1. Společné obchodní Podmínky pro ziskovou a neziskovou část našeho Projektu, který je v podobě Sociálního byznysu

08.10.2018

Definice pojmů; Právní subjekty; Transparentní účty; Společné podmínky; Dárcovská smlouva; Podmínky prezentace Projektu v médiích; Průmyslové a duševní vlastnictví - Ochranné známky, Autorská práva, Kredity; Naši partneři; Bibliografie

Jak a proč vznikly Všechny naše Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vznikly za účelem součásti ochrany jak našeho Projektu tak zároveň i ochrany Klienta a jsou chápány jako Ultimátní obchodní podmínky, které obě strany chrání nejenže před co nejvíce eventualitami, ale chrání nás před VŠEMI eventuality, které se kdy udály, dějí nebo teprve stanou. Na naše Klienty dáváme silný důraz a tlak na to, aby si Klient prostudoval kompletně nejen naši stránku, její vývoj a výzkum, produkty a služby, ale aby si Klient zároveň prosím přečetl povinně i Všechny podmínky Projektu za účelem, že to pomůže oběma stranám (Projektu a jeho Klientům) předejít problémům...

Podmínky vznikly na základě

1. Paragenetiky (zkušeností z minulých životů resp. životů mimo současného života) našeho vizionáře a zakladatele jako "reálné žijící osobu", která náš projekt reprezentuje a zastupuje a z jeho terapeutické či "technologické" praxe spolu i se zkušenostmi z Paragenetiky VŠECH našich odborných spojenců, poradců, expertů a specialistů ve všech oblastech.

2. Zkušeností ze současného života vizionáře, zakladatele a všech spojenců Projektu.

3. Vzhledem k tomu, že jsme vizionářský projekt, použili jsme zároveň i jednu z našich mnoha terapeutických technik. Nahlédli jsme do budoucnosti, kde jsou již naše Ultimátní cíle splněny a zrealizovány. Následně jsme se zpětně po časové ose od tohoto momentu resp. od těchto momentů přenesli do přítomnosti a to k momentu tvorby těchto podmínek a zjistili jsme takovýmto způsobem všechny eventuality a situace, se kterými se od momentu tvorby podmínek až po kompletní realizaci cílů setkáme resp. bychom se setkali a následně jsme už neměli problém se před těmito situacemi v našich podmínkách ochránit, což má za následek takový, že vytvořením podmínek takovýmto způsobem předejdeme resp. jsme už předem předešli mnohým resp. všem problémům a co zároveň zaručilo i trvalé ultimátní nastavení našich podmínek a našich ceníků resp. jejich neměnnost...

To je také součást obsáhlé filozofie následujícího symbolu - nekonečna. Náš projekt (střed resp. styčný společný bod ležaté osmičky, ve kterém se všechno sbíhá a setkává) reprezentuje minulost a poučení se z historie, přítomnost i budoucnost - ultimátní pozitivní budoucnost, která zajišťuje, že negativní minulost se už nám jako jednotlivcům ale ani naší planetě již nebude opakovat...

Definice pojmů

Právnická osoba - zisková část projektu, dále jen "Poskytovatel"

Název společnosti: Atlantis Industries s.r.o.

Sídlo společnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 302955 vedená u Městského soudu v Praze.

IČ: 07551100

DIČ: CZ07551100

V současnosti nejsme plátci DPH.

Transparentní účet

Právnická osoba - nezisková část projektu, dále jen "Nadační fond"

Informace budou přidané již brzy...

Zisková část projektu a nezisková část projektu - dále jen "Projekt"

Web: www.a-i.global a všechny její jazykové mutace a subdomény.

Informace, produkty, služby, technologie, Krystalový tým, personál, spojenci Projektu.

Všechny podmínky Projektu

 • Odborné kvalifikace.
 • Definice pojmů.
 • Společné Podmínky Projektu.
 • Obchodní podmínky a Reklamační řád Poskytovatele pro službu Odborné poradenství (Terapie) - Smlouva o poskytování Služby, Bankovní spojení č.1.
 • Podmínky neziskové části Projektu - Dárcovská smlouva, Bankovní spojení č.2.
 • Všechny ostatní informace, instrukce, ceník na stránce Projektu jsou také nezbytná součást Všech podmínek Projektu.

"Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čtenáři.
 • Posluchači a diváci.
 • Osoby, které na bankovní účty Projektu zaplatili za služby Poskytovatele či poslali finanční dar.
 • Osoby, které s námi písemně komunikují.
 • Rodiče dětí mladších než 18 let, pro které rodič objednává služby Poskytovatele.
 • Fyzické osoby.
 • Právnické osoby.
 • Zaměstnavatel.
  Zaměstnanci zaměstnavatele.
 • Politici.
 • Světové vlády.
 • Všechny druhy byznysů a průmyslových odvětví včetně vojenského průmyslu.
 • "Šedá eminence".
 • "Ti, kteří tahají z pozadí za nitky".
 • Veřejnost - každá osoba žijící na planetě Zem a zároveň osoby, které se s naším Projektem setkali, setkávají či setkají.


"Médium" nebo "Média"

 • Noviny, časopisy, blogy atd.
 • Rádia.
 • Televize.
 • Reprezentant média, který náš projekt v daném médiu prezentuje resp. o Projekte informuje.
 • A jiné formy médií.

"Starý/Zastaralý systém"

Zastaralé, neefektivní, nerelevantní - jinými slovy více již nežádoucí Technologie, Průmyslová odvětví, smýšlení, názory, výrazy, pojmy atd.

"Ekosystém" nebo "Ekologický systém"

 • Naše planeta Země a její různé Ekosystémy.
 • Ekosystémy nacházející se v prostorech a časoprostorech mimo planety Země.

Společné Obchodní podmínky Projektu

Legislativa, kterou se Projekt řídí

Klient si je vědom a zároveň souhlasí, že vzhledem k tomu, že Ultimátním cílem Projektu je operovat globálně ve všech zemích světa a ve všech jazycích, Projekt se vždy řídí podle (pro Projekt relevantních) aktuálních právních a legislativních předpisů VŠECH zemí světa:

1. Primárně státem Česká Republika vzhledem k tomu že Projekt má v této zemi sídla, je zde zaregistrován na finančních úřadech a u správcích daní pro platbu odvodů, daní atd. Jinými slovy Česká republika je v tomto případě chápána jako Centralizovaná krajina, do které se "sbíhají" všechny finanční příjmy Projektu z celého světa, čímž se Projekt podílí na ekonomickém fungování České republiky. Zároveň se pojmem "Centralizovaná" myslí i to, že účelem České republiky je i to, že slouží jako Geocentrálny střed transformace celé planety Země.

2. Sekundárně státy Evropské unie a všech ostatních států světa mimo Evropskou unii.

Pozitivní, Konstruktivní a Kreativní účely Projektu

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že na základě poučení se z historie a zároveň za účelem, aby se špatná historie už neopakovala, Projekt čestně prohlašuje a garantuje, že slouží výlučně a exluzivně JEN pro pozitivní, konstruktivní, kreativní, sociální, nadační, mírové a humanitární účely. Zároveň projekt Neslouží pro jakékoliv negativní či destruktivní účely, stejně Projekt čestně prohlašuje a garantuje, že není autorizovaný, nepovoluje, netoleruje, neakceptuje, neaplikuje a neslouží pro účely vyrábění, distribuce, obchodování se zbraněmi či prodeje zbraní či jiných aspektů a souvislosti souvisejících se zbraněmi, weaponizovaním či militarizaci technologií či jakéhokoliv zneužití technologie a to včetně zneužití technologie za účely ublížení či ohrožení na zdraví či na životě.

Kompatibilita mezi Klientem a Projektem a tím pádem i mezi Klientem a Globální Transformací

Všechny informace na stránce Projektu včetně povinností Klienta jsou výlučně a exkluzivně za účelem optimalizace Placebo efektů (Potřebných především pro službu Odborného poradenství/Terapie Poskytovatele) a optimalizace Systému víry Klienta za účelem správné, adekvátní a optimální spolupráce a Komatibility mezi Klientem a Projektem.

Klient je povinen být si vědom, akceptovat, respektovat a souhlasit, že:

Pojem "Sociální byznys" a pojem "Sociální Kapitalizmus", které Projekt představuje a které jsou popsány v sekci Projektu "Vývoj a Výzkum", jsou odlišné pojmy od pojmu "Socialismus".

Projekt nikoho v žádném směru nijak NEdiskriminuje, NEodsuzuje ani NEposuzuje a že projekt zároveň zachází s každým Klientem a věnuje se každému Klientovi individuálně.

Projekt NENÍ žádná sekta.

