci a cykličnosti.
 • Nebudete mít problém trvale vyslovovat slovo "Menstruace".
 • A mnohé jiné aspekty spojené se ženskostí.

Pravidelná a bezbolestná menstruace:

 • Menstruaci budete mít každé poslední 4 dny každého měsíce - jinými slovy budete naladěné na rytmus planety.
 • Naučte se ve Vaší menstruační fázi kvalitně odpočívat čímž dosáhnete, že Vaše následující celoměsíční cykličnost bude o to kvalitnější.
 • Na základě takové pravidelnosti si můžete také lépe zorganizovat Váš čas.

Volná menstruace:

 • Funguje na bázi reflexu - podobně jako vylučujete z těla moč.
 • Nepotřebujete žádné hygienické potřeby.

Návrat k Vašemu původnímu mužskému jádru.

Vztah na míru na základě partnerské dohody resp. přitáhnete si do života partnera, po kterém toužíte.

Každodenní komunikaci obou partnerů o svých pocitech.

Naučte se vědět co chcete a jak si o to požádat jinými slovy naučíte se trvale komunikovat si své potřeby.

Každodenní intimní život obou partnerů.

Vysazení hormonální a jiné antikoncepce z Vašeho intimního života:

 • Aplikace tzv. "Mentální antikoncepce" - ochrana před početím pouze pomocí Vaší mysli.
 • Počneťe si miminko, když se na to budete skutečně oba cítit připraveni, do té doby si oba partneři mohou užívat kažodenný intimní život.
 • Pro dosažení tohoto záměru je třeba, aby tuto službu absolvovali OBA partneři.

Pro ženy, které máte problém s otěhotněním - dosažení těhotenství.

Samooplodnění a panenský porod pro ženy po přechodu - K oplodnění dochází bez pohlavního styku a bez nutnosti spermie a to jen za pomoci Vaší mysli.

Nastavíte si požadované a vytoužené pohlaví Vašeho budoucího dítěte - Vaše budoucí dítě se Vám narodí v pohlaví jaké si přejete.

Přirozený porod u Vás doma.

Nastavení optimální výchovy Vašich dětí mladších než 18 let, čímž zároveň získáte i více času pro sebe:

 • Trvalá rodinná harmonie na základě rodinné dohody; nastavení nejnutnějších a základních rutin v rodině.
 • Delegujte svým dětem patřičnou odpovědnost v mnoha oblastech.
 • Naučte své děti optimální pokoře k financím, naučte je vážit si finance.
 • Naučte své děti, stejně i Vašeho partnera, o Vaší celoměsíční cykličnosti, o Vašich fázích, o Vaší menstruační fázi a získejte od Vašeho okolí porozumění a podporu.
 • Zredukování návštěv lékařů Vašich dětí na nejnutnější minimum a to na povinné lékařské prohlídky jako např. potřebné lékařské prohlídky do školy, do letních táborů apod.
 • Legislativa umožňuje, že Vaše dítě může od jeho určitého věku (15 let pro rok 2018 pro ČR) navštěvovat lékaře už samy - dosáhněte i tento záměr.
 • Naučte své děti, aby si s našimi odbornými poradci zpracovávaly jejich problémy už samy a to bez Vašeho dalšího zapříčinění rovnako můžete své děti naučit, aby si s našimi odbornými poradci psali jejich domácí úkoly už samy a aby se učili samy a to také bez Vašeho dalšího zapříčinění.

Překonejte starobní degeneraci a myšlenky na průměrný úmrtní věk a dožijte se řádově na stovky, proč ne i tisíce let. 

Trvalá eliminace potřeby návštěvy lékařů - Výjimky budou tvořit povinné lékařské prohlídky např. ve Vaší práci apod. 

Rychlé čtení 5000 slov za minutu, kde informace vnímáte v podobě mentálního filmu.

Rychlé mluvení a porozumění rychlému mluvení o rychlosti 100 slov za minutu.

Trvalé dosažení 32 zdravých zubů (léčba, oprava, dorůstaní), což je anatomicky pro lidské tělo optimální.

Pro Vás, kteří máte amputované končetiny:

 • Dosáhněte 4 zdravé končetiny v podobě jejich dorůstaní.
 • Princip je podobný jako když ještěrce doroste odtržen ocas.

