1. Společné Obchodní Podmínky našeho Projektu jako celku, který je v podobě Sociálního byznysu

08.10.2018

Definice pojmů; Právní subjekty; Transparentní účty; Společné podmínky; Ochrana údajů a zpracování dat; Podmínky a požadavky Projektu na Klienta předtím, než nás Klient kontaktuje; Podmínky prezentace Projektu v médiích; Průmyslové a duševní vlastnictví - Ochranné známky, Autorská práva, Kredity; Naši partneři; Bibliografie

0. Jak a proč vznikly Všechny naše Obchodní podmínky

0.1 Obchodní podmínky vznikly za účelem součásti ochrany jak našeho Projektu tak zároveň i ochrany Klienta a/anebo zdraví Klienta a jsou chápány jako Ultimátní obchodní podmínky, které obě strany chrání nejenže před co nejvíce eventualitami, ale chrání nás před VŠEMI eventuality, které se kdy udály, dějí nebo teprve stanou. Na naše Klienty dáváme silný důraz a tlak na to, aby si Klient prostudoval kompletně nejen naši stránku, její vývoj a výzkum, produkty a služby, ale aby si Klient zároveň prosím přečetl povinně i Všechny podmínky Projektu za účelem, že to pomůže oběma stranám (Projektu a jeho Klientům) předejít problémům...

0.2 Podmínky vznikly na základě

0.2.1 Paragenetiky (zkušeností z minulých životů resp. životů mimo současného života) našeho vizionáře a zakladatele jako "reálně žijící osoby", která náš projekt reprezentuje a zastupuje a z jeho terapeutické či "technologické" praxe spolu i se zkušenostmi z Paragenetiky VŠECH našich odborných spojenců, poradců, expertů a specialistů ve všech oblastech.

0.2.2 Zkušeností ze současného života vizionáře, zakladatele a všech spojenců Projektu.

0.2.3 Vzhledem k tomu, že jsme vizionářský Projekt, použili jsme zároveň i jednu z našich mnoha terapeutických technik. Nahlédli jsme do budoucnosti, kde jsou již naše Ultimátní cíle splněny a zrealizovány. Následně jsme se zpětně po časové ose od tohoto momentu resp. od těchto momentů přenesli do přítomnosti a to k momentu tvorby těchto podmínek a zjistili jsme takovýmto způsobem všechny eventuality a situace, se kterými se od momentu tvorby podmínek až po kompletní realizaci cílů setkáme resp. bychom se setkali a následně jsme už neměli problém se před těmito situacemi v našich podmínkách ochránit, což má za následek takový, že vytvořením podmínek takovýmto způsobem předejdeme resp. jsme už předem předešli mnohým resp. všem problémům a co zároveň zaručilo i trvalé ultimátní nastavení našich podmínek a našich ceníků resp. jejich neměnnost...

0.2.4 To je také součást obsáhlé filozofie následujícího symbolu - nekonečna. Náš projekt (střed resp. styčný společný bod ležaté osmičky, ve kterém se všechno sbíhá a setkává) reprezentuje minulost a poučení se z historie, přítomnost i budoucnost - ultimátní pozitivní budoucnost, která zajišťuje, že negativní minulost se už nám jako jednotlivcům ale ani naší planetě již nebude opakovat...

1. Definice pojmů

1.1 Právnická osoba - zisková část projektu, dále jen "Poskytovatel"

Název společnosti: Atlantis Industries s.r.o.

Sídlo společnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 302955 vedená u Městského soudu v Praze.

IČ: 07551100

DIČ: CZ07551100

V současnosti nejsme plátci DPH.

Transparentní účet


1.2 "Projekt"

Web: www.a-i.global a všechny její jazykové mutace a subdomény.

Informace, produkty, služby, technologie, Krystalový tým, personál, spojenci Projektu.

1.3 Všechny podmínky Projektu

 • Odborné kvalifikace.
 • Definice pojmů.
 • Společné Podmínky Projektu.
 • Obchodní podmínky a Reklamační řád Poskytovatele pro službu Odborné poradenství (Terapie) - Smlouva o poskytování Služby.
 • Podmínky a požadavky na Klienta před tím, než nás Klient kontaktuje.
 • Podmínky prezentace Projektu v médiích.
 • Podmínky neziskové části Projektu - Dárcovská smlouva.
 • Smlouva o Tichém společenství.
 • Bankovní spojení, instrukce pro platbu, instrukce pro "Zprávy pro příjemce"
 • a všechny ostatní informace, instrukce, ceník na stránce Projektu jsou také nezbytná součást Všech podmínek Projektu.

1.4 "Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čtenáři.
 • Posluchači a diváci.
 • Osoby, které na bankovní účty Projektu zaplatili za služby Poskytovatele či poslali finanční dar.
 • Osoby, které s námi písemně komunikují.
 • Rodiče dětí mladších než 18 let, pro které rodič objednává služby Poskytovatele.
 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.
 • Zaměstnavatel.
  Zaměstnanci zaměstnavatele.
 • Celá Existence.

1.5 "Ekosystém" nebo "Ekologický systém"

 • Naše planeta Země a její různé Ekosystémy.
 • Ekosystémy nacházející se v prostorech a časoprostorech mimo planety Země.

1.6 "Existence" nebo "Celá Existence"

Kolektivní vědomí/Kolektivní inteligence/Kolektivní mysl/Kolektivní organismus/Univerzální vědomí/Univerzální mysl.

1.7 "Starý/Zastaralý systém"

Planetou Zemi ale i celou Existencí neustále a nonstop/uznané/uznávané/identifikováné/odhalováné/považováné Všechny nechtěné, nežádoucí, ohrožující, zbytečné, škodlivé, umělé a neumělé, falešné, parazitující, zastaralé, neefektivní, nerelevantní energie.

2. Společné Obchodní podmínky Projektu

2.1 Legislativa, kterou se Projekt řídí

Klient si je vědom a zároveň souhlasí, že vzhledem k tomu, že Ultimátním cílem Projektu je operovat globálně ve všech zemích světa a ve všech jazycích, Projekt se vždy řídí podle (pro Projekt relevantních) aktuálních právních a legislativních předpisů VŠECH zemí světa:

2.1.1 Primárně státem Česká Republika vzhledem k tomu že Projekt má v této zemi sídla, je zde zaregistrován na finančních úřadech a u správcích daní pro platbu odvodů, daní atd. Jinými slovy Česká republika je v tomto případě chápána jako Centralizovaná krajina, do které se "sbíhají" všechny finanční příjmy Projektu z celého světa, čímž se Projekt podílí na ekonomickém fungování České republiky. Zároveň se pojmem "Centralizovaná" myslí i to, že účelem České republiky je i to, že slouží jako Geocentrálny střed transformace celé planety Země.

