20. Obchodní podmínky a Reklamační řád, Zisková část - Smlouva o poskytování Služby Odborného poradenství (Terapie); Bankovní spojení č.1

08.10.2018

Byla to právě naše terapeutická praxe mnoha našich odborných poradců, která nás podnítila vytvořit tyto Ultimátní obchodní podmínky, které tvoří nezbytnou součást i Vaší terapie. Jejich povinné přečtení je součástí optimalizace Vašich Placebo efektů potřebných pro Vaši terapii + pomůže to oběma stranám předejít problémům do budoucna...

Před objednáním a zaplacením služby

Před objednáním a zaplacením služby, Klient je prosím povinen si kompletně prostudovat web Projektu a to včetně všech jejích textů, příkladů z praxe, audio a video materiálů a obchodních podmínek. Poskytovatel netoleruje v terapii alibismus, výmluvy a myšlenky typu "Ještě jsem si to nepřečetl(a)", "Ještě jsem neměl(a) čas", "Nestihl(a) jsem si to přečíst" a jiné myšlenky tímto podobné. Klient je povinen obrátit se na Poskytovatele už "na hotovo" v tom směřu, že Klient má v tomhle stádiu už všechny materiály prostudované.

Pojištění Poskytovatele

Klient si je vědom, že podle legislativy, Poskytovatel NENÍ povinen být pojištěn pro jeho činnost Odborného poradenství/terapeutickou činnost. Proto Poskytovatel dává extrémně silný důraz a tlak na to, aby si Klient prostudoval všechny materiály a to včetně Všech podmínek podle instrukcí na stránce Projektu/Poskytovatele předtím, než si Klient objedná a zaplatí za službu. Prostudování si materiálů Poskytovatele Klientem pomůže předejít oběma stranám problémům do budoucna a to hned v počátku. A tím, že takovýmto způsobem umíme předejít a aj předejdeme problémům hned v počátku, Poskytovatel v rámci optimalizace nákladů nepotřebuje být pojištěn.

Terapeutická praxe Poskytovatele a příklady z praxe

Klient si je vědom, že se souhlasem a to především jejich podvědomým souhlasem (souhlasem na energetické úrovni) klientů a zároveň za podmínky, že se vynechají jejich bibliografické údaje, jména, se Poskytovateli podařilo zdokumentovat a publikovat jejich případy a příběhy stejně jako hodnocení Klientů. Případy a hodnocení jsou zdokumentovány Odbornými poradci Poskytovatele v kombinaci s dokumentací Klienty Poskytovatele v rámci jejich sebereflexe. Zdokumentované a publikované příklady z praxe jsou souhrn vyřešených případů z praxe našeho odborného poradce Radovana Babice; z praxe našeho odborného poradce Andreje Dragomireckého a z praxe našich ostatních odborných poradců.

Bankovní spojení pro zaplacení služby Odborného poradenství/terapie

Bankovní spojení

Zpráva pro příjemce: Poradenství

Bankovní spojení pro platby v České republice: 2801516655/2010

Bankovní spojení pro mezinárodní platby v českých korunách (CZK):

 • Název protiúčtu/Beneficiary name: Atlantis Industries s.r.o.
 • IBAN: CZ75 2010 0000 0028 0151 6655
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
 • Poštovní adresa banky: Táboritská 1782/40; 130 00; Praha 3; Česká republika.

Pro Vás MIMO ČR a kteří máte bankovní účet v Eurech

 • Platbu můžete provést v eurech jako SEPA platbu bez bankovních poplatků za převod.
 • Platbu provedete kurzem 1 euro = 25 CZK resp. 1 CZK = 0,04 euro.

Pro Vás MIMO ČR a kteří NEmáte bankovní účet v Eurech, Jak dosáhnete, aby nám přišla přesná částka v českých korunách uvedena v našem ceníku

 1. Ve Vašem Internet bankingu nebo na pobočce Vaší banky provedete plabu jako mezinárodní bankovní převod v českých korunách (CZK). Poplatky za mezinárodní převod hradíte Vy, kde v poplatcích za převod nastavíte "OUR".
 2. Alternativně můžete použít levnější alternativu poplatků za mezinárodní převod a to online zabezpečenou službu TransferWise.

