2. Vývoj a výzkum v oblasti přírodních, technických a sociálních věd; Ultimátní cíle našeho Projektu

07.10.2018

Vznik názvu Atlantis Industries; Přirozený Monopol; Sociální byznys; Ultimátní produkce filmů; Volná energie; Antigravitace; Teleportace; Ultimátní výrobní technologie a logistika; Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna; Jednotná světová vláda; Jednotná světová měna - Urantia; Intergalaktický obchod; Jak nakládáme s financemi

Obsah

Inspirace pro vznik názvu Atlantis Industries

Náš Projekt - Přirozený monopol; Sociální byznys; brána pro Sociální Kapitalizmus

Ultimátní technologie určená pro produkci filmů

Agregáty na volnou energii

Stroje fungující na antigravitační pohon

Cestovaní pomocí Teleportace

Jak chceme všechny tyto naše cíle dosáhnout

Eliminace mnohých nákladů na nulu.

Teleportace materiálů.

Materializace a zhmotňování objektů; Myšlenkové formace; Pokročilá a Ultimátní 3D tisk.

Další využití zhmotňování, odhmotňovania a teleportace:

 • Distribuce vody.
 • Řešení odpadu včetně kanalizačního odpadu.

Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna

Vytvoření jednotné světové vlády a jednotné světové měny

Maximalizace našich zisků a jejich zpětné reinvestování do Projektu spolu s Vašimi finančními dary zajistí finance potřebné pro podporu našeho vývoje a výzkumu a pro dosažení všech našich Ultimátní cílů a záměrů

Inspirace pro vznik názvu Atlantis Industries

Stark Industries, Fiktivní organizace v příbězích od společnosti Marvel: Zakladatelem byl Tony Stark známý také pod jménem Iron Man. Stark Industries měla první místo v inovačních technologiích podobným těm našim. Tony byl vizionář a věřil v budoucnost stejně jako v budoucnost věříme i my.

Knight Industries, Fiktivní organizace v TV seriálu Knight Rider: Nadace Knight Industries vytvořila nejdokonalejší umělou inteligenci na světě - mluvící auto Kitt, které bylo použito na boj proti zločinu. Odtud byl zároveň inspirován i náš zavedený název REÁLNÁ / NEumelá inteligence.

Future Industries, Fiktivní společnost v animovaném seriálu Legenda o Korre (Legend of Korra): Future - znamená budoucnost. Organizace také přinášela revoluční a inovační technologie.

Náš Projekt - Přirozený monopol; Sociální byznys; brána pro Sociální Kapitalizmus

Přirozený Monopol

Přirozený Monopol je legální monopol resp. vládou autorizovaný monopol, lidově nazývaný také "dobrý monopol". Na základě poučení se z historie, vznikly úřady pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) stejně nazývané také "Antimonopolní úřady", které zajišťují, že hospodářská soutěž je zachována, že všichni mají stejné a férové ​​podmínky přístupu na trh, že Klienti nejsou poškozeni nekalým praktikováním "špatných" monopolů, konglomerátů atd. Jsou to právě antimonopolní úřady, které zároveň rozhodují i o registraci přirozeného monopolu na základě argumentů, podmínek:

 • Záležitosti související s veřejnými zakázkami.
 • Hospodářská soutěž je zachována, není ohrožena.
 • Produkty, služby resp. jejich ceny jsou navrženy a optimalizovány tak, že konkurence následně přirozeně nedokáže vstupem na trh konkurovat cenám a produktům přirozeného monopolu. Náš projekt splňuje i tuto podmínku vzhledem k tomu, že mnohé naše náklady jsou kompletně eliminovány na nulu a to včetně nákladů na materiály, výrobu a logistiku.
 • My tyto podmínky přirozeného monopolu splňujeme ještě spolu s dodatečných podpůrnými argumenty, jako je Ultimátní, trvalé a neměnné nastavení našich Všech obchodních podmínek, ceníků atd.

Vzhledem ke "gigantičnosti" našeho projektu a za účelem Ultimátního poučení se z historie, aby se negativní historie již neopakovala, bylo třeba náš Projekt resp. naše technologie "přirozeně" monopolizovat a to především a v neposlední řadě za účeem  Ochrany technologií, aby se naše ultimátní revoluční technologie už nikdy nepoužili na negativní a destruktivní účely a aby se technologie už nikdy nepoužili jako zbraně.

Sociální biznis

Pojem Sociální byznys (Originální angl. název Social business) byl zaveden osobou jménem Muhamad Yunus (obrázek následuje) - Celosvětově známým ekonomickým expertem a nositelem Nobelovy ceny za mír.

