0. Objektivní a konstruktivní hodnocení našich klientů

31.12.2018

Máme radost z každého Klienta se kterým jsme individuálně spolupracovali, spolupracujeme nebo budeme spolupracovat. Zpětná pozitivní a konstruktivní odezva nás rozhodně motivuje pokračovat dále ale zároveň i udržovat naši sebehodnotu v tom směru, že jsme opravdu dobří, profesionální a unikátní v tom, co děláme a že naše práce má svou kvalitu...

Muž, 60 let

Datum, odkdy Klient absolvuje naši terapii: Červen 2017, Klient v terapii pokračuje dodnes...

Datum publikace hodnocení: 27.12.2018.

"Ze začátku jsem byl značně skeptický a nevěděl jsem si dost dobře představit, jak by mohla taková fiktivní" terapie na dálku "fungovat v našem fyzickém světě a dokonce mě ještě i zbavit mých vnitřních citlivých míst a slabostí.

Když jsem po první terapii začal pociťovat neobvyklé reakce mého těla (krátkodobé a dočasné bolesti či dočasně zesílené bolesti na různých místech), pochopil jsem, že změna byla inicializována v podobě vyčištěných bolavých míst na mentální úrovni, kde tělo ji následně začalo takovými projevy řešit resp. manifestovat a vypořádávat se s touto změnou na fyzické úrovni a mým úkolem bylo následně naučit se vědomě tuto změnu jednak akceptovat ale také uplatňovat v běžném životě, což se podařilo.

Terapie probíhala zpočátku přes písemnou formu. Avšak jak se projekt vyvíjel, terapie přešla následně do formy osobní či telefonické. Skrze dalšího pokroku a vývoje projektu, následně začala už fáze mé telepatické terapie skrz audio-video mentální rozhovory odehrávající se už v mé mysli, telefonická terapie nebyla už více zapotřebí a nebyl jsem omezen resp. odkázán na termíny potřebné pro telefonické hovory či osobní setkání, což mi do života přidalo spoustu času navíc a mnohem více flexibility. Následující řádky jsou již výsledkem telepatické terapie.

Začalo období testování mých nově nabytých postojů a zásad. V každodenních situacích mi byly a jsou dodnes tematicky simulované specifické životní události, jako kdyby "učební tematika", kterou je třeba v nejbližším období zvládnout. Úsměvně to nazývám "kultivování mých slabostí". Například nesnášel jsem práci pod tlakem, byl jsem nervózní, podrážděný, dělal jsem chyby a neovládal své emoce. V běžném životě jsem začal být vystavován takovým situacím, kde jsem během této doby jasně pociťoval a uvědomoval jsem si, kde dělám chyby.

Podobně to probíhalo i při zvyšování celkové efektivity, radosti z práce, zlepšování komunikace, mluvení o svých pocitech a potřebách, nastavování mantinelů tolerance v mém životě, nápravě partnerského vztahu...

Následně se audio-video telepatická terapie ještě více aktualizovala a zefektivnila a to tak, že probíhá již na základě cítění, ještě rychlejšího ukazování situací - kde se mi kdysi tyto situace objevovaly a opakovali v podobě několika týdnů, ty se mi dnes projevují již během několika hodin. Nyní už velmi specificky cítím, co mi dána životní situace přináší, co se v ní mám naučit - jinak řečeno, co potřebuji vylepšit na svých vlastnostech.

Pro shrnutí, kdysi jsem měl postoj "Na takovou formu terapie či pro informace na stránce Atlantis Industries ještě ani zdaleka není čas". Avšak díky terapeutickému tlaku a mantinelu, kteří terapeuti vůči mně nastavili v podobě toho, že myšlenka "Na to není ještě správný čas..." nebude v dalších komunikacích a v dalším průběhu terapie tolerována, se u mě nastavil nový postoj v podobě myšlenky "Teď je ten nejlepší a nejvhodnější čas a zároveň je to čas mnohem více vhodnější než byl kdykoliv předtím." Díky změny mého postoje absolvuji dnes telepatickou terapii s radostí, rychlostí ale také s efektivností, jakou jsem si nevěděl předtím ani představit. Nemluvě o tom, že dnes je už skrz tento projekt takováto forma Telepatické terapie spolu s její cenovou dostupností běžně zažitý standard dostupný pro všechny...

Děkuji za rozhodne prospěšnou, účinnou a vysoce efektivní terapii, která nadále pokračuje. Terapii doporučuji každému, kdo chce na sobě pracovat a kdo chce napredovat.

