5. Radovan Babic: I terapeut potřebuje terapii: Vyřešené problémy z mého současného života

09.10.2018

Problémy: Vztahové problémy v rodině; Pocity, že mě jiní ovládají; Vracející se bolesti v krku; Infekce ucha; Alergie a intolerance; Samota; Finanční a existenční problémy. Dosažené úspěchy: Emoční svoboda; Splněné cestovatelské a studijní sny; Životní účel odemčený; Finanční svoboda; Časová svoboda...

Obsah

Vztahové problémy s rodinnými příslušníky, traumatické dětství

Emocionální svoboda a retrospektivní řešení problémů

Poškození ucha, bolesti při létání letadly, strach z létání, infekce ucha

Různé alergie; odmítání léků na alergie

Cestovatelské a studijní sny naplněny; Životní účel odemčený

Finanční a časová svoboda

Vztahové problémy s rodinnými příslušníky, traumatické dětství

V tomto životě mě provázely mnohé problémy typu

 • Problémové dětství.

 • Rozvod mých rodičů. 
 • Různé alergie.
 • Angíny především v dětství. 
 • Problémy s průduškami a dýcháním. 
 • Vracející se bolesti v krku. 
 • Tlak z rodiny.
 • Pocity, že jsem byl dobrý jen kvůli financím. 
 • Problémy se zvládáním stresu a hněvu.
 • Nucení do studia.
 • Pocity, že rodinní příslušníci pro mě nemají čas.
 • Pocity, že mi lidé nerozumějí.
 • Pocity, že moje názory nejsou brány v úvahu.
 • Různá fyzická poranění.
 • Infekce ucha.
 • Samota a osamělost.
 • Nenaplněnost.
 • A mnohé další problémy.

Prvním mým největším problémem v dětství bylo to, že se se mnou dostatečně nekomunikovalo o mých problémech, o mých pocitech, nebyl brán v úvahu můj názor. To způsobilo mnohé angíny, problémy s krkem, deprese, mnohé potlačené emoce, kde mnoho věcí u mě nebylo vykomunikovaných.

Dalším největším problémem z mého dětství bych řekl, že byl rozvod mých rodičů. To se událo, když jsem měl asi 10-11 let. Samozřejmě, že to určitým způsobem ovlivnilo i mou psychiku. Byl jsem poslán za psychologem, což u mne vytvářelo pocity, že jsem nepochopený, že na mně nikomu nezáleží, velký hněv na osobu, která mě poslala za tím psychologem, pocity, že se psychologem nic podstatného nevyřešilo apod.

Pojďme se podívat, jak jsem si s těmito problémy poradil. K mnoha těmto traumatům a problémům z dětství jsem se začal vracet ve svých 21 letech, v době, kdy jsem byl vyspělejší a už jsem se na mnohé věci dovedl dívat jinak.

Emocionální svoboda a retrospektivní řešení problémů

Pociťoval jsem obrovský tlak z rodiny ve všech směrech, což šlo v kombinaci s potlačovanými a nedořešenými traumaty popsanými výše. V rámci pudu sebezáchovy (později jsem si uvědomil, že je to součást mého životního plánu, který jsem si naplánoval před inkarnací do tohoto života) mi nezbývalo nic jiného než dosáhnout toho, co v psychoterapii nazýváme emoční/emocionální svoboda (angl. Emotional freedom). Emoční svoboda je to, když se vymaníme zpod tlaku a kontroly těch, kteří nás kontrolují a ovládají. Emoční svoboda u mne začala v r. 2007, kdy jsem odešel od rodiny do zahraničí, kde jsem následně začal zaléčovací proces. Asi jedna z nejdůležitějších událostí v mém životě - to, že jsem retrospektivně (zpětně) začal řešit všechny problémy z mého života a dětství.

Tehdy jsem tuto relevantní osobu konfrontoval s ohledem na mé trauma z psychologa. Vysvětlil jsem, co to ve mně vyvolalo, a chtěl jsem znát odpovědi, proč jsem tam byl poslán. Osoba mi vysvětlila, že na tu dobu to bylo tak, že jednala, jak nejlépe uměla v rámci dostupných vědomostí apod. To mi pomohlo uvědomit si mnohé věci a mnohá traumata se těmito rozhovory vyřešila. Podobně jsem konfrontoval i ostatní osoby, pokládal jsem otázky a dostalo se mi odpovědí. Dnes už mám všechny tyto problémy zpracované a nic z toho mě už netrápí. Koneckonců jsem si to sám naplánoval před inkarnací do tohoto života, abych všechny tyto problémy a karmy vypořádal v tomto životě jednou provždy...

