2. Individuálně vyřešené případy našich klientů-jednotlivců. Případy z let 2015–2017

12.10.2018

Řešeny problémy: Postklimakterická osteoporóza; Rakovina prostaty; Tetanie; Vztahové problémy; Zhoubný nádor na konečníku; Rektovaginální fistule/píštěl (vytékání stolice přes pochvu); Neuroblastom - metastázy mozku, plic, břicha, jater a kůže; Genetická porucha Noonanův syndrom; Problémové těhotenství...

Obsah

Žena, 80 let, postklimakterická a stařecká osteoporóza; bolesti stehenní kosti a zad, 2015

Muž, 80 let, rakovina prostaty s PSA faktorem 7,4, 2015

Žena, 24 let, vztahová partnerská krize po sedmi letech; výsledek terapie - svatba a 2 zdravé děti, 2016

Vyřešené případy tetanie u mnoha mých klientů, 2016 - 2017

Žena, 53 let, zhoubný nádor na konečníku, rektovaginální píštěl, 2017-2018 

Dívka, 2 roky, neuroblastom břicha a jater, metastázy mozku, plic, kůže, Noonanův syndrom, 2017

Žena, 30 let, problémové těhotenství - dítě v děloze nesprávně natočené, vztahové problémy, 2017

Žena, 80 let: Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehenní kosti a zad, 2015

Terapie proběhla na dálku v podobě ústní telefonní komunikace s klientkou.

Osteoporóza je problém vztahující se ke kostem. Ve zkratce to znamená úbytek kostní hmoty, často známé i pod pojmem odvápňování, resp. nepoměr mezi úbytkem a přírůstkem kostí. Postklimakterická osteoporóza se váže k období, kdy je žena již po přechodu. Hustotu kostí je dnes možné měřit při lékařském vyšetření zvaném osteodenzitometrie.

Obrátila se na nás klientka s lékařskou diagnózou postklimakterická a stařecká osteoporóza. Klientka řekla, že poslední dva roky trpěla příšernými a nesnesitelnými bolestmi. To bylo už v době, kdy začala nosit podpůrnou hůlku, o kterou se mohla při chůzi opírat. Klientka uvedla, že tento problém měla už od přechodu (zhruba když jí bylo kolem 50 let). Celou dobu se to u ní střádalo, až v tomto věku, když měla 80 let, se to začalo projevovat oněmi zmíněnými velkými bolestmi.

Klientka absolvovala jedno sezení, které se událo večer, před klientčiným spánkem.

Začali jsme hledat příčiny. Nejhlavnější příčina byla nějaká traumata z druhé světové války, před níž se klientka narodila a tuto válku prožila. Zažila nedostatek, hlad, bídu apod.

Další nejdůležitější příčina bylo trauma z roku 1968, kdy na Československo přijely ruské tanky za účelem prosadit komunismus v našich zemích silou. Trauma spočívalo v začátku tohoto období, byl to pro klientku šok provázený strachem, nejistotou apod.

Následná další příčina spočívala v roku 1989, kdy v našich zemích nastal pád komunismu a kdy sem přicházel kapitalismus. To byla zároveň jedna z nejdůležitějších příčin problémů klientky, které vyústily do postklimakterické osteoporózy. 

Postklimakterická osteoporóza - odvápňování kostí - z duchovního hlediska znamená to, že tělo se bojí změn, bojí se přizpůsobit novému, v tomto případě šlo o problém přizpůsobení se klientky novému období, které nastalo po pádu komunismu. Tělo a osoba odmítly akceptovat okolní svět, akceptovat pomoc od okolního světa. Její mysl tedy byla nastavena tak, že kvůli strachu nebyla otevřena novým věcem, strach a problém přizpůsobit se. Výsledkem bylo to, že místo aby tělo čerpalo pomoc z okolí, čerpalo zásoby samo ze sebe, což způsobilo úbytek hmoty kostí, odvápňování. Klientka potvrdila, že lékařské snímky ukázaly její levé stehno jako cedník, také na jejím kříži bylo vidět odvápnění. Tyto příčiny byly odstraněny, klientka si tyto aspekty uvědomila.

Další nejhlavnější problém byl ten, že osoba zanedbala své potřeby odpočinku v životě, sekala i v pokročilém věku dřevo. Samotné dřevo nebyl problém, problém byl v tom, že klientka sekala dřevo, s kterým měli normální muži problém. I tyto příčiny byly zpracovány.

Po odstranění příčin šla klientka spát. Následně se v noci probudila pro neskutečně obrovskou bolest v levém stehně a kříži, bolest, kterou nikdy předtím v těchto místech necítila v tak obrovské míře. Přestože trpěla silnými bolestmi celé dva roky předtím, než měla sezení se mnou, nedokázala si představit, že by ta bolest mohla být ještě silnější. Ale klientka to pociťovala pár hodin v noci, ráno se probudila se silným průjmem a následně byla bolest pryč. Klientka byla poté plná energie, plná života, plná optimismu - bylo to pro ni něco neuvěřitelného a obrovská úleva. Co se vlastně stalo?

V terapii učíme klienty, že když vyhledáme příčinu problému/blok, odstraníme ji a následně má tělo možnosti a kapacity se zotavit, zregenerovat a opravit se samo. V noci, několik hodin po odblokování, když se klientka probudila a pociťovala dočasně zesílené bolesti, v jejím těle a problémových místech nastal "finální souboj" dobra a zla. Zde stranu zla reprezentoval dlouhodobě nahromaděný problém, který měl výše zmíněné příčiny - tento problém vytáhl do boje všechny zbraně, které měl. A stranu dobra reprezentovalo tělo, imunita a obranné mechanismy těla - ty v těle byly a dřímaly, ale ty příčiny bránily, aby se tyto obranné mechanismy aktivovaly naplno.

Také tu nastalo něco, co je pro lidské tělo zcela přirozené - a to způsob, jak se tělo zbavuje problémů bez léků či jiných externích a podpůrných látek. Když je v těle nějaký problém, po odstranění příčiny se často může stát, že tělo daný problém zesílí DOČASNĚ na maximum předtím, než problém odejde. Porovnatelný je příklad, kdy nás bolí zub. Jdeme k zubaři, tam vydržíme dočasnou silnější bolest, než s jakou jsme k zubaři původně šli. Zubař si udělá svoje a následně nastane v těle úleva a máme pokoj. Přesně stejně je to i v terapii - je to přirozený způsob a mechanismus těla, které se samo umí zbavit problému jednou provždy, stane se proti stejnému a podobnému problému imunní a problém se již nikdy nevrátí.

Po zhruba šesti měsících nám klientka potvrdila, že další osteodenzitometrické vyšetření již prokázalo, že velké kosti (kost na levém stehně) byly v procesu zavápňování a hustota kostí se tím pádem vyrovnávala, doplňovala a kosti se regenerují. Zavápňování samozřejmě šlo ruka v ruce se správnou a kvalitní stravou klientky, a to především přísun vápníku, vitaminu D ze stravy a slunce, přísun fosfátů - zde všechny tyto látky potřebné pro opravu kostí jsou. Ale vzhledem k věku klientky to vyžadovalo mnoho času, mnoho trpělivosti a samozřejmě další čištění.

Muž, 80 let, rakovina prostaty s PSA faktorem 7,4, rok 2015

Terapie proběhla na dálku v podobě ústní telefonické komunikace s klientem.

