1. Definície pojmov; Naše právne subjekty; Spoločné podmienky Projektu

08.12.2018

Obchodné podmienky tvoria nevyhnutnú súčasť nášho projektu. Naša Zisková časť a Nezisková časť tvoria náš Projekt ako celok; Spoločné definície pojmov a spoločné podmienky platné pre ziskovú a zároveň aj pre neziskovú časť. Pred objednaním služieb a zaplatením, prečítanie Všetkých našich obchodných podmienok je pre Vás prosím povinné...

Definície pojmov

Právnická osoba - zisková časť projektu, ďalej len "Poskytovateľ"

Názov spoločnosti: Atlantis Industries s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3, Česká republika.

Obchodný register: Spisová značka C 302955 vedená u Mestského súdu v Prahe.

IČ: 07551100

DIČ: CZ07551100

V súčasnosti nie sme platcami DPH.

Voľná živnosť:

 • Poradenstvo, konzultácie, spracovanie odborných štúdií a posudkov.
 • Mimoškolská výchova a vzdelávanie, usporiadanie kurzov a školení, vrátane lektorskej činnosti.

 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied.

 • A ďalšie voľné živnosti zapísané v živnostenskom registri. 

Spoločnosť bola založená online a to spoločnosťou ZalozFirmu.cz

Právnická osoba - Nezisková časť projektu

Informácie budú pridané už čoskoro...

Zisková časť projektu a nezisková časť projektu - ďalej len "Projekt"

Web: www.a-i.global

Všetky podmienky Projektu

 • Odborné kvalifikácie.

 • Definície pojmov.

 • Spoločné Podmienky Projektu.

 • Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Poskytovateľa pre službu Odborné poradenstvo (Terapia) - Zmluva o poskytovaní Služby.

 • Podmienky Neziskovej časti Projektu - Darcovská zmluva.

"Klient"

 • Muži, Ženy.
 • Čitatelia.

 • Poslucháči a diváci.

 • Osoby, ktoré na bankové účty Projektu zaplatili za služby Poskytovateľa či poslali finančný dar.

 • Osoby, ktoré s nami písomne komunikujú.

 • Rodičia detí mladších ako 18 rokov, pre ktoré rodič objednáva služby Poskytovateľa.

 • Fyzické osoby.

 • Právnické osoby.

 • Zamestnávateľ.

 • Zamestnanci zamestnávateľa.

Spoločné obchodné podmienky Projektu

Spôsoby platby

 • Platba kartou.
 • Klasický bankový prevod.
 • Online zabezpečená služba TransferWise.
 • PayPal.

Klient si je vedomý, že Platba kartou, TransferWise, PayPal sú poskytované treťou stranou skrz zabezpečené a finančnými inštitúciami regulované platobné brány a Projekt, rovnako ani tretie strany poskytujúce tieto platobné brány/platobné možnosti podľa legislatívy NEmajú a NEsmú mať prístup k akýmkoľvek platobným údajom Klienta, k údajom platobnej karty Klienta, prihlasovacím údajom atď.


Vystavenie faktúry

Podľa legislatívy je Projekt povinný vystaviť faktúru každému, kto zaplatil financie na príšlušné účty Projektu.

Ochrana údajov

V prípade vystavenia faktúry Klientovi budú údaje Klienta použíté výlučne a exkluzívne len za účelom vystavenia faktúry.

Podľa legislatívy o ochrane údajov zachovávame o akýchkoľvek údajoch Klienta maximálnu mlčanlivosť, rovnako ich neposkytneme ani žiadnym tretím stranám. Výnimku tvoria transparentné bankové účty Projektu, kde je zverejnený údaj "Názov protiúčtu".

Transparentné účty

Klient si je vedomý, že bankové účty Projektu sú transparentné.

Klient si je taktiež vedomý, že jeden z údajov na transparentnom účte je aj údaj s názvom "Názov protiúčtu", čo je názov, pod ktorým bol bankový účet Klienta zriadený (Napr. Meno a priezvisko pre fyzické osoby; Názov firmy resp. názov firemného účtu pre právnické osoby a pod). Položka "Názov protiúčtu" je položka automaticky uvedená bankami Projektu a nie je v moci Projektu dosiahnuť, aby tento údaj na transparentnom účtne nebol zverejnený.

Súhlas Klienta s obchodnými podmienkami

Uhradením príšlušnej čiastky na příslušné bankové účty Projektu Klient súhlasí so Všetkými obchodnými podmienkami Projektu.