3. Příklady úspěšného vysazení léků u našich klientů-jednotlivců. Případy z roku 2017

13.11.2018

Článek hovoří o tom, jak umíme v terapii postupně, cíleně, jednou provždy vysadit Vaše léky a naučit Vaše tělo fungovat bez léků. Příklady vysazení léků u klientů s problémy: Schizofrenie; Deprese a sebevražedné sklony; Autoimunitní onemocnění - artritida a leukémie...

Článek je zároveň určen i pro vás, kteří jste se stali oběťmi farmaceutického průmyslu v podobě iluze, že potřebujete trvale brát léky; pro vás, kteří se bojíte říci NE svému lékaři...

Obsah

Vysazení Vašich léků

Vysazení léků MUSÍ jít pomalu, postupně, nikdy ne NAJEDNOU!!!

Nejčastější příčiny, které brání vysazení léků

Vaše dlouhodobá závislost na lécích, Vy jste zdrojem zisků pro farmaceutický průmysl

Léky, které Vám v terapii pomohou - jednorázové nebo krátkodobé užívání léků

Co vysazení léků obnáší

Příklady vysazení léků z naší praxe

Vysazení Vašich léků

Ze zkušenosti ze své praxe mohu potvrdit, že v terapii dříve nebo později dojdeme k vysazení Vašich léků. Každé tělo má potenciál fungovat bez léků. Při vysazování léků se u naší terapie řídíme instrukcemi z Vašeho podvědomí stejně, jako se jeho instrukcemi řídíme při terapii, při vyhledávání příčin Vašich problémů apod. Jen Vaše podvědomí ví, co je pro Vaše tělo nejlepší a co Vám neublíží.

Vysazování léků MUSÍ jít pomalu, postupně, nikdy ne NAJEDNOU!!!

Vezměte prosím na vědomí, že vysazení léků nemůže NIKDY proběhnout najednou. Pro tělo by to byl obrovský náraz a obrovský šok a následky by mohly být pro Vaše tělo katastrofální. Účel vysazování léků je ten, že budeme pomalu, ale jistě učit Vaše tělo zvykat si a fungovat bez léků, až nakonec dříve nebo později dojdeme k ultimátnímu vysazení. I v tomto směru je Vaše trpělivost a spolupráce důležitá pro celou Vaši terapii.

Pamatujte, že každý člověk je jedinečný, u každého jsou různé časy pro vysazení. Vysazení léků může trvat řádově týdny, ale i měsíce.

Porovnatelný je příklad kuřáka, který chce skoncovat s kouřením. Také to nejde ze dne na den - je to proces. Stejně jako vysazování léků je proces.

Nejčastější příčiny, které brání vysazení léků

Nejčastějším faktorem u vysazování léků v mé terapii jsou obavy a strach klienta z vysazení léků. Takové obavy mohou být podníceny samozřejmě různými příčinami.

Nejčastějšími příčinami, které Vám brání ve vysazování léků, jsou:

 • Vaše předešlé neúspěšné pokusy o vysazení. 
 • Strach z Vašeho lékaře - strach říci ne lékaři.
 • Nevědomost a strach uvědomit si svá práva apod.
 • A mnohé další. 

Ať už jsou příčiny Vašich obav z vysazení léků jakékoli, je důležité, abyste mi v průběhu terapie občas poukázali na tyto své problémy a obavy. V takovém případě bude důležité, abychom NEJPRVE zpracovali tyto Vaše obavy předtím, než u Vás začneme vysazovat léky. Jinak by Vás tyto obavy brzdily a vysazení léků by v takovém případě nebylo efektivní.

Vaše dlouhodobá závislost na lécích, Vy jste zdrojem zisků pro farmaceutický průmysl

V mé terapii je možné POSTUPNĚ vysadit téměř jakékoli léky, stejně tak naší terapií řešíme téměř všechny existující zdravotní problémy. Ve své praxi jsem s klienty vysazoval a stále vysazuji všemožné léky - léky na krevní tlak, léky na podporu imunity, kortikoidy, různá antidepresiva a antipsychotika, léky na alergie, léky a prášky proti různým bolestem - bolesti hlavy, menstruační bolesti apod. Jedná se o léky, které užíváte DLOUHODOBĚ.

Léky, které Vám v terapii pomohou - jednorázové nebo krátkodobé užívání léků

Také prosím vezměte na vědomí ještě jednu věc. V některých případech mají určité léky, jako např. antibiotika, své místo a svůj účel a pomohou terapii urychlit. Zde se jedná o JEDNORÁZOVÉ užití léků.

Co vysazení léků obnáší

Rád bych popsal na základě zkušeností ze své praxe, co vysazení léků obnáší. Vysvětlili jsme si, že každý reaguje jinak. Ale je tu jistý společný jmenovatel, určitá pravděpodobnost v podobě zkušeného/"vzdělaného" odhadu (angl. educated guess). Jde o to, co je asi v celém vysazování léků nejdůležitější.

Výše jsme si vysvětlili, že před samotným vysazením je nejprve nutné zpracovat především příčiny bránící vysazení a nastavit správný a optimální postoj k vysazení léků u Vás. Další krok už je samotné vysazení léků a jeho průběh.

Na začátku terapie, když se na mě obrátíte s nějakým problémem, s něčím, co chcete v životě zlepšit, změnit, tak tento Váš problém má vždy nějaké průvodní jevy, symptomy ať už psychické, emocionální nebo fyzické. V terapii vyhledáme příčiny, následně je odstraníme, tělo se stane vůči problému imunním a stejný nebo podobný problém se již nevrátí. Ale ze zkušenosti z mého vlastního čištění a ze své terapeutické praxe mohu potvrdit, že tělo vždy následně vyplaví jiné problémy spolu s dalšími jinými průvodními jevy, symptomy, kterých se vaše tělo chce zbavit a dává Vám k tomu příležitost.

Přesně stejně je to i u vysazování léků. Protože proč bereme léky? Léky ve většině případů řeší JEN symptomy Vašeho problému. Ale často je to dočasné, a když se symptom znovu objeví, znovu si vezmete lék. A tak stále dokola. Jinými slovy léky ve většině případů potlačují symptomy Vašich problémů, ale NEVYHLEDÁVAJÍ skutečnou příčinu Vašeho problému, to už děláme v terapii se mnou.

Nyní si přestavte, že vysadíme nějaký Váš lék, který potlačuje nějaké Vaše symptomy, o kterých jsme psali výše.

Potom je přirozené, že onen potlačovaný symptom se vyplaví na povrch a je to přirozená indikace toho, že tělo nám dává příležitost se ho zbavit. Následně vyhledáme příčiny symptomu, odstraníme je a eliminujeme symptom. A tak přijde další snížení, další symptomy vyplavené na povrch a jejich další odstranění. Takto berete stále méně léků, učíme postupně a pomalu Vaše tělo zvykat si fungovat bez léků, až dřív nebo později dojdeme k ultimátnímu vysazení. Už přímo v procesu vysazování je nejčastější průvodní jev panika, a tu samozřejmě také zpracujeme. Znovu upozorňuji, že vysazování léků NIKDY nemůže proběhnout najednou. MUSÍ jít pomalu a postupně, což je ordinováno nejen mnou, ale Vaším podvědomím, které ví, co je pro Vaše tělo nejlepší. V tomto případě Vaše podvědomí je kromě jiného i Váš lékař, Váš léčitel, já jsem zprostředkovatelem a podávám informace z Vašeho podvědomí Vám, což je součást mého TERAPEUTICKÉHO řemesla.

Co se děje po vysazení léků

Po vysazení posledního léku nastává tzv. testovací období,které je u každého individuální a kde tělo funguje bez léků, ale kde se stále mohou vyplavovat symptomy, které je třeba následně také terapeuticky zpracovat. Je to proces - proces učení, aby Vaše tělo fungovalo bez léků, proces asimilace Vašeho těla novým, vyšším energiím a vibracím - energiím bez léků.

Následují příklady vysazení léků z naší terapeutické praxe...

Příklady vysazení léků z naší praxe

Chlapec, 20 let, 2017

Problémy:

 • Schizofrenie.
 • Deprese.
 • Těžká závislost na lécích.
 • Nechuť do života.
 • Žádné motivace.
 • Problémy s rodiči.
 • Problém vnímání barev života.

Myšlenky a postuláty typu

 • "Nice mě nebaví".
 • "Z ničeho nemám radost". 
 • "Nedokážu myslet". 
 • "Nezvládnu to". 
 • "Mám pocity, že mi to nemyslí".
 • A mnohé jim podobné.

Užívané léky

 • Abilify, 2x ráno, každý den.
 • Cipralex, 2x ráno, každý den.
 • Leponex, 1x večer, každý den.
 • Tritiko, 2x večer, každý den.
 • Antipsychotická injekce Zypadhera, 1x za měsíc.

Terapie s klientem probíhala výlučně na dálku v podobě písemné komunikace prostřednictvím e-mailů a ústních telefonických hovorů.

S klientem jsme postupně zpracovávali tyto pocity, které měly nespočetné množství příčin v tomto životě i v minulých životech. Zpracovali jsme traumatické dětství, postoj klienta vůči mnoha jeho rodinným příslušníkům.

Dále jsme zpracovali vliv matky klienta na terapii, zasahování do terapie v podobě nesouhlasu s vysazováním léků. U klienta jsme tuto situaci zpracovali do takové míry, že byl sám schopen čelit této překážce a popovídal si se svou mámou - vysvětlil jí, že je to jeho volba, která by se měla respektovat. Překážka se odstranila a klient potvrdil, že jeho matka už ho v terapii nebrzdí, dokonce ho sama budívá za účelem, aby vstal na náš další telefonický rozhovor.

Nejtraumatičtější období byla, jak jsem zmínil, v jeho dětství, odloučení od biologického otce, násilí od nevlastního otce. Další traumatické období u klienta byly problémy ve škole, problémy při ukončování školy, období depresí a následně těžká období, kdy prošel třemi léčebnami a vysazením léků.

Dále jsme samozřejmě museli zpracovat postoj klienta k lékařům, k lékům, k vysazování léků. Klient začal terapii se mnou v dubnu 2017. Postupně jsme začali vysazovat všechny léky. Dnes je to druhý týden, co klient funguje bez léků. Postupně věřím, že se dostaneme i k vysazení antipsychotické injekce Zypadhera...

Vysvětlili jsme si, jak ho léky ovlivňují, jak ovlivňují jeho biochemii, že mu brání ve vnímání pozitivních pocitů, barev života. Také jsme u klienta zpracovali věci, které by mu bránily vážit si i maličkostí a malých, často na první pohled zanedbatelných aspektů. Samozřejmě v postupném vysazování se vyplavovalo mnoho špatných pocitů, špatné nálady a všechno jsme zpracovali a postupně zpracováváme. Vypadá to, že schizofrenie je z časového hlediska velmi náročná, je třeba hodně trpělivosti jak ze strany terapeuta, tak i ze strany klienta.

Mezi maličké úspěchy klienta patří to, že si začal kupovat určitou literaturu, o které tvrdí, že ho zajímá a že zkusí znovu číst. Baví ho videa o cestách k sobě, klient se zajímá o věci, řekl bych, netypické a netradiční pro naši společnost - duchovní věci, mimozemské civilizace apod.

Klient má hodně za sebou, ale má ještě velmi dlouhou cestu před sebou, v terapii stále pravidelně a průběžně pokračujeme...

V současnosti, k datu 21.8.2017, podvědomí klienta naordinovalo, abych mu dal přečíst tuto část mé stránky - příklady z praxe, především sekce Má dobrodružství s psychiatry. Já věřím a podvědomí klienta potvrdilo, že další část klientovy terapie bude spočívat ve čtení textů, kdy ty texty odblokují další věci od klienta, pomohou mu uvědomit si další věci apod. 

Žena, 48 let, 2017

Problémy

 • Sebevražedné sklony.
 • Těžké deprese.
 • Nezpracované úmrtí jejích rodičů. 
 • Myšlenky na sebevraždu.
 • Problémy s přechodem - především únava.
 • Velmi silný a negativní vliv okolí a prostředí, v kterém osoba pobývala - mnoho lidí mělo deprese, rakoviny, přisídlené duše a negativní entity apod.

Užívané léky

 • Cipralex 1x ráno, každý den.
 • Tritiko 1x večer, každý den.

Terapie

Terapie s klientkou probíhala výlučně na dálku v podobě písemné komunikace prostřednictvím e-mailů a převážně v podobě ústních telefonických hovorů.

V prvním telefonickém hovoru klientka zněla velmi plačtivě, co slovo, to pláč. Ale tento první telefonický hovor byl pro ni zcela klíčový a velmi důležitý, zpracovali jsme při něm s klientkou mnoho problémů, v podstatě celoživotních problémů.

Vyhledali jsme příčiny jejích sebevražedných myšlenek a zpracovali jsme je.

Jako první jsme odstranili příčiny pro sebevraždu - příčinami byly mnohé události v minulých životech, kde klientka spáchala sebevraždu, nejčastěji se nedokázala s něčím vypořádat, nahromaděný žal, ztráta partnera, psychický tlak, nevědomosti. Následně jsme s klientkou prodiskutovali skutečné následky sebevraždy. Ve zkratce: často si člověk myslí, že své problémy vyřeší sebevraždou. Ale opak je pravdou. Sebevraždou se nic nevyřeší, ale člověk si to s sebou "přinese" do dalšího života, kde bude mít znovu příležitost zpracovat nejen původní příčiny sebevraždy z předchozího života, ale i trauma způsobené sebevraždou v tom životě. Člověk sice dostane příležitost zbavit se problémů, ale ta příležitost je několikanásobně těžší než ta předešlá příležitost, než se spáchala sebevražda. Klientka si to uvědomila a pochopila.

Následně jsme u klientky zpracovali úmrtí jejích rodičů. Jako první jsme zpracovali klientčiny pocity v průběhu, před a po úmrtí rodičů. Následně se objevila další příčina, přisídlené duše jejích rodičů - byli stále u klientky. U první duše, matka klientky, měla klientka pocity, že nestihla matce něco říci. Problém jsme vyřešili, klientka dokázala matce říci to, co potřebovala, duše to slyšela, uvědomila si to a odešla. U duše otce klientky jsme zpracovali traumatické dětství klientčina otce, následně i tato duše odešla za světlem.

Další velmi silný problém bylo prostředí, v kterém klientka žila, resp. klientčin postoj k tomuto prostředí. Klientka mě informovala, že v tom prostředí bylo mnoho depresí, bezdomovců, mnoho rakovin. Podařilo se nám neutralizovat účinky prostředí na klientku, její byt, ji samou apod. Neutralizace účinků spočívala v podobě vyhledání mnohých dalších příčin v podobě přisídlených duší v prostředí, kletby na daném místě, žal a smutek klientky vůči okolí, pocity bezmocnosti, že jim nedokáže pomoci. Po zpracování si klientka uvědomila svůj špatný postoj, uvědomila si, že není nutné, aby se starala o jiné, uvědomila si, že i její okolí žilo svůj život a vypořádávalo se s karmou po svém.

Také jsme zpracovali pocity klientky vůči pláči - strach, pocit hanby, pocity, že by ji okolí nějakým způsobem odsoudilo, i když ve skutečnosti prostředí klientku podporovalo. Klientce bylo vysvětleno, že pláč je přirozený čisticí mechanismus lidského těla a není třeba ho ani potlačovat, ani se za něj stydět, stačí jen upozornit okolí a vyžádat si od něj podporu, kterou potřebujeme.

Také jsme zpracovali postoj klientky vůči lékům, vůči vysazení léků, strach z vysazování apod.

Tento první telefonický hovor trval zhruba dvě hodiny.

V následujícím telefonním hovoru, zhruba tři dny po tom prvním předešlém telefonátu, už klientka zněla velmi radostně, po pláči ani stopy, zněla optimisticky a šťastně. Zde už jsme začali vysazovat léky. Nejprve jsme kompletně vysadili jednorázově Cipralex. První týden klientka fungovala s lékem Tritiko, 1x večer.

Další dva týdny trvalo vysazení léku Tritiko. V prvním týdnu v průběhu vysazování léku Tritiko se dostavily mírné deprese, mírné pocity úzkosti, únava - tyto problémy jsme zpracovali. Ale převažovaly tam pozitivní pocity - radost ze života, radost cestovat, pozitivní nálada. V druhém týdnu vysazování léku se vysazování projevilo především nedostatkem energie a únavou, jejíž mnohé příčiny jsme také postupně zpracovali. Nejhlavnější důvod byly projevy přechodu klientky spojené především s únavou. Nejhlavnější příčina byla ta, že klientka ve svém životě zanedbala potřeby svého těla, především potřeby odpočinku, což jsme postupně retrospektivně zpracovávali a zpracovali.

Toto je už druhý týden, který klientka funguje kompletně bez léků, zde už jsme se dohodli, že klientka mě sama kontaktuje, když se vyplaví další problémy a když nám její tělo dá další příležitost je zpracovat...

Žena, 60 let, 2017

Problémy

 • Artritida.
 • Problémy s trávením.
 • Nedostatek času na sebe.
 • Neustálá únava. 

Užívané léky

 • Kortikoidy, každý den ráno.
 • Původně klientka brala dávku 16 mg.
 • S terapií s námi začala už po značném snížení, kdy už klientka brala dávku 1 mg.

Terapie

Terapie s klientkou probíhala na dálku v podobě písemné komunikace prostřednictvím e-mailů a převážně v podobě ústních telefonických hovorů.

Artritida je autoimunitní onemocnění. Ve zkratce: bílé krvinky, které by za normálních okolností naše tělo chránily, našemu tělu škodí. Ve většině případů tyto "zlé, zkorumpované" bílé krvinky bojují s těmi "dobrými" bílými krvinkami.

Tato paní se na mě obrátila s původním problémem - potřebovala pomoci s artritidou.