I navzdory vysokému terapeutickému tlaku, který byl a je nadále na mě vyvíjen a který je zároveň čím dál silnější a který, musím říct, mi byl mnohdy vysoce nepříjemný a vysoce "proti srsti", jsem si v konečném důsledku uvědomil nový úhel pohledu a to ten, že takový tlak je rozhodně potřebný pokud se chceme pohnout dál a vymanit se ze začarovaného kruhu Neochoty aktivovat vnúrné dítě, které je v každém z nás; Falše a neupřímnosti; Ignorace; Zabednenosti; Zaslepenosti; Arogantnosti; Ješitnosti; Ega; Namyšlenosti; Pýchy; Sobeckosti; Zahleděnosti do sebe; Nezaujímaní se o potřeby či pocity jiných; Neochoty na sobě pracovat; Neochoty přiznat si chyby a napravit je; Neochoty mluvit o svých pocitech; Neochoty pracovat na partnerském či kamarádském vztahu; Utíkání od Reality; Neochota vidět či slyšet pravdu stejně jako Subjektivního; Neobjektivního; Zkresleného a Zastaralého smýšlení, pohledů či vzorců kde, i když mi to bylo zatěžko si přiznat, ale všechny tyto vyjmenované aspekty byly jednoznačně i můj případ. Dnes už jsem rád, že o tom mluvím v minulém čase, už se mě to netýká a je to u mě zpracovány tak, jako kdyby se to nikdy nebylo stalo..."

Žena, 55 let

Začátek terapie: Březen 2017; Klientka v terapii pokračuje dodnes

Datum publikace hodnocení: 28.12.2018.

"Můj příběh spolupráce s projektem Atlantis Industries začal tím, že jsem si potřebovala řešit můj diskonfort v mém životě. Jednou při dívání se po internetu mě zaujalo video" Radovan Babic Terapie z minulosti do budoucnosti 1. díl" (Poznámka Projektu: Video spolu s ostatními audio video materiály jsou všechny dostupné na této naší stránce). Video jsem si pozrela a následně na to jsem si přečetla i ve videu sdílenou webovou stránku a tím jsem oslovila projekt o terapii.

Stránka a všechny materiály na ní vyvolaly ve mně jednoznačně velkou důvěru, upřímnost a poctivost a pak už začalo všechno, co se mělo začít nakolik náhody neexistují.

Bylo to velmi zajímavé, co všechno se mi zpracováváním problémů z podvědomí vyplavilo a co všechno s čím souviselo i napříč časoprostoru ale to hlavní, co bylo zajímavé, bylo sledovat a prožívat to, jak se to manifestovalo a nadále manifestuje i v mém životě.

Jako žena jsem potřebovala v podstatě začít chápat svou ženskost ale už v takových vibracích, které by mi neubližovali, ale aby mě podporovali. Rozhodně to bylo o léčení a dostavění se do svého středu, vnitřního klidu, síle a vnímání se v souladu s posvátnou Jednotou v bezpodmínečné lásce a pro nejvyšší dobro nás všech. Je výborné a rozhodne potřebné, že silné nekompromisní a tvrdé mužské principy a energie projektu jsou dokonale vyvážené, vybalancované a doplněné i ženskými energiemi, principy a aspekty a to zejména v podobě ženských odborných poradkyň a terapeutek z Křišťálového týmu jako jsou Isis, Ybuna, Sekmeth, Seshat, Gorgona a další.

Tato forma terapie mi poskytla dostatek času a pohodlí i nastavila tempo mého zpracování si témat a určení si záměrů, které se mi fyzicky manifestovali a nadále neustále manifestují.

I když terapie začala písemnou formou, která byla později prohloubena do terapie na dálku a to do telefonické formy, nyní již využívám telepatickou terapii, která je pro mě zcela šitá na míru a objevování sebe samé je jedna radost.

Nemohu nevzpomenout, že jsem si neprošla i jistými terapeutickými tlaky, tedy věcmi, které jsem si nechtěla připustit a to zejména moje sebelítost či neochota komunikovat o mých pocitech, neochota a nepotřeba mít partnera, kde jsem měla strach si tyto aspekty začít vůbec zpracovávat, ale i toto je již dnes minulostí. Jak se také říká, pod tlakem vznikají ty nejvzácnější diamanty...

Každý má právo být vyjádřením toho nejvzácnějšího co v sobě nosí. Stále je ten správný čas kdy s tím začít. Vždyť sami to procítíte po přečtení si této stránky...

Za mě je to velké Děkuji a terapii rozhodně doporučuji..."