Muhamad tuto problematiku také nazval jako Novou éru Kapitalismu - "Sociální Kapitalismus".

Naše služby, produkty, vývoj a výskum byly navrženy za účelem pomoci a transformace pro komunitu, lidstvo, životní prostředí a planetu.

Náš Sociální byznys se skládá ze ziskové a neziskové části.

Po odečtení nákladů, všechny naše zisky jsou reinvestovány zpět do byznysu především za účelem, aby byl projekt finančně soběstačný, dalšího rozvoje projektu, vývoje a výzkumu apod.

Alfou a Omegou každého byznysu je maximalizování zisků a zároveň optimalizace nákladů resp. jejich minimalizaci, redukování nebo jejich kompletní eliminace. Výjimku netvoří ani náš byznys resp. zisková část našeho Projektu, i když je náš byznys charakterizován jako Sociální byznys, je naší povinností a to legislativní, duchovní a karmickou maximalizoat zisky a minimalizovat či kompletně eliminovat náklady a to vše pro podporu účelů a záměrů, které náš Projekt a jeho právní subjekty prohlašují.

Naším ultimátní cílem je, aby projekt operoval a nabízel naše služby globálně ve všech zemích planety a ve všech jazycích.

Podpořte prosím náš projekt a tím zároveň i globální transformaci absolvováním našich služeb, zakoupením našich produktů či finančními dary.

Naše bankovní účty jsou transparentní (Veřejně viditelné výpisy z těchto účtů) jako důkaz, že všechny finance jsou směrovány tak, jak náš Projekt prohlašuje a jsou dostupné v Společných podmínkách Projektu.

Ultimátní technologie určená pro produkci filmů

Představte si zařízení, jehož účel je vyprodukovat jakýkoliv film a zároveň takové zařízení dokáže kompletně eliminovat náklady na herce, náklady na kameramany, techniky, náklady na techniku, rapidně se sníží doba produkce filmu. Jinými slovy, představme si, že režisér operuje zařízení, které umí skrz vzdálené prohlížení (Remote viewing, podobné mentálnímu dalekohledu) nahlédnout kamkoli - do minulosti, do pararelných realit, do budoucnosti. Herci si např. již v minulosti své "odhrali" v tom směru, že událost se už v daném časovém období udála. Tam stačí režisérovi už jen zaznamenat scény v patřičných úhlech, vzdálenostech a pod. Také zařízení bude napojeno přímo na mysl režiséra, které bude umět zároveň režisérovu představu i manifestovat, kde takto se může dodatečně manifestovat přímo z mysli režiséra i hudební kompozice k filmu čímž se eliminují např. náklady spojené s hudební kompozicí.

Jako další zařízení, představte si, že jste novinář/reportér a pracujete pro nějakou televizi nebo že jste televize. Televize Vás někam vyslala natočit reportáž. Nicméně představte si, že nemáte u sebe kameramana, ale máte u sebe plně automatizovanou kameru (Self reliable/sustainable camera), můžeme ji nazvat také "dron kamera". Kamera se vnáší, má svůj nezávislý a neomezený zdroj energie potřebný pro její funkci a snímá Vás v potřebném úhlu, vzdálenosti, a přenáší signál do televize či přímo live stream a to nejen v rámci naší planety. V takovém případě jsou taktéž kompletně eliminovány např. náklady na kameramana. Představte si, že děláte reportáž na jiné planetě, na kterou se dostanete resp. teleportuje např. přes portál (popsáno níže), a signál z takové planety je přenášen na naši planetu a to na neomezené vzdálenosti. Jako inspirace pro takovou plně automatizovanou kameru nám sloužil animovaný seriál Galaktický fotbal (originální angl. název Galactic football)...

Agregáty na volnou energii

Stručný popis

Agregát na volnou energii zachycuje okolní přirozené energie 7 základních elementů, které jsou dostupné nonstop a v neomezených množstvích a následně je přeměňuje na čistou elektrickou energii (True Green Energy Source) - Neznečišťuje životní prostředí; žádné škodlivé vibrace které by rušily prostředí; žádný elektromagnetický smog; žádné CO2 či jiné emise; Odolnost vůči vedlejším účinkům "moderní doby" - Vůči znečištění, vůči elektromagnetickému smogu, vůči rádiovým vlnám, vůči radiaci atd.

Takový zdroj energie je považován za NEvyčerpatelný zdroj.

Další výhody

Žádné rotační či mechanické části.

Vysoká mechanická odolnost.

Velmi dlouhá trvanlivost.

Agregát generuje elektřinu nonstop přes den; v noci; za jakéhokoli počasí; jakéhokoliv ročního období; jakýchkoliv atmosférických podmínek; za deště; v jakémkoli prostředí apod.

