4. Radovan Babic: I terapeut potřebuje terapii: Vyřešené problémy z mých minulých životů

12.11.2018

Vyhledávání příčin problémů v minulých životech je nezbytná součást naší terapeutické praxe. V terapii s námi stačí, když jste něčemu takovému aspoň trošku otevření. Problémy: Vyhynulí dinosauři (davová psychóza - Folie Deux); Post-traumatický stres; Potopené kontinenty; Zneužité technologie; Problémy s fantazií; Panická hrůza ze zubaře...

Obsah

Proč právě minulé životy

Žal, smutek po dinosaurech; kolektivní trauma / davová psychóza (folie à deux)

Post-traumatický stres; Strach ze zneužití technologií

Strach mít fantazii, strach z černé magie, zneužité technologie ve středověku

Panický strach ze zubaře, strach z bolesti v ústní dutině

Jak jsem se poučil z minulých životů

Proč právě minulé životy

Tak jako každý z nás, i já jsem si na této planetě prošel různými minulými životy, v kterých jsem nasbíral různé zkušenosti, příjemné i nepříjemné zážitky, které využívám jako relevantní příkladné situace i ve své terapeutické praxi. Mnoha mým klientům tyto příklady pomohly, věřím, že pomohou i Vám.

Vezměte prosím také na vědomí, že na tyto zážitky a vzpomínky z minulých životů jsem si "vzpomněl":

 • Pomocí mého vlastního dlouholetého čištění a odstraňování mých vlastních příčin problémů.
 • Zároveň při práci s mnoha mými klienty, kde se naše linie vzájemně protnuly - např. jsme takto při terapii odstraňovali mnohé karmické nesrovnalosti mezi mnou a mými klienty, zpracovávali příčiny problémů klientů z těchto našich "společných" minulých životů apod.

Trauma, žal a smutek po vyhynulých dinosaurech; Příklad fenoménu kolektivního traumatu / davová psychóza (Folie Deux)

Příčina traumatu: Ultimátní vyhubení dinosaurů, cca 53 000 př. n. l.

Tak jako možná mnozí z vás jsem i já měl až dva minulé životy v Atlantidě, která se datuje 200 000 př. n. l. až zhruba 10 500 př. n. l. Atlantida se potopila celkem na třikrát (Publikace: Edgar Cayce on Atlantis).

Můj příběh, a vůbec můj první život ve formě zvířete (dinosaura), začal v Atlantidě právě v období 53 000 let př. n. l. Toto období je známo jako druhé potopení Atlantidy a zároveň i období, kde byly atomovými zbraněmi a jinými technologiemi ultimátně a oficiálně vyhubeni všichni dinosauři celého světa.

Do této doby dinosauři a lidé žili v symbióze - koexistenci - a v harmonii s přírodou. Dnes existují důkazy existence dinosaurů a lidí:

 • Soška, kde člověk sedí na stegosaurovi, Muzeum Marie Reichové, Nazca, Peru.
 • Stopa dinosaura (malého ještěra) vedle lidské stopy - nalezena v močálu, kdesi na ostrovech v Tichém oceánu.

Dinosauři ale byli zlými lidmi a zlými silami poštváni proti lidem, což bylo vytvoření záminky pro jejich totální odstranění. Mnozí dobří lidé např. ve vedoucích funkcích byli zmanipulování a oklamáni, aby odsouhlasili vyhubení dinosaurů.

Mnohé známé osobnosti nám dnes navrátily dinosaury prostřednictvím jejich výčitek svědomí, uvědomění si, co udělaly špatně v minulosti. Mezi tyto osobnosti patří:

 • Mnozí tvůrci filmů Jurský park, kde chtěli znovu poukázat na to, že dinosauři a lidé kdysi žili spolu.
 • Někteří jiní moji klienti, s kterými jsem spolupracoval a stále spolupracuji, se dokonce podíleli na záchraně a přežití některých tvorů. Nessie, známá také pod jménem lochneská příšera, je příkladem jednoho takového dodnes přežívajícího tvora. Tvor byl speciálně geneticky a technologicky "poupravený", aby dokázal přežít dodnes.
 • Mnozí dinosauři byli poukrýváni do oblastí, které jsou stále i dnes na mapě označeny jako bílá místa nebo neprobádaná místa planety. Tito tvorové zde mají svůj klid a zároveň i strážce, jejichž účelem je postarat se, aby tito tvorové a dinosauři měli klid od civilizace. Příklady takových míst jsou místa popsaná v literárních dílech:
  • Sir Artur Conan Doyle - Ztracený svět.
  • Jules Verne - Cesta do středu Země.

