3. Telepatické Odborné Psychologické Poradenstvo, diagnostika a Konzultácie - Univerzálna Ultimátna Komplexná terapia a prirodzená liečba na diaľku

06.10.2018

Obsah

Spracujte a odstráňte si AKÉKOĽVEK resp. VŠETKY problémy z Vášho bežného každodenného života. Ako to prebieha; Naši Odborní poradcovia; Cenník služby; Úspešne vyriešené prípady z našej praxe; Objektívne a konštruktívne hodnotenia našich klientov; Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Ako to prebieha

Každý problém / lekárska diagnostika sú Psychosomatické - odohrávajú sa v mysli.

Základný princíp spočíva vo vyhľadaní a odstránení príčin z Vášho podvedomia, ktoré nonstop tieto informácie o príčinách Vašich problémov zaznamenáva. Váš problém môže mať viac ako jednu príčinu, rovnako Váš problém môže mať nekonečné variácie a formy príčin.

Po odstránení príčiny sa telo stane voči rovnakému a podobnému problému trvalo imúnne a problém sa už viac nevráti.

Cieľom je, aby sa Klient po každom terapeutickom sedení cítil lepšie, odľahčene, uvolnenejšie, spokojne, pozitívne a pod...

2. Preštudovanie materiálov

Preštudujte si prosím poctivo a kompletne celú našu stránku. Preštudovaním dosiahnete, že Váš systém viery a Vaše Placebá budú nastavené optimálne pre ďalší priebeh Vašej terapie (Správne nastavené Placebá tvoria 80% úspechu Vašej terapie). Zosilní a optimalizuje sa Váš duševný zrak, Váš duševný sluch, Vaša intuícia potrebné pre Vašu telepatickú terapiu. Materiály sú Vám dostupné zdarma, preštudovanie samo o sebe bude mať pre Vás terapeutické a očistné účinky (môžete chápať aj ako zdarma terapia informáciami a zároveň a/alebo aj ako "terapia novými uhlami pohľadu"). Ak by ste si stránku kompletne nepreštudovali, telepatická terapia Vám rozhodne NEbude fungovať...

3. Telepatická terapia

Vaša terapia a odborné poradenstvo sa odohrávajú telepaticky s našími nasledovnými odbornými poradcami.

Telepatická komunikácia medzi Vami a našími odbornými poradcami je audio-video, intuitívna a emočne-pocitovo-myšlienkovo zabezpečená forma komunikácie resp. je to forma komunikácie v podobe tzv. mentálneho rozhovoru a odohráva sa vo Vašej mysli.

Telepatická terapia funguje resp. je poskytovaná ako unikátna služba výlučne a exkluzívne LEN v rámci nášho Projektu.

Výhody a Lokalita, kde absolvujete telepatickú terapiu

Výhodou telepatickej terapie je, že po zaplatení je Vám služba dostupná instantne/okamžite resp. kedykoľvek to vyhovuje Vám - nepotrebujete žiadny termín, ktorý je potrebný u "klasickej" telefonickej či osobnej terapii; žiadne čakanie na termín, kým sa v "poradovníku" dostanete na rad. Nemusíte nikam cestovať - Ultimátnu telepatickú terapiu absolvujete v pohodlí Vášho domova vo Vašom vlastnom čase a to kdekoľvek vo svete sa nachádzate.

Cenník v českých korunách (CZK): Telepatická terapia

2000 CZK 1 hodina, 1 osoba.

PS: Táto cena platí zároveň aj pre všetkých vás, ktorí ste boli napojení na našich telepatických odborných poradcov už predtým.