Agregát slouží VÝHRADNĚ A EXKLUZIVNĚ za účelem NEcentralizovaného zdroje energie - Není žádná centrální elektrárna, každý přístroj/domácnost má svůj vlastní zdroj energie. Tímto se eliminuje závislost zařízení na centralizovaném způsobu distribuce elektrické energie...

Stroje fungující na antigravitační pohon - Létající auta, Vznášedla, Letadla, Vesmírné lodě apod.

Stručný popis

Stroj je vyroben z materiálů, které, stejně jako Agregát na Volnou energii, také nonstop zachycují okolní přirozené energie 7 elementů, které jsou v neomezených množstvích. Tyto energie jsou následně v přístroji přeměněny na elektro-magnetickou energii která zajišťuje antigravitační pohon stroje.

Výhody

Jinými slovy, takovýto přístroj má vertikální vzlet - nepotřebuje žádnou rozletovou dráhu; žádné křídla; žádné pneumatiky žádné spalovací motory - po zaplacení produktu za pohon již neplatíte; žádné rotační či mechanické části a pod. Ve zkratce, produkt má mnohé stejné výhody jako agregát na volnou energii.

Takové přístroje dokáží létat ve vzduchu a zároveň plavat pod vodou a zároveň létat i ve vesmíru.

Samozřejmostí přístrojů je samozřejmě i super-moderní elektronika, navigační systémy apod.

Stroje budou ovládané

Stroj bude ovládán přímo Vaší myslí.

Na bázi autopilota (na podobný styl jako vědělo auto Kitt řídít samo v TV seriálu Knight Rider) v podobě naší Reálné/NEumělé inteligence - zkušení piloti z našeho krystalového týmu.

Stroj bude ovládán Vámi manuálně a to buď kompletně nebo v kombinaci s myslí či autopilotem.

Cestovaní pomocí Teleportace

"Heimdallr - Otevři portál"

Pro vás, kteří jste viděli film Thor od společnosti Marvel, určitě si vzpomenete na známou pasáž a známou frázi "Heimdallr otevři portál". Heimdallr je bytost ze severské/norské mytologie. Měl mnoho funkcí. Jednou z nich byla funkce "vrátného" - Na okraji Asgardu Byl strážce Bifrostu, duhového mostu jako formy teleportační technologie, kterou popisuje severská mytologie a jeho úkolem bylo otevírání portálů z/do Asgardu a to v neomezených množstvích, pro kohokoliv, kamkoliv a na jakoukoliv vzdálenost. Heimdallr je takté inkarnovaný v našem Krystalovém týmu a nadále pokračuje tam, kde skončil za jeho života - i v našem projektu má na starosti portály a velmi rád je bude pro Vás otevírat...

Teleportace

Princip naší formy teleportace spočívá v tom, že ať už Vaší myslí nebo např. Vaším autem a za pomoci Heimdallra otevřete portál mezi místem, kde se nacházíte a místem, kam se chcete přemístit, což je ještě dokonalejší a vylepšená forma teleportace a cestování na vzdálenosti než technologie Bifrostu.

Následně přes portál přejdete do požadovaného místa na stejný způsob, jak když přejdete přes otevřené dveře z jedné místnosti do jiné místnosti...

Jak chceme všechny tyto naše cíle dosáhnout

Eliminace mnohých nákladů na nulu

Podařilo se nám eliminovat náklady na naše odborné poradce, terapeuty a specialisty, čehož výsledkem je, že skrze naši službu ve formě telepatické terapie jsou Vám naši odborní poradci dostupní nonstop a to kdykoliv je potřebujete a kde pro vedení Vaší terapie zároveň není už vůbec potřebná lidská účast resp. lidský faktor resp. "lidský terapeut".

Další aspekty, kde jsme kompletně eliminovali naše náklady byly v tom, kde mnohé fyzické potřeby a aspekty jako např. technologie pyramidalní energie či neurotechnologie a mnohé další fyzické aspekty byly nahrazeny jejich dokonalejšími a efektivnějšími mentálními variacemi.

Uvědomili jsme si totiž, že pokud chceme tyto záměry dosáhnout, klíčové řešení bude spočívat v produkci a dodávání produktů, které musí fungovat na ultimátních principech. Následně jsme si uvědomili, že existuje totiž možnost, jak kompletně eliminovat náklady materiálů, náklady na výrobu a náklady na logistiku/doručení výrobků. Díky Hatonnovi a Ybuně; kteří náš projekt zastupují v našem vesmíru, v různých galaxiích, v různých vesmírech a konstelacích; se nám podařilo dosáhnout a zajistit exkluzivní smlouvy mezi naším projektem a mnohými galaktickými či dokonce vesmírnými radami a federacemi. Tyto smlouvy nám zajišťují nonstop a zdarma přísun neomezených množství jakýchkoliv materiálů, nonstop neomezený přísun pitné vody ionizované a optimalizované pro pozitivní, léčivou a regenerační rezonanci s buňkami v lidském těle, zvířat, rostlin a také samotné planety.