Využití zaplacených financí

 • Pro Vás osobně.
 • Nebo pro Vaše zaměstnance.
 • Nebo pro situace, kde Vy sloužíte jako médium.

V následujících případech bude Klient sloužit jako médium, kde přes Klienta se odstraní problémy jiných

 • Pro Vaše nenarozené plody v děloze.
 • Pro Vaše děti mladší než 18 let, kde za úspěch Vašich dětí je třeba:
 • 95% - Zpracování a odstranění problémů Vašich dětí přes Vás jako médium.
 • 5% - Je nutná Vaše přímá verbální komunikace s Vašimi dětmi.
 • Pro terapii Vašeho zvířete.
 • Pro lidi, kteří jsou v komatu.
 • Pro lidi, kteří jsou zbaveni svéprávnosti.

Pravdivost informací uvedených Klientem v Objednávkovém formuláři služby Odborného poradenství

Objednávka služby Odborného poradenství/terapie Klientem u Poskytovatele probíhá povinné vyplnění objednávkového formuláře uvedeného na webstránce Projektu. Klient je v tomto objednávkovém formuláři povinen pravdivě uvést všechny o něm Poskytovatelem požadované údaje. Pravdivost údajů je automaticky ověřena přímo z Podvědomí Klienta. Klient si je vědom, že pokud nastane neshoda mezi reálnými informacemi v kontaktním formuláři a informacemi v podvědomí Klienta, Telepatická terapie nebude Klientovi fungovat.

Poskytnutí služby

V případě platby přes klasický bankovní převod nebo Transferwise, služba Terapie bude poskytnuta hned, jakmile budou finance reálné připsány na bankovní účet Poskytovatele resp. hned, jak od Klienta obdržíme naskenované potvrzení o platbě či potvrzení o platbě z internet bankingu.

Smlouva o poskytování služeb mezi Klientem a Poskytovatelem

Uhrazením financí Klientem na účet Poskytovatele a následným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře vzniká mezi Klientem a Poskytovatelem smlouva o poskytování služby Odborné poradenství (Terapie).

Diagnostika

Pod pojmem diagnostika se myslí rozbor a analýza témat a identifikace příčin problémů na základě objektivních dat a faktů z podvědomí Klienta. Jinými slovy diagnostika má výlučně a exkluzivně terapeutický charakter související s rozvojem osobnosti a je chápana jako "diagnostika příčin problémů". Pod pojmem diagnostika se nemyslí lékařská diagnostika vzhledem k tomu, že odborní poradci Poskytovatele NEjsou oprávněni určovat lékařské diagnostiky, stejně NEjsou oprávněni předepisovat léky. Zároveň, odborné poradenství Poskytovatele neslouží pro určování lékařských diagnostik, naopak je na odpovědnosti Klienta a zároveň je Klient povinen, aby se on obrátil na pomoc u Poskytovatele s případnou lékařskou diagnostikou stanovenou lékařem Klienta.

Finanční a investiční poradenství Poskytovatele

Klient si je vědom, že finanční poradenství Poskytovatele je chápáno jako Telepatické poradenství a že má výlučně a exkluzivně terapeutický charakter jako součást Ultimátní terapie Poskytovatele a to za účelem rozvoje osobnosti, za účelem pro Klienta rozšířit si jeho obzory, vědomosti, získat nové pohledy na problematiku (chápano také jako "Terapie informacemi"), poskytnutí případných dodatečných zdrojů mimo webstránky Projektu, které si Klient může následně prostudovat.