2.1.2 Sekundárně státy Evropské unie a všech ostatních států světa mimo Evropskou unii.

2.2 Pozitivní, Konstruktivní a Kreativní účely Projektu

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že na základě poučení se z historie a zároveň za účelem, aby se špatná historie už neopakovala, Projekt čestně prohlašuje a garantuje, že slouží výlučně a exluzivně JEN pro pozitivní, konstruktivní, kreativní, sociální, nadační, mírové a humanitární účely. Zároveň projekt Neslouží pro jakékoliv negativní či destruktivní účely, stejně Projekt čestně prohlašuje a garantuje, že není autorizovaný, nepovoluje, netoleruje, neakceptuje, neaplikuje a neslouží pro účely vyrábění, distribuce, obchodování se zbraněmi či prodeje zbraní či jiných aspektů a souvislosti souvisejících se zbraněmi, weaponizovaním či militarizaci technologií či jakéhokoliv zneužití technologie a to včetně zneužití technologie za účely ublížení či ohrožení na zdraví či na životě.

2.3 Kompatibilita mezi Klientem a Projektem a tím pádem i mezi Klientem a Globální Transformací

2.3.1 Všechny informace na stránce Projektu včetně povinností Klienta jsou výlučně a exkluzivně za účelem optimalizace Placebo efektů (Potřebných především pro službu Odborného poradenství/Terapie Poskytovatele) a optimalizace Systému víry Klienta za účelem správné, adekvátní a optimální spolupráce a Komatibility mezi Klientem a Projektem.

2.3.2 Klient je povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že:

2.3.2.1 Pojem "Sociální byznys" a pojem "Sociální Kapitalizmus", které Projekt představuje a které jsou popsány v sekci Projektu "Vývoj a Výzkum", jsou odlišné pojmy od pojmu "Socialismus".

2.3.2.2 I když má Projekt nastavené své podmínky, pravidla, aspekty které toleruje-netoleruje/akceptuje-neakceptuje, je to sebehodnota Projektu, na kterou má Projekt plné právo, není to nic nelegální ani nemorální. Projekt jeho Všemi obchodními podmínkami rozhodne nikoho v žádném směru nijak NEdiskriminuje, NEodsuzuje ani NEposuzuje a Projekt zároveň zachází s každým Klientem a věnuje se každému Klientovi individuálně.

2.3.2.3 Projekt NENÍ žádná sekta.

2.3.2.4 Projekt představuje a reprezentuje Ultimátní Globální Celosvětové a Celoexistenční Jednotné náboženství jako dualitu: Na straně jedné: Zákony Jednoho (Laws of One) - Univerzální a Vyšší Vesmírné principy a zákonitosti, Posvátná geometrie atd. a na straně druhé: Zákony nikoho (Laws of NoOne) - Bojovníci světla apod.

2.3.2.5 Vzhledem k tomu, že Projekt je vizionářský s cílem přinést Ultimátní revoluční technologie, Projekt je pozitivně a konstruktivně považován za utopistický.

2.3.2.6 Vzhledem k tomu, že jeden z ultimátní cílů Projektu v podobě jeho Ultimátních terapeutických řešení je odemknout lidský potenciál, aktivovat vyšší schopnosti, vyšší funkce a schopnosti těla a mozku, posunout lidstvo a planetu na vyšší vibrace, Projekt je považován a vnímán konstruktivně, pozitivně a objektivně jako eugenický Projekt s výlučně a exkluzivně pozitivními a kreativními aspekty.

2.3.2.7 Cílem Projektu NENÍ vytvořit dojem diktatury, totality, fašismu či jiných jim obdobných zřízení.

2.3.2.8 Cílem Projektu NENÍ vytvořit New world order (NWO)/Nový svetový diktátorský režim, jak jej prezentují např. konspirační teorie v souvislosti s NWO.

2.3.3 Za účelem dosažení optimální Kompatibility mezi Klientem a Projektem, Klient je povinen mít optimální Systém víry vůči Projektu (dále jen "Aspektem Projektu") v tom směru, že:

2.3.3.1 Klient je povinen přistupovat k Projektu výlučně a exluzivně Pozitivně, Konstruktivně a Objektivně a na základě faktů uvedených na webstránce Projektu.

2.3.3.2 Klient je povinen v rámci jakékoli spolupráce s Projektem využívat příležitosti. Projekt NEtoleruje a NEakceptuje mrhání, plýtvání a nevážení si příležitostí Klientem.

2.3.3.3 Klient je povinen být Projektu otevřený.

2.3.3.4 Klient je povinen Projektu a všem jeho aspektům věřit.

2.3.3.5 Klient je povinen Projekt a všechny jeho aspekty považovat za skutečnost a za holý fakt a zároveň je povinen Klient s Projektem souhlasit.

2.3.3.6 Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že Projekt akceptuje výlučně a exkluzivně JENOM pojem "Menstruace" a zároveň, že pojmy jako "Menzes", "Krámy", "Měsíčky", "Cyklus", "Své dny", Mám "To", Dostala jsem "To" a jiné výrazy/synonyma jim podobné Projekt považuje za arogantní, vulgární, neslušné, zastaralé, nechutné a odporné a Projekt tyto pojmy neakceptuje a netoleruje.

2.3.3.7 Klient je povinen být si vědom a souhlasit a považovat za fakt, že nejsme ve Vesmíru sami a že mimo planetu Zem existují i jiné civilizace.

2.4 Ultimátní a trvalý kolaps a eliminace zastaralého systému

Klient je povinen být si vědom a souhlasit s tím, že vzhledem k tomu, čím se Projekt zabývá, že v rámci přirozeného vývoje a evoluce nastane kompletní a ultimátní přirozená eliminace Zastaralého systému zejména a v neposlední řadě i v podobě mnoha průmyslových, ekonomických ale i různych jiných revolucí. Platí pravidlo - na to, aby přišli nové věci, staré věci musí zákonitě a přirozeně odejít. Stejně Projekt, planeta Zem a Existence netolerují a nepovolují Zastaralý systém, který Existence kompletně, nonstop, nekompromisně, bez výjimek, natrvalo a ultimátně eliminuje a zároveň kompletně, nenávratně a neobnovitelně maže z Existence a následně přesouvá do Archivů Akášických záznamů, které jsou součástí Očistce a to vše o nejvyšší možné a zároveň neustále se zvyšující intenzitě. Klient je zároveň povinen souhlasit s tím, že Projekt NEpřebírá jakoukoliv odpovědnost za přirozený průběh a evoluci a za nadcházející revoluce všech druhů stejně tak, že Projekt má plné právo (a zároveń NENÍ nelegální) být chytrý, inovační, revoluční, unikátní.