Klient se na nás obrátil s problémem, že trpěl rakovinou prostaty.

Rakovina prostaty se dá v současnosti prokázat minimálně dvěma lékařským vyšetřeními - biopsií a PSA faktorem. PSA faktor se zjišťuje z krve a jeho hodnota ukazuje, v jakém stadiu rakovina je. Rakovina prostaty tohoto klienta byla ve stadiu 7,4, což je v podstatě počáteční stadium rakoviny, kde tato ještě nepřešla do metastáz.

Terapie s klientem trvala zhruba šest měsíců a spočívala v mnoha sezeních.

V průběhu terapie jsme identifikovali velké množství příčin. Byly tam příčiny typu, že klient byl v minulosti veřejně ponížen, příčiny ve druhé světové válce, protože i tento klient ji přežil, příčiny byly i v komunismu v Československu.

Další dost zásadní příčinou byla mnohá traumata a potlačené pocity z práce, kde klient působil 35 let. Byla to práce v prostředí, kde se utajovaly informace, kde se nesmělo o informacích mluvit. To způsobilo u klienta pocity, že ho někdo pronásleduje, neustálý strach něco říci, což ultimátně vedlo k potlačovaným pocitům a strachu je vyjádřit.

Další příčina spoluodpovědná za rakovinu prostaty byla určitá událost z roku 1995. Tento muž štípal dřevo spolu s jinou osobou. Ale tomuto klientovi odletěl do břicha kus železného klínu ze sekery té druhé osoby, která s ním štípala dřevo. Klín vletěl do břišní dutiny klienta takovou silou, že ta rána srazila klienta na kolena. Lékaři se mnohokrát pokoušeli klín vyoperovat, ale pokaždé, když ho lokalizovali a měli provést operaci, byl klín v těle někde jinde, pohyboval se a měnil pozici. Nakonec se operace nekonala a tělo za ty roky postupně obalilo klín tukem a v tomto směru klín tělu již neškodí. Ale toto trauma v podobě šoku, kdy ta část klínu vletěla velkou silou do klientova břicha, byla také klientovým podvědomím identifikována jako příčina spoluodpovědná za rakovinu. 

Dále jsme v průběhu terapie identifikovali také mnohé problémy a poškození močového měchýře a močové trubice, kdy k poškození došlo v průběhu mnoha bolestivých urologických vyšetření, která klient v životě podstoupil.

Předtím, než nás kontaktoval, měl klient také mnoho problémů se srdcem, operaci srdce a mozkovou příhodu. Přetlak potlačovaných pocitů v jeho těle byl obrovský, k čemuž přispělo i to, že ztratil kontrolu nad lidmi, které měl vědomou i podvědomou potřebu kontrolovat a ovládat.

Všechny tyto příčiny jsme s klientem postupně zpracovávali, odstraňovali a odstranili jsme je. Začátky terapie způsobily to, že klient se extrémně nadměrně potil. Klient uvedl, že v začátcích se musel převlékat sedmkrát denně po dobu několika týdnů. Také bylo klientovi poukázáno na jeho obavy z lidí, na jeho problémy komunikovat o pocitech - mnohé věci si klient uvědomil.

Terapie šla ruka v ruce s lékařskou péčí a s průběžnými lékařskými vyšetřeními. Postupně se PSA faktor snížil ze 7,4 na 3, později na 1 a poté na něco blízko nuly. Klient ukončil terapii ozařováním prostaty.

Podvědomí klienta nám vypočítalo a poskytlo procentuální údaj účinnosti mé terapie versus lékařská péče:

 • Lékařská péče: 60 %
 • Naše terapie: 40 %

Za předpokladu, že bereme v úvahu výpočet z podvědomí, které má mnoho funkcí včetně zaznamenávání informací o chorobách, jejich příčinách, ale i velkého, resp. nekonečného množství číselných údajů, stačí, když podvědomí položíme tu správnou otázku.

Také je dobré, že se problém u klienta začal řešit hned v začátcích. Pokud by byla rakovina metastazovaná, samozřejmě i tam je možné pomoci prostřednictvím terapie, ale trvala by déle - v čím pokročilejším stadiu by rakovina byla, tím déle by terapie trvala. Dnes je klient stále pod dohledem lékařů. Na tomto příkladu také vidíme, že lékaři jsou nám v mnoha případech nápomocni...

Žena, 24 let, vztahová partnerská krize po sedmi letech; výsledek terapie - svatba a 2 zdravé děti; 2016

Terapie proběhla na dálku v kombinaci

 • Ústní telefonické komunikace s klientkou.
 • Práce s podvědomím klientky na dálku, kde klientka nemusela být přítomna žádnému kontaktu s terapeutem. 
 • Písemné terapie na dálku, kde terapeut a klientka komunikovali a vedli terapii v reálném čase prostřednictvím chatu.

V naší praxi jsem řešili i mnohé problémy v partnerských vztazích. Uvádím jeden příklad výsledků terapie i v tomto směru.

Klientka se na nás obrátila s prosbou o pomoc v jejím vztahu. Procházela onou legendární krizí, která v jejím vztahu nastala po sedmi letech.

Byla u ní velká nedůvěra vůči jejímu partnerovi. Byly tam myšlenky typu: 

 • "Já mu nevěřím".
 • "Chci od něj odejít". 
 • "Nikdy mu nebudu věřit" apod. 

Našli jsme různé příčiny problémů jak u ní, tak u jejího partnera. Nejhlavnější důvod u klientky byla neochota čelit problému, tendence uniknout problémům, odvracet se od problému, neochota komunikovat s partnerem. Mnohokrát si klientka stěžovala na svého partnera. V takovém případě jsme také postupně zpracovali i tyto problémy, kdy jsme po mnohých opakovaných stížnostech poslali klientu za partnerem s tím, že je musí řešit s ním. Postupně jsme klientku naučili poslouchat a otevřeně komunikovat o problémech. Terapie trvala zhruba tři měsíce.

Po třech měsících terapie již začala s partnerem komunikovat, začali si vyjasňovat mnohé věci. Klientka si nakonec tohoto partnera vzala. Dnes se stále občas hádají, ale je to něco, co ke vztahu patří a bez čeho by vztah nefungoval, zvlášť když jsou hádky konstruktivní a když se vždy dospěje k dohodě. Nejhlavnější je, že klientka se naučila poslouchat, komunikovat a sdělit své potřeby...

Závěrem

V listopadu 2018 se klientce a její partnerovi narodily 2 zdravé děti, dvojčata, dívky, které přišly tímto klientům do cesty za účelem, že především avšak v neposlední řadě, že tyto děti žijí a spolu s jejich aurou vyvíjejí patřičný tlak na tyto klienty, aby klienti na sobě i nadále pracovali; aby obstály ve zkoušce, zda si opravdu vědí jeden druhého vážit; zda si umí vážit tyto jejich narozené děti a pod...

Vyřešené případy Tetanie u mnoha mých klientů, 2016-2017

Terapie a sezení proběhly na dálku v kombinaci

 • Práce s podvědomím klientů na dálku, kde klienti nemuseli být přítomni žádnému kontaktu s terapeutem. 
 • Písemné terapie na dálku, kde terapeut a klienti komunikovali a vedli spolu terapii v reálném čase prostřednictvím chatu.
 • Ústní telefonické komunikace.