Jak jsem zmínil, můj první zvířecí život na této planetě od stvoření mé duše byl v podobě býložravého dinosaura. Tam jsem měl svou dinosauří partnerku (jedna moje klientka), od které jsem například dostal svůj vůbec první polibek v mé existenci - olíznutí tváře. Naší úlohou kromě běžného dinosauřího života bylo dělat společnost významným dětem (jiní moji klienti), které jsme zároveň i chránili. Ultimátní účel byl dopravit je do úkrytu a schovat je před atomovými zbraněmi. Já sám jsem v tomto životě zahynul na účinky atomové zbraně. Toto ve mně vyvolalo mnoho potlačených emocí, jako např. hněv, žal, nenávist ke zneužitým technologiím a mnohé další. Většina těchto emocí byla u mne zpracována hned po smrti v tom životě, nějaké dozvuky u mne byly zpracovány až v tomto životě.

Proč jsem vlastně napsal o dinosaurech

Možná si to mnozí z nás neuvědomují, ale problematika dinosaurů a jejich vyhubení je dost závažný problém u mnoha lidí, včetně některých mých klientů - tato problematika je u mnohých v podobě bloků a nezpracovaných traumatických událostí. Je to příklad toho, co v psychologii nazýváme kolektivní trauma, nebo pro Vás, kteří jste viděli Akta X, se tento jev medicíně nazývá i folie à deux - davová psychóza.

Druhý důvod je ten, že tak jako pro mne a pro mé klienty i pro vás existuje naděje, že dinosauři nebyli ze světa vyhubeni úplně kompletně, jak jsme si původně mysleli.

Post-traumatický stres ze starodávných vojenských konfliktů; Strach ze zneužití technologií; Žal a smutek po Atlantidě a jejích technologiích; Žal a smutek po Velké pyramidě v Gíze

Pro správné pochopení posttraumatického stresu uvedu jistou spojitost ze svého současného života. Tato porucha se většinou vztahuje k vojákům, kteří zažili mnohá traumata v průběhu boje, úmrtí jejich známých, přátel apod. Takovým lidem se nejčastěji vynořují vzpomínky na dané období, mají z toho noční můry, zkušenosti s halucinacemi a mnohé jiné průvodní jevy.

U sebe konkrétně jsem si v tomto životě všiml, že se bojím bouřky - konkrétně hromobití. Když jsem si zpracovával příčiny, moje podvědomí to identifikovalo jako posttraumatický stres. Jde o to, že hlasitý dunivý zvuk bouřky byl asociován se situacemi v níže zmiňovaném celosvětovém konfliktu, kde v tom konfliktu bylo doslova hluku jako máku - padající bomby, technologie na ovládání počasí, dunění rozdělujících se, lámajících se a potápějících se kontinentů a mnohé jiné hlasité zvuky, jaké si dokážeme v takovýchto situacích představit. Tyto níže popsané části jsem si procházel a postupně zpracovával. K dnešnímu datu, kdy je psaný tento text, můj strach z bouřky klesl zhruba o 80 procent. Je to ovšem pomalý, ale jistý proces. Pojďme se podívat, co byly (dnes už zpracované) příčiny těchto mých problémů posttraumatického stresu apod.

Příčina odpovědná za můj posttraumatický stres, strach z technologií apod.: Poslední potopení Atlantidy, cca 10 000 př. n. l.

Toto třetí a zároveň poslední potopení Atlantidy je zmíněno a převyprávěno v oficiálním historickém díle řeckého filozofa Platóna a jeho díle Timeaus a Critias.