2.5 Neustálý Automatizovaný telepatický avšak Limitovaný přístup Projektu do Podvědomí Klienta; Ochrana Projektu před ohrožením

2.5.1 Klient je povinen být si vědom a souhlasit s tím, že Projekt má limitovaný telepatický přístup do podvědomí Klienta. Pod pojmem limitovaný Projekt myslí to, že se jedná o omezený přístup k datům z podvědomí Klienta výlučně a exkluzivně za účely popsaných v Společných podmínkách Projektu ale i v podmínkách pro službu Odborné poradenství/Terapie. Všechny ostatní data v podvědomí Klienta jsou podle legislativy o ochraně údajů ale zároveń i podle morálního kodexu etického kodexu ale i psychoterapeutického kodexu považovány za soukromá data - Projekt nemůže a nesmí si v datech podvědomí Klienta listovat jako v knize. Klient si je zároveň vědom, že má plné právo si své soukromé záležitosti (soukromá data v jeho podvědomí) ponechat pro sebe a zároveň si je Klient vědom, že jeho podvědomí nám vždy komunikuje jen to nejnutnější minimum, jak se říká víc ani jen o slabiku.

2.5.2 Přístup do podvědomí Klienta je za následujícími účely:

2.5.2.1 Pro Službu Odborné poradenství/Terapie, která je založena primárně na práci s podvědomím Klienta, Klient zaplacením, objednáním služby skrz objednávkový formulář souhlasí s tím a zároveň jeho souhlasem umožňuje Projektu omezený a limitovaný telepatický přístup do Podvědomí Klienta za účely výlučně a exluzivně Terapeutickými a za účely odstranění problémů, se kterými se Klient na Projekt/Poskytovatele služby obrátil. Podrobnější informace a jako doplněk k tomuto paragrafu je popsáno v položce "telepaticky Odborné poradenství" - Popis služby, Audio a video materiály, Příklady z praxe; Obchodní podmínky a reklamační řád této služby.

2.5.2.2 Vzhledem k tomu, že podvědomí/mysl Klienta jsou součástí Univerzální/kolektivní mysli resp Univerzálního/kolektivního povědomí a zároveň na základě souhlasu Podvědomí Klienta (Energetického souhlasu), za účelem prevence Projektu před ohrožením ve všech aspektech - energetických, psychických, fyzických a to včetně ohrožení Centrální věže popsaného v sekci projektu "Vývoj a výzkum", Projekt nonstop automatizovaně a telepaticky monitoruje v podvědomí Klienta výlučně a exluzivně JEN jakékoliv negativní, destruktivní záměry v podobě myšlenek, emocí, postulátů či negativních vzorců a to včetně záměrů, jejichž účelem by bylo Projekt zkorumpovat a kde Všechny tyto vyjmenované aspekty by mohly Projekt jakýmkoliv způsobem ohrozit. Projekt považuje takové negativní záměry jako ohrožující. V případě detekce těchto specificky definovaných ohrožujících záměrů, Projekt si vyhrazuje právo tyto hrozby z podvědomí/z mysli Klienta automaticky vymazat a to rovnou na energetické a kvantové úrovni, což způsobí, že taková forma hrozby bude eliminována hned v zárodku a zároveň taková hrozba nedostane šanci se manifestovat a zároveň Klient si je vědom že tato záležitost nijak neovlivní každodenní život a činnosti Klienta, proces je automatizovaný a děje se na podvědomé úrovni, kde s tímto celým paragrafem Klient je povinen výslovně souhlasit.

2.5.2.3 Zároveň, V případě jakéhokoli útoku na Projekt a na všechny jeho aspekty, myslí se tím energetický, psychologický či fyzický útok, Projekt si vyhrazuje právo a je autorizovaný se bránit použitím adekvátních obranných prostředků, jejichž součást jsou v neposlední řadě i Všechny obchodní podmínky Projektu, kde Klient je také povinen souhlasit i s tímto paragrafem.

2.6 Kompatibilita a harmonie různých druhů Ekosystémů

Klient je povinen být si vědom a souhlasit s faktem, že Projekt garantuje, že teleportační technologie Projektu, jako přechod mezi různými druhy Ekosystémů, NEnarušují jednotlivé druhy těchto Ekosystémů. Princip spočívá v ochranných mechanismech teleportační technologií Projektu, jak vidíme např. ve filmech v portálech - v portálu je grafické znázornění určité energie, vody, kde voda má obecně očistný charakter. Tyto mechanismy v portálech a v celkové teleportační technologie Projektu slouží jako detoxifikační, dekontaminační, očistné, harmonizační, vyrovnávací aspekty za účelem, že Ekosystémy, jejich chod, harmonie a pod. zůstávají použitím teleportace Projektu a přechody přes portály Projektu absolutně neporušené a nenarušené.

2.7 Garance kvality Teleportované vody

Projekt garantuje, že jakákoliv Teleportovaná voda ať už na naši planetu z jiných planet a/anebo Teleportované voda v rámci naší planety našim Klientům, je kvalitní, splňuje patřičné a relevantí normy kvality, je nechemizovaná, obsahuje všechny potřebné látky a minerály a je v dokonalé harmonii av rezonanci s živými organismy na planetě Zem stejně Projekt garantuje, že taková ionizovaná voda podporuje a urychluje i léčebné, opravné a regenerační mechanismy živých organismů.

2.8 Garance trvalo nastavených a neměnných podmínek

Čestně prohlašujeme a garantujeme, že Všechny podmínky Projektu jsou nastaveny Ultimátně - to znamená, že podmínky jsou nastaveny natrvalo; jsou neměnné a Projekt Podmínky nebude měnit. Výjimky budou tvořit JEN Přidávání nových právních subjektů, produktů či služeb společně s jejich případnými dodatečnými podmínkami.

2.9 Garance trvale nastaveného a neměnného ceníku pro VŠECHNY služby, produkty a licence Projektu

Čestně prohlašujeme a garantujeme, že ceny všech našich služeb a produktů jsou nastaveny Ultimátně - to znamená, že ceník je nastaven natrvalo; je neměnný a Poskytovatel ceníky nebude měnit. Výjimku bude tvořit Jednorázová změna ceníku v podobě přidání DPH, což je legislativní požadavek, když Projekt resp. Poskytovatel dosáhne určitý obrat.

2.10 Právo a povinnost Klienta kontaktovat Projekt PŘED a PO objednání a zaplacení služeb/produktů či před/po finančním daru

2.10.1 PO prostudování stránky Projektu a PŘED/PO zaplacení a objednání jakékoli služby/produktu či finančního daru má Klient právo a zároveň je Klient povinen kontaktovat Projekt a to na kontakty uvedené na stránce Projektu v případě, že má Klient nějaké pochybnosti, otázky, nejasnosti a zároveň má Klient před/po objednání produktů/služeb či před/po finančním daru právo na zodpovězení a vyjasnění takových záležitostí Projektem.

2.10.2 Ve spolupráci s Klientem Projekt netoleruje negativní kritiku, negativní názory, vulgarismy výhrůžky či jiné nevhodné a neslušné chování, alibismus, výmluvy, odůvodňování problémů a chyb Klienta atd. Projekt akceptuje a toleruje výlučně a explicitně JEN Konstruktivní kritiku a Konstruktivní názory, slušné chování a pod.