Základní pointa je, že na jiných planetách mají přebytek těchto materiálů a platí pointa "Tak vy na Vaší planetě Zemi materiály těžíte, vyrábíte a ničíte si planetu a my se na našich planetách potřebujeme týchž stejných materiálů zbavit". Je to skvělá pointa a proč nespojit příjemné s užitečným, kde platí další svaté a zlaté pravidlo "Co je pro někoho odpad, je pro jiného poklad".

Subjekt této části našeho vývoje a výzkumu je právě manifestace těchto záměrů, manifestace těchto smluv na naší fyzické rovině a to nastane právě technologií teleportace...

Teleportace materiálů z jiných planet na naši planetu

Řešení samotného dodávání materiálů bude spočívat právě v teleportaci těchto materiálů z jiných planet na naši planetu. Na jiné planetě se potřebné množství daného materiálu odhmotní - dematerializuje se (přemění se na elektrický/světelný signál). Následně se přenese přes neomezené vzdálenosti na naši planetu. Tyto signály samozřejmě nebudou škodlivé ani pro živé organismy ani pro naši planetu, žádný Elektromagnetický smog a pod.

Na naší planetě musíme mít centrální zařízení, které je schopné tyto teleportované signály z jiných planet přijmout...

Jedna Centrální Ceoplanetární věž (Obrázek je ilustrační)

Na naší planetě je třeba vybudovat hardware potřebný jako mezikrok pro dosažení výše zmíněných záměrů. Řešení spočívá ve vystavení jedné centrální celoplanetární věže, která bude dokonale v harmonii a v rezonanci s naší planetou.

Účel věže bude přijímat teleportované materiály z různých planet - Teleportovaný materiál č.1 je přijat z jedné planety, Teleportovaný materiál č.2 je přijat z jiné planety atd.

Následně, úkolem věže bude směšování těchto Teleportovaných signálů do podoby signálu finálního produktu.

Následně věž teleportuje finální produkt, smíšený již z různých materiálů, ke Klientovi, kde finální stádium teleportace bude zhmotnění a 3D tisk resp. 3D zhmotnení daného produktu u Klienta a to na libovolnou vzdálenost a bez ohledu, kde na planetě se Klient nachází.

Doručení produktu Klientovi: Zhmotnění a materializace objektů, Myšlenková forma, Myšlenková projekce, Ťulpa(s), Pokročilý 3D tisk resp. 3D zhmotnění

Výhodou je, že pro dodání Vašeho produktu nebudeme potřebovat ani sklady; ani zařízení kde se objekt zhmotní zpět resp. kde se objekt promění z elektrického signálu zpět na hmotu; ani továrny na výrobu. Objekt se jednoduše, jako finální stádium teleportace, instantně/okamžitě zhmotní a materializuje přímo u Vás resp. na vámi určeném místě.

V prvním okamžiku se to může jevit, jako by se objekt zjevil odnikud. Avšak vzhledem k tomu, že princip spočívá v teleportaci, se objekt následně zjeví do formy jakou potřebujeme. Tato finální část procesu může být srovnatelná resp. lze ji považovat jako pokročilejší, efektivnější, dokonalejší a i ultimátní variaci technologie 3D tisku. Tímto způsobem je možné vyrobit jakýkoliv produkt, v jakýchkoliv velikostech, barvách, množstvích a zároveň je možné tyto produkty touto technologií doručit kamkoliv na neomezenou vzdálenost a bez ohledu, kde se na naší planetě nacházíte.

Uvádíme několik příkladů této naší vize, jak to vypadá v praxi. Avšak možnosti aplikace technologie jsou neomezené

Příklad č.1

Představte si, že si u nás zakoupíte agregát na volnou energii pro Vaše auto, které má spalovací motor. Po zaplacení produktu se Vaše auto s komponentami na spalovací motor okamžitě a během několika sekund promění, přetransformuje na elektrické auto s elektrickým motorem a agregátem na volnou energii, který bude toto auto pohánět...

Příklad č.2

Představte si, že si u nás zakoupíte agregát na volnou energii pro Vaše elektrické auto, které má baterii. Po zaplacení produktu se Vaše baterie a její příslušné komponenty okamžitě a během pár vteřin promění/pretransformují na agregát na volnou energii, kde následně to bude právě už agregát, který bude Vaše auto pohánět...