V tomto životě (už jako člověk) jsem se podílel na technologickém rozvoji v Atlantidě - např. stavba pyramid, léčba a jiné. Zároveň jsem byl svědkem, jak byly technologie i tentokrát, už potřetí, zneužity, což způsobilo ultimátní zánik tohoto kontinentu, Atlantidy. V tomto období byl tzv. poslední boj o Atlantidu, a byl tu i jeden z mnoha celosvětových konfliktů, jehož jsem byl svědkem a účastnil se ho. To ve mně zanechalo posttraumatický stres a samozřejmě mnohé potlačované emoce jako žal ke zneužitým technologiím, nenávist, pocity pomsty a mnohé další.

Další příčina spoluodpovědná za můj posttraumatický stres, strach ze zneužití technologií apod.: První a druhá pyramidální válka, celosvětový konflikt asi do r. 9000 před n. l.

Tato část mého příběhu se odehrává v období, o kterém vypovídají historické eposy Mahabharáta a Ramajána, které se datují zhruba 9000 let př. n. l. Toto období bylo známé i pod názvem druhá pyramidální válka - boj o Velkou pyramidu v Gíze.

Velká pyramida v Gíze byla postavena za mírovými účely zhruba 10 500 let před n. l. (Výklady Edgara Cayca / Edgar Cayce readings), já jsem se podílel i s jinými na její stavbě. Ale pyramida byla v tom konfliktu zneužita jako strašná zbraň. Nakonec jsme byli donuceni pyramidu rozebrat, některé její komponenty zničit a ukrýt. Bylo to v podstatě dokončení celosvětového konfliktu popsaného výše. Opět i zde u mne vznikl posttraumatický stres, mnohé potlačované emoce vůči zneužitým technologiím, na jejichž budování jsem se sám původně podílel stejně jako mnoho žalu a smutku vůči osobám a všemožným "bytostem", které doslova zemřely před mýma očima.

Věřím, že drtivou většinu těchto problémů mám dnes již zpracovaných.

Poznámka: Zánik Atlantidy, Velká pyramida v Gíze a mnohé jiné historické události se též považují za kolektivní trauma pro mnoho z nás, kteří jsme v těchto obdobích měli minulé životy.

Co je ale také důležité, tyto moje vlastní zkušenosti s posttraumatickým stresem umím zapojit i v terapii, kde jsem velmi silnou podobnost identifikoval například i u jednoho malého chlapce, také mého klienta. Po identifikaci příčiny s klientem tento stres postupně i v současnosti stále zpracováváme.

Také z terapeutického hlediska je posttraumatický stres vlastně výhoda, že ho máme. Proč? Jsou to signály a identifikátory těla skrz různé výše popsané symptomy a průvodní jevy a tělo nám dává příležitost se tohoto posttraumatického stresu zbavit jednou provždy např. i v podobě terapie se mnou.

Hněv, žal, smutek a jiné potlačované emoce ze zneužitých technologií a magie ze středověku; strach z černé magie; strach z draků; strach mít představivost a fantazii

Středověk je období známé mnoha lidem. Možná už méně lidem je známo, že středověk je i období, kde rozkvétala magie a probíhal technologický rozkvět např. v podobě stavění katedrál apod.

I v této části období jsem byl svědkem, že byly zneužity technologie a magie k ničivým a destruktivním účelům.

Podílel jsem se na obranných misích paralelních světů - zemí a dimenzí fantazie, jako je např. známá země druidů, Aibon a mnohé jí podobné.

Létající a mluvící psi, např. Falco, kterého jsme mohli vidět ve filmech Nekonečný příběh, obrovské želvy (Morlor byl jeden z nich pojmenovaný v pohádce Nekonečný příběh), na kterých byly tyto země a města postaveny, mluvící draci, skřítci, víly, jednorožci apod. Mnoho z těchto bytostí a tvorů mě provázelo na mých cestách. Ale mnohokrát jsem byl svědkem smrti takových tvorů, což mi samozřejmě způsobilo další potlačované emoce jako žal, smutek, bezmoc, například také strach z draků, ale zároveň to v tomto životě podnítilo mou fantazii, po zpracování příčin z tohoto období byly odstraněny limity mé mysli, limity mé fantazie, čehož výsledkem je, že čím víc mám vědomostí a čím větší mám fantazii, tím více příčin umím v terapii s klienty vypátrat a následně odstranit.

Trauma a panický strach ze zubaře; strach z bolestí v ústní dutině

Nejhlavnější příčina problémů: Inkvizice a mučení ve středověku. 

Asi nejvíc oficiálně známá část středověku je, že středověk je spojován právě s inkvizicí, kde každý, kdo disponoval nějakými schopnostmi a vlastnostmi, které nebyly pohodlné, nebo které měly být utajované, tak takoví lidé skončili v mučírnách, upáleni zaživa na hranici apod.

U mě také vzniklo dost silné trauma z tohoto období, čehož výsledkem v tomto životě bylo trauma a strach ze zubaře. Toto trauma a strach ze zubaře jsem si zpracovával postupně, řádově roky. Nejčastější příčiny mého strachu ze zubaře byly právě příčiny, kde jsem byl v průběhu inkvizice mnohokrát mučen a kde byly silné a drastické zásahy především do úst a dutiny ústní, především trhání zubů zaživa, vrtání do dásní, strach z nástrojů apod.

Toto trauma ze zubaře bylo podníceno velkým strachem z bolesti, kde v tomto případě byly psychické bloky mnohem silnější než účinky injekce u zubaře. To skončilo často tak, že navzdory několika injekcím u zubaře jsem např. při trhání zubu pociťoval veliké bolesti, jako kdyby injekce nebyla vůbec. Trauma jsem si zpracovával řádově roky, ale komunikacemi se zubaři a jejich informováním o mém traumatu a předchozích zubařských zásazích v tomto životě se mi podařilo trauma v podstatě již překonat do velmi vysoké míry.

Šlo to od sedace přes komunikaci se zubaři, přes různé konzultace a vyjadřování pocitů, zpracovávání obrovského množství příčin spojených s bolestmi zubů. Výsledkem bylo, že v pozdějším stadiu už ty bolesti zubů nebyly v takové míře a intenzitě jako předtím, ale stále byly zneklidňující. Bolesti zubů je možné zpracovat prostřednictvím mých terapeutických postupů, ale bolesti zubů a jejich zpracování mými terapeutickými postupy je velmi zdlouhavý proces a všichni víme, že bolesti zubů jsou jednou z nejnepříjemnějších bolestí v těle. Jednoznačně je tu nutná spolupráce se zubaři.

Dnes také spolupracují se svou kolegyní a zároveň i mou partnerkou, kde pomocí terapeutických postupů, které ovládá ona, chceme dosáhnout toho, aby mi ty zuby jednoduše "dorostly". Tyto výsledky na mé stránce budu publikovat, až nadejde patřičný čas.

Jak jsem se poučil z minulých životů

Samozřejmě jsem měl i jiné minulé životy, kde byl stejný nebo podobný scénář, zneužité technologie, potlačované emoce a mnohá jiná různá traumata a příčiny mých problémů. Ale postupně, jak jsem si tato traumata a příčiny zpracovával, tak jsem si uvědomoval mnohé věci, čímž jsem si ultimátně odstraňoval mnohé své zdravotní problémy. Zde píši o jedné formě poučení z mých minulých životů - poučení s ohledem na technologie. Další formy poučení se z minulých životů jsou popsané v mých dalších článcích.

Ale v procesu jsem získal příležitosti, jak se z minulosti poučit a jak v rámci mého životního účelu umíme spolu s ostatními znovu navrátit pokročilé technologie, které jsme tu už jednou měli v pradávných dobách datujících se do období sahajících mnohem dále dozadu než oficiální historie začátků lidstva a prvních civilizací. Naše poučení spočívá v tom, že technologie se už NIKDY nepoužijí jako zbraně nebo k destruktivním účinkům. Tyto elementy technologií jsou odstraněny, nepublikovány, utajovány, hlídány apod.

Technologie budou využity pro terapeutické účinky, prosperitu lidstva a mnohé jiné pozitivní a konstruktivní cíle za účelem posunutí naší planety vpřed technologicky, ale i myšlením. Pro vás, kteří jste viděli moje videa na cestách k sobě, víte, o čem mluvím. Pro vás ostatní jsou tato videa k dispozici na naší stránce...