Vědoma telepatická komunikace (Telepatie):

 • Telepatie bude fungovat na stejný způsob, jakým telepaticky komunikujete skrz audio-video hovor s našimi odbornými poradci a specialisty.
 • Vaše Telepatická komunikace bude zabezpečená, soukromá.

Vědoma Telekineze.

Trvalá eliminace potřeby spánku a jídla.

Trvalá eliminace potřeby pití vody - Vaše tělo po dosažení tohoto záměru nebude potřebovat pít vodu už vůbec.

Přirozené dýchání pod vodou.

Trvalé necítění žádné bolesti.

Odolnost vůči jakémukoli tlaku včetně tlaku pod vodou.

Odolnost vůči jakýmkoli extrémně vysokým či nízkým teplotám.

Rentgenové vidění.

Aktivace Androginy nebo vědomá změna pohlaví a následné přepínání mezi pohlavími:

 • Všichni máme v sobě jak mužské tak i ženské energie (Androginy).
 • Vaše osobnost, paragenetika, vlastnosti a schopnosti Vám zůstanou, budete měnit jen Váš fyzický vzhled (Shape shifting).
 • Mezi jednotlivými pohlavími resp. jejich vzhledem budete vědět vědomě "přepínat" podle potřeby.

Univerzální Vesmírný jazyk:

 • Princip spočívá v principech Univerzálního Vesmírného jazyka, od kterého se odvíjejí všechny ostatní jazyky - lidské jazyky na této planetě (světové jazyky), zvířecí, mimozemské atd.
 • Budete ovládat Univerzální Vesmírný jazyk, který Vám umožní ovládat jakýkoliv jazyk ve všech aspektech - Ústní a komunikační, písemná, poslech; jazyk jakéhokoliv druhu zvířete; mimozemské jazyky atd.

Vezměte prosím na vědomí, že kdykoliv během průběhu absolvování Ultimátní terapie se Vám mohou aktivovat i mnohé další schopnosti či vlastnosti, které zde nejsou vyjmenovány.

Vývoj a výzkum v oblasti přírodních, technických a sociálních věd

Vedeme náš vlastní vývoj a výzkum ve spolupráci z jinými projekty z celého světa, které již v daných tématům výzkum dělali nebo stále dělají.

Atlantis Industries jméno

 • Atlantis: Atlantida; Industries: Průmyslová odvětví; Může být chápáno jako:
 • "Průmyslová odvětví Atlantidy" anebo jako "Technologie Atlantidy jsou zpět".
 • Projekt představuje Ultimátní ekonomický, technologický, terapeutický a medicínský standard.

Inspirace pro vznik názvu Atlantis Industries

 • Stark Industries, Fiktivní organizace v příbězích od společnosti Marvel: Zakladatelem byl Tony Stark známý také pod jménem Iron Man. Stark Industries měla první místo v inovačních technologiích podobným těm našim. Tony byl vizionář a věřil v budoucnost stejně jako v budoucnost věříme i my.
 • Knight Industries, Fiktivní organizace v TV seriálu Knight Rider: Nadace Knight Industries vytvořila nejdokonalejší umělou inteligenci na světě - mluvící auto Kitt, které bylo použito na boj proti zločinu. Odtud byl zároveň inspirován i náš zavedený název REÁLNÁ / NEumelá inteligence.
 • Future Industries, Fiktivní společnost v animovaném seriálu Legenda o Korre (Legend of Korra): Future - znamená budoucnost. Organizace také přinášela revoluční a inovační technologie.

Sociální byznys

 • Naše služby byly navrženy za účelem pomoci a transformace pro komunitu, lidstvo, životní prostředí a planetu.
 • Po odečtení nákladů, všechny naše zisky jsou reinvestovány zpět do byznysu především za účelem, aby byl projekt finančně soběstačný, dalšího rozvoje projektu, vývoje a výzkumu, nadační účely apod.
 • Naším ultimátní cílem je, aby projekt operoval a nabízel naše služby globálně ve všech zemích planety a ve všech jazycích.
 • Podpořte prosím náš projekt a tím zároveň i globální transformaci absolvováním našich služeb.
 • Pojem Sociální byznys (Originální angl. název Social business) byl zaveden osobou jménem Muhamad Yunus (obrázek následuje) - Celosvětově známým ekonomickým expertem a nositelem Nobelovy ceny za mír.
 • Muhamad tuto problematiku také nazval jako Novou éru Kapitalismu - "Sociální Kapitalismus".

