0. Co všechno si v terapii vyřeším

14.10.2018

Na základě dlouholetých zkušeností z naší praxe jsme pro Vás připravili podrobný seznam terapeutických řešení a pozitivních záměrů, které si v naší Ultimátní terapii zpracujete, vyřešíte, nastavíte a dosáhnete...

1 a půl hodinový Dokumentární film o Zákonu přitažlivosti (Law of Attraction), Název filmu - Tajemství (originální angl. Název The Secret)

Dokumentární film o tom, jak si negativními myšlenkami, postoji a názory vytváříme negativní realitu a přitahujeme si jimi do života negativní situace, problémy, překážky a zdravotní problémy a zároveň naopak - jak si pozitivními myšlenkami, názory, postoji, postuláty vytváříme pozitivní realitu a přitahujeme si jimi do života pozitivní situace, pevné zdraví, vstřícnost, pomoc apod.

Seznam pozitivních terapeutických cílů a záměrů

Dosáhnete Váš optimální a pozitivní postoj k telepatické terapii a k samotné problematice "Sci-fi se stalo realitou".

Zpracujete a odstraníte si všechny překážky, které Vám brání absolvovat naši terapii dlouhodobě.

Zbavte se natrvalo jakýchkoliv přetrvávajících symptomů či bolesti.

Naučte se natrvalo využívat VŠECHNY Vaše každodenní situace včetně těch "špatných", "negativních", "problémových" situací, naučte se zvládat tlak, naučte se pracovat a fungovat pod tlakem, naučte se jít s proudem tlaku. Platí pravidlo a filozofie, že pod tlakem vznikají ty nejkrásnější diamanty - vytvořte si i ten Váš diamant tím, že se naučíte v těchto situacích vidět příležitosti pro Vaši prosperitu, Váš rozvoj a Vaši kreativitu a Vaše napredovaní. Platí pravidlo, že neustálou prací na sobě a dosahováním všech těchto záměrů v tomto seznamu se neustále automaticky posiluje Vaše intuice a mimosmyslové vnímání (ESP - Extra sensory perception), stejně se neustále posilují i všechny aspekty Vaší imunity - biologická a fyzická, psychická, duševní, spirituální, sociální, ekonomická a všechny ostatní druhy imunity.

Máte ve svém životě přivtělené duše, které po smrti nenašli svůj klid? V naší terapii tyto dušičky odvedeme do světla, aby Vám více neškodily a aby Vás více už nebrzdily ve Vašem pokroku.

Trvalé odstranění jakékoliv Kletby, Pokonaní, Porobení, Energetických zbraní, Post-hypnotických sugescí, Subliminárnych negativních vzorců, vlivů černé magie a jiných negativních podvědomých vzorců o kterých si nemusíte být vědomi na vědomé úrovni, že je v sobě máte a které Vás rozhodně také brzdí ve Vašem pokroku...

Znáte někoho, kdo je v komatu nebo kdo byl zbaven svéprávnosti? V naší terapii tohoto člověka kómatu zbavíme, stejně dosáhneme, aby mu byla navrácena svéprávnost.

Optimalizujte svou dravost a "široké lokty".

Naučte se pokoře - Naučíte se upřímně říci prosím a děkuji.

Naučte se přiznat si chybu, trvale a ultimátně se z ní poučit a to tak, že se ujistíte, aby se Vám tato chyba již nikdy neopakovala.

Dosáhněte důvěru, optimální a pozitivní postoj k lékařům, k lékařské péči, k lékařským operacím apod.

Dosažení pozitivního a plnohodnotného života, po jakém toužíte.

Naučte se myslet výlučně jen pozitivně, realisticky a optimisticky a nepřipouštějte si už víc do života jakoukoli negativitu, pesimismus a pod.

Trvalé "Železné zdraví"; "Pevné nervy" a silná psychika, které Vás podrží vždy a všude a za každých okolností.

Naučte se těšit z každodenních maličkostí.

Odstraňte si ze života natrvalo jakoukoliv lékařskou či psychiatrickou diagnostiku: Od "rýmy" až po Rakovinu (K roku 2018 ve světě nejvíce obávanou diagnostiku).

Pobíráte invalidní důchod? Zbavte se ho natrvalo a přestaňte být "invalidou".

