15. J.P.Morgan: 2.časť - Pretnutie línií s Tomasom Edisonom, Georgom Westinghausom a Nicolasom Teslom; video; 44 minút

04.11.2018

Video hovorí o vytvorení nového priemyslu - elekriny. Ak chceme mať vo svete voľnú energiu a čistú elektrinu (čo je jeden z ultimátnych cieľov nášho projektu, čo chceme dosiahnuť), je nutné pochopiť ako priemysel poskytovania a distribúcie elektrickej energie vlastne vznikol...