Projekt NEzastává, nepředstavuje a nereprezentuje žádné konkrétní světové náboženství.

Vzhledem k tomu, že Projekt je vizionářský s cílem přinést Ultimátní revoluční technologie, Projekt je pozitivně a konstruktivně považován za utopistický.

Vzhledem k tomu, že jeden z ultimátní cílů Projektu v podobě jeho Ultimátních terapeutických řešení je odemknout lidský potenciál, aktivovat vyšší schopnosti, vyšší funkce a schopnosti těla a mozku, posunout lidstvo a planetu na vyšší vibrace, Projekt je považován a vnímán konstruktivně, pozitivně a objektivně jako eugenický Projekt s výlučně a exkluzivně pozitivními a kreativními aspekty.

Cílem Projektu NENÍ vytvořit dojem diktatury, totality, fašismu či jiných jim obdobných zřízení.

Cílem Projektu NENÍ vytvořit New world order (NWO)/Nový svetový diktátorský režim, jak jej prezentují např. konspirační teorie v souvislosti s NWO.

Za účelem dosažení optimální Kompatibility mezi Klientem a Projektem, Klient je povinen mít optimální Systém víry vůči Projektu (dále jen "Aspektem Projektu") v tom směru, že:

Klient je povinen přistupovat k Projektu výlučně a exluzivně Pozitivně, Konstruktivně a Objektivně a na základě faktů uvedených na webstránce Projektu.

Klient je povinen v rámci jakékoli spolupráce s Projektem využívat příležitosti. Projekt NEtoleruje a NEakceptuje mrhání, plýtvání a nevážení si příležitostí Klientem.

Klient je povinen být Projektu otevřený.

Klient je povinen Projektu a všem jeho aspektům věřit.

Klient je povinen Projekt a všechny jeho aspekty považovat za skutečnost a za holý fakt a zároveň je povinen Klient s Projektem souhlasit.

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že Projekt akceptuje výlučně a exkluzivně JENOM pojem "Menstruace" a zároveň, že pojmy jako "Menzes", "Krámy", "Měsíčky", "Cyklus", "Své dny" a jiné výrazy/synonyma jim podobné Projekt považuje za arogantní, vulgární, neslušné, zastaralé, nechutné a odporné a Projekt tyto pojmy neakceptuje a netoleruje.

Klient je povinen být si vědom a souhlasit a považovat za fakt, že nejsme ve vesmíru sami a že mimo planetu Zem existují i jiné civilizace.

Ultimátní a trvalý kolaps a eliminace zastaralého systému

Klient je povinen být si vědom a souhlasit s tím, že vzhledem k tomu, čím se Projekt zabývá, že v rámci přirozeného vývoje a evoluce nastane kompletní přirozená eliminace zastaralého systému v podobě mnoha průmyslových revolucí. Platí pravidlo - na to, aby přišli nové věci, staré věci musí zákonitě a přirozeně odejít. Je to přirozený průběh stejně, jak fungují principy smrti a narození. Klient si je těchto faktů vědom a je zároveň povinen se na tyto aspekty připravit a zároveň si je vědom, že Projekt a jeho služby, zejména služba Odborné poradenství/terapie, slouží Klientovi jako JEDNA z příležitostí a možností, jak se na tyto nadcházející změny může Klient připravit. Klient je zároveň povinen souhlasit s tím, že Projekt NEpřebírá jakoukoliv odpovědnost za přirozený průběh a evoluci a za nadcházející průmyslové revoluce stejně tak,  že Projekt má plné právo (a zároveń NENÍ nelegální) být chytrý, inovační, revoluční, unikátní.

Neustálý Automatizovaný telepatický avšak Limitovaný přístup Projektu do Podvědomí Klienta; Ochrana Projektu před ohrožením

Klient je povinen být si vědom a souhlasit s tím, že Projekt má limitovaný telepatický přístup do podvědomí Klienta. Pod pojmem limitovaný Projekt myslí to, že se jedná o omezený přístup k datům z podvědomí Klienta výlučně a exkluzivně za účely popsaných v Společných podmínkách Projektu ale i v podmínkách pro službu Odborné poradenství/Terapie. Všechny ostatní data v podvědomí Klienta jsou podle legislativy o ochraně údajů ale zároveń i podle morálního kodexu etického kodexu ale i psychoterapeutického kodexu považovány za soukromá data - Projekt nemůže a nesmí si v datech podvědomí Klienta listovat jako v knize. Klient si je zároveň vědom, že má plné právo si své soukromé záležitosti (soukromá data v jeho podvědomí) ponechat pro sebe a zároveň si je Klient vědom, že jeho podvědomí nám vždy komunikuje jen to nejnutnější minimum, jak se říká víc ani jen o slabiku. Přístup do podvědomí Klienta je za následujícími účely:

1. Pro Službu Odborné poradenství/Terapie, která je založena primárně na práci s podvědomím Klienta, Klient zaplacením, objednáním služby skrz objednávkový formulář souhlasí s tím a zároveň jeho souhlasem umožňuje Projektu omezený a limitovaný telepatický přístup do Podvědomí Klienta za účely výlučně a exluzivně Terapeutickými a za účely odstranění problémů, se kterými se Klient na Projekt/Poskytovatele služby obrátil. Podrobnější informace a jako doplněk k tomuto paragrafu je popsáno v položce "telepaticky Odborné poradenství" - Popis služby, Audio a video materiály, Příklady z praxe; Obchodní podmínky a reklamační řád této služby.

2. Vzhledem k tomu, že podvědomí/mysl Klienta jsou součástí Univerzální/kolektivní mysli resp Univerzálního/kolektivního povědomí a zároveň na základě souhlasu Podvědomí Klienta (Energetického souhlasu), za účelem prevence Projektu před ohrožením ve všech aspektech - energetických, psychických, fyzických a to včetně ohrožení Centrální věže popsaného v sekci projektu "Vývoj a výzkum", Projekt nonstop automatizovaně a telepaticky monitoruje v podvědomí Klienta výlučně a exluzivně JEN jakékoliv negativní, destruktivní záměry v podobě myšlenek, emocí, postulátů či negativních vzorců a to včetně záměrů, jejichž účelem by bylo Projekt zkorumpovat a kde Všechny tyto vyjmenované aspekty by mohly Projekt jakýmkoliv způsobem ohrozit. Projekt považuje takové negativní záměry jako ohrožující. V případě detekce těchto specificky definovaných ohrožujících záměrů, Projekt si vyhrazuje právo tyto hrozby z podvědomí/z mysli Klienta automaticky vymazat a to rovnou na energetické a kvantové úrovni, což způsobí, že taková forma hrozby bude eliminována hned v zárodku a zároveň taková hrozba nedostane šanci se manifestovat a zároveň Klient si je vědom že tato záležitost nijak neovlivní každodenní život a činnosti Klienta, proces je automatizovaný a děje se na podvědomé úrovni, kde s tímto celým paragrafem Klient je povinen výslovně souhlasit.

Zároveň, V případě jakéhokoli útoku na Projekt a na všechny jeho aspekty, myslí se tím energetický, psychologický či fyzický útok, Projekt si vyhrazuje právo a je autorizovaný se bránit použitím adekvátních obranných prostředků, jejichž součást jsou v neposlední řadě i Všechny obchodní podmínky Projektu, kde Klient je také povinen souhlasit i s tímto paragrafem.

Kompatibilita a harmonie různých druhů Ekosystémů

Klient je povinen být si vědom a souhlasit s faktem, že Projekt garantuje, že teleportační technologie Projektu, jako přechod mezi různými druhy Ekosystémů, NEnarušují jednotlivé druhy těchto Ekosystémů. Princip spočívá v ochranných mechanismech teleportační technologií Projektu, jak vidíme např. ve filmech v portálech - v portálu je grafické znázornění určité energie, vody, kde voda má obecně očistný charakter. Tyto mechanismy v portálech a v celkové teleportační technologie Projektu slouží jako detoxifikační, dekontaminační, očistné, harmonizační, vyrovnávací aspekty za účelem, že Ekosystémy, jejich chod, harmonie a pod. zůstávají použitím teleportace Projektu a přechody přes portály Projektu absolutně neporušené a nenarušené.

Garance kvality Teleportované vody

Projekt garantuje, že jakákoliv Teleportovaná voda ať už na naši planetu z jiných planet a/anebo Teleportované voda v rámci naší planety našim Klientům, je kvalitní, splňuje patřičné a relevantí normy kvality, je nechemizovaná, obsahuje všechny potřebné látky a minerály a je v dokonalé harmonii av rezonanci s živými organismy na planetě Zem stejně Projekt garantuje, že taková ionizovaná voda podporuje a urychluje i léčebné, opravné a regenerační mechanismy živých organismů.