2.10.3 V případě pokud Projekt obdrží písemnou komunikaci v podobě Negativního postoje popsaného a definovaného v předchozích dvou bodech a/anebo i v ostatních částech Společných podmínek Projektu, Projekt si vyhrazuje právo výlučně a exkluzivně na takovou formu písemné komunikace nereagovat a taková písemná korespondence bude Projektem smazána.

2.11 Způsoby platby

 • Klasický bankovní převod.

 • Online zabezpečena služba TransferWise.

 • PayPal.

Klient si je vědom, že platba cez TransferWise je poskytována třetí stranou skrz zabezpečené a finančními institucemi regulované platební brány a Projekt stejně ani třetí strany poskytující tyto platební brány/platební možnosti podle legislativy NEmají a NEsmí mít přístup k jakýmkoli platebním údajům Klienta, k údajům platební karty Klienta, přihlašovacím údajům atd.

2.12 Vystavení faktury

Podle legislativy, Projekt je povinen mít každou transakci řádně zaúčtovanou. Avšak Projekt si je vědom, že ne každý Klient potřebuje vystavit fakturu a proto Klient si je vědom, že Společné podmínky Projektu jako celku, bankovní spojení, popis služby terapie, Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád služby terapie (Všechny podmínky Projektu) jsou chápány jako rámcová smlouva o poskytování všech služeb Projektu, jako dárcovská smlouva, na základě kterých jsou vystavovány řádně účetní interní doklady v rámci našeho účetnictví. Klient takto nemusí poskytovat Projektu jeho fakturační údaje, ale Projekt má takovýmto způsobem skrze vystavení dokladů interně v účetnictví transakce řádně a korektně zaúčtovány. Avšak v případě potřeby vystavení faktury nás Klient kontaktuje skrz kontaktní formulář s jeho fakturačními údaji a Projekt je následně povinen vystavit Klientovi fakturu.

2.13 Ochrana údajů

2.13.1 V případě faktury budou údaje Klienta použity výhradně a exkluzivně pouze za účelem vystavení faktury.

2.13.2 Podle legislativy o ochraně údajů zachováváme o jakýchkoli údajích Klienta maximální mlčenlivost, stejně je neposkytneme ani žádným třetím stranám. Výjimku tvoří transparentní bankovní účty Projektu, kde je zveřejněn údaj "Název protiúčtu".

2.14 Transparentní účty

2.14.1 Klient si je vědom, že bankovní účty Projektu jsou transparentní.

2.14.2 Klient si je rovněž vědom, že jeden z údajů na transparentním účtu je aj údaj s názvem "Název protiúčtu", což je název, pod kterým byl bankovní účet Klienta zřízen (Např. Jméno a příjmení - pro fyzické osoby; Název firmy resp. název firemního účtu pro právnické osoby apod). Položka "Název protiúčtu" je položka automaticky uvedena bankami Projektu a není v moci Projektu dosáhnout toho, aby tento údaj na transparentním účtu nebyl zveřejněn.

2.15 Souhlas Klienta s Telepatickým zasíláním novinek (Newsletters)

Klient souhlasí se zasíláním pro něj relevantních novinek v individuálně pro Klienta relevantních časových intervalech ohledně pokroku Projektu, kde novinky jsou Klientovi komunikovány automatizovaným telepatickým způsobem a skrz intuici Klienta. Telepatické zasílání novinek funguje Klientovi výhradně a exkluzivně JEN po jeho kompletním přečtení si stránky.

2.16 Umělé udržování Klienta za účelem zisku

Klient je povinen být si vědom, že Projekt neuznává, neakceptuje, netoleruje a neaplikuje umělé udržování klienta za účelem maximalizace zisku.

2.17 Šíření textů, obrázků a ostatního duševního a průmyslového vlastnictví Projektu

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že duševní vlastnictví Projektu a to zejména jeho texty byly vytvořeny a obrázky byly vytvořeny a zakoupeny výlučně a exkluzivně jen pro účely Projektu. Projekt zakazuje a zároveň nepovoluje jakoukoliv distribuci, šíření, kopírování těchto materiálů (pro použití prezentace Projektu výlučně a exkluzivně v médiích, výjimku tvoří přesně definovány, povolené a jmenované materiály uvedené níže v části "Podmínky prezentace Projektu v médiích"). Nicméně, Projekt povoluje Klientovi se texty resp. obsahem Projektu inspirovat a to výhradně a exkluzivně za účelem, aby si Klient vytvořil a/anebo pořídil jeho vlastní materiály a jeho vlastní obsah resp. jeho vlastní duševní/průmyslové vlastnictví.


2.18 Souhlas Klienta s obchodními podmínkami

Uhrazením příslušné částky na příslušné bankovní účty Projektu Klient je prosím povinen souhlasit se všemi obchodními podmínkami Projektu.

3. Předtím, než Klient Kontaktuje Projekt

3.1 Kompletní přečtení/prostudování celé stránky Projektu Klientem

3.1.1 Dříve, než využijete naše služby; předtím, než nás kontaktujete; předtím, než nám pošlete finanční dar; předtím, než do našeho Projektu investujete a/anebo dříve, než budete prezentovat náš Projekt ve Vašem médiu/médiích, jako Klient jste prosím povinen výlučně a exkluzivně si nejprve kompletně přečíst/prostudovat naši stránku resp. všechny její položky včetně všech jejích audio a video materiálů a to výlučně a exkluzivně JEN s otevřenou myslí, s otevřeností novým věcem, s Pozitivním a konstruktivním, záměrem, zánětem, chutí, motivací, nadšením, radostí a ochotou a zároveň Klient je ve spolupráci s Projektem povinen myslet, jednat a chovat se výlučně a exkluzivně JEN Ultimátně a plně kompatibilně, Pozitivně, Konstruktivně, Objektivně a na základě přečtených/prostudovaných faktů na stránce Projektu.Klient je povinen výlučně a explicitně obrátit se na Projekt a spolupracovat s ním JEN na hotovo PO prostudovaní materiálů. Pokud si naši stránku kompletně neprostudujete ani se prosím v takovém případě neunúvejte/neobtěžujte se nás kontaktovat a v takovém případě se ani nebudeme s Vámi bavit, stejně tak Vám naše Telepatická terapie v případě Vašeho neprostudovaní si našich materiálů NEbude fungovat.

3.1.2 Přečtením/prostudováním nám zároveň ukážete, že: 3.1.2.1 Chcete na sobě pracovat, že jste ochotni udělat pro sebe maximum; 3.1.2.2 a zároveň, že si umíte vážit záležitosti, které Vám byly poskytnuty zdarma; 3.1.2.3 a zároveň nám tím ukážete, že s naším Projektem jste ochotni a shopni optimálně a plně kompatibilně spolupracovat; 3.1.2.4 a zároveň prostudování zaručí optimální kompatibilitu mezi Vámi a naším Projektem a/anebo mezi Vaším publikem a naším Projektem pokud jste zástupce média; 3.1.2.5 a zároveň dosáhneme Váš optimální systém víry; Vaše Placebá (Placebo efekty jsou přirozené automatické samoléčící biochemické reakce lidského těla); Dosáhneme tím, že budete přistupovat k našemu Projektu maximálně objektivně, konstruktivně a na základě faktů; Přesně víte, jak jsou Vaše finance použity atd; 3.1.2.6 a zároveň Projekt Klientovi garantuje, že PO Vašem kompletním prostudování si naší stránky se budete umět výlučně a explicitně už automaticky napojit na naší Telepatickou terapii (Terapii ze záhrobí) JIŽ VY sami a to výlučně a explicitně JIŽ BEZ jakékoliv nutné podpory s reálně žijící osobou.