Příklad č.3

Představte si, že si u nás zakoupíte produkt jako např. vznášející se auto, letadlo či vesmírnou loď či jakýkoli jiný náš produkt. Po zaplacení proudktu se produkt u Vás resp. na Vámi na to určeném místě zhmotní/objeví okamžitě resp. do pár vteřin od zaplacení...

Příklad č.4

Představte si, že si u nás objednáte výstavbu rodinného domu. Po Vašem odsouhlasení všech detailů Vašeho domu ve spolupráci s našimi architekty a specialisty proběhne 3D prohlídka, 3D simulace apod. Následně se po zaplacení produktu Váš dům okamžitě a během pár vteřin od zaplacení jednoduše zhmotní a objeví na pozemku pro tento účel určeném...

Příklad č.5

Pro vás kteří máte např. vytržené zuby či amputované končetiny, pomocí technologie zhmotnění a za pomoci naší terapie dosáhneme dorůstání vašich zubů či končetin v čase řádově na sekundy či minuty...

Další využití zhmotňování, odhmotňovaní a teleportace: Distribuce vody a řešení odpadu

Distribuce vody

Představte si, že máte doma malý satelit, přes který přijímáte signál teleportované vody. Satelit je napojen na zařízení, které tento elektrický signál přemění zpět na vodu a následně je zařízení napojené na potrubní systém Vašeho domu...

Řešení domácího odpadu včetně kanalizačního odpadu

Představte si, že namísto koše máte doma zařízení, do kterého vložíte odpad. Stejně si můžete představit, že kanalizační odpad vteče do zařízení. U obou typů odpadu následně zařízení přeloží odpad na elektrický signál a odpad se následně dematerializuje (odhmotní se) a následně se teleportuje na příslušná místa - např. příslušné recyklační střediska nebo se odpad rovnou vaporizuje tak, aby neškodil ani živým organismu ani planetě; teleportuje se zpět k našemu stvořiteli atd...

Řešení jakéhokoli vnějšího odpadu

Představte si jakýkoliv vnější odpad v podobě např. odpadní skládky, smetiště, přes skládku pneumatik či skládky jaderného odpadu a mnohé jiné druhy odpadů. Představte si, že pomocí naší technologie odhmotněním a teleportace na stejný způsob, jak je popsáno v předchozím bodě v souvislosti s domovním odpadem, takové skládky zmizí během několika sekund bez ohledu na jejich velikost, obsah a bez ohledu, kde na planetě se skládka nachází...

Ultimátní cíl projektu - Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna

Všechny potopené kontinenty (Atlantida, Lemuria, Mu, Hyperborea, Rama) budou vyzvednuty jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací z mořského dna.

První způsob - Pomocí antigravitačních technologií na styl jak je znázorněno v tomto videu, v písni Lemuria od Švédské kapely Therion

Druhý způsob: Teleportace potopených kontinentů z mořského dna

Druhý, pravděpodobně rychlejší a efektivnější způsob, bude potopené kontinenty z mořského dna jednoduše teleportovat na hladinu moře se samoopravovacími vlastnostmi. Pro vás, kteří jste viděli filmy od J.K.Rowlingovej, "Harry Potter" nebo "Fantastické zvířata a kde je najít (Anglický originál Fantastic beasts and where to find them)", jste se určitě setkali s kouzlem "Reparo." Kouzlo je odvozeno od anglického slova repair což znamená oprava, opravit. Kouzlo mělo za následek to, že poškozený objekt se po aplikací "kouzla" (V našem pojetí - v nastavení takové formy pozitivního záměru v kombinaci s telekinezí) znovu vrátil do původního stavu, v jakém se nacházel před zničením a poškozením. Náš záměr bude tedy spočívat právě v kombinaci teleportace potopených kontinentů z mořského dna v kombinaci s opravným mechanismem "Reparo", kde kontinenty se na hladinu moře zhmotní již v opravené podobě - ​​v takové podobě, v jaké kontinenty byly před jejich potopením, před jejich zničením apod. a které mohou sloužit jako muzea, pocta a památka pro civilizace, které kdysi existovaly ale zároveň tento účel může sloužit i pro nový domov resp. domov a návrat mnohým z nás, který jsme v těchto potopených kontinentech kdysi měli minulé životy, dokonce jsme zažili jejich zánik a potopení. Samozřejmě takto nově zhmotněné kontinenty a světadíly na hladině moře již nebudou mít žádné destruktivní elementy či zbraně, které byly zodpovědné právě za potopení těchto kontinentů...