Garance trvalo nastavených a neměnných podmínek

Čestně prohlašujeme a garantujeme, že Všechny podmínky Projektu jsou nastaveny Ultimátně - to znamená, že podmínky jsou nastaveny natrvalo; jsou neměnné a Projekt Podmínky nebude měnit. Výjimky budou tvořit JEN Přidávání nových právních subjektů, produktů či služeb společně s jejich případnými dodatečnými podmínkami.

Garance trvale nastaveného a neměnného ceníku pro VŠECHNY služby, produkty a licence Projektu

Čestně prohlašujeme a garantujeme, že ceny všech našich služeb a produktů jsou nastaveny Ultimátně - to znamená, že ceník je nastaven natrvalo; je neměnný a Poskytovatel ceníky nebude měnit. Výjimku bude tvořit Jednorázová změna ceníku v podobě přidání DPH, což je legislativní požadavek, když Projekt resp. Poskytovatel dosáhne určitý obrat.

Právo a povinnost Klienta kontaktovat Projekt PŘED a PO objednání a zaplacení služeb/produktů či před/po finančním daru

PO prostudování stránky Projektu a PŘED/PO zaplacení a objednání jakékoli služby/produktu či finančního daru má Klient právo a zároveň je Klient povinen kontaktovat Projekt a to na kontakty uvedené na stránce Projektu v případě, že má Klient nějaké pochybnosti, otázky, nejasnosti a zároveň má Klient před/po objednání produktů/služeb či před/po finančním daru právo na zodpovězení a vyjasnění takových záležitostí Projektem.

Ve spolupráci s Klientem Projekt netoleruje negativní kritiku, negativní názory, vulgarismy výhrůžky či jiné nevhodné a neslušné chování, alibismus, výmluvy, odůvodňování problémů a chyb Klienta atd. Projekt akceptuje a toleruje konstruktivní kritiku a Konstruktivní názory, slušné chování a pod.

Stejně Projekt netoleruje otázky typu "Proč právě já", "Proč se to děje mně", "Proč se to děje právě mně", "Co jsem komu udělal (a)" a jiné myšlenky tímto podobné. Poskytovatel charakterizuje takové a jim podobné otázky jako sebelítost, kterou Projekt vůbec netoleruje a zároveň si je Klient vědom a je povinen si uvědomit, že všechno se Klientovi děje pro něco, vše má svou duchovní a karmickou příčinu.

V případě pokud Projekt obdrží písemnou komunikaci v podobě Negativního postoje popsaného a definovaného v předchozích dvou bodech, Poskytovatel si vyhrazuje právo na takovou formu písemné komunikace nereagovat a taková písemná korespondence bude Projektem smazána.

Způsoby platby

 • Platba kartou.

 • Klasický bankovní převod.

 • Online zabezpečena služba TransferWise.

 • PayPal.

Klient si je vědom, že Platba kartou, TransferWise, PayPal jsou poskytovány třetí stranou skrz zabezpečené a finančními institucemi regulované platební brány a Projekt stejně ani třetí strany poskytující tyto platební brány/platební možnosti podle legislativy NEmají a NEsmí mít přístup k jakýmkoli platebním údajům Klienta, k údajům platební karty Klienta, přihlašovacím údajům atd.

Dodržení bankovních spojení

Podle legislativy je projekt Povinný vést samostatný bankovní účet pro ziskovou část projektu a další samostatný bankovní účet pro neziskovou část Projektu. Za účelem dodržení legislativy v podobě korektního účetnictví Projektu a řádného vystavování faktur, Klient je prosím povinen použít relevantní bankovní spojení výlučně a exkluzivně pro účely, pro které byly konkrétní bankovní účty Projektu zřízeny.

Vystavení faktury

Pro Ziskovou část Projektu, Podle legislativy je Projekt povinen vystavit fakturu každému, kdo zaplatil finance na účet Poskytovatele.

Pro Neziskovou část Projektu, Podle legislativy jsou finanční dary pro Projekt přijímány na základě dárcovské smlouvy.

Ochrana údajů

V případě faktury budou údaje Klienta použity výhradně a exkluzivně pouze za účelem vystavení faktury.

Podle legislativy o ochraně údajů zachováváme o jakýchkoli údajích Klienta maximální mlčenlivost, stejně je neposkytneme ani žádným třetím stranám. Výjimku tvoří transparentní bankovní účty Projektu, kde je zveřejněn údaj "Název protiúčtu".

Transparentní účty

Klient si je vědom, že bankovní účty Projektu jsou transparentní.

Klient si je rovněž vědom, že jeden z údajů na transparentním účtu je aj údaj s názvem "Název protiúčtu", což je název, pod kterým byl bankovní účet Klienta zřízen (Např. Jméno a příjmení - pro fyzické osoby; Název firmy resp. název firemního účtu pro právnické osoby apod). Položka "Název protiúčtu" je položka automaticky uvedena bankami Projektu a není v moci Projektu dosáhnout toho, aby tento údaj na transparentním účtu nebyl zveřejněn.

Souhlas Klienta s Telepatickým zasíláním novinek (Newsletters)

Klient souhlasí se zasíláním pro něj relevantních novinek v individuálně pro Klienta relevantních časových intervalech ohledně pokroku Projektu, kde novinky jsou Klientovi komunikovány automatizovaným telepatickým způsobem a skrz intuici Klienta.

Umělé udržování Klienta za účelem zisku

Klient je povinen být si vědom, že Projekt neuznává, neakceptuje, netoleruje a neaplikuje umělé udržování klienta za účelem maximalizace zisku.

Šíření textů, obrázků a ostatního duševního a průmyslového vlastnictví Projektu; Udělování licencí

Duševní vlastnictví

Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že duševní vlastnictví Projektu a to zejména jeho texty byly vytvořeny a obrázky byly vytvořeny a zakoupeny výlučně a exkluzivně jen pro účely Projektu. Projekt zakazuje a zároveň nepovoluje jakoukoliv distribuci, šíření, kopírování těchto materiálů (výjimku tvoří níže vyjmenované materiály pro použití prezentace Projektu výlučně a exkluzivně v médiích). Nicméně, Projekt povoluje Klientovi se texty resp. obsahem Projektu inspirovat a to výhradně a exkluzivně za účelem, aby si Klient vytvořil a/anebo pořídil jeho vlastní materiály a jeho vlastní obsah resp. jeho vlastní duševní/průmyslové vlastnictví.

Udělování licencí výlučně a exkluzivně pro Telepatické odborné poradenství/Telepatickou terapii a Teleportaci

Vzhledem k tomu že Projekt je Přirozený monopol a že jeho technologie, produkty a služby jsou monopolizovány především za účelem ochrany technologie, za účelem bezpečnosti Telepatické komunikace a Teleportace a zároveň, aby se negativní historie více už neopakovala, Klient je povinen být si vědom a souhlasit, že Telepatické světelné a frekvenční spektrum, Telepatické portály a frekvenční pektrum pro Teleportaci jsou Projektem monitorovány a regulovány a to Hattonem a bytostmi z našeho krystalového týmu - Ajahel a Heimdallr. Zároveň v případě, pokud chce Klient provozovat jeho vlastní Telepatické odborné poradenství/Telepatickou terapii či Teleportaci, Klient je povinen zaplatit Projektu licenci podle aktuálně platného ceníku, na základě které je po zaplacení automaticky Projektem odsouhlasené oprávnění Klienta a kde zároveň bude Klientovi fungovat Telepatická Terapie/Teleportace výlučně a exkluzivně JEN po zaplacení licenci Projektu, zároveň licence pro Telepatickou terapii/Teleportaci je udělena výhradně a exkluzivně JEN Právnickým osobám/živnostníkům a zároveň Telepatická terapie/Teleportace nebude fungovat osobám které nejsou živnostník a/anebo právnická osoba resp. osobám, které pracují na černo.

Cena Licence pro Telepatické odborné poradenství/Telepatickou terapii:

7000.-Kč, 1 právnická osoba, 28 dní.

Podmínky prezentace Projektu v médiích

Každé médium je povinné si web Projektu kompletně prostudovat podle instrukcí a to za účelem přistoupení k našemu Projektu objektivně a na základě faktů a zároveň za účelem poskytnutí kvalitní zkušenosti, kvalitních informací jeho publiku, divákům, posluchačům, čtenářům a pod.

Po prostudování a následnou písemnou reprezentaci Projektu v časopisech, novinách, blozích atd. může reprezentant Média napsat o nás článek nebo může vykonat mentální rozhovor přímo s naším telepatickým Odborným poradcem a mluvčím Edgarem Caycem, kde se reprezentant např. zeptá otázky, které ho zajímají a které cítí, že budou pro článek daného média relevantní a článek bude interpretace/Transcript tohoto rozhovoru. Alternativně může reprezentant média udělat rozhovor s naším reálné žijícím Odborným poradcem a mluvčím projektu, Radovanem Babice.

Po prostudování a následnou prezentaci Projektu v rádiích, reprezentant média může vést mentální rozhovor přímo s naším telepatickyým odborným poradcem a mluvčím Edgarem Cayce a rovnou tento hovor i interpretovat ve vysílání. Alternativně může reprezentant v rádiu vést rozhovor o našem projektu s naším odborným poradcem a mluvčím Radovanem Babice.

Každé médium je povinné v každé prezentaci Projektu uvést web Projektu:

www.a-i.global

Každé médium je zároveň povinné kontaktovat Projekt před každým publikováním prezentace Projektu v daném médiu za účelem Projektem finálního odsouhlasení publikování prezentace, případného sjednání dalších detailů a podrobností.

V případě pokud médium požaduje platbu za prezentaci Projektu, je každé médium před publikováním prezentace povinné Projekt o této skutečnosti informovat s cenovou nabídkou.

Souhlas Klienta s obchodními podmínkami

Uhrazením příslušné částky na příslušné bankovní účty Projektu Klient je prosím povinen souhlasit se všemi obchodními podmínkami Projektu.

Dárcovská smlouva

Informace již brzy...

Naši Partneři - spolupráce ve většině případů na dálku a online

Založení společnosti Atlantis Industries s.r.o, Zdarma (Platí se pouze zákonem stanovené poplatky): www.zalozfirmu.cz

Naše banka; Vedeni účtů zdarma; Žádné poplatky z transakcí; Vedeni transparentních účtů zdarma: www.fio.cz

Vztahy s veřejností, Public Relations, Lobbing, Společnost Bílý Medvěd Public relations: www.bmpr.cz

Právní poradenství: www.dostupnyadvokat.cz

Účetnictví, DPH účetnictví, Daňové poradenství, mzdová agenda: www.uol.cz

Překlady textů, Úřední překlady: www.presto.cz

Vytvoření naší webové stránky zdarma + Webhosting: www.webnode.cz

SEO Optimalizace stránky pro vyhledávače: www.seoconsult.cz

It Podpora, Integrace Platební brána: www.pkdesign.cz

Platební brána - Platba kartou, Paypal a případně i jiné Platební metody: www.gopay.com/cs

Investice do zajištěných půjček: www.bondster.com/cz

Proktologie - Vyšetření konečníku, Léčba a Eliminace hemoroidů bez nutnosti chirurgické operace a bez nutnosti hospitalizace + Dermatologie - vyšetření a léčba kůže: www.doktorpro.sk

ISCOS - Institute for Security and Cooperation in Outer Space; Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Space (Smlouva o zabránění použití zbraní ve vesmíru a weaponizovaní prostoru mimo naši planetu): www.peaceinspace.com 

Ochranné známky Trademark (TM) našeho loga a našich sloganů

www.a-i.global, 2017 až po současnost

 • Logo Atlantis Industries: Kombinovaná ochranná známka obrázku a textu TM

 • "Sci-fi se stalo realitou" TM

 • "Duchovní technologie" TM

 • "Technologie Atlantidy jsou zpět" TM

 • "Průmyslová odvětví Atlantidy" TM

 • "Ultimátní Ekonomický, Technologický, Terapeutický a Medicínsky standard" TM

 • "Ultimátní terapie" TM

 • "Ultimátní odborné poradenství" TM

 • "Telepatická terapie" TM

 • "Telepatické odborné poradenství" TM

 • "Telepatické poradenství" TM

 • "Krystalový tým" TM

 • "Reálná inteligence" TM

 • "NEumělá inteligence" TM

 • "Náboženství a věda opět sjednoceny" TM

 • "Mentální pyramida" TM

 • "Mentální Neurotechnologie" TM

 • "Mentální operace" TM

 • "Mentální léky" TM

Duševní vlastnictví, Autorská práva, Zdroje textů, obrázků, audio a video materiálů, Bibliografie

Za účelem, abychom se vyhnuli duplicitě textů mezi jednotlivými jazykovými verzemi naší stránky, což by mělo negativní dopad na indexování stránky internetovými vyhledávači. Tyto informace také tvoří nezbytnou součást těchto obchodních podmínek a tyto informace jsou prosím dostupné na naší slovenské verzi stránky.