16. J.P.Morgan; 3 časť: Poučenie sa z histórie; Vznik Antimonopolnej legislatívy - Úrady pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) nazývané aj "Antimonopolné úrady"; video; 45 minút

03.11.2018

Poučením sa z histórie monopolov vznikla Antimonopolná legislatíva ale aj pojem "Prirodzený monopol" - rovnako nazývaný aj legálny monopol/vládou autorizovaný monopol/dobrý monopol. J.P.Morgan sa po jeho smrti inkarnoval do nášho kryštálového tímu a stal sa naším expertom a  poradcom pre svetovú ekonomiku, financie a investície...