Postupně jsme zpracovávali mnoho příčin, až jsme dospěli do jedné, řekl bych zlomové události. Klientka jela na dovolenou. V paralelní realitě zažila v tom místě trauma - zde se zřítil hotel, v kterém bydlela. Toto trauma způsobilo poškození mozku. Trauma jsme odstranili a nastavili jsme její tělo a mozek k optimální funkci, k takové, jak se tělo chovalo před traumatem, kde bylo v pořádku. Následně jsme odvedli do světla přisídlené duše.

Následně se objevily další problémy - problémy s trávením. Klientka potvrdila, že takovéto konkrétní problémy předtím nepociťovala, případně ve velmi slabé intenzitě. Klientce jsme vysvětlili, že je to součást čištění, že tělo to vyplavuje a chce se toho zbavit. Nejhlavnější příčinou byl nahromaděný celoživotní stres, nedostatek odpočinku, strach odpovídat ne okolí, "sloužení" jiným, ale nebyl čas pro sebe spolu s mnoha jinými příčinami způsobenými v průběhu porodů jejích dětí, karmické záležitosti z minulých životů apod. Problémy s trávením kolísaly, až nakonec jsou v menší frekvenci a menší intenzitě.

Nakonec jsme došli do stadia, kdy jsme začali vysazovat klientčiny léky. Jak jsme kortikoidy vysazovali přesně podle scénáře, který jsem popsal výše, tělo klientky začalo vyplavovat potlačované problémy, které se projevily jako symptomy artritidy. Byly to především bolesti zad, kříže, kloubů, krku, ramen apod. První hovor s klientkou trval zhruba jednu hodinu. Všechny ostatní hovory trvaly v průměru 10-20 minut. Mnohokrát klientka např. pociťovala celý den bolesti na zmiňovaných místech, večer jsme bolesti zpracovali často do několika minut. Příčiny byly různé od mnohých problémů z tohoto života, problémů v prenatálním stadiu, v průběhu jejího vlastního porodu, v průběhu porodů v minulém životě, mnohá drastická mučení v minulých životech, ale i věci, které se karmicky vrátily, když klientka sama konala zlo v jejích velmi dávných životech.

Klientka začala terapii zhruba v dubnu 2017. K dnešnímu datu, 21.8.2017, klientka potvrdila, že

 • Bolesti jsou již menší, v mnohem nižší intenzitě, že jsou již snesitelnější.
 • Že už se o sebe nebojí v tom směru, že by se jí něco stalo, že by ji ta choroba dostala. (Na začátku si klientka připouštěla existenci choroby, po zpracování to už nebere jako chorobu, ale něco, čeho se dá pomalu, ale jistě zbavit.). Jinými slovy jsme u klientky nastavili ten správný a optimální postoj v její psychice a v její mysli a je jen otázka času, kdy se toto nastavení manifestuje i na fyzické úrovni.
 • Také k dnešnímu, výše zmíněnému datu, je to už druhý týden, co klientka funguje bez léků, ale v terapii stále pravidelně pokračujeme. Platí pravidlo, že jediná cesta za úspěchem klientky je cesta vpřed...

Další problém u klientky byla únava, ztráty energie.

Nejhlavnější příčinou bylo klientčino celoživotní zanedbání jejích potřeb odpočinku a takovýmto způsobem ji tělo dohnalo. Také ve většině případů hleděla klientka na potřeby jiných a až potom hleděla na potřeby svoje, což skončilo častými únavami. Postupně zpracováváme i pocity a myšlenky spojené s únavou. Energetické úrovně v současnosti u klientky stále kolísají, tělo má nadměrné potřeby odpočinku, ale klientka pociťuje zlepšení i v tomto směru...

Terapeutova (Radovanova Babicova) zkušenost s kortikoidy, minulý život, leukémie

Zase jednou použiju i svůj vlastní příklad, příklad z minulého života. V tomto svém minulém životě jsem měl odmalička leukémii. 

Leukémie je také autoimunitní onemocnění, problém s kostní dření. V kostní dřeni se tvoří TAKÉ bílé krvinky. V podstatě celý ten minulý život jsem byl na kortikoidech.

 V tom životě mi chtěla osoba, která se o mne starala, pomoci zbavit se léků - ty léky mi vysadila doslova ze dne na den. Pro tělo to byl samozřejmě obrovský šok, což způsobila moji okamžitou smrt v tom minulém životě. 

Samozřejmě tento život mám dnes už zpracovaný, leukémii nemám. Ale jako první jsem se z této zkušenosti jednoznačně poučil, také umím tuto zkušenost ze svého minulého života zapřáhnout ve Vaší terapii a i touto zkušeností dopomoci k POMALÉMU, PRŮBĚŽNÉMU a ODPOVĚDNÉMU vysazování Vašich léků...