Tetanie se dnes nazývá také chorobou mladých. Nejčastějšími společnými příznaky tetanie jsou symptomy jako bušení srdce, srdeční arytmie, poruchy srdečního rytmu, strach z infarktu, strach, že se "mi něco stane", problémy s dýcháním. Je to zároveň i choroba, kde ve většině případů lékařské testy srdce, mozku, plic apod. neprokazují žádný problém. Je jasné, že se jedná o psychosomatické příčiny této choroby. Ne nadarmo je tetanie / tetanický syndrom z duchovního hlediska nazýván i jako choroba potlačených emocí. Emocí, které jsou v těle potlačovány, nezpracovány, chtějí být určitým způsobem vytažené na povrch, vyslechnuté - přesně tak, jako i my lidé máme touhu a potřebu být vyslechnuti. A nakonec, možná tomu neuvěříte, ale tyto potlačované emoce ve skutečnosti v těle nechtějí být a chtějí z něj odejít (často se potlačované/nezpracované emoce nazývají také uvězněné emoce), jen je třeba tomu dopomoci.

Obrátili se na nás různí klienti v různých věkových kategoriích a v různých stadiích tetanie. Někteří potřebovali něco doladit, s některými bylo potřeba pracovat déle.

Jako příklady uvedu, jak jsme řešili bušení srdce, "přeskakování srdce", strach z infarktu, pocity, že by se mělo stát něco špatného, vnitřní nejistotu apod. Zjistili jsme totiž, že se všechny tyto výše popsané symptomy vážou k určitým specifickým situacím. Následují příkladné situace některých našich klientů, kteří měli diagnostikovanou tetanii.

Příklad 1

Klientka (35 let) měla jít do supermarketu. Zaparkovala na parkovišti a přišla ke vchodu. Jakmile přešla přes práh, okamžitě jí začalo bušit srdce, přepadl ji pocit paniky a strachu apod. V terapii jsme zjistili, že tato situace se vázala k události v jedné paralelní realitě, kde klientka zemřela v tomto nákupním centru kvůli třeba požáru, výbuchu bomby apod. Následně to energetické spojení mezi klientkou v paralelní a této realitě způsobilo u klientky podvědomý strach z nezpracovaného traumatu - strach a pocit, že by zemřela. Trauma jsme zpracovali a příznaky se již neopakovaly. Klientka chodí do supermarketu bez dalších příznaků.

Příklad 2

Jako další příklad uvedeme to, kde jiná klientka (30 let) měla cestovat nějakou trasou. Tam byly příčiny různých úmrtí v průběhu cestování v minulých životech, minulé životy v těch městech, různé kletby na těchto místech trasy, ale i různá úmrtí osoby na těchto místech, kudy měla osoba v tomto životě cestovat. Všechny tyto příčiny jsme zpracovali a osoba následně neměla s cestováním problém.

Příklad 3

Měl jsem klienta (17 let), který se bál smrti. V terapii mu byla vysvětlena problematika reinkarnace, migrace duše, minulé životy a stejně tak problematika událostí, co se děje s duší po smrti. Dokonce jsem klienta zkontaktoval s jinými dvěma klientkami (s jejich souhlasem), které zažily a přežily klinickou smrt. Takto dokázaly podat přímé svědectví z první ruky, že to, co se děje v průběhu klinické smrti, je přesně totéž jako proces umírání. Klient to i na základě těchto příkladů pochopil, mnoho věcí si uvědomil a přestal se smrti bát. Zpočátku se s klientem pracovalo takříkajíc denně. Klient je dnes motivovaný, má chuť do života, chuť něčeho dosáhnout a spokojeně pokračuje dále.

Příklad 4

Další klientka (45 let) měla tyto tetanické symptomy např. při kouření cigarety. Zde jsme museli zpracovat velké množství příčin a situací, v kterých vždy nějak figurovala cigareta, ať už se jednalo o situace z tohoto života, z minulých životů, paralelních realit apod. Klientka také pociťuje zlepšení...

Ze zkušenosti můžeme říci, že u většiny klientů trvala terapie / léčba tetanie řádově měsíce. Také velmi důležitou pomůckou v boji s tetanií byl přísun a konzumace magnézia (hořčíku), hořčíkové lázně. Hořčík ve zkratce pomáhá jakoby neutralizovat stres. Vypadá to, že čím více stresu, resp. čím větší stres, tím je zapotřebí konzumovat vyšší množství hořčíku. To jde dokonale ruku v ruce s terapií, v které se odstraní příčiny, a hořčík následně pomůže překonat symptomy v podobě dočasně zesíleného stresu. Také můžeme z praxe potvrdit, že 90 % problémů, resp. příčin tetanie jsou opravdu potlačené emoce.

Výsledky terapie jsou, že klientům se lépe dýchá, transformovala se jejich psychika, život, nebojí se, zmizela srdeční arytmie a vymizely i další příznaky.

Žena, 53 let, zhoubný nádor na konečníku, rektovaginální fistule/píštěl (vytékání stolice pochvou), 2017-2018

Terapie s námi: Září 2017 - 08.10.2018.

Terapie s klientkou probíhala výlučně na dálku v podobě telefonických hovorů.

Zdravotní problémy

Zhoubný nádor na konečníku:

 • Problém s vycházením stolice konečníkem.
 • Klientka nemohla vykonat velkou potřebu i několik dní.
 • Bolesti v oblasti nádoru.
 • Problémy s chozením - bolesti při chůzi.
 • Problémy se sezením - bolesti při sezení, klientka vydržela sedět nanejvýš několik minut.

Rektovaginální fistule/píštěl (otvor ve stěně konečníku a pochvy):

 • Vytékání stolice pochvou.
 • Bolestivá tkáňová bulka u píštěle.

Problémy s lékaři: Klientka před terapií prošla 1x neúspěšnou léčbou ozařováním - nádor se vrátil.

Sebelítost, strach, že by klientka neměla plnohodnotný život v tom směru, že se bála, že skončí s vývody z konečníku a pochvy - lékaři jí tvrdili, že to je jediné existující řešení.

Problémy s fantazií, problémy s očima.

Problémy se spánkem -časté probouzení se v noci (třikrát čtyřikrát), častá potřeba na WC kvůli vytékání stolice píštělí.

Problémy s prováděním běžných každodenních činností.

Čím si klientka prošla před terapií

Klientka prošla mnohými vyšetřeními, jako např. sono, odběry krve apod. Nejhlavnější a pravděpodobně nejčastěji opakované vyšetření bylo kolonoskopie. Je to vyšetření, kde se do konečníku zavede sonda. Součástí kolonoskopie je i biopsie - z vnitřku konečníku se odeberou biologické vzorky nádoru, které se následně posílají např. na histologický či imunologický rozbor.

V roce 2013 prodělala klientka operaci nádoru. Operace proběhla asi 11 cm od konečníku. Následně prošla v roce 2015 jedenkrát léčbou v podobě ozařování nádoru. Ale nádor se po roce a půl vrátil - vrátil se z důvodu, že ozařování a operace odstranily symptomy, ale nebyly odstraněny příčiny a kořeny problémů, které nádor živil.

Někdy v tomto období klientce odpadl asi dvoucentimetrový kus ze stěny pochvy a konečníku, čímž vznikla rektovaginální fistule. U píštěle se zároveň vytvořila bolestivá tkáňová boule. Ale již v tomto období klientka cítila, že odpadnutím toho biologického kusu se z jejího těla odstranilo něco nepotřebného.