Vytvoření jednotné světové vlády a jednotné světové měny

Jakmile už máme dosažené aspekty popsány výše a to včetně vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna, Ultimátní celoplanetární cílem našeho Projektu bude vytvořit resp. spolupodílet se na vytvoření jednotné světové vlády avšak ne za účelem diktatury, fašismu či totality jako popisují konspirační teorie (Viz naše Společné podmínky Projektu pro podrobnosti), ale za účelem dosažení určité intelektuální a duchovní úrovně, které reprezentují určitou sebehodnotu naší Planety. Tato sebehodnota následně zajistí rovnocennost naší planety Země s civilizacemi mimo naší planetu a to za účelem budování a rozvíjení intergalaktických vztahů, intergalaktického obchodu, intergalaktického cestování apod.

Jedním z klíčových aspektů pro vytvoření rovnocennosti naší planety s ostatními planetami a civilizacemi bude zároveň vytvoření také jednotné Ultimátní světové měny. Nová Ultimátní celoplanetární měna bude mít název "Urantia", což je původní a originální název naší planety Země v Univerzálním prastarém vesmírném jazyce a od tohoto názvu byly odvozeny např. i názvy "Gaia" - název planety Země v řecké mytologii či název "Midgart" - název planety Země v severské/norské mytologii.

Uvádíme jeden z mnoha příkladů výhody jednotné planetární měny a jejího použití. Představte si situaci, že přes portál budete cestovat na jinou planetu např. za účelem dovolené. Na té planetě budete již schopni zaplatit např. za Váš suvenýr už měnou Urantia, která reprezentuje naši planetu a dává zároveň i povědomí o naší planetě či její existenci. Pro tyto a mnohé další účely je optimálnější a jednoznačně i jednodušší a rozhodně zapotřebí, aby naše planeta měla jednotnou měnu...

Maximalizace našich zisků a jejich zpětné reinvestování do Projektu spolu s Vašimi finančními dary zajistí finance potřebné pro podporu našeho vývoje a výzkumu a pro dosažení všech našich ultimátní cílů a záměrů

Všechny karty jsou Projektem na stůl vyložené - Vaše právo na sledování a ověření průběhu a plnění slibů Projektu

Jako osoby finančně podporující náš projekt a jeho vývoj a výzkum, ať už objednáním/absolvováním našich služeb, zakoupením našich produktů nebo Vašimi finančními dary, si zasloužíte a zároveň máte plné právo, abychom Vám, jak se říká, "vyložili všechny karty na stůl". Jinými slovy, máte plné právo vědět, co jsme už dosáhli, co máme již za sebou; kde se v současnosti nacházíme a kam směřujeme resp. za jakým účelem chceme použít všechny finance a naše zisky.

Zároveň máte plné právo sledovat a ověřit si průběh Projektu, použití financí. Pro tento účel nám slouží:

1. Na naší stránce jsou všechny informace a záležitosti, které jsme již dosáhli a které máme již za sebou. Zároveń, všechny pohledávky popsané v následujících řádcích budou postupně, jak je budeme plnit, z této části stránky "Vývoje a výzkumu" smazány a budou následně integrovány do jiných relevantních částí naší stránky již jako hotové a vyřešeny a samozřejmé záležitosti a/anebo jednotlivé transakce jsou/budou zobrazeny na Transparentních účtech Projektu. Jakékoliv změny na naší stránce jsou Vám komunikovány automatizovaně telepaticky a to srkz Vaši intuici (Viz podrobněji v našich Společných podmínkách Projektu).

2. Odkazy na Transparentní účty (výpis těchto účtů je zpřístupněn veřejnosti) jako důkaz, že finance jdou skutečně tam, jak náš projekt prohlašuje, jsou dostupné také v Společných podmínkách Projektu.

3. Zcela na spodku stránky jsou dostupné jazykové verze stránky, kde můžete sledovat průběh přidávání dalších jazykových mutací.

Vezměte prosím na vědomí, a zároveň jako čtenář a tedy i Klient našeho Projektu jste povinen být si vědom, akceptovat a souhlasit, že VŠECHNY následující vyjmenované náklady jsou prosím nutné a povinné za účelem Globální transformace a pokroku naší planety. Jinými slovy, bez těchto nákladů se Globální transformace a tím pádem i náš Projekt a technologie nikdy neposuneme vpřed. Zároveň jste prosím povinen být si vědom a souhlasit, že náš Projekt, jeho produkty a služby, slouží pro Vás jako jedna z mnoha příležitostí udělat něco jak pro sebe tak i pro naši planetu. Podrobněji v našich Všech podmínkách Projektu.