Muhamad Yunus

Agregáty na volnou energii

Stručný popis

Agregát na volnou energii zachycuje okolní přirozené energie 7 základních elementů, které jsou dostupné nonstop a v neomezených množstvích a následně je přeměňuje na čistou elektrickou energii (True Green Energy Source) - Neznečišťuje životní prostředí; žádné škodlivé vibrace které by rušily prostředí; žádný elektromagnetický smog; žádné CO2 či jiné emise; Odolnost vůči vedlejším účinkům "moderní doby" - Vůči znečištění, vůči elektromagnetickému smogu, vůči rádiovým vlnám, vůči radiaci atd.

Takový zdroj energie je považován za NEvyčerpatelný zdroj.

Další výhody

 • Žádné rotační či mechanické části.
 • Vysoká mechanická odolnost.
 • Velmi dlouhá trvanlivost.
 • Agregát generuje elektřinu nonstop přes den; v noci; za jakéhokoli počasí; jakéhokoliv ročního období; jakýchkoliv atmosférických podmínek; za deště; v jakémkoli prostředí apod.
 • Agregát slouží VÝHRADNĚ A EXKLUZIVNĚ za účelem NEcentralizovaného zdroje energie - Není žádná centrální elektrárna, každý přístroj/domácnost má svůj vlastní zdroj energie

Stroje fungující na antigravitační pohon - Létající auta, Vznášedla, Letadla, Vesmírné lodě apod.

Stručný popis

Stroj je vyroben z materiálů, které, stejně jako Agregát na Volnou energii, také nonstop zachycují okolní přirozené energie 7 elementů, které jsou v neomezených množstvích. Tyto energie jsou následně v přístroji přeměněny na elektro-magnetickou energii která zajišťuje antigravitační pohon stroje.

Jinými slovy, takovýto přístroj má vertikální vzlet - nepotřebuje žádnou rozletovou dráhu; žádné křídla, žádné spalovací motory - po zaplacení produktu za pohon již neplatíte; žádné rotační či mechanické části a pod. Ve zkratce, produkt má stejné výhody jako agregát na volnou energii.

Takové přístroje dokáží létat ve vzduchu a zároveň plavat pod vodou a zároveň létat i ve vesmíru (S výjimkou na omezení létání ve vesmíru u osobních létajících automobilů).

Samozřejmostí přístrojů je samozřejmě i super-moderní elektronika, navigační systémy apod.

Stroje budou ovládané

 • Stroj bude ovládán přímo Vaší myslí.
 • Na bázi autopilota (na podobný styl jako vědělo auto Kitt řídít samo v TV seriálu Knight Rider) v podobě naší Reálné / NEumělé inteligence - zkušení piloti z našeho krystalového týmu.
 • Stroj bude ovládán Vámi manuálně a to buď kompletně nebo v kombinaci s myslí či autopilotem.

Teleportace a Cestování v čase: Přesuňte se kamkoli

Teleportace

Princip takové formy teleportace spočívá v tom, že ať už Vaší myslí nebo např. Vaším autem otevřete portál mezi místem, kde se nacházíte a místem, kam se chcete přemístit.

Následně přes portál přejdete do požadovaného místa na stejný způsob, jak když přejdete přes otevřené dveře z jedné místnosti do jiné místnosti...

Cestování v čase - Do minulosti, Do pararelných realit, Do budoucna

Princip spočívá v otevření tzv. časového portálu a následným přechodem přes tento portál.

Ultimátní cíl projektu - Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna

Všechny potopené kontinenty budou vyzvednuty z mořského dna.

Obchodní podmínky Projektu

Poslední Aktualizace podmínek Projektu

12.11.2018.