Již v tomto momentě, i když klientce lékaři tvrdili, že skončí operací s vývody, si klientka do značné míry stála za svým - byla přesvědčena a cítila, že operace a vývody nejsou pro ni jaksi ta správná řešení, dlouho cítila, že pro ni existuje i jiná cesta. Byla to pravda. Před terapií klientka brala také přípravek molekulární vodík. Následně se dostala k nám...

Průběh naší terapie v kombinaci s chemoterapií

Zhruba v září 2017 se na nás klientka obrátila s výše popsanými zdravotními problémy a velkými bolestmi. První týden jsme s klientkou zpracovali její předchozí neúspěšné pokusy o léčbu, strach a nedůvěru k lékařům. Také jsme s klientkou zpracovali její strach z lékaře, jejího nového doktora, ke kterému měla jít právě po týdnu od začátku terapie s námi, stejně tak tam byl problém s dlouhým cestováním k doktorovi, kde byla největší potíž právě s bolestivým sezením. S klientkou jsme zpracovali tyto problémy natolik, že návštěva u lékaře dopadla dobře. Ačkoli i tento a předcházející lékaři jí tvrdili, že neexistuje žádné jiné řešení, jen minimálně jedna operace, kde by klientka skončila s vývodem na konečníku, případně i druhá operace, která měla skončit vývodem z pochvy. S klientkou jsme tuto problematiku zpracovali jednou provždy tak, že zůstala pevně rozhodnuta, že na operaci nepůjde, že neskončí s vývody - s tímto pozitivním postojem šla klientka už do terapie s námi. V začátku terapie jsme tento postoj (do)zpracovali, upevnili a nastavili následný směr pro terapii s námi...

Následně jsme zpracovávali mnohé příčiny, kde výsledkem těchto zpracování bylo to, že jsme odemkli klientčinu fantazii, kde měla mnohaleté problémy. Fantazii jsme u ní odemkli tak, že jsme jí v mysli vytvořili virtuální město. Je to místo, kam se klientka chodí zregenerovat, odpočinout si, má tam všechny možnosti pro relaxaci, terapii i zábavu, jako např. léčebné centrum s pyramidou pro léčbu pyramidální energií, masáže, zábavní parky, nákupní centra, dopravu fungující na volnou energii a mnohé další vymoženosti. Je to místo individuálně pro klientku, fantazii se meze nekladou - čím rozvinutější fantazie a představivost, tím silnější léčebné a regenerační účinky pro tělo. 

Následovala sezení, v kterých jsme zpracovávali velké množství minulých životů, kde byly právě problémy s konečníkem, problémy s píštělí - problémy, které si klientka přinesla do tohoto života kvůli tomu, že problémy v minulých životech zůstaly nedořešené. Také jsme zpracovávali mnohé situace z minulých životů, kde se vyskytovala kolonoskopie; traumata související či způsobená kolonoskopií; traumata, kde nebyly dořešeny problémy, které následně vyústily v onkologická onemocnění konečníku a kde vyšetření vyžadovala následné kolonoskopie apod. Všechny tyto minulé životy měly společného jmenovatele, kde nejhlavnější bylo to, že klientka v těch situacích NEKOMUNIKOVALA o svých pocitech, o svých problémech, držela je dlouho v sobě. Vysvětlili jsme si důležitost komunikace o pocitech a problémech.

Jeden z mnoha terapeutických postupů, které jsme použili v začátcích terapie, byla i technika představy. Klientka si představila, kde může sedět 30 minut, 1 hodinu, 4 hodiny. Z představy jsme tyto somatické aspekty odstraňovali do té doby, dokud klientka v představě necítila nic negativního. Takovýmto nastavením se nastavila budoucnost, které jsme potřebovali v terapii a představě dosáhnout. Dnes, k datu 28.11.2017, klientka potvrdila, že v pohodě a bez bolesti dokáže sedět 30 minut, o týden později potvrdila, že může v pohodě a bez bolesti sedět už dvě hodiny. Cestování pro klientku je už také bezproblémové a bezbolestné... Takovýmto způsobem se klientce manifestuje realita, kterou jsme v představě původně nastavili.

Také jsme zpracovali diagnostiky přesně definované a popsané v lékařských zprávách. V naší terapii platí pravidlo, že čím více vědomostí máme, tím více příčin dokážeme vypátrat a odstranit. Také platí pravidlo, že některé problémy musí být přesně specifikovány a pojmenovány, aby nám je podvědomí odhalilo. A takové specifické definice nám právě poskytly odborné názvy v závěrech lékařských zpráv poskytnutých klientce. Následně již nebyl problém vyhledat a zpracovat mnohé situace, kde klientka měla právě problémy definované, resp. popsané v těchto svých lékařských zprávách.

Také v tomto stadiu už klientka subjektivně pociťovala, že se její nádor na konečníku zmenšoval. Stejně tak pociťovala, že jí odpadly už i nějaké biologické kousky z postižených míst - později si je po malých částech klientka sama odtrhávala. Byly to už "uhynulé" biologické kousky, které klientčino tělo už dovolilo odstranit tak, že si je klientka mohla odtrhnout. Klientka se zároveň tímto naučila vnímat různé jemné energie v podobě různých druhů bolesti a naučila se rozlišovat, které bolesti jsou součásti čištění a které jsou ty, jež je třeba dále terapeuticky zpracovat.

Další problém byl i v manželovi klientky. Mnohokrát se klientka potřebovala např. vyplakat a dostat ze sebe potlačené emoce ven z těla. Pláč je jeden z přirozených čisticích a vyplavovacích mechanismů těla. Ale manžel klientky pociťoval bezradnost, bezmocnost, chtěl klientce za každou cenu pomoci, ale nemohl. Zpracovali jsme i tento problém s tím, že jsme poukázali na to, že manžel takovým chováním zasahoval do manželčiny terapie, terapii zpomaloval, neměl důvěru vůči terapii, neměl důvěru v úspěch terapie. Tento problém se také vyřešil a manžel už své partnerce následně prostor dává - nejhlavnější aspekt u klientky byl ten, že svému manželovi měla vyjádřit detailně, přesně a černé na bílém, jakou formu podpory od něj potřebuje, a hlavně to, že manžel má důvěřovat a přenechat prostor profesionálům včetně naší terapie.

Následně jsme přešli do stadia, kde klientčino podvědomí ji navigovalo k podstoupení chemoterapie. Problematiku jsme spolu prokonzultovali a shodli jsme se, že chemoterapie půjde ruku v ruce a souběžně s naší terapií. Tak se také stalo. Klientka podstupuje tři cykly chemoterapie, kde každý cyklus trvá dva týdny s týdenní pauzou po každém cyklu s tím, že pokud bude všechno v pořádku, klientka může podstoupit následně i čtvrtý cyklus chemoterapie. Toto klientka konzultuje se svými lékaři.

Na začátku chemoterapie byla klientce také odebrána krev. Účelem odběru krve bylo zjistit, zda chemoterapie neměla nějaký negativní vliv na klientku, což se dalo z krve zjistit. Vše bylo v pořádku a ve výsledcích z krve nebylo nic, co by bránilo pokračování v chemoterapii. Byly tam nějaké menší, pro chemoterapii neškodné odchylky v krevním obrazu, ty jsme s klientkou zpracovali, zase jednou příčiny v minulých životech. Další výsledky z krve, v druhém cyklu chemoterapie, byly už v pořádku.