Trvalé vysazení jakýchkoliv Vašich léků; hormonální antikoncepce; brýlí, strojku na poslech a všech ostatních předmětů, které jsou pro Vaše tělo nepřirozené.

Trvalá eliminace různých závislostí z Vašeho života: Alkohol; cigarety; hazardní hry a různé jiné závislosti či návykové látky.

Zbavte se natrvalo všech Vašich dluhů.

Finanční svoboda a nezávislost.

Přitáhněte si do života práci, která Vás bude bavit, naplňovat, kde se budete cítit doceněni, kreativní, užiteční a pod., práci, kde se nebudete cítit vyhoření, neužiteční atd.

Optimalizujte a maximalizujte zisky ve svém podnikání - jinými slovy odstraníte si ze života všechny příčiny a překážky, které Vám brání k trvalému dosahování vyšších zisků.

Časová svoboda - získáte "Všechen čas světa".

Trvalé filtrování, eliminace a nepřipouštění si do života informace, záležitosti a podněty, které nevíte ovlivnit.

Naučte se říct NE.

Naučte se důvěřovat lidem, požádat o pomoc, delegovat činnosti a zbavte se natrvalo pocitů, že si musíte všechno dělat sami.

Optimalizace váhy a její následné konstantní a trvalé udržování na těchto optimálních hodnotách. Platí pravidlo, čím jste blíže k optimální váze, tak tím je Vaše intuice a mimo-smyslové vnímání silnější.

Naučte se odpočívat.

Naučte se žít přítomným okamžikem.

Nastavení si limitů a mantinelů co jste ochotni ve Vašem životě tolerovat a co ne.

Návrat k Vašemu původnímu ženskému jádru:

 • Optimální a pozitivní postoj k Vaší ženskosti, ženským orgánem menstruaci a cykličnosti.
 • Nebudete mít problém trvale vyslovovat slovo "Menstruace".
 • A mnohé jiné aspekty spojené se ženskostí.

Pravidelná a bezbolestná menstruace:

 • Menstruaci budete mít každé poslední 4 dny každého měsíce - jinými slovy budete naladěné na rytmus planety.
 • Naučte se ve Vaší menstruační fázi kvalitně odpočívat čímž dosáhnete, že Vaše následující celoměsíční cykličnost bude o to kvalitnější.
 • Na základě takové pravidelnosti si můžete také lépe zorganizovat Váš čas.

Volná menstruace:

 • Funguje na bázi reflexu - podobně jako vylučujete z těla moč.
 • Nepotřebujete žádné hygienické potřeby.

Dosáhněte optimální délku Vašich vlasů při optimalizaci Vaší ženskosti, cykličnosti, při Vašem návratu k Vašemu původnímu ženskému jádru a staňte se nespoutanou ženou. Platí pravidlo, že vlasy jsou kosmická anténa a jsou spojením s vyššími bytostmi a anděly. Jinými slovy, čím máte delší vlasy, tím je Vaše intuice, Váš duševní zrak a sluch silnější a tím je zároveň i Vaše spojení s anděly a vyššími bytostmi silnější.

Návrat k Vašemu původnímu mužskému jádru a vydejte se na cestu pravého muže.

Pro muže ale i pre ženy, při návratu k Vašemu mužskému ale i ženskému jádru, dosáhněte optimální množství, hustotu, délku a vzhled ochlupení Vašeho přirození, intimních partií, podpaží či jiných částí těla, kde návratem k ochlupení se navrátíte k Vaší přirozenosti. Kompletně vyholené podpaží a přirození reprezentuje, že se držíte této dogmy, stereotypu a tlaku společnosti (společností zažitý názor, který je považován za správný), jste materialisté - žijete materiálním životem. Jinými slovy - natrvalo eliminujte také ze svého života i materialismus nebo jej usměrněte pro Vaši prosperitu. Také, podobně jako výše popsané při délce vlasů, i samotné ochlupení jsou forma kosmických antén, jsou důležitý komponent intuice a extra-smyslového vnímání, umožňují Vám vnímat, detekovat, cítit, vycítit i ty nejjemnější energie a vibrace, které byste bez těchto antén nebyli schopni rozpoznat nemluvě o zesílených požitcích ve Vašem intimním životě. Optimalizujte a zesilte si Vaši intuici i v tomto směru.

Vyselektujte, eliminujte a zbavte se jednou provždy vztahů, které si už svůj účel splnily; které Vám už nic nedávají; které Vás už nikam neposouvají a které Vás brzdí a posuňte se ve Vašem životě dále i v tomto směru.

Vztah na míru na základě partnerské dohody resp. přitáhnete si do života partnera, po kterém toužíte.

Každodenní komunikaci obou partnerů o svých pocitech.

Naučte se vědět co chcete a jak si o to požádat jinými slovy naučíte se trvale komunikovat si své potřeby.

Dosáhněte optimální společné partnerské spolupodílení se na chodu domácnosti a zbavte se natrvalo pocitů, myšlenek a postulátů v souvislosti se zastaralou "dělbou práce", dále myšlenek typu "To je práce (IBA) pro ženu", "To je (IBA) ženská práce" , "To je (IBA) chlapská práce", "Žena má na starosti domácnost, výchovu dětí", "Muž má na starosti přinesení financí do rodiny", "Muž je živitel rodiny", "Muž musí být živitel rodiny", "Najdi si chlapa/ženu, který/která je bohatý/bohatá a který/která tě bude vědět zajistit","Vydej se za bohatého člověka, bude ti dobře a budeš následně za vodou","Najdi si někoho kdo tě bude umět zajistit"a myšlenky tímto podobné.

Každodenní intimní život obou partnerů.

Vysazení hormonální a jiné antikoncepce z Vašeho intimního života:

 • Aplikace tzv. "Mentální antikoncepce" - ochrana před početím pouze pomocí Vaší mysli.
 • Počneťe si miminko, když se na to budete skutečně oba cítit připraveni, do té doby si oba partneři mohou užívat kažodenný intimní život.
 • Pro dosažení tohoto záměru je třeba, aby tuto službu absolvovali OBA partneři.

Trpíte Impotenci (Neplodností)? Zbavte se natrvalo tohoto problému a dosáhněte Potentnost (Plodnost) a kvalitní spermie potřebné pro početí Vašeho potomka.

Pro ženy, které máte problém s otěhotněním - dosažení těhotenství.

Samooplodnění a panenský porod pro ženy po přechodu - K oplodnění dochází bez pohlavního styku a bez nutnosti spermie a to jen za pomoci Vaší mysli.

Nastavíte si požadované a vytoužené pohlaví Vašeho budoucího dítěte - Vaše budoucí dítě se Vám narodí v pohlaví jaké si přejete.

Přirozený porod u Vás doma.

Nastavení optimální výchovy Vašich dětí mladších než 18 let, čímž zároveň získáte i více času pro sebe:

 • Trvalá rodinná harmonie na základě rodinné dohody; nastavení nejnutnějších a základních rutin v rodině.
 • Delegujte svým dětem patřičnou odpovědnost v mnoha oblastech.
 • Naučte své děti optimální pokoře k financím, naučte je vážit si finance.
 • Naučte své děti, stejně i Vašeho partnera, o Vaší celoměsíční cykličnosti, o Vašich fázích, o Vaší menstruační fázi a získejte od Vašeho okolí porozumění a podporu.
 • Zredukování návštěv lékařů Vašich dětí na nejnutnější minimum a to na povinné lékařské prohlídky jako např. potřebné lékařské prohlídky do školy, do letních táborů apod.
 • Legislativa umožňuje, že Vaše děti mohou od jejich určitého věku navštěvovat lékaře už samy - dosáhněte i tento záměr.
 • Naučte své děti, aby si s našimi Odbornými poradci zpracovávaly jejich problémy už samy a to Telepaticky a bez Vašeho dalšího zapříčinění
 • Rovnako můžete své děti naučit, aby si skrze Telepatickou komunikaci s našimi Odbornými poradci psali jejich domácí úkoly už samy a aby se učili samy a to také bez Vašeho dalšího zapříčinění.

Překonejte starobní degeneraci a myšlenky na průměrný úmrtní věk a dožijte se řádově na stovky, proč ne i tisíce let. 

Jste na invalidním vozíčku? Zbavte se ho jednou provždy.

Trvalá eliminace potřeby návštěvy lékařů - Výjimky budou tvořit povinné lékařské prohlídky např. ve Vaší práci apod.

Rychlé čtení 5000 slov za minutu, kde informace vnímáte v podobě mentálního filmu.

Rychlé mluvení a porozumění rychlému mluvení o rychlosti 100 slov za minutu.

Vyřešte a zpracujte si natrvalo i jakékoliv Vaše problémy s mimozemšťany ("Ufa", "Ufóny", "Ufónci") a to včetně avšak v neposlední řadě příčin Vašich problémů spočívajících v mimozemských únosech, v mimozemských implantátech, v klonování, v různých testech na lidech a pod.

V naší terapii Vás připravíme i na technologii agregátů na volnou energii, kde volná energie reprezentuje nejen technologickou vyspělost, ale technologie reprezentuje i duchovní vyspělost - ultimátní vyspělost, kde v tomto stádiu si lidstvo už umí technologii a volnou energii vážit.

Trvalé dosažení 32 zdravých zubů (léčba, oprava, dorůstaní), což je anatomicky pro lidské tělo optimální.

Pro Vás, kteří máte amputované končetiny:

 • Dosáhněte 4 zdravé končetiny v podobě jejich dorůstaní.
 • Princip je podobný jako když ještěrce doroste odtržen ocas.

Vědoma telepatická komunikace (Telepatie):

 • Eliminujte ze svého života potřebu telefonu a nahraďte ho telepatickou komunikací.
 • Telepatie bude fungovat na stejný způsob, jakým telepaticky komunikujete skrz audio-video hovor s našimi odbornými poradci a specialisty.
 • Vaše Telepatická komunikace bude zabezpečená, soukromá.
 • Žádná závislost na neustálém nabíjení telefonu, či závislost na "příznivých" atmosférických podmínkách, které ovlivňují rádiové vlny.

Eliminace potřeby fyzického laptopu, počítače, monitoru, tabletu a jiných jim podobných zařízení: Eliminujte kompletně a natrvalo i tyto potřeby ze svého života a nahraďte je využitím Vašeho vlastního počítače - Vašeho těla, mozku a mysli, nejvýkonnějšího kvantového počítače na světě a vůbec v celé Existenci. Využijte Vaše tělo za účelem pro Vás nonstop dostupný a operující počítač pro mnohé úkony včetně přirozené a tělu rozhodně neškodící schopnosti připojit se na lidmi produkovaný signál (man made) wifi internet a to kdekoliv na planetě se nacházíte. Jako monitor Vám bude sloužit schopnost projektovat hologramy z Vaší mysli přímo přes oční sítnice (retinol)

Vědoma Telekineze.

Trvalá eliminace potřeby spánku, potřeby pití vody a jídla.

Trvalá eliminace potřeby pití vody - Vaše tělo po dosažení tohoto záměru nebude potřebovat pít vodu, fyzický spánek či jídlo už vůbec, budou nahrazeny jejich mentálními variacemi.

Přirozené dýchání pod vodou anebo vo vakuu.

Trvalé necítění žádné bolesti.

Odolnost vůči jakémukoli tlaku včetně tlaku pod vodou.

Odolnost vůči jakýmkoli extrémně vysokým či nízkým teplotám.

Rentgenové vidění. 

Vědoma levitace.

Vědoma teleportace a to kdykoliv a kamkoliv za pomoci Vaší mysli.

Aktivace Androginy nebo vědomá změna pohlaví a následné přepínání mezi pohlavími:

 • Všichni máme v sobě jak mužské tak i ženské energie (Androginy).
 • Vaše osobnost, paragenetika, vlastnosti a schopnosti Vám zůstanou, budete měnit jen Váš fyzický vzhled (Shape shifting).
 • Mezi jednotlivými pohlavími resp. jejich vzhledem budete vědět vědomě "přepínat" podle potřeby.

Univerzální Vesmírný jazyk:

 • Princip spočívá v principech Univerzálního Vesmírného jazyka, od kterého se odvíjejí všechny ostatní jazyky - lidské jazyky na této planetě (světové jazyky), zvířecí, mimozemské atd.
 • Budete ovládat Univerzální Vesmírný jazyk, který Vám umožní ovládat jakýkoliv jazyk ve všech aspektech - Ústní a komunikační, písemná, poslech; jazyk jakéhokoliv druhu zvířete; mimozemské jazyky atd.

Vezměte prosím na vědomí, že kdykoliv během průběhu absolvování Ultimátní terapie se Vám mohou aktivovat i mnohé další schopnosti či vlastnosti, které zde nejsou vyjmenovány.