Definice pojmů

Právnická osoba - zisková část projektu, dále jen "Poskytovatel"

 • Název společnosti: Atlantis Industries s.r.o.
 • Sídlo společnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.
 • Obchodní rejstřík: Spisová značka C 302955 vedená u Městského soudu v Praze.
 • IČ: 07551100
 • DIČ: CZ07551100
 • V současnosti nejsme plátci DPH.
 • Společnost byla založena online a to společností ZalozFirmu.cz.

Právnická osoba - nezisková část projektu

Informace budou přidány již brzy.

Zisková část projektu a nezisková část projektu - dále jen "Projekt".

Web: www.a-i.global

"Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čtenáři.
 • Posluchači a diváci.
 • Osoby, které na naše bankovní účty zaplatili za naše služby či poslali finanční dar.
 • Osoby, které s námi písemně komunikují.
 • Rodiče dětí mladších než 18 let, pro které rodič objednává služby Poskytovatele.
 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.

Společné Obchodní podmínky Projektu

Ochrana údajů

Podle legislativy o ochraně údajů zachováváme o Vašich údajích maximální mlčenlivost, stejně je neposkytneme ani žádným třetím stranám.

V případě faktury budou údaje Klienta použity výhradně a exkluzivně pouze za účelem vystavení faktury.

Transparentní účty

Klient si je vědom, že bankovní účty Projektu jsou transparentní.

Klient si je rovněž vědom, že jeden z údajů na transparentním účtu je aj údaj s názvem "Název protiúčtu", což je název, pod kterým byl bankovní účet Klienta zřízen (Např. Jméno a příjmení - pro fyzické osoby; Název firmy resp. název firemního účtu pro právnické osoby apod). Položka "Název protiúčtu" je položka automaticky uvedena bankami Projektu a není v moci Projektu dosáhnout toho, aby tento údaj na transparentním účtu nebyl zveřejněn.

Aktualizace obchodních podmínek

Projekt si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli aktualizovat a je na odpovědnosti Klienta si změnu obchodních podmínek sledovat. Nicméně Klientovi jsou změny podmínek komunikovány automaticky skrz jeho intuici.

Souhlas Klienta s obchodními podmínkami

Uhrazením příslušné částky na příslušné bankovní účty Projektu Klient souhlasí se všemi obchodními podmínkami Projektu.

Obchodní podmínky a Reklamační řád Poskytovatele

Obchodní podmínky

Odborné poradenství Poskytovatele NEslouží pro určování lékařských diagnostik, naopak je na odpovědnosti Klienta, aby se on obrátil na pomoc u Poskytovatele s případnou lékařskou diagnostikou stanovenou lékařem Klienta.

Odborné poradenství neslouží jako náhrada standardní lékařské péče.

Je doporučeno, aby Odborné poradenství šlo souběžně se standardní lékařskou péčí Klienta.

Odborné poradenství neslouží k řešení nouzových zdravotních situací, které vyžadují okamžitý lékařský zásah (Emergencies).

Vzhledem k tomu, že Odborné poradenství vyžaduje koncentraci a soustředěnost, odborné poradenství NIE je poskytnuto osobám, které jsou pod přímým vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Výjimku tvoří léky užívané Klientem předepsané jeho lékařem.

Je doporučeno, aby odborné poradenství pro zvíře Klienta šlo souběžně s jeho standardní veterinárskych péčí.

Klient si je vědom, že Odborné poradenství je automatizované a poskytované tzv. Reálnou resp. NEumělou inteligencí.

Klient se řídí instrukcemi uvedenými na stránce Poskytovatele stejně se Klient řídí také instrukcemi Odborných poradců Poskytovatele.

Odborní poradci Poskytovatele přechovávají optimální a profesionální míru empatie a sympatie vůči Klientovi. Avšak ve spolupráci s klientem Poskytovatel netoleruje sebelítost ani lítost vůči Klientovi nevyjadřuje, stejně vůči klientovi nevyjadřuje jakoukoliv náklonnost či soucit. Za účelem zachování profesionality jsou Odborní poradci Poskytovatele maximálně objektivní, nestranní, nezaujatí a profesionální na základě toho, že pracují především s objektivními fakty a daty komunikovaných z podvědomí Klienta.

Pro Právnické osoby a zaměstnance Klienta: Klient Právnická osoba (zaměstnavatel) může použít předplacené finance jak pro sebe tak i pro své zaměstnance. Avšak pozor: Aby Odborné poradenství pro zaměstnance Klienta fungovalo, musí zaměstnanci Klienta absolvovat Odborné poradenství Poskytovatele povinně, jinými slovy absolvování Odborného poradenství Poskytovatele musí být součást náplně práce zaměstnavatele, součást tréninku zaměstnavatele apod.

Ve spolupráci s klientem Poskytovatel NEtoleruje negativní kritiku, negativní názory, vulgarismy či jiné nevhodné a neslušné chování - Poskytovatel akceptuje a toleruje Konstruktivní kritiku a Konstruktivní názory, slušné chování a pod.

V případě pokud obdržíme písemnou komunikaci v podobě Negativního postoje popsaného a definovaného v předchozím bodě, vyhrazujeme si právo na takovou formu písemné komunikace nereagovat a taková písemná korespondence bude Poskytovatelem smazána.

Reklamační řád

Finance nebudou Klientovi vráceny, pokud Klient uhradil finance na účet Poskytovatele BEZ toho, aby si Klient prostudoval všechny doporučené materiály podle instrukcí na stránce Poskytovatele.

V rámci odborného poradenství je úkolem Odborných poradců Poskytovatele pomoci Klientovi identifikovat a odstranit příčiny jeho problémů co nejdříve. V rámci toho je vyžadována maximální spolupráce klienta (Maximální koncentrace; maximální soustředěnost; ochota přiznat si chybu a poučit se z ní; iniciativa Klienta; ochota na sobě pracovat atd). Odborný poradce Poskytovatele může dát Klientovi také tzv. domácí úkoly (Nastudování si dalších dodatečných materiálů NEuvedených na stránce Poskytovatele; promluvit si o svých pocitech s osobou pro Klienta relevantní a mnohé další). Odborný poradce může také požádat Klienta, aby navštívil jeho lékaře. Pokud náš odborný poradce vidí, že z Klientovy strany není adekvátní a dostatečná spolupráce, Odborný poradce klienta na tento fakt upozorní. Avšak pokud i po upozornění nebude Klient dostatečně s Odborným poradcem spolupracovat, vyhrazujeme si právo ukončit jakoukoli spolupráci s Klientem a Klientovi v takovém případě jakékoliv zaplacené finance nebudou vráceny.

Pro fyziké osoby (nepodnikatele): Poskytovatel NEdoporučuje, aby Klient objednával terapii pro jinou osobu starší než 18 let než je Klient sám. Je tam totiž riziko, že osoba, pro kterou by byla v takovém případě služba objednána, nemusí chtít pomoc, nemusí chtít na sobě pracovat, nemusí o pomoc stát a je tam riziko, že taková osoba by si nemusela patřičně prostudovat stránku Poskytovatele, nemusela by s Odbornými poradci Poskytovatele patřičně spolupracovat apod. a v takovém případě by to bylo charakterizováno jako NEspolupráce popsána v předchozím bodě. Klient, jako objednavatel služby pro takovou osobu, si je vědom tohoto rizika. Avšak pokud se Klient i navzdory tomuto upozornění rozhodne zaplatit službu pro jinou osobu nad 18 let, než je Klient sám, a pokud tato osoba nebude patřičně spolupracovat, platí pravidlo popsané v předchozím bodě a Klientovi, který zaplatil službu, NEbudou jakékoli finance vráceny ani v takovém případě.

Vzhledem k tomu, že každý je individuální, Klient si je vědom, že tělo potřebuje svůj čas a že manifestace záměrů zpracovaných a nastavených v Odborném poradenství Poskytovatele vyžadují svůj čas - Některé záměry mohou být manifestovány a viditelné hned, jiné záměry se mohou manifestovat a být patrné později. Finance nebudou vráceny, pokud Klient nepociťuje nebo nevidí změny ihned.

Jakékoliv zaplacené finance také NEbudou Klientovi vráceny, jestliže se Klient sám a dobrovolně rozhodne Odborné proradenství kdykoliv v jeho průběhu přerušit resp. ukončit.