V průběhu chemoterapie, hlavně v prvním cyklu, klientka pociťovala bolesti v místě nádoru a píštěle. Byly to ve většině případů bolesti finálního souboje dobra a zla, kde se z těla "zlé věci" odstraňovaly. Klientka také pociťovala těžký žaludek. To vše jsme průběžně při její chemoterapii, která jde souběžně s naší terapií, zpracovávali a neutralizovali všechny tyto vedlejší účinky.

K datu 21.11.2017 klientka potvrdila, že už mohla vykonávat velkou potřebu častěji. Stolice vyšla z konečníku, sice v podobě průjmu a pěnové stolice, ale vyšla. Následně po této události měla klientka pocity, že její střeva jsou kompletně prázdná. Jednalo se o další průběh čištění. Klientka také potvrdila, že spánek se vylepšil, je nepřerušovaný a spí celou noc, což je další velký krok a úspěch terapie. Ve spánku se totiž tělo regeneruje a opravuje nejvíce. Klientka potvrdila, že boule u píštěle se zmenšila, bolesti jsou o 80 procent menší, a dokonce potvrdila, že začíná mít pocity, jako by se píštěl zmenšovala a zacelovala. Klientka potvrdila, že stolice přes píštěl protéká už jen občas, rozhodně ne v takové intenzitě jako na začátku. Většina stolice jde ven již přes konečník...

Klientka má k dnešnímu datu (28.11.2017) za sebou už druhý úspěšný cyklus chemoterapie. Za konzultací a monitorování lékaři proběhla chemoterapie v podstatě v pořádku a bez významných vedlejších účinků, které by pociťovali jiní pacienti a které by bránily v dalším průběhu chemoterapie. Nádor, který byl původně 4-5 cm, je k dnešnímu datu velký již jen asi 1 cm.

Pacientka má před sebou ještě jeden až dva cykly chemoterapie, vyšetření CT a také další kolonoskopii, aby se objektivně posoudilo a vidělo, jak nádor ustupuje a jak se konečník léčí.

U klientky jsme průběžně nastavili v její mysli a psychice zcela optimální a pozitivní postoj v podobě víry v úspěch, u chemoterapie zrovna tak. V tomto případě je chemoterapie na místě a má svůj význam. My v terapii odstraníme příčiny problémů, chemoterapie naši terapii jen posiluje a urychluje - tak to vnímá i klientka. Věříme, že po ukončení terapie se nádor již nevrátí.

Vypočítáno podvědomím klientky, uvádíme statistický výklad procentuální úspěšnosti naší terapie, chemoterapie a jiných doplňujících přírodních přípravků, které klientka bere:

 • Naše terapie: 60 %
 • Chemoterapie: 25 %
 • Laminine: 5 %
 • Power matrix: 5 %
 • Penoxal: 5 %, přírodní přípravek na podporu imunity.

Ale terapie s námi bude pokračovat a další stanice bude terapie rektovaginální píštěle a její následné zahojení a zacelení. Tělo má své priority a vypadá, že prioritně se chtělo zbavit nádoru za tím účelem, aby stolice vycházela konečníkem, a následně už nebude nic bránit tomu, abychom vyléčili, zahojili a zacelili píštěl.

Klientce byla už v těchto stadiích terapie, k datu 28.11.2017, jejím všeobecným lékařem nasazena i homeopatika Thuya Occidentalis, ředění 9 CH, zaměřená na léčbu a zacelení právě této píštěle. Všechny přírodní přípravky zmíněné v tomto případě jsme nastavili tak, aby je klientka brala v souladu se svým biorytmem, což také maximalizuje a urychluje léčbu.

Následná léčba píštěle bude pravděpodobně v kombinaci naší terapie a medicínské biologické léčby - konkrétně formy genové terapie, o které se rozepíšeme v další aktualizaci a pokračování tohoto případu...

Klientka navštívila lékaře 04.12.2017, tento den začal její třetí cyklus chemoterapie. Klientka potvrdila, že u lékaře už vůbec neměla problém čekat a sedět i několik hodin - sezení bylo bezbolestné. Další lékařské testy prokázaly bezproblémový krevní obraz v začátku třetího cyklu chemoterapie, stejně tak jaterní testy prokázaly negativní výsledky.

V tomto datu byla kromě chemoterapie nasazena klientce i biologická, geneticky cílená léčba přípravkem Avastin, 600 ml, podaným do těla infuzí. Před bioléčbou byl klientce podán dithiaden. Klientka pociťovala jemnou reakci na těle, průjem, jemné mrazení na prstech, mrazení v ústech a mírný problém se žvýkáním. Tyto příznaky, pravděpodobně vedlejší účinky (v očích nás terapeutů další vrstvy problémů cibule, kterých se tělo potřebovalo zbavit), jsme s klientkou 05.12.2017, den po návštěvě lékaře, zpracovali a neutralizovali.

Vzhledem k tomu, že lékařské testy byly v pořádku, autorizovala lékařka klientce i čtvrtý cyklus chemoterapie, který začne 27.12.2017. Chemoterapie, taktéž podávaná infuzí, jde nyní už souběžně s biologickou léčbou.

Dne 05.12.2017 jsme měli s klientkou další telefonický hovor, kde jsme s ní zpracovali další věci.

Jako první jsme zpracovali postoj klientky k píštěli. Problém byl v tom, že tam klientka zaměřovala až příliš velkou nespokojenost, byla z toho frustrovaná, nespokojená - problém s trpělivostí z toho důvodu, že sem tam stolice ještě vytékala přes píštěl, i když méně než před začátkem terapie. Problém jsme s klientkou zpracovali tak, že už v sobě vůbec nemá potřebu tam zaměřovat pozornost a nechává tělo dělat jeho práci, maximálně svému tělu důvěřuje.

Následně jsme zpracovali i určitou závislost klientky na jejím manželovi. Klientka měla velkou potřebu neustále s manželem telefonovat, když byl v práci, bála se být doma sama. S klientkou jsme problém zpracovali tak, že s manželem jsou domluvení, že když je v práci, nevolají si a nechá muže dělat jeho práci.

Klientka také potvrdila, že vzhledem k tomu, že bolesti nepociťuje již žádné, podařilo se jí kompletně eliminovat a vysadit léky proti bolestem, které předtím brala v podstatě denně každých šest hodin "pro jistotu", "preventivně", "kdyby bolest přišla". S klientkou jsme takové "očekávané bolesti" zpracovali. Klientka ani nadále nepociťuje žádné bolesti, spánek je bezproblémový, nepřerušovaný, klientka se cítí každým dnem lépe.

Lékařská vyšetření CT potvrdila zlepšení - zhruba 40% velikostní regresi nádoru. V medicínské terminologii znamená velikostní regrese (v tomto případě nádoru klientky) návrat konečníku do původního stavu - zmenšování nádoru.

Klientka má dnes za sebou už šestý cyklus chemoterapie a lékaři jí autorizovali sedmý, a to na základě pozitivních výsledků a vyšetření potřebných pro pokračování v chemoterapii. Všechno to jde stále souběžně s naší terapií.

S klientkou proběhlo od poslední aktualizace několik telefonických terapeutických hovorů, kde jsme průběžně zpracovávali záležitosti, často "dozvuky" záležitostí, které její tělo vyplavovalo.