3.2 Co Projekt neakceptuje, netoleruje, nepovoluje a zakazuje

3.2.1 Klient je zároveň povinen být si vědom a souhlasit, že Projekt prosím výslovně, výlučně a explicitně NEAKCEPTUJE A NETOLERUJE zároveň všechny následující paragrafy, které jsou Projektem charakterizovány výlučně a exkluzivně JEN jako chování charakterizované jako pro Projekt ohrožující a zároveň jako negatívní postoje: Alibismu, výmluv, neochoty na sobě pracovat, hledání důvodů a způsobů proč a jak se něco nedá namísto způsobů jak toho dosáhnout, schopnost JEN dostávat ale neochota dávat, parazitování, sebelítost, potřeba litování od jiných, zbabělost, neochota čelit problémům, vyhýbání se problémům, zabedněnost, arogance, zaslepenost, sténání ale žádné konání, zastaralost, nostalgie, neochota být otevřený/otevřená novým věcem, neochota vidět pozitivní věci a pozitivní budoucnost, negativismus, pesimismus, egoismus, nadřazenost, povýšenost, sobeckost, myšlení jen na sebe, předstírání, faleš, hraní si na něco, něčeho si namlouvání, žití v iluzi/v iluzích, lži a sebeklamu; nechuť; Psychopatie; Sociopatie, Invalidní důchod, ZTP - zdravotní postižení; Parazitismus; Předsudky; Ukvapené závěry; Neochota vyjít ze zastaralého smýšlení a ze zastaralých neefektivních a brzdících komfortních zón; Dizinformace; Zastaralé úhly pohledu; Zbabělost; Neochota na sobě pracovat a postupovat a očekávání, že se všechno udělá za Klienta; Neochota akceptovat úhel pohledu, že za každým problémem, bolestí, symptomem apod. se skrývají nezpracované záležitosti, nezpracované a negativní myšlenky, emoce, pocity, výroky, postuláty a že všechno má svou duchovní a karmickou příčinu; Negativní a škodící dogmata a stereotypy; Negativní emocionální rezonance; Chronické stěžování; Požírání energie; Klebety; Neochota přijmout objektivní a konstruktivní kritiku; Materialismus a Konzumismus; Starání se o lidi/rodinné příslušníky, kteří na sobě nepracovali/nepracují, sebalitují se a neváží si ničeho, co se pro ně udělalo/dělá; Jakákoli forma diskriminace a ignorace; Márnotratníctvo; obžerství a všechny ostatní negativní postoje, myšlenky, přístupy a negativní chování jim podobné.

3.2.2 Alibismus, výmluvy, neochota, myšlenky a chování typu "Ještě jsem si to nepřečetl(a)/neprostudoval(a)","Nemám čas","Mám toho hodně","Je toho na mě hodně","Jsem unavený/unavená","Nic nestíhám","Jsem ubehaný/ubehaná","Jsem ulítaný/ulítaná","Mám jiné povinnosti","Stále mám nějakou práci","Stále mám něco na práci","Vždycky mi do toho něco přijde","Nevím/nechci se soustředit","Mám na starosti děti","Ještě jsem neměl(a) čas","Ještě jsem neměl(a) čas si to přečíst/prostudovat","Nestihl/nestihla jsem si to přečíst/prostudovat","Ještě jsem si to nestihl/nestihla přečíst/prostudovat","Nechci na sobě pracovat", "Nechci se rozvíjet, nechci napredovat", "Nechci/nemám zájem si číst/prečíst webstránku Projektu","Nejraději bych byl, kdyby se vše udělalo za mě a když já nemusím/nechci pro něco udělat nic","Nechci/nejsem ochoten si vážit nic, co se pro mě udělalo/co mi bylo poskytnuto","Něco chci, ale nejsem ochoten pro to nic udělat","Je mi to na přítěž","Je mi to na obtíž","Nevím co chci","Nevím co chci od života","Nemám motivaci","Nechci mít motivaci","Nemám sebevědomí, Projekt a jeho tým jsou vysoko a já na ně nemám, cítím se při nich malý(á), nerovocenný(á), nikdy na ně nebudu mít","Projekt a informace na něm nejsou pro mě","Informace a technologie Projektu jsou až příliš popředu","Nemám fantazii","Nemám představivost","Neumím si představit věci","Moje intuice a/anebo vizualizace nefunguje", "Já nejsem dobrý/dobrá v představování/ve vizualizování si věcí","Já jsem už starý/stará","Mně to už nemyslí","Mně to už můj věk a zdravotní stav nedovolí a/anebo neumožňuje","Pro mě je už pozdě","Já jsem beznadějný případ","To už je POUZE pro novou generaci","To už pro mě/ pro nás není","Nejsem už schopný(á)/ochotný(á) vnímat","Beru léky, které mi to už neumožňují/neumožní","Starého člověka/starého psa už novým kouskům nenaučíš","Já nejsem schopný(á)/ochotný(á) fungovat na základě nějakých podmínek","Lidé, rodina a pod. by měly fungovat spontánně bez nějakých podmínek","Nejsem schopný(á)/ochotný(á) se podřídit a přizpůsobit","Můj lékař řekl že...","Posuzuji Projekt jen podle toho, kolik má peněz na účtu","Posuzuji Projekt jen podle toho, jak vysoký je jeho vstupní kapitál"; Používání slova "Trochu/Trošku" spolu s myšlenkami "Vyjádřeny pocity jsou mylné/špatné/nepřesné/přehnané" - znamená to zlehčování/zjednodušení situace, nepřikládaní jí patřičný důraz, trivializaci a bagatelizování situace a pocitů,"Ať Projekt a jeho členové počkají, jak budou se zdravím v pozdějším/starém věku oni/Určitě i oni budou v starém/pozdějším věku tak špatně se zdravím/budou mít špatné zdraví, jako mám já/jako máme my a všechn jiné formy podsouvání negativity","Nechci/nemám zájem se navrátit k mému původnímu ženskému jádru/Nechci-nemám zájem se stát nespoutanou ženou","Nechci/nemám zájem se navrátit k mému původnímu mužskému jádru/Nechci-nemám zájem jít cestou pravého muže", Dávání slibů a to včetně NEporušitelných slibů a závazků a následná neochota tyto závazky plnit; Dávání falešných/prázdných slibů; Nepamatování si, že se nějaký slib dal; "Na co si nemohu sáhnout/co si nemohu osahat, to pro mě neexistuje/tomu nevěřím","Já nejsem informacím na stránce Projektu otevřený(á)/informacím nevěřím/nepovažuji je za fakt","Informace na stránce Projektu jsou všechno o tom stejném jako informace, které jsem měl/měla k dispozici již před tímto Projektem"; Informace na stránce Projektu jsou vymyšlené; Potřebujeme důkazy/Kde jsou nějaké důkazy; Neochota komunikovat o svých pocitech/neochota vyjádřit své pocity/neochota mít spojení se svými pocity; Nacházení záliby v našich slovech/Líbí se naše slova resp. to, co náš Projekt prohlašuje ale neochota a neschopnost unést a snést už uskutečnění těchto našich slov; Myšlenky typu "To tak není"; Nevážení si maličkostí; Nevážení si naší terapie informacemi a naší terapie novými uhly pohledu; Neochota všímat si a vnímat pozitivní změny; Nedostatečná a neoptimální pokora; Neuznání a nepriznání zásluh, které si náš Projekt zaslouží; Neochota říci upřímně promiň, omlouvám(e) se, děkuji; Neochota přiznat/uznat si chybu/svůj podíl viny a poučit se z ní tak, aby se tato chyba již neopakovala a všechny ostatní myšlenky a chování tímto podobné.