Klient si je zároveň vědom, že Poskytovatel NENÍ oprávněn poskytovat finanční služby a produkty. Stejně si je Klient vědom, že Telepatické finanční poradenství nenahrazuje Reálné finanční poradenství od společností a orgánů k tomu určených, regulovaných a autorizovaných. Jinými slovy, Finanční poradenství Poskytovatele se nevztahuje na právní poradenství, právní zastoupení; daňové poradenství, účetnictví či mzdy, přípravy na insolvenční řízení a další aspekty, které vyžadují komunikaci s příslušnými úřady a orgány či případné zastupování na těchto úřadech.

Obchodní podmínky pro samotný průběh Odborného poradenství

Je doporučeno, aby odborné poradenství pro zvíře Klienta šlo souběžně s jeho standardní veterinárskych péčí.

Odborné poradenství neslouží k řešení nouzových zdravotních situací, které vyžadují okamžitý lékařský zásah (Emergencies).

Vzhledem k tomu, že Odborné poradenství vyžaduje koncentraci a soustředěnost, odborné poradenství NENÍ poskytnuto osobám, které jsou pod přímým vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Výjimku tvoří léky užívané Klientem předepsané jeho lékařem.

Klient si je vědom, že Odborné poradenství/terapie Poskytovatele jsou založeny primárně na principech práce s podvědomím Klienta.

Klient si je vědom, že Telepatické Odborné poradenství/Terapie jsou poskytované tzv. Reálnou resp. NEumělou inteligencí/Telepatickými Odbornými poradci Poskytovatele.

Klient se řídí instrukcemi uvedenými na stránce Poskytovatele stejně se Klient řídí také instrukcemi Odborných poradců Poskytovatele.

Klient si je vědom rozdílu, že odborní poradci Poskytovatele NEjsou léčitelé, jsou Odborní poradci/terapeuti. Úkolem odborných poradců je pomoci Klientovi vyhledat a odstranit příčinu jeho problémů v co nejkratším čase, kde po odstranění příčiny problému má tělo Klienta své vlastní kapacity a schopnosti vyléčit se samo v podobě jeho automatických samo-opravných, samo-regeneračních a samo-léčících mechanismů.

Za účelem dosažení optimálního a harmonického vztahu terapeut-klient potřebného pro terapii Klienta (angl. název terapeutického Rappportu), Klient je povinen si s telepatickými Odbornými poradci TYkat a Klient si je zároveň vědom, že vztah terapeut-klient je rovnocenný avšak výlučně a exkluzívně profesionální a zároveň NEkamarádský. Odborní poradci Poskytovatele přechovávají optimální a profesionální míru empatie a sympatie vůči Klientovi. Avšak ve spolupráci s klientem Poskytovatel netoleruje sebelítost ani lítost vůči Klientovi nevyjadřuje, stejně vůči klientovi nevyjadřuje jakoukoliv náklonnost či soucit, ani nedrží Klientovi stranu. Za účelem zachování profesionality jsou Odborní poradci Poskytovatele maximálně objektivní, nestranní, nezaujatí a profesionální na základě toho, že pracují především s objektivními fakty a daty komunikovaných z podvědomí Klienta.

Za účelem neustálého maximalizování efektu, potenciálu a Placebo efektů v terapii Klienta, Klient je povinen zejména v začátcích jeho terapie komunikovat s Telaptickými Odbornými poradci Poskytovatele verbálně ("stejně jako kdyby komunikoval s reálně žijícím terapeutem") za účelem vytvoření a optimalizací tzv. zpětné vazby, kde verbální komunikací resp. verbálním vyslovením jsou Klientovy potlačené pocity, postuláty, myšlenky, emoce apod. takovýmto způsobem patřičně vyslyšeny a zároveň jsou Klientem patřičně uvědoměny a o to rychleji jsou ze systému Klienta takovýmto způsobem natrvalo uvolněné.