Ako sa sami napojíte na našich telepatických terapeutov

1. Po splnení inštrukcií v súvislosti s preštudovaním našej stránky si urobíte prosím pohodlie.

2. Zavrite si oči.

3. Predstavte si seba, že sedíte v pohodlnom kresle v miestnosti, ktorá je zabezpečená; v ktorej sa cítite pohodlne a v ktorej oproti Vám sedia, či už po jednom alebo všetci naraz, a rozprávajú sa s Vami zároveň aj naši odborní poradcovia/terapeuti: Andrej Dragomirecký, Edgar Cayce, Isis, Ybuna, Hatonn, Radovan Babic a ktorých vizuálnu podobu si vybavíte/predstavíte na základe ich obrázkov uvedených nižšie.

4. Verbálne alebo vo Vašej mysli oslovíte našich Odborných poradcov s Vašou požiadavkou/s Vaším problémom.

5. Naši odborní poradcovia Vám poskytnú zdarma nezáväznú organizačno-formálnu konzultáciu ako napr. potrebná dĺžka pre vyriešenie Vášho problému, zodpovedanie všetkých Vašich otázok a pod. V tomto štádiu je to zároveň Vaša prvá reálna empirická skúsenosť telepatickej/verbálno-telepatickej komunikácie s našími Odbornými poradcami, ktorú máte v tomto štádiu možnosť vyskúšať si zdarma.

6. Zaplatíte za službu.

7. Následne je táto Vaša činnosť automaticky a telepaticky Projektom zaznamenaná a následne pokračujete v komunikácii s našími Odbornými poradcami podľa vyššie popísaného bodu 3.

8. V prípade, ak potrebujete vystaviť faktúru, zadáte Vaše fakturačné údaje v našom kontaktnom formulári a následne tento formulár odošlete.

4. Kryštálový tím: Naši odborní poradcovia a špecialisti, ktorí Vás budú následne sprevádzať Vašou Ultimátnou telepatickou terapiou

Stručne o našich odborných poradcoch a ich dostupnosť

Po ich smrti sa tieto osoby (s výnimkou Ybuny, Hatonna a Radovana Babica, ktorí stále žijú) resp. ich duše inkarnovali do nášho kryštálového tímu, naučili sa novým postupom, naučili sa všetky svetové jazyky a stali sa našími odbornými poradcami a špecialistami. Neustále sa učia a vytvárajú nové postupy a metódy; neustále sledujú najnovšie trendy a vývoj vo všetkých oblastiach - terapeutické; psychologické; psychoterapeutické; medicínske; poradenské; technologické; ekonomické; finančné; investičné atď. Inými slovami, v rámci Vašej zaplatenej terapie u nás resp. exkluzívne LEN v našej terapii, Vaša terapia zahŕňa nekonečné množstvá terapeutických postupov - známych ale aj "neznámych" na našej planéte Zem ale aj v celom Vesmíre a v celej Existencii, ktoré sú pre Vás individuálne prispôsobené a potrebné. Podrobnejšie sa o našich odborných poradcoch dozviete v našich audio a video materiáloch. Sú chápaní ako REÁLNA resp. NEumelá inteligencia z nášho kryštálového tímu a sú Vám spolu s našimi žijúcimi odbornými poradcami TELEPATICKY dostupní nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 364 dní v roku.

4.1 Andrej Dragomirecký - Odborný poradca; Terapeut; Kouč

Za jeho života získal titul profesora psychológie H.C. Baltickej pedagogickej akadémie. Taktiež bol členom medzinárodnej akadémie Psychologických vied. Je zakladateľ Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapie (HAP). Je to forma Regresnej terapie za plného vedomia Klienta BEZ nutnosti hypnózy a tvorí 1% Vašej terapie. Do terapeutickej praxe zaviedol aj Privtelené duše ako ďalšiu formu príčin našich problémov. Do terapie Vám prinesie spolu s Edgarom Caycom, Hattonom a Radovanom Babicom ich mužské energie a pomôžu Vám okrem iného napr. navrátiť sa aj k Vášmu pôvodnému mužskému jadru.