3.2.3 Otázky typu "Proč právě já","Proč se to děje mně","Proč se to děje právě mně","Co jsem komu udělal(a)","Já si už jen chci svůj život dožít bez jakékoliv vize, cíle či nutnosti práce na sobě" a všechny jiné myšlenky tímto podobné. Projekt charakterizuje takové a jim podobné otázky jako sebelítost, kterou Projekt výlučně a explicitně vůbec NEtoleruje a NEakceptuje a zároveň je Klient povinen být si vědom a souhlasit, že všechno se výlučně a explicitně Klientovi děje pro něco, vše má svou duchovní a karmickou příčinu.

3.2.4 Otázky typu "Jestli řešíme/Jestli víme pomoci s tím či oním problémem/zdravotním problémem". Klient je prosím výlučně a explicitně povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že na naší stránce je prosím jasně napsáno že řešíme JAKÉKOLIV resp. VŠECHNY problémy/zdravotní problémy Vašeho běžného každodenního života. Vzhledem k naší dlouholeté terapeutické praxi a vzhledem k tomu, že naše terapie je charakterizována jako Ultimátní a Univerzální (Kompatibilní pro řešení všech problémů), jste prosím povinen výlučně a exkluzivně být si vědom, akceptovat a souhlasit, že Váš problém nebo jemu podobný byl již v naší praxi řešen a vyřešen a že je zároveň takový případ zdokumentován a publikován v úspěšně vyřešených příkladech/případech z naší praxe naší služby Telepatické terapie a/anebo je zmíněn v její audio a video materiálech a/anebo v hodnoceních našich Klientů, kteří již naši terapii absolvovali a/anebo jsou Vaše jakékoli problémy resp. jejich kořenové příčiny zmíněny již v podobě negativních myšlenek, postulátů a výroků v těchto Společných obchodních podmínkách.

3.2.5 Myšlenky, Postuláty, Výroky, alibismus, chování a výmluvy typu: "Projekt je drahý","Ceny jsou vysoké","Ceny jsou nehorázné","To si nemohu dovolit","To si nikdy nebudu moci dovolit","Nemám na to","Nikdy na to nebudu mít","Projekt je hladový po penězích","Projektu nejde o nic jiného jen o peníze","Projektu nezáleží na pomoci lidem, záleží mu pouze na penězích","Jsem chudý/chudá","Projektu na chudých/obyčejných lidech nezáleží","Projektu jsou obyčejní lidé ukradení, jde mu jen o zisky a jen o peníze","Projekt nehledí na nic a na nikoho jen na sebe","Nechci/nemám zájem/nejsem schopný(á)/ochotný(á) podpořit Projekt","Nemám finance nazbyt","Podporuji již jiné Projekty","Potřebuji finance pro sebe a pro své záležitosti","Vychází mi to finančně jen tak tak","Členové Projektu by si měli najít nějakou další/vedlejší práci, aby měli vedlejší/dodatečný příjem","Nechci mít s Projektem nic společného", "Projekt mě nezajímá","Nechci mít jakékoliv spojení/finanční spojení s Projektem","Nechci/nemám zájem/nejsem ochoten podpořit Projekt z mých našetřených peněz/z mých úspor","Nechci/Nemám zájem/nejsem ochoten sáhnout na své úspory","Peníze si šetřím a spořím protože...","Nedám peníze, Peníze nepustím z ruky, jsem/chci být/vyhovuje mi být skrblík, chamtivec, sobec","Nemohu zaplatit neboť většina mých peněz/všechny mé peníze jdou do léků","Nemohu zaplatit protože můj důchod/invalidní důchod je malý a nedostatečný","Musím platit takové a takové (nepovinné) pojištění/pojištění","Projekt by měl lidem pomáhat zdarma", "Projekt a jeho znalosti a schopnosti nemají/nesmí být zpoplatněny","Projektu jde IBA o osobní prospěch","Jsem nemocný/nemocná/neschopná/slabý/slabá/Pobírám invalidní důchod/Jsem na PN-nce/Jsem na Neschopenke a to je jediný můj zdroj financí, který je nepostačující","Nechci investovat","Nechci mít pasivní příjem","Nechci investovat do svého zdraví, jeho ochrany a do svého seberozvoje","Nechci investovat do Projektu" a všechny ostatní myšlenky, výroky a chování těmto podobné. Klient je povinen výlučně a exkluzivně být si vědom, akceptovat, souhlasit, že: 3.2.5.1. Jakékoliv jeho zaplacené finance bere Klient výlučně a exkluzivně jako investici především do sebe a do ochrany svého zdraví, do svého seberozvoje a zároveň pro pomoc komunitě, životnímu prostředí a planetě; 3.2.5.2 a zároveň, že ceny služeb a produktů Projektu jsou optimalizovány výlučně a exkluzivně za účelem zachování sebehodnoty Projektu, na kterou má Projekt plné právo; 3.2.5.3 a zároveň, že ceny stejně jako Všechny podmínky Projektu jsou nastaveny ultimátně, natrvalo a jsou neměnné, což Projekt výslovně, výlučně a explicitně garantuje.