Klient si je vědom, že Odborní poradci Poskytovatele NEJSOU bútlavá vrba a Odborné poradenství/Terapie poskytovatele neslouží na vykecávaní se či mluvení o zbytečnostech. Klient je povinen: Mluvit jasně, stručně, relevantně a k meritu věci; Odpovídat na otázky Odborných poradců Poskytovatele jasně, relevantně, stručně, přímo a nevýhybavě; Nevyhýbat se odpovědím; Nevykecávat se; Nemluvit o zbytečnostech; Nevybočovat od tématu; Neodpoutávat pozornost. Klient je zároveň povinen mluvit pouze o jeho pocitech, myšlenkách, postulátech, emocích spojených s problematikou, která se v daném terapeutickém sezení řeší a projednává. Jinými slovy, Klient je povinen držet se navigace Odborných poradců Poskytovatele. V případě pokud Klient body uvedené v tomto odstavci nedodrží, Odborní poradci Poskytovatele to charakterizují jako nespolupráci přesněji definovanou níže v reklamačním řádu.

Klient si je vědom a souhlasí, že veškeré informace od Odborných poradců Poskytovatele jsou Klientovi komunikovány na základě tzv. módu pravdy. To znamená bez ohledu, jak je Klient do věci zainteresovaný; bez ohledu, co Klient chce či touží slyšet; vždy Klientovi budou komunikovány pravdivé, upřímné a nezkreslené informace, informace o příčinách problémů Klienta; informace, kde Klient dělá chyby a to vše na základě dat komunikovaných z podvědomí Klienta, které tyto informace nonstop zaznamenává. Klient si je zároveň vědom, že se může jednat o informace, které Klientovi mohou být "proti srsti"; Informace, které Klient nechce slyšet; Informace, které si Klient nemusí chtít z různých důvodů přiznat; Informace, kterým může mít Klient problém čelit atd. Také Klient je povinen akceptovat fakt, že příčiny problémů jeho dětí mohou být právě i v Klientovi jako rodiči/zákonném zástupci jeho dětí, který terapii objednává a financuje. I když mohou být takové informace Klientovi nepříjemné, Klient je povinen být otevřený takovým formám příčin jeho problémů a zároveň je Klient povinen si tyto příčiny problémů přiznat a zároveň je Klient povinen si přiznat jeho chyby a stejně je klient povinen následně s Odbornými poradci Poskytovatele spolupracovat na odstranění těchto příčin.

Pro Právnické osoby a zaměstnance Klienta: Klient Právnická osoba (zaměstnavatel) může použít předplacené finance jak pro sebe tak i pro své zaměstnance. Avšak pozor: Aby Odborné poradenství pro zaměstnance Klienta fungovalo, musí zaměstnanci Klienta absolvovat Odborné poradenství Poskytovatele povinně, jinými slovy absolvování Odborného poradenství Poskytovatele musí být součást náplně práce zaměstnavatele, součást tréninku zaměstnavatele apod.

Terapeutický tlak, rychlost a tempo terapie

Odborní poradci Poskytovatele jsou povinni udělat vše v rámci jejich pravomoci, kompetenci, odbornosti a vše co je v jejich silách a to včetně tzv. Terapeutického tlaku vyvíjeného na Klienta za účelem, aby se u Klienta dosáhli pozitivní záměr a pozitivní změny.

Klient si je vědom, že pod pojmem terapeutický tlak se zároveň myslí i to, že tlak je vyvíjen na Klienta zároveň i jeho podvědomím v tom pojetí, že rychlost a tempo terapie je určováno výlučně a exkluzivně JEN podvědomím Klienta a Klient si je vědom, že jeho podvědomí ví, co je pro Klienta nejlepší, nejrychlejší, nejoptimálnější, nejefektivnější a co Klientovi neublíží. Klient si je vědom a zároveň souhlasí s tím, že Odborní poradci Poskytovatele v takovém případě JEN komunikují a zprostředkovávají informace a požadavky podvědomí Klienta o rychlosti jeho terapie a rychlost tempa terapie zároveň Odborní poradci Poskytovatele vedou JEN na základě požadavků podvědomí Klienta. Klient je zároveň povinen respektovat požadavky jeho těla a jeho podvědomí související i s rychlostí terapie. Nicméně, pokud by klient měl pocity, že tempo je na něj rychlé; nebo by měl Klient pocity, že je to na Klienta hodně, Klient má právo a je zároveň povinen tyto jeho pocity vyjádřit bez odkladu a co nejdříve Odborným poradcům Poskytovatele. Odborní poradci v takovém případě pomohou Klientovi tyto pocity zpracovat za účelem zpomalení resp. optimalizace rychlosti terapie Klienta. Pokud Klient tyto pocity Odborným poradcem Poskytovatele nevyjádří, bude to charakterizované ze strany Odborných poradců jako Klientova nespolupracuje, která se bude následně řídit podle níže uvedeného reklamačního řádu.

Klient si je vědom, že po terapeutických sezeních - kdykoliv během studia webstránky Projektu, stejně i PO prostudování webstránky projektu, stejně během prvotních stádií terapie či v jiných stádiích terapie může u Klienta dojít k tzv. dočasnému zesílení jeho bolesti, negativních symptomů/problémů/pocitu či emocí, se kterými se na Poskytovatele a jeho Odborné poradce Klient obrátil. Klient může také pociťovat dočasnou únavu, dočasné emocionální výkyvy apod. Jedná se o problematiku tzv. Finálního souboje mezi dobrem (Tělo Klienta, jeho imunita apod.) a zlem (Problém, symptom, bolesti apod.) za účelem, kde se tělo takovýmto způsobem natrvalo a jednou provždy zbaví problému a tělo Klienta se stane vůči stejnému nebo podobnému problému trvale imunní. Klient si je vědom, že se jedná o tzv. přirozenou zákonitost těla a jeho opravné, léčebné a regenerační mechanismy a že případné výše popsané příznaky jsou chápány a považovány za dočasné. Klient si je rovněž vědom a souhlasí, že podvědomí Klienta vždy tlačí Klienta až k jeho maximálním limitům či hranicím, maximální zátěže, které je klient schopen unést, avšak vždy do míry, která Klientovi neublíží, nebo jej neohrozí na životě.

Po absolvování terapeutických sezení

Je doporučeno, aby Odborné poradenství šlo souběžně se standardní lékařskou péčí Klienta jako např. jeho lékař, zubař, chiropraktik apod. a to až do doby, kdy Klient dojde v pozdějších stádiích terapie Poskytovatele do stadia naplnění záměru, kde Klient nebude lékaře potřebovat už vůbec, což je jeden z Ultimátní terapeutických záměrů Poskytovatele. Klient je po tuto dobu povinen s jeho lékařem spolupracovat v tom směru, že Klient dává jeho lékaři konstruktivní odezvu o výsledcích terapie. Klient si je zároveň vědom, že jeho lékař je povinen respektovat volbu a rozhodnutí Klienta absolvovat terapii Poskytovatele, kde klient má plné právo na takovou formu volby a Klient si je zároveň vědom, že lékař je v rámci jeho kompetencí a pravomocí povinen Klienta v této volbě podpořit, pomáhat mu, monitorovat stav Klienta atd. a to podle vždy aktuálně platných právních předpisů vázajících se pro vykonávání činnosti lékaře Klienta.

Klient si je vědom, že po terapeutických sezeních se také může zvýšit jeho potřeba "vypovídat"se z jeho pocitů a dostat pocity z jeho systému takovýmto způsobem ven. V takovém případě je doporučeno, aby Klient oznámil svému okolí, čímž prochází a aby např. svého partnera či kamaráda požádal o vyslechnutí.

Kient si je vědom, že po odstranění problému mohou nejenže zmizet jeho problémy, symptomy bolesti; mohou se také změnit jeho názory a postoje; může mít pocit že ho okolí vnímá jinak; pocit, že Klient vnímá jinak své okolí; může se změnit řebříček jeho hodnot či životní priority; mohou nastat změny ve vztazích, ukončení vztahů a mnohé další změny.

