5. In Memoriam - Spomienky na Andreja Dragomireckého; video; 12 minút

14.11.2018

Andrej zomrel v roku 2017, kde sa následne inkarnoval do nášho kryštálového tímu. Tam sa naučil ďalším mnohým novým terapeutickým postupom, naučil sa všetky svetové jazyky a stal sa naším hlavným odborným poradcom...