Klientka dospěla do stadia, kde jí její podvědomí naordinovalo, že chemoterapie si už svůj účel splnily a že další chemoterapie ani biologické léčby už nebudou potřebné.

Tento fakt byl potvrzen podvědomím klientky, kde jsme v terapii tuto zprávu z jejího podvědomí komunikovali. Další chemoterapie již nejsou potřebné, narušily by placebo efekty klientky a zároveň Chemoterapie byla nahrazena její efektivnější mentální variací. Tyto placebo efekty jsme v průběhu celé terapie postupně optimalizovali a "odemykali" tím, že jsme s klientkou zpracovávali mnohé výše popsané problémy.

Závěr

V následujících několika měsících byla Klientka napojena už na naše Telepatické Odborné poradce a na naši Telepatickou terapii, v níž se posílila a nastavila už její ultimátní a finální motivace pro zhojení fistuly - Klientka chtěla mít dítě, avšak byla již po přechodu. S partnerem si dohodli a nastavili "parametry" dítěte a optimální datum, kdy by dítě bylo narozené panenským porodem, kde porod by byl přirozený a doma. Klientka si v tomto stádiu terapie také zpracovala a nastavila bezproblémové poporodní období 6-ti neděl.

Po všech těchto nastaveních nebyl již problém aktivovat instantní/okamžité zacelení fistuly skrze myšlenkovou formu/Ťulpas, kde fistule se zacelila (sliznice, buňky a bioorganické materiály se zhmotnily) doslova během několika minut "na počkání". Následné lékařské testy a to především, avšak v neposlední řadě gynekologické a proktologické vyšetření prokázaly bezproblémové zhojení pochvy, konečníku a stolice už více nevycházela přes pochvu. Klientka dosáhla s jejím manželem každodenní intimní život.

K datu 8.10.2018, což byl datum nastaven v terapii jako optimální datum pro porod, se Klientce narodilo skrz panenský porod dítě - chlapeček. Porod byl přirozený, doma, bez nutnosti lékařské pomoci, za asistence našich Telepatických odborných poradců, za pomoci manžela Klientky a za pomoci porodní asistentky. 6-ti nedělní poporodní období proběhlo také u Klientky v pořádku a bez komplikací...

Dívka, 2 roky, nervové onemocnění Neuroblastom v břiše zasahující i do jater; bolestivé metastázy v mozku, plicích, na kůži; genetická porucha Noonanův syndrom, 2017

Problémy s motorikou, s růstem, s řečí, nechutenství, váha a výška neodpovídaly věku dítěte, problémy se spánkem

Naše terapie: Od 15.9.2017 do 08.10.2018.

Terapie byla vedena na dálku v podobě kombinace

 • Práce s podvědomím dítěte.
 • Mentálních rozhovorů s duší dítěte.
 • S písemnou mailovou komunikací s matkou dítěte, kde jsme matku zběžně informovali o vypátraných a odstraněných problémech dítěte
 • Ústní komunikace s matkou - matku jsme použili jako médium, kde vnímala somatickou stránku, pocity a myšlenky její dcery a matčiným prostřednictvím jsme i tímto způsobem problémy dítěte odstranili.

Události, které předcházely terapii s námi

 • Dítěti byly diagnostikovány výše uvedené problémy zhruba ve věku, kdy měla šest měsíců.
 • Neúspěšná chemoterapie.
 • Mnohé návštěvy lékařů; mnohé různé diagnózy a prognózy, které dítě velmi stresovaly, bylo unavené z toho to všechno poslouchat, což se později vyplavilo v terapii jako vrstva problémů s ušima.

Průběh naší terapie v kombinaci s medicínskou experimentální (genovou) léčbou a jinými medicínskými léčebnými postupy

Obrátila se na nás klientka se zájmem o terapii na dálku její dvouleté dcery s neuroblastomem a metastázami doprovázenými problémy, resp. symptomy popsanými v nadpisu a podnadpisu tohoto zdokumentovaného případu. S matkou jsme si vysvětlili, jak bude probíhat terapie na dálku a že samozřejmě je možné takto na dálku vést i terapii dítěte, které ještě neumí mluvit, prostřednictvím postupů uvedených výše v tomto zdokumentovaném případu. Matka se nás také zeptala, zda může používat léčebné kódy (terapeutický postup) v průběhu terapie s námi. Matce jsme vysvětlili, že je doporučeno zastavit tyto postupy vzhledem k tomu, že my máme naše vlastní mnohé a neustále nově vytvářené a kombinované terapeutické postupy, jejichž součástí jsou i emoční kódy, emoční rovnice apod. Důvod, proč jsme matce doporučili zastavit její postupy, byl ten, aby nám nezasahovaly do terapie. Následně terapie začala...

Jako první jsme začali pracovat na metastázách a imunitním systému dítěte. Po odstranění příčin nám matka poskytla odezvu, že její dcera měla vodnatou rýmu, že byla velmi zahleněná a zvracela hleny. Matce jsme vysvětlili a ujistili ji, že je to součást čištění a že hleny mají kromě základní biologické funkce (jejich produkce jej zvýšena např. při snížené teplotě, při chladu) i funkci, že je to určité, v našem případě finální stadium léčby, resp. čištění daného problému. Např. já osobně, po dlouholetém čištění sebe sama, jsem si vypěstoval zdraví a imunitu natolik, že když náhodou něco přijde i ke mně, já už neprocházím klasickými průběhy chorob, ale přejdu rovnou do stadia, kde se vylučují hleny, nastane dočasná zvýšená potřeba na WC a problém odejde dřív, než se stihne manifestovat. Jinými slovy se problém do těla ani nedostane. Totéž se stalo právě také u klientky - její tělo provádělo "jarní úklid", čistily a vyplavovaly se věci zevnitř jejího těla. Matce jsme všechno vysvětlili, pochopila, uklidnila se a pokračovalo se v terapii dále.

Další vrstvy problémů se vyplavily v průběhu terapie. Matka nám potvrdila, že u dítěte nastávalo opakované praskání a zaléčování nejprve jednoho ucha, následně obou uší. Odstranili jsme mnoho příčin z minulých životů, ale i mnoho příčin z tohoto života. Jedny ze zásadních příčin z tohoto života byly u klientky to, že byla už unavena z věčného chození po doktorech, poslouchání věčných prognóz a diagnóz, tlaku z okolí a lékařů apod. Byl to u dítěte nahromaděný vnitřní stres, který se ventiloval právě i přes popraskané a "hnisavé uši". Všechny tyto problémy jsme také zpracovali, neutralizovali a problémy s ušima odešly.

Dále přišel na řadu spánek dítěte. Měla často neklidný, přerušovaný spánek. Největší problém byl v tom, když se dítě pravidelně budilo o půlnoci (pravděpodobně nejčastěji za úplňků), nešlo ji na dlouhou dobu utišit, nevnímala matku apod. Tento problém měl také několik příčin. Jedna z nejhlavnějších, resp. nejzajímavějších příčin, kterou stojí za to zmínit, byla z jednoho minulého života. Osoba byla v tom minulém životě inkarnovaná a žila život vlkodlaka (lykantropky). Zpočátku osoba v daném minulém životě žila život normálního člověka, až nastala změna. Ta spočívala v tom, že v tomto minulém životě přišla doba, kdy se osoba začala pravidelně o půlnoci proměňovat ve vlkodlaka. Její účel byl pomáhat lidem terapeuticky, byla něco jako "dobrý vlkodlak". Ale od mnoha lidí se jí dostalo nepochopení, stala se "štvanou zvěří", až ji nakonec uštvali a následně zabili přesně o půlnoci v průběhu jedné z jejích proměn. To způsobilo trauma a byla to příčina spoluodpovědná za problémy se spánkem dítěte. Následně, potvrzeno matkou dítěte, se spánek její dvouleté dcery výrazně zlepšil, dítě spává v podstatě už v klidu. Také ve spánku se tělo regeneruje a léčí nejvíce...