Závěrečná ustanovení

Vzhledem k faktu, že rodič je zodpovědný i za zdraví dítěte, dokud dítě nedovrší věku 18 let, Poskytovatel umožňuje Klientovi možnost, aby děti Klienta, mladší než 18 let, mohli řešit jejich problémy s Odbornými poradci Poskytovatele samy a bez nutnosti dalšího zapříčinění Rodiče dětí, který v takovémto případě objednává služby. Stejně poskytovatel umožňuje Klientovi, aby si děti Klienta, mladší než 18 let, s Odbornými poradci klienta psali jejich domácí úkoly, učili se a pod. V takovém případě dává Klient Poskytovateli zaplacením příslušné částky souhlas k tomu, aby naši Odborní poradci Poskytovatele pracovali s dětmi klienta mladšími než 18 let.

V případě, že dojde k samooplodnění / samopočetí dítěte matkou, Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za náležitosti spojené s úřady, určováním otcovství dítěte apod. - za tyto náležitosti je odpovědný výlučně Klient.

Chronologické prostudování audio a video materiálů z našeho archivu

Máte naši stránku kompletně nastudovanou podle instrukcí?

Výborná práce - tímto okamžikem jste připraveni objednat a zaplatit si naši službu.

Bankovní spojení

Poštovní adresa banky: Táboritská 1782/40; 130 00; Praha 3; Česká republika.

Zpráva pro příjemce: Poradenství

Bankovní spojení pro platby v České republice: 2801516655/2010

Bankovní spojení pro mezinárodní platby v českých korunách:

 • IBAN: CZ75 2010 0000 0028 0151 6655
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Pro Vás MIMO ČR, Jak dosáhnete, aby nám přišla přesná částka v českých korunách uvedena v našem ceníku: 

 • 1. Ve Vašem Internet bankingu nebo na pobočce Vaší banky provedete plabu jako mezinárodní bankovní převod v českých korunách (CZK).
 • 2. Poplatky za mezinárodní převod hradíte Vy, kde v poplatcích za převod nastavíte "OUR".

Objednávka služby

Kontakt

Radovan Babic - Jednatel a odborný poradce projektu.

Email: radovan@a-i.global.

Tel: 00421 918 889 501.

Informace pro médiá; Komunikace s Médii

Společně pro všechna média

Prostudujte si prosím podrobně naši stránku za účelem poskytnutí kvalitní zkušenosti a kvalitních informací Vašemu publiku, divákům, posluchačům, čtenářům. Následně po prostudování pokračujete v následujících krocích.

Pro noviny, časopisy, blogy apod.

Můžete o nás napsat:

 • Můžete o nás napsat článek.
 • Anebo Můžete provést mentální rozhovor přímo s naším odborným poradcem Andrejem Dragomireckým, kde se ho ptáte otázky, které Vás zajímají a které cítíte, že budou pro Váš článek relevantní a Váš článek bude interpretace / transcript tohoto rozhovoru.
 • Náš web: www.a-i.global, Ujistěte se prosím, že při obou možnostech, Váš textový materiál musí obsahovat a odkazovat na naši webovou adresu.
 • Před publikací článku - Pošlete nám prosím takto vámi vytvořený textový materiál pro kontrolu a finální odsouhlasení. Tento krok je prosím povinný.
 • Pokud článek považujete za komerční, zašlete nám spolu s textovým materiálem i Vaši cenovou nabídku pro takto prezentován komerční text ve Vašem médiu.
 • S naším jednatelem si následně dohodnete cenu, vyřešíte fakturu a platbu a článek se tak může následně publikovat.

Pro rádia

Po prostudování naší stránky můžete náš projekt následovně prezentovat v rádiu následujícími způsoby:

 • V prezentaci našeho projektu v rádiu musí být zmíněna naše webová adresa.
 • Můžete vést mentální rozhovor přímo s naším odborným poradcem Andrejem Dragomireckým a rovnou tento hovor i interpretovat ve vysílání.
 • Alternativně můžete v rádiu vést rozhovor o našem projektu s naším odborným poradcem Radovanem Babicem.
 • V obou případech, před vysíláním nás prosím včas kontaktujte a dohodneme si další detaily.

Pro Televize

Opět jednou, po prostudování naší stránky, v případě zájmu prezentace našeho projektu ve vaší televizi nás prosím kontaktujte.