3.3 Co Projekt povoluje

3.3.1 Klient je prosím povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že: 3.3.1.1 Za obsah jakékoliv prezentace Projektu a její optimální kvality a relevantnosti ve všech resp. v jakýchkoli médiích (novinách, časopisech, blozích, rádiích, televizích atd.) a to včetně mainstream médií a portálů ale také médií zaměřených na duchovní rozvoj, seberozvoj, online televize, internetové vysílání ručí a zároveň plně a ultimátně odpovídá výlučně a exkluzivně JEN náš Projekt a zároveň, že tyto média slouží výlučně a exkluzivně jen za účelem Vás, oslovit, zaujmout a následně přivést Vás na tuto webstránku našeho Projektu; 3.3.1.2 a zároveň, že médium NEmá absolutně žádnou odpovědnost za prezentační obsah našeho Projektu v daném médiu; 3.3.1.3 a zároveň, v případě pokud má Klient s našim Projektem jakýkoliv problém, výhrady, má otázky, Klient má plné právo a zároveň je Klient povinen výlučně a exkluzivně vyjádřit a komunikovat tyto záležitosti výlučně a exkluzivně JEN Projektu a zároveň výlučně a exkluzivně JEN po kompletním prostudování si stránky Klientem a zároveň výlučně a exkluzivně JEN konstruktivně a následně má Klient podle legislativy plné právo dostat od projektu patřičné, optimální a relevantní odpovědi, vysvětlení a vyjádření, kde Projekt výslovně, výlučně a explicitně garantuje maximální a optimální spolupráci s Klientem; 3.3.1.4 a zároveň Projekt zakazuje, NEpovoluje, NEakceptuje a NEtoleruje jakékoli stěžování a/anebo stěžování se poza záda Projektu jiným stranám než je Projekt sám a to včetně médií, úřadů, soudů atd., A zároveň Projekt zakazuje, NEpovoluje, NEakceptuje a NEtoleruje psaní jakýchkoliv negativních a destruktivních komentářů a negatívní kritiky v médiích, blozích, sociálních sítích, které umožňují přidávání komentářů. Projekt charakterizuje takové chování Klienta výlučně a exkluzivně a v neposlední řadě JEN za negativní, utíkání Klienta od problémů, Neochota Klienta čelit problémům, zbabělost, stejně Projekt považuje takové chování Klienta jako chování pro Projekt ohrožující. Projekt povoluje Klientovi se stěžovat výlučně a exkluzivně JEN Projektu a to skrz oficiální kontakty uvedené na webstránce našeho Projektu a zároveň je Klient povinen řešit jeho problém s Projektem výlučně a exkluzivně JEN komunikací s Projektem a zároveň je Klient povinen ve výše zmíněných prostorech psát výlučně a exkluzivně JEN pozitivní, konstruktivní a objektivní kritiku, komentáře, názory a odezvy. 3.3.1.5 a zároveň v případě, pokud je Projekt prezentován v médiu, médium je prosím rovněž výlučně a explicitně povinné zajistit, ujistit se a maximálními možnými vynaloženými prostředky dosáhnout, aby se i publikum média v souvislosti s odezvou na prezentovný Projekt chovalo pro Projekt výlučně a exkluzivně JEN pozitivně, konstruktivně, s otevřenou myslí a to do momentu dokud se osoba/osoby z publika média nestanou čtenářem/Klientem této webstránky a tím pádem i našeho Projektu, kde následně se Čtenář/Klient z publika média řídí Všemi podmínkami a instrukcemi tohoto Projektu.

3.3.2 Klient je povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že: 3.3.2.1 PO kompletním prostudování stránky Projektu Klientem jsou Placebo efekty a systém víry Klienta nastavené a optimalizované výhradně a exkluzivně JEN pro využívání služeb a produktů Projektu a to zejména avšak v neposlední řadě pro účel využívání Telepatické terapie, Všech Terapeutických postupů včetně Mentální pyramidy Projektu; 3.3.2.2 a zároveň PO kompletním prostudování stránky Projektu Klientem, je Klient povinen výlučně a exkluzivně používat JEN služby a produkty Projektu; 3.3.2.3 a zároveň PO kompletním prostudování stránky Projektu Klientem a zároveň za účelem výše zmíněných optimalizovaných Placebo efektů a systému víry Klienta pro služby Projektu - terapii, terapeutické postupy, Mentální pyramidy Projektu atd. a zároveň za účelem ochrany Klienta a jeho zdraví, na základě požadavků výlučně a exkluzivně JEN Klientova vlastního těla spolu s požadavky JEN podvědomí Klienta, Tělo a podvědomí Klienta zakazují, NEpovolují, NEakceptují, NEtolerují, NEpřipouští a NEpřitahují jakoukoliv návštěvu Klienta u jakékoli konkurence Projektu včetně jiných terapeutických postupů u konkurence a to vše z výlučného a exkluzivního důvodu, že jakákoliv návštěva Klienta konkurence by v takovém případě výhradně a exkluzivně JEN narušovala a zpomalovala jeho pokrok, narušovala by mu nastavené Placebá, narušovala by mu spontánní, přirozené a léčící mechanismy jeho těla a zároveň, kde jakékoliv tyto jiné terapeutické postupy u konkurence budou mít na Klienta výlučně a exkluzivně JEN nulový účinek, nulovou prosperitu a které by zároveň v takovém případě výhradně a exkluzivně Klientovi JEN škodily - jinými slovy, bylo by to Klientovi více na škodu než k užitku.

3.3.3 Klient je prosím výlučně a explicitně povinen být si vědom a výslovně souhlasit, že PO kompletním prostudování webstránky Projektu Klientem, je Klient povinen výlučně a exkluzivně s Projektem JEN spolupracovat různými způsoby a to především avšak v neposlední řadě v podobě finanční podpory Projektu a to ať už zaplacením a absolvováním našich služeb, zaplacením našich produktů/licencí a/anebo finančním darem či investicemi do našeho Projektu za účelem podpory našeho vývoje a výzkumu a tím pádem i Globální transformace a přínosu nových, revolučních a Ultimátních technologií spolu s ostatními formami spolupráce popsaných v následujících řádcích této úvodní stránky.

3.3.4 Klient je prosím povinen být si vědom, akceptovat a výslovně souhlasit, že: 3.3.4.1 Jakákoliv jeho zkušenost s Projektem - webstránka, informace, služby a produkty, terapie a další, je Klientem považována výlučně a exkluzivně JEN ako pozitivní a konstruktivní zkušenost a Klient je povinen si výlučně a exkluzivěí vážit všechny tyto zkušenosti a příležitosti, které Projekt Klientovi dal a zároveň Klient je povinen výlučně a exkluzivně vážit si vše co Projekt pro Klienta udělal a umožnil spolu i se všemi aspekty, které byly pro Klienta udělané a umožněno i PŘED spoluprací s naším Projektem; 3.3.4.2 a zároveň, že Klient je povinen po kompletním prostudování webstránky Projektu výlučně a exkluzivně dál a při každé příležitosti doporučovat a šířit Projekt a to aplikováním výlučně a exkluzivně JEN v podobě pozitivního a konstruktivního doporučování a šíření slovem a to výlučně a explicitně všem jeho známým, rodině, přátelům, spolupracovníkům, zaměstnavatelům a zároveň výlučně a explicitně i všem médiím, které Klient zná a s kterými se Klient setkal včetně sdílení Projektu na sociálních sítích a všechny ostatní formy doporučení Projektu a to vše výhradně a exkluzivně za účelem, aby další lidé/čtenáři/klienti přišli na web Projektu, kterým Projekt také pomůže a zároveň výlučně a exkluzivně za účelem vyvolání Ultimátního veřejného a zároveň mediálního tlaku za účelem Ultimátního kolapsu, eliminace, usměrnění a Ultimátní transformace starého a zastaralého systému; 3.3.4.3 a zároveň je povinen výlučně a exkluzivně vynaložit veškeré prostředky, úsilí a energii, aby bylo pozitivní a konstruktivní doporučení, doporučení a šíření slovem z Klientovy strany dosaženo; 3.3.4.4 a zároveň Klient je povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že Projekt ale i Planeta mají plné právo a že si zároveň plně zaslouží takové pozitivní doporučení a šíření slovem.

4. Informace a instrukce pro Média; Podmínky prezentace projektu v médiích (Noviny, Blogy, časopisy, Rádia, Televize, Online televize atd. - dále jen "Všechna média")

4.1 Všechna média resp. reprezentanti Všech těchto médií jsou prosím povinni si web Projektu kompletně prostudovat podle instrukcí a to za účelem přistoupení k našemu Projektu výlučně a exkluzivně objektivně a na základě faktů a zároveň za účelem poskytnutí kvalitní zkušenosti, kvalitních informací Vašemu publiku, divákům, posluchačům, čtenářům a pod. a zároveň za účelem zaručení optimální kompatibility mezi Vaším publikem a naším Projektem.

4.2 Prezentace Projektu v médiích je povolena výhradně a exkluzivně JEN po Vašem kompletním prostudování si naší stránky.

4.3 Zároveň, po kompletním prostudování naší stránky je reprezentant média prosím povinen komunikovat výlučně a exkluzivně JEN Telepaticky/skrz mentální rozhovor s naším telepatickým Odborným poradcem a Telepatickým mluvčím Edgarem Caycem.

4.4 Prezentace Projektu v médiích je povolená výlučně a exkluzivně JEN za podmínky, kde každé médium je prosím povinné v každé prezentaci Projektu uvést web Projektu za účelem přivedení publika na stránku Projektu: www.a-i.global

4.5 Prezentace Projektu v novinách, časopisech, blozích, televizích, online televizích je zároveň povolena výlučně a exkluzivně JEN za podmínky, kde každá taková prezentace bude obsahovat obrázek našeho krystalového týmu a zároveň výlučně a explicitně JEN v jeho původním rozlišení, barvách, rozměru v jakém je obrázek médiu poskytnutý a zároveň Projekt zakazuje a nepovoluje jakoukoliv grafickou či jinou modifikaci tohoto obrázku. Obrázek dostupný ke stažení ZDE.

4.6 Po prostudování a následnou písemnou reprezentaci Projektu v časopisech, novinách, blozích atd. může reprezentant Média napsat o nás článek, PR článek nebo může vykonat mentální rozhovor přímo s Edgarem Caycem, kde se reprezentant např. zeptá otázky, které ho zajímají a které cítí, že budou pro článek a publikum daného média dostatečně zajímavé, atraktivní, lukrativní a relevantní a článek bude následně interpretace/Transcript tohoto rozhovoru.

4.7 Po prostudování a následnou prezentaci Projektu v rádiích či televizích či v podobě reportáže, reprezentant média je prosím povinen vést výlučně a exkluzivně JEN telepaticky mentální rozhovor přímo s Edgarem Caycem a rovnou tento hovor i interpretovat/channelovat ve vysílání.

4.8 Spolupráce mezi Vámi a naším Projektem probíhá po Vámi kompletním prostudování stránky Projektu výhradně a exkluzivně JEN ve formě tzv. barteringu a to výměnou poskytnutí naší služby Telepatické terapie za prezentaci Projektu ve Vašem médiu.

5. Naši Partneři - spolupráce ve většině případů na dálku a online

Naše banka; Vedeni účtů zdarma; Žádné poplatky z transakcí; Vedeni transparentních účtů zdarma: www.fio.cz

Vztahy s veřejností, Public Relations, Lobbing, Společnost Bílý Medvěd Public relations: www.bmpr.cz

Právní poradenství: www.dostupnyadvokat.cz

Účetnictví, DPH účetnictví, Daňové poradenství, mzdová agenda: www.uol.cz

Překlady textů, Úřední překlady: www.presto.cz

SEO Optimalizace stránky pro vyhledávače: www.seoconsult.cz

Investice do zajištěných půjček: www.bondster.com/cz

Tvorba Trailerů, SpeedArt, 2D a 3D motion graphic produkce: www.promorific.com

3D Modelování, 3D Motion Graphics: www.as-art.ch

Oprava a obnova starých a poškozených fotografií (Photo Restoration):  www.restorapic.com


Proktologie - Vyšetření konečníku, Léčba a Eliminace hemoroidů bez nutnosti chirurgické operace a bez nutnosti hospitalizace + Dermatologie - vyšetření a léčba kůže: www.doktorpro.sk

ISCOS - Institute for Security and Cooperation in Outer Space; Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space (Smlouva o zabránění použití zbraní ve vesmíru a weaponizovaní prostoru mimo naši planetu): www.peaceinspace.com 

6. Ochranné známky Trademark (TM) našeho loga a našich sloganů

www.a-i.global, 2017 až po současnost

 • Logo Atlantis Industries: Kombinovaná ochranná známka obrázku a textu TM

 • "Sci-fi se stalo realitou" TM

 • "Duchovní technologie" TM

 • "Technologie Atlantidy jsou zpět" TM

 • "Průmyslová odvětví Atlantidy" TM

 • "Ultimátní Ekonomický, Technologický, Terapeutický a Medicínsky standard" TM

 • "Ultimátní terapie" TM

 • "Ultimátní odborné poradenství" TM

 • "Telepatická terapie" TM

 • "Telepatické odborné poradenství" TM

 • "Telepatické poradenství" TM

 • "Krystalový tým" TM

 • "Reálná inteligence" TM

 • "NEumělá inteligence" TM

 • "Terapie ze záhrobí" TM
 • "Náboženství a věda opět sjednoceny" TM

 • "Mentální pyramida" TM

 • "Mentální Neurotechnologie" TM

 • "Mentální operace" TM

 • "Mentální léky" TM

 • "Mentální antikoncepce" TM

7. Duševní vlastnictví - Autorská práva, Zdroje textů, obrázků, audio a video materiálů; Bibliografie

Za účelem, abychom se vyhnuli duplicitě textů mezi jednotlivými jazykovými verzemi naší stránky, což by mělo negativní dopad na indexování stránky internetovými vyhledávači, tyto informace jsou prosím dostupné na naší slovenské verzi stránky. Tyto informace také tvoří prosím nezbytnou a zároveň povinnou součást těchto obchodních podmínek.