1. Profesor Psychológie, Ing. Andrej Dragomirecký; 1932 - 2017: Jeho odborné pozadie; O Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapii (HAP); video; 23 minút

15.10.2018

Pri riešení našej budúcnosti si musíme najprv vyriešiť našu minulosť či prítomnosť. Hlbinná Abreaktívna Psychoterapia (HAP) je forma Regresnej terapie za plného vedomia klienta a BEZ nutnosti hypnózy, kde si vybavíme, spracujeme a natrvalo odstránime príčinové situácie našich problémov...

Československú variantu regresnej terapie bez použitia hypnózy, tzv. Abreaktívnu hlbinnú terapiu, zaviedol v 80. rokoch 20. stor. Ing. Andrej Dragomirecký.

Andrej Dragomirecký, vzdelaním elektrotechnický inžinier, ktorý okrem iného získal titul Profesora psychológie H.C. Baltickej pedagogickej akadémie a stal sa členom Medzinárodnej akadémie psychologických vied, sa narodil roku 1932 v Prahe a niekoľko rokov prednášal na katedre psychológie ČVUT (ako externý pracovník).

Niekoľko rokov tiež pôsobil na českých lekárskych psychiatrických klinikách ako technický pracovník a stal sa autorom 4 patentov pre diagnostické prístroje v oblasti psychiatrie.

Hoci nemal lekárske vzdelanie, po návšteve USA, kde sa s regresnou terapiou zoznámil, začal pracovať ako odborný poradca. Vo svojej praxi sa odvolával predovšetkým na vlastné publikácie.

Ing. A. Dragomirecký (niekde uvádzaný ako Dragomireckij) bol okrem iného tiež zakladateľom občianskeho združenia "Československá spoločnosť pre hlbinnú abreaktívnu terapiu" a "Spoločnosti aplikovanej filozofie".