14. John Pierpont Morgan; 1837 - 1913: 1.časť - Najvýznamnejší bankár histórie ľudstva; video; 43 minút

05.11.2018

Je po ňom celosvetovo zaužívaný ekonomický pojem Morganizácia - skupovanie upadajúcich a krachujúcich podnikov a postavenie ich na nohy skrz ich zjednotenie do novej spoločnej prosperujúcej entity. Pre pochopenie Sociálneho kapitalizmu a nášho Sociálneho biznisu je potrebné poznať, ako vlastne kapitalizmus vznikol...