Jako další příklad bych uvedl tzv. emocionální válku mezi mnou a osobou z rodiny, která se mě snažila ovládat; která se snažila mít nadomnou kontrolu; která mě nerespektovala kvůli tomu, že jsem nedokončil vysokou školu; která nechtěla, abych cestoval po světě atd. Mezi touto osobou a mnou probíhala tzv. emocionální válka (angl. název emotional war) a bylo to "kdo z koho". Nakonec jsem si i tak šel za svým, tato osoba to neunesla a skončilo to tak, že tato osoba i skrz této příčiny ztráty kontroly nadomnou (což tvořilo celkem 15% příčiny problému se srdcem této osoby) spolu s neochotou komunikovat o svých pocitech skončila na operaci srdce. V mých očích se tato záležitost uzavřela v tom směru, že je lepší, že na operaci srdce skončila tato osoba, která o svých pocitech nechtěla komunikovat, než bych tam měl skončit a být ohrožen na zdraví já, který naopak - o svých pocitech komunikuje a tím si své zdraví chrání.

V průběhu celých let, od momentu, kdy jsem dosáhl emocionální svobody popsané výše, jak jsem pracoval na sobě a řešil věci komunikacemi, bolesti uší zmizely, bolesti v krku a všechny ostatní výše zmíněné problémy zmizely.

Nejhlavnější lekce pro mě bylo naučit se přijímat a respektovat názory jiných, přijmout kritické myšlení, konstruktivní kritiku apod. Mnohokrát jsem měl problém s respektováním názorů jiných, myslel jsem si, že mi chtějí škodit. Ale postupem času práce na sobě jsem si uvědomil, že ti lidé to nemysleli zle, jen vyjádřili svůj názor a bylo na mně, co si z toho vezmu. To, co se nám nehodí v názorech jiných, můžeme vždy odfiltrovat a vzít si jen to, co potřebujeme.

Pro shrnutí: Od rodiny jsem odcházel do zahraničí za účelem vymanit se z její kontroly, čistit se, zpracovat si věci, učit se a rozvíjet se. Když jsem se ze zahraničí vracel, po zpracování mnoha těchto problémů jsem si uvědomil, že moje rodina mě vychovala a starala se o mě, jak jen nejlépe dovedla, a musím zhodnotit, že co se týká výchovy, po odstranění všech špatných vzorců byla moje výchova kvalitní a do života jsem si vzal všechno pozitivní, co mi moje rodina dala, problémy zmizely a nemám vůči těmto lidem žádné špatné pocity.

Poškození ucha, bolesti při létání letadly, strach z létání, infekce ucha

Na střední škole, když mi bylo zhruba 16 let, došlo k poškození levého ucha, když jsem spadl bradou na beton. Mechanický náraz způsobil v těle velmi silnou negativní vibraci a kinetickou energii. Náraz byl tak silný, že došlo k mechanickému poškození levého ucha, což zapříčinilo krvácení z ucha a mechanické poškození Eustachovy trubice.

Eustachova trubice v uchu nám slouží k vyrovnávání tlaku při změně výšky, např. při túře v horách, při vzletu nebo přistání letadla. Eustachova trubice zároveň slouží i jako odvodní kanál, který odvádí z ucha škodliviny, infekce do krku a následně přes hltan do žaludku, kde se tělo v průběhu léčby přirozenými vylučovacími mechanismy škodlivin zbaví.

Poškození Eustachovy trubice mi způsobovalo problémy při cestování, vzlety a přistávání byly velmi bolestivé a to umocňovalo a posilovalo můj strach z létání, strach z bolesti v uchu.

Když mi bylo zhruba 28 let, dostal jsem příležitost tento problém vyřešit jednou provždy. Tehdy jsem se pohádal s jednou osobou. Nastala infekce levého ucha, která měla psychosomatickou příčinu - hádku s tou osobou a věci, které jsem nebyl ochotný tolerovat a slyšet.

