4. Andrej Dragomirecký v show Jána Krausa; video publikované 20.04.2012; 12 minút

15.11.2018

Humorné podanie problematiky Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapie a problematiky Privtelených duší...