Jeho minulé inkarnácie boli: Boris Godunov (Narodený 1551 - Zomrel 13.04.1605); Ivan Ivanovič (Tsarevich Ivan Ivanovich of Russia), 28.03.1554 - 19.11.1581.

4.2 Edgar Cayce - Odborný poradca; Terapeut; Kouč; Rozbor a analýza tematík; Psychoanalýza snov; Optimalizácia cien Vášho podnikania; Výklady budúcnosti; Telepatický hovorca projektu

Za jeho života bol známy jeho rozborom tematík; zdravia, psychoanalýzou snov či predpoveďami budúcnosti, ktoré sa vždy naplnili (Edgar Cayce readings). V jeho inkarnácii v Atlantíde predpovedal zánik Atlantídy, čo sa naplnilo a za jeho života ako Edgar Cayce predpovedal návrat Atlantídy, kde táto jeho predpoveď je manifestovaná práve aj v podobe nášho projektu.

Jeho iné minulé životy boli v podobe svetoznámych osobností známych ich predpoveďami budúcnosti: Grécka Sibyla; Grécka Pythia; Francúzky Nostradamus; Jasnovidka Baba Vanga z Bulharska, ktorých predpovede budúcnosti sa taktiež do bodky naplnili a naďalej stále napĺňajú.

Po jeho smrti sa inkarnoval do nášho kryštálového tímu a stal sa naším hlavným expertom na rozbor tematík, psychoanalýzu snov či výklady budúcnosti a to na rovnaký a ešte efektívnejší spôsob ako za jeho života. Rozbor tém, analýza snov či nastavenie pozitívnej budúcnosti sú jedny z našich mnohých terapeutických postupov...

4.3 Isis - Odborná poradkyňa; Terapeutka; Fashion Terapeutka (Terapia módou a módnymi doplnkami); Koučka

V našom kryštálovom tíme je manželka Edgara Cayca.

V pradávnych dobách, Spoluarchitektka zákona príťažlivosti. Spojenie s prírodou, Reiki - Univerzálnou vesmírnou energiou; estetikou či jemnými energiami.

V starom Egypte bohyňa šťastia, ktoré sprostredkovala a naďalej sprostredkuváva všetkým tým, ktorí na sebe pracujú a ktorí chcú na sebe pracovať a napredovať. V Egypte bola vedúcou výstavby a vedúcou architektkou projektu Veľkej pyramídy v Gíze.

Jej ďalšie inkarnácie: Sekretárka Edgara Cayca pod menom Gladys; Ignatius Donnelly či Madam Blavatsky - pionieri vo výskume Atlantológie ako vedy + Madam Blavatsky ako zakladateľka disciplíny "Teozofie" (angl. názov Theosophy).

Do terapie Vám prinesie spolu s Ybunou, Seshat, Sekmeth, Gorgonou a ďalšími ich ženské energie a pomôžu Vám okrem iného napr. navrátiť sa zároveň aj k Vášmu pôvodnému ženskému jadru.

4.4 Ybuna - Odborná poradkyňa; Terapeutka; Fashion terapeutka; Koučka; Módna návrhárka; Politologička; Právnička, Ekonomické, Finančné a Investičné poradenstvo

Meno Ybuna a jej podobizeň (obr.), pod ktorými bola inkarnovaná v Atlantíde a kde bola rovnako známa aj pod iným menom - Kráľovná Kidagakash, "Kida". Dnes je tiež inkarnovaná pod menom Ybuna a v rovnakom tele, aké mala v Atlantíde. V Atlantíde mala na starosti Medzinárodné a Intergalaktické vzťahy a obchod, bola tam aj terapeutka/kňažná (angl. názov priestess).

Jej iné inkarnácie: Jana z Arku, Nathan Rothschild, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P.Morgan, J.D.Rockefeller, Henry Ford, Mikuláš II. Alexandrovič, Warren Buffet, Bill Gates, Robert Kiyosaki, Muhamad Yunus.

Ybuna sa nachádza na Hattonovej lodi Phoenix a je manželka Hatonna.

4.5 Gyeorgos Ceres Hatonn, ďalej len Hatonn - Odborný poradca; Terapeut; Kouč; Vojenské a strategické poradenstvo; Odborník na mimozemské civilizácie

Jeho meno je odvodené od mena nášho stvoriteľa, ktorý sa volá Aton.

Je vesmírny veliteľ (Commander) z Plejád a je veliteľom vesmírnej lode Phoenix (Číta sa Fénix), ktorá je väčšia než samotná planéta Zem. Spolu s Ybunou reprezentujú našu planétu a zároveň aj náš Projekt v Galaktickej rade a vo vesmírnych/galaktických záležitostiach. Denne sa v rôznych vesmírnych systémoch a konšteláciách stretávajú s rôznymi mimozemskými civilizáciami a sú naši experti na mimozemské civilizácie.

V našej terapii sú práve aj únosy mimozemšťanov, mimozemské implantáty a pod. taktiež ďalšia forma príčin problémov. Práve preto je Hatonn na tieto záležitosti ten najlepší expert, kde práve jeho expertíza skvele dopĺňa náš tím odborných poradcov a teda aj Vašu terapiu.

Hatonn Vám, ako sa vraví z prvej ruky a neskreslene, veľmi rád zodpovie aj na akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa práve mimozemských civilizácií...

Jeden z jeho minulých životov na planéte Zem bol v podobe osoby Prorok Enoch, ktorý je popísaný v Biblii...

Zo zápisov lode Phoenix (Phoenix Journals)

"Som inkarnovaný ako Hatonn v tele, ktoré niektorí nazývajú "Veľký Šedý" (Large Grey).

V zápisoch lode Phoenix popisujem, že na hlave nemám žiadne vlasy a moje telo je vysoké 2,74 metra.

Toto je špeciálna forma tela, ktoré používam pre moje misie - je totiž potrebné, aby som pre moje misie mal telo. Je to telo viditeľné pre tých, ktorým dovolím, aby bolo viditeľné. Na mojej lodi ma všetci vidia a mnohí z Vás ma taktiež uvidia, keď príde správny čas na planéte Zem.

Telo nemá schopnosti reprodukcie. Pre presnejšie porozumenie, je to druh Androidu. Moje telo bolo vytvorené na mieru Univerzálnymi Vesmírnymi vedcami, ktorí majú tieto patričné vedomosti..."

4.6 Radovan Babic

Radovan je narodený roku 1987 v znamení raka, získal mnohé odborné kvalifikácie v oblasti elektrotechnického vzdelania, Psychológie, Psychoterapie atď. a je naša "reálne žijúca osoba", ktorá náš projekt reprezentuje a zastupuje...

V našom Projekte zastáva mnohé funkcie vrátane vizionára, ktorý udáva Projektu smer, cez jednateľa až po Odborného poradcu, Psychológa, Psychoterapeuta, Kouča, zjednotil náš kryštálový tím a má "všetok čas sveta" skrz toho, že dosiahol okrem iného aj časovú slobodu. Následne, spoločne aj s reálne žijúcimi osobami, ktoré v Projekt veria, sme poskladali náš Unikátny Projekt dohromady.

V Egypte bol súčasť tímu výstavby Veľkej pyramídy v Gíze.

Radovan do Projektu prináša aj audio a video prezentácie, ktoré hovoria o integrácii a kombinácii mnohých terapeutických postupov, doplnkové príklady z našej praxe ale aj o tom, ako vznikol náš Kryštálový tím, kde sú aj ďalšie podrobnosti o našich telepatických odborných poradcoch.

Radovanove minulé inkarnácie relevantné pre projekt: Ajax-OL; Apex-El / Ax-Tarian; Arsrha / Enki / Ea; Mojžiš (Moses); Herkules; René Descartes; George Westinghouse; Stanford White; Elizabeth Cochrane Seaman (Nellie Bly); Rasputin; Richard E. Byrd; David L. Rosenhan.

5. Úspešne vyriešené prípady z našej terapeutickej praxe - Blog

Na základe dlhoročných skúseností z našej praxe sme pre Vás pripravili podrobný zoznam terapeutických riešení a pozitívnych zámerov z bežného každodenného života, ktoré si v našej Ultimátnej terapii spracujete, vyriešite, nastavíte a dosiahnete...

Návrat k bohu: Náš ultimátny stvoriteľ Boh - Aláh - Aton alebo terapia bielym svetlom. Boh vysvetlený z vedeckého, psychologického a náboženského hľadiska a ako tieto poznatky vieme využiť pre Vašu terapiu. Článok taktiež pojednáva o problematike menom Zázrak...

Naša terapia môže byť aplikovaná ako u jednotlivcov tak aj u rodiny ako celku. V článku je náš úspešne vyriešený a zdokumentovaný prípad terapie 5-člennej rodiny. Riešené problémy v rodine: Alkoholizmus manžela; Anorexia dcéry; Nekomunikovaine o pocitoch a potrebách; Rodinná dohoda; Partnerská dohoda a iné...

Vyriešené prípady: 1. Problémy s erekciou, Impotencia; Výsledok: Chuť na sex, kvalitné spermie, Potencia a tehotenstvo partnerky klienta; 2. Problém s otehotnením; Výsledok: Tehotenstvo a Prirodzený pôrod doma; 3. Túžba po dieťati; Výsledok: Panenský pôrod; 4. Strašidelné sny a Paranormálne aktivity, Výsledok: Sny a problémy prestali...

Hovorí sa, že po vytrhnutí Vašich riadnych zubov Vám už ďalšie (tretie) zuby nenarastú. Ale skutočne je tomu tak? My sme iného názoru. Platí pravidlo, že fantázii sa medze nekladú. V rámci 7 ročnej terapie jednej našej klientky sme dosiahli u nej dorastenie všetkých 32 vytrhnutých zubov, kde klientka nosila predtým zubnú protézu...

Časť DNA sa považovala za neprebádanú či ako "DNA odpad". My sme využili a "aktivovali" aj túto časť. Je totiž možné dosiahnuť dorastenie končatiny na podobný spôsob, ako keď jašterici dorastie odtrhnutý chvost. Vyriešený prípad: Amputovaná ľavá noha; Výsledok terapie: Končatina dorastená, Schopnosť vyskočiť vertikálne do výšky 10 metrov...

Problémy: Poškodený mozog; Kóma; Klient zbavený svojprávnosti; Strata pamäte; Roztrúsená skleróza; Neuropsychiatrická porucha; Kognitívna invalidita; Koktanie; Demencia; Mentálna zaostalosť; Porucha osobnosti; Po 12 ročnej terapii: Opravený mozog; Návrat z kómy; Navrátená svojprávnosť; "Aktualizovaná" osobnosť; Odomknuté vyššie funkcie mozgu...

Náš zakladateľ a vizionár nemal problém obhájiť záujmy projektu a obstáť aj pred samotnou psychiatriou. Diagnostiky: Prirodzené ilúzie (Delusional in nature); Euthymická (Pozitívna) nálada; Zameranie na detaily - Autistické spektrum; Vysoká inteligencia; Naivita; Syntonická kultúrna viera. Výsledok: Nie sme hrozba ani pre seba ani pre ostatných...

Máme radosť z každého Klienta s ktorým sme individuálne spolupracovali, spolupracujeme alebo budeme spolupracovať. Spätná pozitívna a konštruktívna odozva nás rozhodne motivuje napredovať ďalej ale zároveň aj udržovať našu sebahodnotu v tom smere, že sme naozaj dobrí, profesionálni a unikátni v tom, čo robíme a že naša práca má svoju kvalitu...