Také jsme zpracovávali genetický problém dítěte. Problém byl genetickým vyšetřením identifikován jako genetická mutace genu PTPN 11, známého i pod názvem Noonanův syndrom. I tento problém měl několik příčin. Jedna z nejhlavnějších, a opět jednou nejzajímavějších pro zmínění v tomto příspěvku, byl také problém z jednoho minulého života. V tomto životě byla klientka obětí genetických experimentů, nebo pokud chcete hybridizace, kde se pomocí genetických manipulací vytvářely hybridy napůl zvířete a napůl člověka, jak je známe například z řecké mytologie. Tuto příčinu jsme odstranili, následně byla u dítěte nastavena fotonová léčba, která je součástí kvantové techniky dotyku - pracuje se v ní se subatomárními částicemi těla, které jsou chápány právě jako forma energie, fotony. To šlo zároveň v harmonii s naší mentální léčivou pyramidou, která funguje také na dálku. Z medicínské stránky a za spolupráce lékařů dítě podstupuje, resp. podstupovalo experimentální léčbu, konkrétně formu genové terapie. Tato experimentální léčba spočívá u dítěte v podobě léků Lexavar a Votubia. Účel těchto léků byl ten, aby zastavily špatné genetické růstové zóny. Matka potvrdila, že lékaři tyto léky vysadili z důvodu, že "neviděli žádný účinek". Skutečně se účinek nedostavil? Nebo to byla další z her farmaceutického průmyslu? Já a Renatka si myslíme, že tyto léky pravděpodobně splnily svůj účel v tom směru, že šly souběžně s naší terapií a že naší terapii dopomohly tím, že ji pravděpodobně urychlily a dopomohly ke zlepšenému stavu popsanému v tomto zdokumentovaném případě; viz níže procentuální statistiku účinnosti vypočtenou podvědomím klientky.

Také jsme odstranili mnohé příčiny spoluodpovědné za nechuť k jídlu a za problémy s konzumací potravy. Z minulých životů se jednalo především o situace, kde osoba byla mnohokrát usmrcena otrávením, což v ní vyvolalo nedůvěru k jídlu, strach jíst jídlo. Také tam byly různé alergie a intolerance, např. na mléko, na med apod., mající také příčiny v minulých životech. Z tohoto života se jednalo o příčiny z období, kdy dítě bylo kojeno matkou, ale i z období prenatálního. Všechny problémy byly zpracovány a matka potvrdila, že dcera následně průběžně zkoušela a ochutnávala nová a nová jídla. Dnes dítě jídá pravidelně. Jinými slovy: pozitivní změny nastaly i v konzumaci potravy...

Odstranili jsme i mnohé problémy související s řečí. Nejhlavnějšími příčinami, především z minulých životů, byly strach, obava, nejistota, strach stát si za svým názorem. Matka nám potvrdila, že viditelné změny nastaly i v řeči dítěte - vyslovuje už hlásky a má snahu mluvit. Nyní je dítě již v harmonii se svým věkem. Věříme, že ostatní záležitosti související s řečí se již budou vyvíjet přirozeně.

Souběžně s naší terapií šly i následující lékařské léčebné metody, léky a přírodní přípravky

 • Paliativní léčba lékem Propranolon, jehož účelem bylo pravděpodobně zastavení cévního zásobování nádoru. Lék se používá např. při léčbě, resp. neutralizaci vysokého tlaku.
 • Lék Aknenormin - je to vitamín A, který se běžně používá např. na léčbu akné. Pravděpodobně má sloužit k léčbě kožních problémů u klientky.
 • Paliativní chemoterapie lékem Vinblastin.
 • Matka sama na vlastní pěst dává dceři také alternativní přírodní přípravky: Kapky Dračí krev, čaj Červený strom - bylinka z Peru.

Závěrem

Matka nám potvrdila, že zdravotní stav její dcery se výrazně zlepšil ve všech směrech - dcera má kvalitnější spánek, nemá problémy s jídlem, matka vypozorovala změny nálad k lepšímu, symbióza a vztahy dcery se sourozenci se zlepšily, zlepšila se řeč, motorika - matka má pocit, že dítě má tyto funkce již přiměřené svému věku. Matka dokonce potvrdila, že subjektivně vnímá, že výška a váha její dcery se také změnily k lepšímu a více odpovídají jejímu věku.

Na závěr sem doplňujeme procentuální statistiku účinnosti naší terapie s lékařskými léčebnými postupy zmíněnými v tomto zdokumentovaném případě. Statistika byla vypočtena z podvědomí klientky:

 • Naše terapie: 60 %
 • Experimentální genová léčba léky Lexavar a Votubia: 15 %
 • Léčba lékem Aknenormin: 10 %
 • Alternativní přírodní přípravky, která dává matka dceři: 8 %
 • Paliativní léčba lékem Propranolon: 5 %
 • Paliativní chemoterapie lékem Vinblastin: 2 %

Jak vidíme, naše terapie měla zásadní podíl na zlepšení zdraví klientky. Jak bylo popsáno i v předchozím případě, také v tomto směru věříme, že lékařské léčebné postupy mají svůj význam a své místo v tom směru, že šly souběžně s naší terapií, kde naši terapii urychlily, posílily a umocnily...

Dítě je i nadále pod lékařským dohledem.

Matka dcery nám podala nové informace. 06.12.2017 bylo děvčátko na sonografickém vyšetření. Lékařské vyšetření prokázalo, že nádor v bříšku za pět měsíců nevyrostl, stejně jako vyšetření prokázalo mnohem menší metastázy na játrech.

Žena, 30 let, problémové těhotenství - dítě nebylo v děloze správně natočené, vztahové problémy, 2017

Problémový předporodní stav; problémy v komunikaci o pocitech v různých vztazích

Terapie: Od 07/2017 do 11/2017.

Terapie byla vedena na dálku BEZ jakékoli nutnosti přítomnosti či vědomé spolupráce klientky. Jakákoli komunikace mezi námi a klientkou probíhala výlučně písemně, kde jsme několika e-maily zběžně klientku informovali o příčinách problémů. Následně nám stačila odezva a klientčina zpětná vazba...

Co předcházelo terapii s námi

Klientka byla v 38. týdnu těhotenství. Klientka byla v těhotenství "aktivní" - různé cviky na fit balonu, návštěva jógy v průběhu těhotenství apod. Podle klientky ale nic nepomáhalo. Pomalu se blížil termín porodu.

Dítě stále nebylo správně otočeno k porodu. Bylo otočené hlavičkou nahoru. Klientka odmítla jakékoli nabízené lékařské nepřirozené zásahy. Např. v 37. týdnu těhotenství jí lékaři navrhli tzv. breech presentation - lékařský pokus o otočení dítěte. Důvod, proč klientka odmítla takto nepřirozené zásahy do jejího těhotenství, byl ten, že cítila, že by to nebylo pro dítě přirozené, nechtěla je vystavit ještě většímu stresu, než v jakém dítě v tomto stadiu již bylo.