Pravidelné roční náklady

Náklady na chod stránky - webhosting, webprostor domény: cca 9000.-Kč, 1 rok. Náklady se dají minimalizovat, optimalizovat ale také eliminovat v podobě investice v podobě zaplacení zlevněné celkové částky na 10 let.

Náklady pro Virtuální sídla právních subjektů Projektu, kde každý právní subjekt je podle legislativy povinen mít sídlo: 5750.-Kč, 1 právní subjekt, 1 rok.

Pravidelné měsíční náklady

 • Účetnictví
 • Náklady pro plnohodnotný soukromý avšak skromný život jednatele - ubytování, strava atd.

Příležitostné jednorázové náklady

Chod Projektu může vyžadovat i další náklady, které se platí podle potřeby, avšak jednorázově. Jedná se v neposlední řadě o: Legislativou určené pohledávky - daně apod.; Cestovní náklady; Právní poradenství (reálnou pozemskou registrovanou firmou); Náklady jednatele, které jednatel vynaložil pro výkon jeho funkce a pro potřeby Projektu; Ultimátním cílem projektu je pokrýt VŠECHNY dostupné a relevantní marketingové a reklamní kanály a to v každé zemi světa - Neustálá SEO optimalizace stránky, Reklama a Marketing jednorázově a/anebo pravidelně měsíčně atd.; Náklady na Lobbing skrz Public relations agenturu; Náklady spojené s vývojem vývojem a výzkumu a to včetně koupě elektrického auta (Pravděpodobně značky Tesla) za účelem vývoje agregátů na volnou energii za účelem zveřejnění i tohoto produktu pro veřejnost; Spolupráce s lékaři; Náklady potřebné pro uzemnění a usídlení jednatele v Praze 3 včetně získání nájemní smlouvy a následného vybavení a získání přechodného pobytu u cizinecké policie, kde přechodný pobyt je rovnět legislativní požadavek (cca 2000.-Kč) a mnohé jiné druhy nákladů, které zde nejsou zmíněny a/anebo které tu mohou být průběžně aktualizovány...

Právní služby - Poradenství, Revize, Zastupování před úřady, Registrace

Jednorázové cíle a záměry potřebné, nutné a dosáhnout skrz právní služby:

Kompletní prostudování naší stránky; Revize Společných podmínek Projektu; Revize Podmínek a reklamačního řádu pro službu Terapie; Revize zakladatelské/nadační listiny pro Nadační fond; Založení nadačního fondu; Vytvoření dárcovské smlouvy; Vytvoření smlouvy o tichém společenství pro investory; Revize argumentů Přirozeného monopolu a příprava podkladů pro následnou Registraci Projektu jako přirozený monopol na ÚOHS; Poradenství/registrace odborných garantů; Získání specifických povolení - povolení pro práci s rádiovými vlnami (potřebné pro teleportaci).

Cena: 121 000.-Kč s DPH.

Reklama našeho Projektu v podobě plošné inzerce v novinách Metro.cz za účelem přivedení nových čtenářů a Klientů na naši stránku

Cena za umístění plošného inzerátu o rozměru 121 mm x 95 mm s odkazem na naši stránku v novinách Metro.cz: 96 214.-Kč včetně DPH. Pokrytí představuje v celé ČR na autobusových, vlakových či metro stanicích, nemocnice, restaurace, pracovní úřady, sociální zařízení atd.

Kompletní nastudování naší stránky a následná příprava podkladů pro masivní prezentaci projektu v českých mainstream médiích pomocí  Public relations agentury

 • Prostudování materiálů: 56 628.-Kč s DPH
 • Analýza konkurenčního prostředí a průzkum trhu: 15 125.-Kč s DPH
 • Kvalitativní průzkum argumentačních prvků: 121 000.-Kč s DPH
 • Příprava podkladů a návrhů pro komunikaci s médii: 19 965.-Kč s DPH

Zaplacení pohledávek v podobě nákladů nutných a potřebných pro vznik a založení naší společnosti s.r.o k datu 08.10.2018, což je datum, kdy byla naše společnost založena

Celková jednorázová finální výška pohledávek: 350 000.-Kč

Tato částka zahrnuje veškeré náklady, které byly potřebné pro založení a vznik naší s.r.o společnosti: SEO konzultace, právní poradenství, různé odborné konzultace k relevantním problematikám Projektu, cestovní náklady, globální průzkum trhu, tvorba na míru grafických materiálů, obrázků, 3D modelů, zakoupení kvalitních obrázků z fotobaněk, produkce a publikování video materiálů, překlady, právní poradenství, vývoj a výzkum, automatizace služeb, pilotní testování služeb u Klientů a uvedení služeb na trh atd ...