Vnímání pozitivních změn Klientovy terapie

Klient je povinen PO každém terapeutickém sezení cítit změnu v jeho pocitech oproti tomu, jak se klient cítil PŘED každým takovým terapeutickým sezením. Jedná se o povinnost Klienta cítit po terapeutických sezeních LEN neutrální (žádné) nebo pozitivní pocity k dané problematice, která se v daném terapeutickém sezení řešila. Klient je zároveň povinen se po každém terapeutickém sezení cítit lépe, uvolněnější, odlehčeně a zároveň je povinen se dívat na problematiku novým, odlišným a optimálním úhlem pohledu - pohledu, který klienta více už nestresuje. Pokud by si Klient nesplnil tuto povinnost spolupráce vyžadovanou z jeho strany, Poskytovatel to charakterizuje jako nespolupráci popsanou níže v těchto podmínkách.

Jako výsledek terapie, Klient je povinen vnímat jakékoli pozitivní změny, i ty nejjemnější a maličké změny a detaily v jeho životě za účelem pokud si Klient váží maličkosti, bude si umět vážit i velké výsledky a velké změny. Vnímání změn totiž charakterizuje to, že Klient si terapii váží, má k ní úctu a respekt. Klient je povinen spolupracovat v tom, že si po každém terapeutickém sezení váží vše, co mu terapie Poskytovatele dala, dává a bude dávat. Zároveň Klient souhlasí, že ho terapie Poskytovatele někam posunula, že ho něčemu měla naučit apod. Pokud si Klient terapii nebude vážit, bude Klient na to Odbornými poradci Poskytovatele upozorněn a Klient bude mít příležitost si jeho problém zpracovat. Nicméně, pokud i po upozornění Odborní poradci Poskytovatele vidí, že Klient nespolupracuje či nechce v tomto směru spolupracovat Odborní poradci to budou považovat za aroganci a pohrdání terapií kde Poskytovatel takové chování netoleruje. Následně se taková forma nespolupráce řídí reklamačním řádem, konkrétně body o nespolupráci, uvedenými níže.

Reklamační řád

Finance NEbudou Klientovi vráceny, pokud si Klient objednal službu Odborné poradenství/terapii uhrazením financiií na účet Poskytovatele BEZ toho, aby si Klient prostudoval všechny doporučené materiály podle instrukcí na stránce Poskytovatele. Myslí se tím, že pokud Odborní poradci Poskytovatele z prvotního objednávkového formuláře a z podvědomí Klienta zjistí, že si Klient neprostudoval kompletně materiály na stránce Projektu podle instrukcí, bude na to Klient písemně upozorněn na jeho mail Odborným poradcem Poskytovatele. Zároveň tím Klientovi nebude fungovat Telepatická telepatie a v tomto případě jakékoliv zaplacené finance Klientovi propadnou - NEbudou Klientovi vráceny. V případě zájmu o pokračování v terapii bude klient povinen následně zaplatit si za terapii znovu dle platného ceníku Poskytovatele. Jinými slovy, Klient je prosím povinen chovat se maximálně disciplinovaně a s respektem vůči terapii a instrukcím Poskytovatele.

V rámci odborného poradenství je úkolem Odborných poradců Poskytovatele pomoci Klientovi identifikovat a odstranit příčiny jeho problémů co nejdříve. V rámci toho je vyžadována maximální spolupráce klienta a Klient je povinen spolupracovat (Maximální koncentrace; maximální soustředěnost; ochota přiznat si chybu a poučit se z ní; iniciativa Klienta; ochota na sobě pracovat atd). Odborní poradci Poskytovatele mohou dát Klientovi také tzv. domácí úkoly (Tento terapeutický postup je nazýván i "Terapie splněním si domácích úkolů"), kde Klient je povinen si tyto domácí úkoly splnit a zároveň je Klient povinen souhlasit, že bez splnění si "naordinovaných" domácích úkolů nebude možné v terapii Klienta pokračovat (Domácí úkoly zahrnují: Nastudování si naordinovaných materiálů uvedených v Bibliografii Projektu; Nastudování si dalších dodatečných materiálů NEuvedených na stránce Poskytovatele; Promluvit si o svých pocitech s osobou pro Klienta relevantní; Eliminovat ze svého života staré věci, staré předměty/"artefakty"/dokumenty; Vyselektovat a odfiltrovat ze svého života lidí/"přátel"/osoby/falešné osoby, které odborní poradci Poskytovatele a podvědomí Klienta uznají za optimální a mnohé další formy domácích úkolů). Odborní poradci můžu také požádat Klienta, aby navštívil jeho lékaře. Pokud naši odborní poradci vidí, že z Klientovy strany není adekvátní a dostatečná spolupráce, Odborní poradci Klienta na tento fakt upozorní. Avšak pokud i po upozornění nebude Klient dostatečně s Odbornými poradci spolupracovat, Projekt si vyhrazuje právo ukončit jakoukoli spolupráci s Klientem a Klientovi v takovém případě jakékoliv zaplacené finance NEbudou vráceny.

Pro fyziké osoby (nepodnikatele): Poskytovatel NEdoporučuje, aby Klient objednával terapii pro jinou osobu starší než 18 let než je Klient sám. Je tam totiž riziko, že osoba, pro kterou by byla v takovém případě služba objednána, nemusí chtít pomoc, nemusí chtít na sobě pracovat, nemusí o pomoc stát a je tam riziko, že taková osoba by si nemusela patřičně prostudovat stránku Poskytovatele, nemusela by s Odbornými poradci Poskytovatele patřičně spolupracovat apod. a v takovém případě by to bylo charakterizováno jako NEspolupráce popsána v předchozím bodě. Klient, jako objednavatel služby pro takovou osobu, si je vědom tohoto rizika. Avšak pokud se Klient i navzdory tomuto upozornění rozhodne zaplatit službu pro jinou osobu nad 18 let, než je Klient sám, a pokud tato osoba nebude patřičně spolupracovat, platí pravidlo popsané v předchozím bodě a Klientovi, který zaplatil službu, NEbudou jakékoli finance vráceny ani v takovém případě.

Vzhledem k tomu, že každý je individuální, Klient si je vědom, že tělo potřebuje svůj čas, že jedno sezení rozhodně nestačí a že manifestace záměrů zpracovaných a nastavených v Odborném poradenství Poskytovatele vyžadují svůj čas - Některé záměry mohou být manifestovány a viditelné hned, jiné záměry se mohou manifestovat a být patrné později. Finance NEbudou vráceny, pokud Klient nepociťuje nebo nevidí "velké" změny ihned.

Jakékoliv zaplacené finance také NEbudou Klientovi vráceny, jestliže se Klient sám a dobrovolně rozhodne Odborné proradenství kdykoliv v jeho průběhu přerušit resp. ukončit.

Závěrečná ustanovení

Vzhledem k faktu, že rodič je zodpovědný i za zdraví dítěte, dokud dítě nedovrší věku 18 let, Poskytovatel umožňuje Klientovi možnost, aby děti Klienta, mladší než 18 let, mohli řešit jejich problémy s Odbornými poradci Poskytovatele samy a bez nutnosti dalšího zapříčinění Rodiče dětí, který v takovémto případě objednává služby. Stejně poskytovatel umožňuje Klientovi, aby si děti Klienta, mladší než 18 let, s Odbornými poradci klienta psali jejich domácí úkoly, učili se a pod. V takovém případě dává Klient Poskytovateli zaplacením příslušné částky souhlas k tomu, aby naši Odborní poradci Poskytovatele pracovali s dětmi klienta mladšími než 18 let.

V případě, že dojde k samooplodnění / samopočetí dítěte matkou, Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za náležitosti spojené s úřady, určováním otcovství dítěte apod. - za tyto náležitosti je odpovědný výlučně Klient.