0. Čo všetko si v terapii vyriešim

16.11.2018

Na základe dlhoročných skúseností z našej praxe sme pre Vás pripravili podrobný zoznam terapeutických riešení a pozitívnych zámerov, ktoré si v našej Ultimátnej terapii spracujete, vyriešite, nastavíte a dosiahnete...

Nastavíme Váš optimálny a pozitívny postoj k telepatickej terapii a k samotnej problematike "Sci-fi sa stalo realitou".

Zbavte sa natrvalo akýchkoľvek pretrvávajúcich symptómov či bolestí.

Máte vo svojom živote privtelené duše, ktoré po smrti nenašli svoj kľud? V našej terapii tieto dušičky odvedieme do svetla aby Vám viac neškodili a aby Vás viac už nebrzdili vo Vašom napredovaní.

Poznáte niekoho kto je v kóme alebo kto bol zbavený svojprávnosti? V našej terapii tohoto človeka kómy zbavíme, rovnako dosiahneme, aby mu bola navrátená svojprávnosť.

Dosiahnite dôveru, optimálny a pozitívny postoj k lekárom, k lekárskej starostlivosti, k lekárskym operáciam a pod.

Dosiahnutie pozitívneho a plnohodnotného života, po akom túžite.

Naučte sa myslieť výlučne len pozitívne, realisticky a optimisticky a nepripúšťajte si už viac do života akúkoľvek negativitu, pesimizmus a pod.

Trvalé "Železné zdravie"; "Pevné nervy" a silná psychika, ktoré Vás podržia vždy a všade a za každých okolností.

Naučte sa tešiť z každodenných maličkostí.

Odstráňte si zo života natrvalo akúkoľvek lekársku či psychiatrickú diagnózu: Od "nádchy" až po Rakovinu (K roku 2018 vo svete najviac obávanú diagnostiku). 

Poberáte invalidný dôchodok? Zbavte sa ho natrvalo a prestaňte byť "invalidom". 

Trvalé vysadenie akýchkoľvek Vašich liekov; hormonálnej antikoncepcie; okuliarov, strojčeka na počutie a všetkých ostatných predmetov, ktoré sú pre Vaše telo neprirodzené.

Trvalá eliminácia rôznych závislostí z Vášho života: Alkohol; cigarety; hazardné hry a rôzne iné závislosti či návykové látky.

Finančná sloboda a nezávislosť.

Pritiahnite si do života prácu, ktorá Vás bude baviť, napĺňať, kde sa budete cítiť docenení, kreatívny, užitoční a pod., prácu, kde sa nebudete cítiť vyhorení, neužitoční atď.

Optimalizujte a maximalizujte zisky vo svojom podnikaní - inými slovami odstránite si zo života všetky príčiny a prekážky, ktoré Vám bránia k trvalému dosahovaniu vyšších ziskov.

Časová sloboda - získate "Všetok čas sveta".

Trvalé filtrovanie, eliminácia a nepripúšťanie si do života informácií, záležitostí a podnetov, ktoré neviete ovplyvniť.

Naučte sa povedať NIE.

Naučte sa dôverovať ľuďom, požiadať o pomoc, delegovať činnosti a zbavte sa natrvalo pocitov, že si musíte všetko robiť sami.

Optimalizácia váhy a jej následné konštanté a trvalé udržiavanie na týchto optimálnych hodnotách.

Naučte sa oddychovať.

Nastavenie si limitov a mantinelov čo ste ochotní vo Vašom živote tolerovať a čo nie.

Návrat k Vášmu pôvodnému ženskému jadru:

 • Optimálny a pozitívny postoj k Vašej ženskosti, ženským orgánom, menštruácii a cyklickosti.
 • Nebudete mať problém trvalo vyslovovať slovo "Menštruácia".

 • A mnohé iné aspekty spojené so ženskosťou.

Pravidelná a bezbolestná menštruácia:

 • Menštruáciu budete mať každé posledné 4 dni každého mesiaca - inými slovami budete naladené na rytmus planéty.
 • Naučte sa vo Vašej menštruačnej fáze kvalitne oddychovať čím dosiahnete, že Vaša nasledujúca celomesačná cyklickosť bude o to kvalitnejšia.
 • Na základe takejto pravidelnosti si môžete taktiež lepšie zorganizovať Váš čas.

Voľná menštruácia:

 • Funguje na báze reflexu - podobne ako vylučujete z tela moč.
 • Nepotrebujete žiadne hygienické potreby.

Návrat k Vášmu pôvodnému mužskému jadru. 

Vzťah na mieru na základe partnerskej dohody resp. pritiahnete si do života partnera, po ktorom túžite.

Každodenné komunikovanie oboch partnerov o svojich pocitoch.

Naučte sa vedieť čo chcete a ako si o to požiadať inými slovami naučíte sa trvalo komunikovať si svoje potreby.

Každodenný intímny život oboch partnerov.

Trvalé Vysadenie hormonálnej a inej antikoncepcie z Vášho intímneho života:

 • Aplikácia tzv. "Mentálnej antikoncepcie" - ochrana pred počatím len pomocou Vašej mysle.
 • Majte dieťatko, keď sa na to budete skutočne obaja cítiť pripravení, dovtedy si obaja partneri môžu užívať kažodenný intímny život.
 • Pre dosiahnutie tohoto zámeru je potrebné, aby túto službu absolvovali OBAJA partneri.