V tomto období jsem léčbu infekce konzultoval i s lékařem. Udělalo se vyšetření, byly mi předepsány nějaké kapky. Odmítl jsem a zvolil svou vlastní terapii.

Na tu dobu jsem měl ještě relaxační pyramidu, kterou jsem vlastnil. Možná mnozí z vás slyšeli o léčivých účincích pyramidální energie. Pyramida mi pomohla zaléčit problém s Eustachovou trubicí. Tehdy jsem cítil silný mechanický tlak v levém uchu, nebyla to bolest, byl to tlak, možná neuvěříte, ale příjemný tlak. Tehdy mi došlo, že se zaléčuje problém s Eustachovou trubicí, což bylo popsáno výše. Následně jsem byl schopen komunikovat problémy s onou osobou, s kterou jsem se pohádal. Potom začala léčba infekce tak, že infekce už mohla odtékat kanálem do Eustachovy trubice a následně se tělo problému zbavovalo už přirozeně.

Zde bych poukázal zároveň i na jiný problém, a to na strach říci lékařům NE. Ale i tomuto strachu jsem dokázal čelit a zbavit se ho. Lékaři mi chtěli vnutit léky, ale nerespektovali moje rozhodnutí s ohledem na volbu způsobu léčby. Následně jsem jim vysvětlil, že existuje legislativa, která hovoří o tom, že mám právo si zvolit terapii, jakou chci. Také jsem jim vysvětlil, že jejich úlohou nebylo v tomto případě nic jiného, jen udělat lékařská vyšetření, aby se potvrdilo, že infekce zmizela, zda slyším dobře apod. Na konci mé samoléčby lékařské testy prokázaly, že ucho je v pořádku, infekce zmizela, testy sluchu byly také v pořádku.

Léčba Eustachovy trubice v pyramidě trvala zhruba půlhodinu. Následující kompletní léčba celkové infekce ucha trvala zhruba deset dnů. Následně při nejbližším letu jsem zjistil, že už nemám žádné bolesti ani při vzletu a přistání. Jediné, co zůstalo, byla ještě nějaká forma strachu, aby se bolesti nevrátily. Ale v tom času jsem zároveň věděl, že účinky pyramidy a moje terapeutické postupy odstraní příčinu jednou provždy, problém se už nevrátí a tělo se stane vůči stejnému nebo podobnému problému imunní. Asi po roce jsem ještě jednou naposled čelil "dozvukům" strachu z létání. Byl jsem vzat do malého letadla osobou, která si dělala pilotní kurz. Tam jsem naposled čelil strachu z létání. Po přistání jsem cítil velkou úlevu, následně jsme s osobou prokonzultovali celý problém a celý průběh léčby a je to vyřešeno.

Vezměte také prosím na vědomí, že od té doby náš výzkum v oblasti pyramidální technologie pokročil, stále ji používáme v naší první terapii, ale náš výzkum dospěl k ultimátnímu řešení, kde už není nutné pyramidu vlastnit, dnes vše řešíme v naší terapii na dálku, kde pyramidální energie do Vás dokáže proudit nonstop a podle požadavků těla.

Různé alergie; odmítnutí léků na alergie

Především v dětství jsem trpěl různými alergiemi - alergie na prach, na pyly, na zvířecí srst, na seno apod. Největší problém byl ten, že jako dítě jsem byl "nucen" brát léky proti alergiím. Ale léky jsem zanedbával a od rodiny se mi dostávalo špatných vzorců typu:

 • "Jsem nezodpovědný, protože neberu léky". 
 • "Musím brát léky" .
 • A mnohé postuláty a myšlenky těmto podobné.

Až později, když jsem se začal věnovat samoléčbě a terapeutickým postupům, jsem si uvědomil, proč jsem nebral léky. Moje podvědomí mě k tomu navigovalo. A to je přesně to, co učím své klienty. Tělo má potenciál fungovat bez léků, stačí mu patřičným způsobem pomoci a tělo se následně dokáže vyčistit, opravit a zregenerovat samo. Samozřejmě postupně jsem zpracovával a odstraňoval tyto alergie. Silný vliv na ultimátní odstranění mnohých alergií měl i můj odchod ze zahraničí, kde jsem byl v jiném podnebí, u moře apod. Alergie, tak jako všechny ostatní zdravotní příčiny, měly také mnohé příčiny, které jsem si zpracovával z tohoto života, z minulých životů, z paralelních realit apod.