Klientka se dostala, ne náhodou, do cesty k nám a začala terapie s námi. Tyto vstupní informace nám stačily k tomu, abychom mohli začít vést terapii na dálku, jejím účelem bylo vypátrat a odstranit příčiny, které bránily přirozenému porodu, aby se dítě samo a přirozeně v děloze otočilo a natočilo správným směrem.

Náš první terapeutický pokus o otočení dítěte

Jako první jsme udělali na dálku terapeutický audit samotného dítěte a vypátrali jsme příčiny, které bránily dítěti otočit se a pokračovat k přirozenému porodu. Bylo tam mnoho karmických nesrovnalostí z minulých životů mezi dítětem a matkou, dítětem a jeho prarodiči (rodiči klientky). U dítěte byl především strach a nejistota přijít na tento svět, necítila se narodit do tohoto světa. Také tam byla i nějaká ta přisídlená duše, kterou jsme odvedli. Byly tam i problémy samotné matky. Všechno jsme odstranili, vyčistili a následně nastal samočisticí proces těla matky, ale i dcery v děloze.

Jako první cítila matka velmi silný pohyb dítěte v děloze, pohyb, kde se dítě chtělo otočit, silné kopnutí do dělohy. Následné čištění bylo DOČASNĚ doprovázeno paranormální aktivitou a nějakým tím "strašením" v domě klientky, na což reagoval jejich pes. Vyl tu noc tak silně, nikdy předtím se tak nechoval, nešlo ho utišit. Pravděpodobně cítil jednak přítomnost přisídlené duše, která po odblokování odcházela od matky a dítěte, a jednak cítil i negativní energie, které se v tom momentě vyplavovaly. Je známo, že psi vnímají a vyhledávají pozitivní energie a na negativní energie reagují velmi citlivě, netypickým chováním apod. Čištění sice proběhlo, dítě se přirozeně pokusilo samo otočit, ale nepodařilo se mu to...

Náš druhý terapeutický pokus o otočení dítěte

Asi po dvou dnech od prvního pokusu jsme si zavolali na pomoc naši tehdejší kolegyni Renatku. V terapii jsme potřebovali její ženské energie vzhledem k tomu, že je matkou čtyř dětí a má za sebou čtyři porody.

Jako první i Renatka udělala audit dítěte. Odstranily se mnohé další karmické příčiny mezi dítětem, jeho matkou, rodiči klientky, odstranily se i karmické záležitosti mezi Renatkou a klientkami.

Následně Renatka udělala na dálku tzv. mentální rozhovor s duší nenarozeného dítěte. Poukázala jí na možnosti porodu, odstranily se další problémy, které dítěti bránily v narození se přirozeným způsobem. Následně po čištění matka cítila, že dítě se znovu chtělo otočit, stejně jako při prvním pokusu. Ale ani teď se to dítěti nepovedlo. Je fakt, že klientka se na nás obrátila už pozdě, resp. v příliš pokročilém stadiu těhotenství.

Následně byla klientce navržena poslední možnost otočení dítěte za předpokladu, že by klientka byla v bazénu, ve vodě, kde by ještě bylo možné dítě otočit na dálku pomocí kvantové techniky. U jiné Renatčiny klientky se to v takovémto pozdním stadiu těhotenství podařilo. Ale u této naší klientky už nebyl čas. Dítě se rozhodlo. Rozhodnutí dítěte nastavilo energie lékařů a matky tak, že matka absolvovala porod plánovaným císařským řezem - byl stanoven termín císařského řezu tři dny před předpokládaným termínem porodu. Důvod byl ten, aby se předešlo komplikacím v případě, že by klientka začala rodit předčasně pánevním koncem.

Závěrem

I když naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se dítě otočilo a narodilo přirozeně, pokusilo se samo a přirozeně otočit, ale v důsledku nedostatku času se nám nepodařilo dosáhnout přirozeného porodu. Podařilo se nám ale i tak odstranit všechny potřebné příčiny. Porod císařským řezem se zdařil, vše proběhlo v pořádku. Dítě se narodilo zdravé. Následně měla klientka zhruba dva měsíce po této terapii s námi přirozenou regeneraci svého těla pod lékařským dohledem.

Vzhledem k tomu, že v naší terapii odstraníme příčiny problémů a následně je to už v režii těla, kde tělo si všechno vyčistí samo, někdy přirozený obrat jako důsledek terapie nás může dovést k výsledkům, které bychom vůbec nečekali. Podvědomí ví, co je pro nás nejlepší, a po odblokování nás už samo naviguje k akcím a činnostem, o kterých podvědomí věří, že jsou pro nás optimální, pozitivní a přínosné...

Po dvou měsících nás klientka kontaktovala znovu. V terapii popsané výše klientka dostala "důkaz" a vlastní empirickou zkušenost, co naše terapie obnáší. Následně jsme s klientkou zpracovali obavy o její dítě, strach z její smrti, což mělo příčinu ve společném minulém životě matky a její dcery u autohavárie. Po zpracování už strach matky o dceru kompletně pominul a ještě navíc u klientky vymizel také problém, resp. strach související s veřejnou dopravou.

S klientkou jsme také zpracovali problémy v souvislosti s jejím manželem, jeho rodinou, ale i s její vlastní rodinou - sumarizovaná příčina byl problém ve vzájemné NEDOSTATEČNÉ komunikaci o pocitech, tlak z okolí, prostředí s negativními energiemi, kde klientka s manželem a jejich dcerou bydleli apod. Vše potřebné se vyčistilo, klientka s manželem a dcerou se přestěhovali na místo, které už je v souladu s jejich vyššími energiemi...

Vyjádření klientky po zhruba čtyřech měsících od začátku terapie

Moje malá dcerka je úplně úžasná, vidím se v ní v tom nejpozitivnějším smyslu slova. Začíná být opravdu živá, aktivní, v noci pěkně spinká a já se každé ráno těším na další krásný den s ní.

Stěhování bylo úspěšně završeno, protože všechny krabice jsou vybaleny a věci v domácnosti zorganizovány, můžeme nejbližších pár týdnů začít trošku dekorovat podle vlastních představ. S manželem se nám podařilo dosáhnout značného pokroku, daří se nám a jsme šťastní. Rozhodli jsme se trošku "separovat" od manželovy rodiny a žít si v klidu svůj vlastní sen.

Stěhování (v roce 2017) bylo, myslím si, výsledkem terapie. Původním záměrem bylo přestěhovat se až napřesrok. Ale po terapii se zintenzivnil pocit jakési potřeby či nutnosti uskutečnit to co nejdříve - velmi dobré rozhodnutí, musím podotknout.

S mým bratrem jsem v minimálním kontaktu (narozeninové SMS), ale vůbec se nesetkáváme a netelefonujeme si, což mi úplně vyhovuje, protože naše setkání byla plná dusné atmosféry. S mými rodiči si velmi dobře rozumím, máme pevný, upřímný a zdravý vztah jako nikdy předtím.

S manželem to klape, nyní už před sebou neskrýváme žádné pocity, každý pocit si prodiskutujeme. Nemohu si vynachválit výsledky terapie s vámi...