Trpíte Impotenciou (Neplodnosťou)? Zbavte sa natrvalo tohoto problému a dosiahnite Potentnosť (Plodnosť) a kvalitné spermie potrebné pre počatie Vášho potomka.

Pre ženy, ktoré máte problém s otehotnením - dosiahnutie tehotenstva.

Samooplodnenie a panenský pôrod pre ženy po prechode - K oplodneniu dochádza bez pohlavného styku a bez nutnosti spermie a to len za pomoci Vašej mysle.

Nastavíte si požadované a vytúžené pohlavie Vášho budúceho dieťaťa - Vaše budúce dieťa sa Vám narodí v pohlaví aké si prajete.

Prirodzený pôrod u Vás doma.

Nastavenie optimálnej výchovy Vašich detí mladších ako 18 rokov, čím zároveň získate aj viac času pre seba:

 • Trvalá rodinná harmónia na základe rodinnej dohody; nastavenie najnutnejších a základných rutín v rodine.
 • Delegujte svojim deťom patričnú zodpovednosť v mnohých oblastiach.
 • Naučte svoje deti optimálnej pokore k financiám, naučte ich vážiť si financie.
 • Naučte svoje deti, rovnako aj Vášho partnera, o Vašej celomesačnej cyklickosti, o Vašich fázach, o Vašej menštruačnej fáze a získajte od Vášho okolia porozumenie a podporu.
 • Zredukovanie návštev lekárov Vaších detí na najnutnejšie minimum a to na povinné lekárske prehliadky ako napr. potrebné lekárske prehliadky do školy, do letných táborov a pod.
 • Legislatíva Vám umožňuje, že Vaše dieťa môže od jeho určitého veku (15 rokov pre rok 2018 v ČR) navštevovať lekárov už samé - dosiahnite aj tento zámer.
 • Naučte svoje deti, aby si s našími odbornými poradcami spracovávali ich problémy už samé a to bez Vášho ďalšieho zapríčinenia. Rovnako môžete Naučiť svoje deti, aby si s našími odbornými poradcami písali ich domáce úlohy už samé a aby sa učili samé a to taktiež bez Vášho ďalšieho zapríčinenia.

Prekonajte starobnú degeneráciu a myšlienky na priemerný úmrtný vek a dožite sa rádove na stovky, prečo nie aj tisíce rokov.

Ste na invalidnom vozíčku? Zbavte sa ho raz a navždy. 

Trvalá eliminácia potreby návštevy lekárov - Výnimky budú tvoriť povinné lekárske prehliadky napr. vo Vašej práci a pod.

Rýchle čítanie 5000 slov za minútu, kde informácie vnímate v podobe mentálneho filmu.

Rýchle rozprávanie a porozumenie rýchlemu rozprávaniu o rýchlosti 100 slov za minútu.

Trvalé dosiahnutie 32 zdravých zubov (liečba, oprava, dorastenie), čo je anatomicky pre ľudské telo optimálne.

Pre Vás, ktorí máte amputované končatiny:

 • Dosiahnite 4 zdravé končatiny v podobe ich dorastenia.
 • Princíp je podobný ako keď jašterici dorastie odtrhnutý chvost.

Vedomá telepatická komunikácia (Telepatia):

 • Telepatia bude fungovať na rovnaký spôsob, akým telepaticky komunikujete v podobe audiovideo hovoru s našími odbornými poradcami a špecialistami.
 • Vaša Telepatická komunikácia bude zabezpečená, súkromná.

Vedomá Telekinéza.

Trvalá eliminácia potreby spánku a jedla.

Trvalá eliminácia potreby pitia vody - Vaše telo po dosiahnutí tohoto zámeru nebude potrebovať piť vodu už vôbec.

Prirodzené dýchanie pod vodou.

Trvalé necítenie žiadnej bolesti.

Odolnosť voči akémukoľvek tlaku vrátane tlaku pod vodou.

Odolnosť voči akýmkoľvek extrémne vysokým či nízkym teplotám.

Rentgenové videnie.

Vedomá levitácia. 

Vedomá teleportácia a to kedykoľvek a kamkoľvek za pomoci Vašej mysle.

Aktivácia Androginy alebo vedomá zmena pohlavia a následné prepínanie medzi pohlaviami:

 • Všetci máme v sebe aj mužské aj ženské energie (Androginy).
 • Vaša osobnosť, paragenetika, vlastnosti a schopnosti Vám ostanú, budete meniť len Váš fyzický vzhľad (Shape shifting).
 • Medzi jednotlivými pohlaviami resp. ich vzhľadom budete vedieť vedome "prepínať" podľa potreby.

Univerzálny Vesmírny jazyk:

 • Princíp spočíva v princípoch Univerzálneho Vesmírneho jazyka, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné jazyky - ľudské jazyky na tejto planéte (svetové jazyky), zvieracie, mimozemské atď.
 • Budete ovládať Univerzálny Vesmírny jazyk, ktorý Vám umožní ovládať akýkoľvek jazyk vo všetkých aspektoch - Ústna a komunikačná, písomná, posluch; jazyk akéhokoľvek druhu zvieraťa; mimozemské jazyky atď.

Zoberte prosím na vedomie, že kedykoľvek počas priebehu absolvovania Ultimátnej terapie sa Vám môžu aktivovať aj mnohé ďalšie schopnosti či vlastnosti, ktoré tu nie sú vymenované.