Zde bych rád poukázal i na jednu formu alergie, byla to alergie na zvířecí srst, přesněji na jedno morčátko. Odstranění této alergie mi trvalo asi dva roky. Vždy jsem si něco odstranil, karmické věci mezi mnou a morčetem, problémy od morčete, kýchání postupně ubývalo, ale vždy, když se objevilo kýchání, smrkání, pro mne byla příležitost tu alergii dále zpracovávat. Zároveň jsem si tu uvědomil, že finální příčinou alergie bylo to, kde jsem už v mém životě neměl nadále potřebu mít zvíře či starat se o zvíře - odtrhl jsem se již i od této pozemské potřeby. Po tomto uvědomění alergie na zvířata zmizela již natrvalo.

Cestovatelské a studijní sny naplněny; Životný účel odemčen

Výše jsem popsal, že v roce 2007 jsem dosáhl emocionální svobody. To mi dalo mnoho příležitostí. Jedna z nich byla vyřešit si problémy z dětství. Ale emoční svoboda v zahraničí mi odemkla i mnohé další možnosti.

U své rodiny jsem kromě mnoha výše popsaných problémů pociťoval i to, že jsem byl nucen do studia vysoké školy a že jsem studoval to, co mě nebavilo. V rámci cesty za emoční svobodou jsem cítil, že studovat chci, ale něco úplně jiného, než chtěli někteří mí rodinní příslušníci.

Mohl jsem cestovat a poznávat mnohá místa, z kterých zážitky a zkušenosti jsou dnes zapřaženy v naší terapeutické praxi.

Navštívil jsem místa, ve kterých své stopy zanechali dávné civilizace a kde jsem měl i minulé životy:

 • Peru a Bolívie.
 • Pyramidy v Mexiku.

 • Bretaň, Francie - kamenné aleje v Carnacu.

 • Egypt a pyramidy v Gíze.

 • Výzkumné středisko nukleární fyziky, Cern, Ženeva, Švýcarsko.

 • Stonehenge a mnohé jemu podobné kamenné monumenty nacházející se ve Velké Británii.

 • Mnohé duchovní místa jako katedrály ve Velké Británii včetně Salisburské katedrály.

Zároveň mi bylo umožněno studovat obrovské množství literatury ve všemožných oblastech, které mě zajímaly a které byly to, co jsem vždycky chtěl a podvědomě cítil, že bych to měl studovat a co se mnou rezonovalo. Pro shrnutí: splnil jsem si své mnohé životní sny a cíle - viděl jsem všechno, co jsem kdy chtěl vidět, vystudoval jsem všechno, co jsem kdy chtěl studovat.

Později jsem všechny tyto nastudované vědomosti a poznatky přetransformoval do podoby mých získaných odborných kvalifikací, diplomů, certifikátů, z čehož se stalo moje odborné a profesní zázemí - pozadí pro mou terapeutickou praxi.

Samozřejmě se mi od mé rodiny nedostalo morální podpory. Měl jsem pocity, že se mi dostalo spíš opovržení, mnozí z členů rodiny nebyli spokojení s tím, co jsem studoval. Měli s jednotlivými problematikami a disciplínami problém. Problém nebyl v jejich názoru, problém byl v tom, že nerespektovali mou volbu, což jsem si samozřejmě také zpracoval. Ale tyto aspekty byly spoluodpovědné za ukončení vztahů s těmito rodinnými příslušníky, o čemž jsem psal výše.

Postupně, jak jsem cestoval, studoval, zpracovával svoje věci, procházel jsem zároveň i procesem tzv. probuzení se z běžných pozemských zkušeností a začal jsem si uvědomovat svůj životní účel a že všechno, co jsem předtím dělal a čeho jsem dosáhl, ultimátně směřovalo a dopomáhalo k naplnění mého životního účelu.

Zde stručně popíši, jak mám definovaný úspěch já. Mám nějaký cíl, definuji ho jako ULTIMÁTNÍ životní cíl/úspěch.

Můj ultimátní životní cíl je přes různé prostředky, postupy i přes terapii posunout se i s mnoha jinými lidmi a našimi spojenci planety vpřed technologicky a myšlením, navrátit technologie, které jsme tu měli už předtím v obdobích pradávných civilizací, jako např. Atlantida apod. Ale k dosažení tohoto "megavysokého cíle" se musím dostat přes nespočetné množství úspěchů, kde úspěchy spočívají v poučení se z chyb z minulých životů, vyřešení problémů z tohoto života, učení, uzavírání karmy, neustálé zdokonalování se. Takže pro shrnutí: velký úspěch se skládá z obrovského množství menších neúspěchů a především menších úspěchů, kterými jsou např. naše životní sny, cíle, procházení si vztahy, získávání zkušenosti, neustálé učení se. Proto je velmi důležité definovat, co myslíme pojmem úspěch.

Předtím, než jsem se stal profesionálním terapeutem, pracoval jsem s veřejností na letišti v zahraničí - období na začátku mé emocionální svobody až po návrat do Česka. Pracoval jsem tam zhruba devět a půl roku. Samozřejmě i tady bylo mnoho problémů, kterým jsem musel čelit, ale podařilo se.

Toto období mi pomohlo uvědomit si a zpracovat mnohé mé problémy, což jsem popsal výše, ale i problémy týkající se práce, mého postoje k zákazníkům apod. I v této části mého života koření moje profesionalita v tom směru, že jsem se naučil vážit si zákazníků a klientů, naučil jsem se neodnášet své soukromé problémy do práce a problémy z práce nenosit domů. Naučil jsem se, že moje soukromé problémy by nebylo férové nosit a "vybíjet si" zlost a své problémy na zákaznících, resp. mých klientech v mé terapeutické praxi. Každý problém, každá emoce potřebuje patřičný čas a prostor pro zpracování a tak se také děje.

Finanční a časová svoboda

Dosažení finanční svobody může být snem a cílem pro mnoho z vás.

Na této stránce popisuji mnoho příkladů ze své terapeutické praxe, včetně případů mých klientů, mnohých mých vlastních vyřešených problémů - problémy z minulých životů, problémy z tohoto života - především z dětství, psal jsem o dosažení emoční svobody, o dosažení mých cestovatelských a studijních snů, o procesu probuzení se z běžných zemských zkušeností a uvědomění si mého životního účelu.

Další krok je věnovat se naplno životnímu účelu a transformaci planety. Ale je tu nutné splnit ještě jeden mezikrok, který stojí mezi mnou a naplněním mého životního účelu "naplno". Tímto aspektem není nic jiného než moje vlastní uzemnění a získání finanční svobody. Finanční svobodou se u mne myslí to, že by měly být pokryty moje základní a existenční potřeby, finanční potřeby v partnerství, následně všechny ostatní finance jsou refinancovány zpět do projektu.

Jak jsem si za ty roky čistil mnohé své problémy, čím dál víc se otvíraly mnohé moje problémy ohledně financí a je nutné čelit i této problematice.

Jako první byl u mne problém, že jsem si připouštěl

 • Světovou nadvládu, konspirace. 
 • Pocity, že "jsem ovládaný a kontrolovaný".
 • "Že ovládají přes peníze".
 • A mnohé podobné, které si v souvislosti s konspiracemi dokážeme představit.

Studiu konspirací a konspiračních teorií jsem se věnoval dost dlouho a musím uznat, že čím víc jsem se tomu věnoval, tím víc jsem se v tom ztrácel. Byly tam mnohé dezinformace, manipulace, pravdy skryté mezi dvěma lžemi. Nakonec jsem toho všeho nechal, zpracoval jsem si své obavy z konspirací. Dnes už si nepřipouštím do mysli věci jako finanční krize, konkurence, světové ekonomicko-politické problémy, války, konflikty. Vím, kde je moje místo, vím, jaký je můj účel a nyní mohu všechnu energii směřovat a koncentrovat tam, kde je potřebná, a NE na věci, která já sám nedokážu ovlivnit.

Dále u mne byly kromě výše zmiňovaných problémů a vzorců od mnohých lidí, bohužel i od rodiny, negativně zakódované vzorce a myšlenky typu

 • "Jsem chudý".
 • "Patřím do chudé rodiny".
 • "Pokud nemám dost peněz na účtu, jsem nikdo".
 • "Nikdy nebudu mít dost peněz".
 • "Nemám peníze, nemůžu si to a to dovolit".
 • "Jediný způsob, jak si vydělat peníze, je pracovat pro někoho".
 • "Nejsem dost schopný, abych si peníze vydělal prací pro sebe".
 • "Peníze jsou zlo, lidé by žili lépe bez peněz; kdysi peníze vůbec nebyly".
 • "Peníze kazí člověka, peníze kazí charakter".
 • "Neumím si představit tak velké sumy".
 • "Pro mne je to moc, to si nikdy nemohu dovolit".
 • "Finanční svobody se NEDÁ dosáhnout".
 • "Když nebudu mít peníze, skončím na ulici".
 • A mnohé další těmto podobné.

Postupem času se mi nakonec podařilo zbavit se i těchto všech negativních vzorců, které mně a mé partnerce bránily v hojnosti a prosperitě. Bylo tu samozřejmě i mnoho jiných špatných zkušeností s penězi z minulých životů, které bylo také nutno odstranit.

Další příčinou mých problémů s financemi bylo to, že jsem převzal mnohé archetypy mých idolů v mnoha oblastech včetně financí. Ale postupem času jsem si uvědomoval a zjistil jsem, že jsem mnohokrát nechtěně převzal i negativní elementy těchto mých idolů. Ty bylo také třeba odstranit, případně usměrnit, a ponechal jsem si nakonec všechny ty motivační elementy těchto archetypů, které jsou pro nás prospěšné a které nám neškodí.

Na to, aby člověk dosáhl finanční svobody, mohu z vlastních zkušeností potvrdit, že jsem si musel projít mnoha restarty ohledně financí, několika dny bez jídla, dokonce i moje vlastní skončení na ulici bylo jednoduše součástí těchto restartů k finanční svobodě. Zde mi pomohly mnohé zkušenosti z minimálně jednoho minutého života, kde jsem byl celý ten život bezdomovec. Tyto zkušenosti z paragenetiky mi pomohly se dostat přes období, kde jsem byl bez jídla. Základní pravidlo je nepanikařit a v mysli to mám nastavené tak, že člověk dokáže přežít bez jídla značnou dobu plus jsem to měl nastavené tak, že moje tělo si bralo z tukových zásob, které si za celou tu dobu v tomto životě vybudovalo a dokázalo přežít. Stejně mi tyto zkušenosti z paragenetiky pomohly přežít v období, kdy jsem skončil na ulici. Důvodem toho bylo další osamostatnění se. Tam byly nejvíce převažující pocity typu "nikam nepatřím", "přišel jsem o všechno". Ale tato období restartu měla v konečném důsledku svůj smysl a pomohla mi zamyslet se nad sebou, uvědomit si mnohé věci včetně finančních záležitostí, což ultimátně vedlo ke zpracování těchto pocitů a jiných dalších problémů. Samozřejmě i tyto zážitky a zkušenosti umíme následně zapřáhnout do terapie mnohých z vás:

 • Vás, kteří máte pocity, že jste na dně v jakémkoli směru
 • Vás, kteří máte pocity, že jste přišli o všechno, nebo máte pocit, že nikam nepatříte
 • A samozřejmě vás všechny, kteří jste procházeli, procházíte nebo budete procházet podobnými restarty jako já

Dnes pracuji sám pro sebe, získal jsem velké množství času, kde už předtím jsem si předsevzal, že projekt, moji klienti, a hlavně moje partnerka si zaslouží adekvátní čas a adekvátní pozornost. Pokud bych pracoval pro někoho a pokud bych pracoval na směny, bylo by to velmi těžko dosažitelné. Jak to můžu vědět? Jednoduše - protože jsem si tímto dříve prošel v mém prvním a jediném partnerském vztahu, který jsem před mou životní partnerkou v tomto svém životě měl.

Závěrem bych rád k financím podotkl, že finance jsou energie, tak jako všechno ostatní. A i tato energie vám může sloužit k prosperitě, můžeme z ní mít radost. Když člověk chce, má cíle a vize a motivaci, dosáhne všeho, včetně finanční či časové svobody...