Registrace ochranných známek včetně loga za účelem dosažení registrovaných ochranných známek ® na Úřadě průmyslového vlastnictví s platností na 10 let

1 ochranná známka, 1 stát - ČR: cca 10 000.-Kč.
1 ochranná známka, státy Evropské Unie: cca 33 000.-Kč.
1 ochranná známka, celý svět: cca 200 000.-Kč.

I navzdory mnoha existujícím materiálem o Atlantidě jsou primárně pro ČR a SR ale i pro ostatní země potřebné Profesionální překlady kompletního Příběhu Všech potopených kontinentů z ENG do příslušných jazyků

Informace resp. stránky potřebné a nutné v rámci transformace přeložit z ENG do SK, CZ a jiných jazyků:

www.atlantishistory.info a www.mcmillinmedia.com/atlantis-project

Dohodnutá Cena pro jednorázové zakoupení autorských práv potřebných pro překlad: 5000 USD (cca 145 000.-Kč)

Následné překlady materiálů ENG do jednoho jiného jazyka: cca 500 000.-Kč

Profesionální překlady stránky do dalších jazykových verzí

Cena: 500 000.-Kč až 1 milion.-Kč pro 1 jazykovou mutaci.
Cena zahrnuje:

 • Překlad textů.
 • Dabování audio a video materiálů do příslušného jazyka.
 • Postprodukce těchto materiálů do finálního audio-video materiálu.
 • Nahození překladů na naši webstránku.

V současnosti (Leden 2019) naše stránka plně operuje v jazykových verzích Slovenčina a Čeština a cca 5% stránky je již přeložené i do anglického jazyka.

Vybudování centrální planetární věže

Cena: Řadově triliony českých korun

Cena zahrnuje:

1. Za účelem optimální harmonie a rezonance věže s planetou ale i s vesmírem, je třeba zakoupení, zabezpečení a zajištění optimálního pozemku, který je bohatý na zemské siločáry (Ley lines) / Tellurické proudy, lidově nazývané vysokoduchovné a spirituální místo.

2. Materiály za účelem ochrany věže - Materiály musí být top kvalitní, ohnivzdorné; věž musí být chráněna proti rušivým elementem civilizace jako rádiové vlny, Elektromagnetický smog; Věž musí být chráněna proti škodlivým magnetickým, seizmickým, atmosférickým vlivům; stejně musí být chráněna i proti případným vojenským útokem - aplikace energetického štítu (force field).

3. Výstavba věže spolu s její extrémně přesnou a silnou mechanickou odolností.

4. Vzhledem k tomu, že popsané úkoly věže vyžadují obrovskou spotřebu energie, věž musí mít samostatný zdroj energie v podobě agregátu na volnou energii a musí být energeticky kompletně nezávislá od běžné elektrické sítě.

5. Zařízení na propojení věže se zemí.

6. Vývoj, Výroba, nákup a integrace supermoderní techniky, elektroniky a precizní a jemně nakalibrován přístrojů za účely:

 • Automatizace technologie za účelem, aby technologie fungovala nonstop, samostatně bez nutnosti další lidské intervence.
 • Integrace automatizovaných samoúdržbových a samoopravných mechanismů.
 • Vývoj, nákup a integrace elektroniky pro spojení a harmonizace s naším krystalovým týmem.

7. Testování a dolaďování technologie předtím než bude technologie dostupná pro veřejnost.

8. Další účely věže: Věž bude mít kromě výše zmíněných účelů, tedy přijímání teleportovaných materiálů z jiných planet a následné teleportace produktů v rámci naší planety, i další účely v podobě pokročilejší technologie, než je dnešní moderní rádiová technika:

 • Nebude produkovat žádný elektromagnetický smog.
 • Nebude mít škodlivé účinky na živé organismy, přírodu a planetu.
 • Nebude ovlivňována atmosférickými vlivy.
 • Věž resp. technologie, která bude operovat/mít dosah v rámci naší planety ale i mimo naší planety atd.
 • Věž nahradí resp. eliminuje potřebu jakýchkoli satelitů nacházejících se mimo planetu.

Její další účely tedy budou:

 • Podpora a urychlení telepatické terapie.
 • Otevírání portálů v neomezených množstvích, na libovolné vzdálenosti.
 • Centrální celoplanetární telekomunikační věž + televizní věž + věž poskytující internet - např. kdekoliv na planétě či mimo planetu se nacházíte, všude se budete umět napojit na jedno a totéž wifi.
 • Ultimátní a trvalá stabilizace celoplanetární atmosférických vlivů a kontrola resp. regulace a optimalizace počasí.
 • Centrální GPS.
 • Věž bude klíčovým komponentem pro vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna.