2. Individuálne vyriešené prípady našich klientov - jednotlivcov. Prípady z rokov 2015 - 2017

12.10.2018

Riešené problémy: Postklimakterická osteoporóza; Rakovina prostaty; Tetania; Vzťahové problémy; Carcinom Recta (Zhubný nádor na konečníku); Rectovaginálna fistula (Vytekanie stolice cez pošvu); Neuroblast - metastázy mozgu, pľúc, brucha, pečene a kože; Genetická porucha Noonanov syndróm; Problémové tehotenstvo...

Obsah

Žena, 80 rokov; Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehennej kosti a chrbta, 2015

Muž, 80 rokov, Rakovina prostaty s PSA faktorom 7,4 ; rok 2015

Žena, 24 rokov, Vzťahová partnerská kríza po siedmych rokoch; Výsledok terapie - svatba a 2 zdravé deti, 2016

Vyriešené prípady Tetanie u mnohých našich klientov, 2017

Žena, 53 rokov, Carcinom Recta (Zhubný nádor na konečníku), Rectovaginálna fistula (Vytekanie stolice cez pošvu), 2017

Dievčatko, 2 roky, Neuroblast brucha a pečene; Metastázy mozgu, pľúc, kože; Noonanov syndróm, 2017

Žena, 30 rokov, problémové tehotenstvo - dieťa v maternici nesprávne natočené, vzťahové problémy, 2017

Žena, 80 rokov; Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehennej kosti a chrbta, 2015

Terapia prebehla na diaľku v podobe ústnej telefónnej komunikácie s klientkou.

Osteoporóza je problém vzťahujúci sa ku kostiam. V skratke to znamená úbytok kostnej hmoty veľakrát známe aj pod pojmom odvápňovanie resp. nepomer medzi úbytkom a prírastkom kostí. Postklimakterická osteoporóza sa viaže s obdobím, kedy je žena už po prechode. Hustotu kostí je dnes možné merať cez lekárske vyšetrenie, ktoré sa volá osteodenzitometria.

Obrátila sa na nás klientka s lekárskou diagnostikou postklimakterická a starecká osteoporóza. Klientka povedala, že posledné dva roky trpela príšernými a neznesiteľnými bolesťami. Toto bolo už v období, keď začala nosiť podpornú palicu, o ktorú sa mohla pri chôdzi opierať. Klientka povedala, že tento problém mala už od jej prechodu (cca keď mala okolo 50 rokov). Celú dobu sa to u nej kopilo, až v tomto veku, keď mala 80 rokov sa to začalo prejavovať onými spomínanými veľkými bolesťami.

Klientka absolvovala u nás jedno sedenie, ktoré sa dialo večer, pred spánkom klientky.

Začali sme hľadať príčiny. Najhlavnejšia príčina boli nejaké traumy z druhej svetovej vojny, kde v tomto období sa klientka narodila a druhú svetovú vojnu prežila. Zažila nedostatok, hlad, biedu a pod.

Ďalšia najdôležitejšia príčina bola trauma z roku 1968, kde prišli na Československo ruské tanky za účelom v našich krajinách presadiť komunizmus silou. Trauma spočívala v začiatku tohoto obdobia, bol to pre klientku šok sprevádzaný so strachom, neistotou a pod. 

Následne ďalšia príčina spočívala v roku 1989, keď v našich krajinách nastal pád komunizmu a keď do krajín prichádzal kapitalizmus. Toto bola zároveň jedna z najdôležitejších príčin postklimaktéria klienky čo vyustilo do postklimakterickej osteoporózy. 

Postklimakterická osteoporóza - odvápňovanie kostí z duchovného hľadiska znamená to, že telo sa bojí zmien, telo sa bojí prispôsobiť sa novému, v tomto prípade šlo o problém prispôsobenia sa klientky novému obdobiu, ktoré nastalo po páde komunizmu. Tým pádom telo a osoba odmietala akceptovať okolitý svet, akceptovať pomoc od okolitého sveta. Tak jej myseľ bola nastavená tak, že skrz strach nebola otvorená novým veciam, strach a problém asimilovať (prispôsobiť) sa. Výsledkom bolo to, že namiesto toho aby telo čerpalo pomoc z okolia, tak čerpalo zásoby samo zo seba, čo spôsobilo úbytok hmoty kostí, odvápňovanie. Klientka potvrdila že lekárske snímky ukázali jej ľavé stehno ako sito, a aj jej kríže kde bolo vidno tiež odvápnenie. Tieto príčiny boli odstránené, klientka si tieto aspekty uvedomila. 

Ďalší najhlavnejší problém bol ten, že osoba zanedbala jej potreby oddychu v živote, rúbala v pokročilom veku drevo. Samotné drevo nebol problém, bol problém v tom že klientka rúbala drevo, s ktorým majú normálne chlapi problém. Aj tieto príčiny boli spracované.

Po odstránení príčin šla klientka spať. Následne v noci sa zobudila na neskutočne obrovskú bolesť v ľavom stehne a v krížoch, bolesť ktorú nikdy predtým necítila v týchto miestach v tak obrovskej miere. Skrz toho, že trpela bolesťami, silnými bolesťami celé dva roky predtým, než mala sedenie u nás, nevedela si predstaviť, že by tá bolesť mohla byť ešte silnejšia. Avšak klientka to pocíťovala na pár hodín v noci, ráno sa zobudila so silnou hnačkou a následne bolesť bola preč. Klientka bola následne plná energie, plná života, plná optimizmu - bolo to pre ňu niečo neuveriteľné a obrovská úľava. Čo sa vlastne stalo?

V terapii učíme klientov, že keď v terapii vyhľadáme príčínu problému/blok, príčinu odstránime, následne telo má možnosti a kapacity sa zotaviť, zregenerovať a opraviť sa samé. V noci, pár hodín po odblokovaní, keď sa klienka zobudila a pociťovala dočasné zosilnené bolesti, tak v jej tele a v problémových miestach nastal "finálny súboj" dobra a zla. Stranu zla reprezentoval dlhodobo nahromadený problém, ktorý mal vyššie spomínané príčiny - tento problém vytiahol do boja všetky zbrane čo mal. A stranu dobra reprezentovalo telo, imunita a obranné mechanizmy tela - tie v tele boli a triemali, ale spomenuté príčiny bránili, aby sa tieto obranné mechanizmy aktivovali naplno. 

Taktiež nastalo tu niečo, čo je pre ľudské telo úplne prirodzené - a to spôsob, ako sa telo zbavuje problémov bez liekov či iných externých a podporných látok. Keď je v tele nejaký problém, po odstránení príčiny sa veľakrát môže stať, že telo daný problém zosilní DOČASNE na maximum predtým než problém odíde. Porovnateľný je príklad keď nás bolí zub. Ideme k zubárovi, tam vydržíme dočasnú bolesť, silnejšiu bolesť, ako s ktorou keď sme k zubárovi pôvodne šli. Zubár si urobí svoje a následne nastane v tele úľava a máme pokoj. Presne to isté je to aj v terapii - je to prirodzený spôsob a mechanizmus tela, ktoré sa samé takto vie zbaviť problému raz a navždy, stane sa proti rovnakému a podobnému problému imúnne a problém sa už nikdy nevráti.

Po cca 6 mesiacoch nám klientka potvrdila, že ďalšie osteodenzitometrické vyšetrenie už preukázalo to, že veľké kosti (kosť na ľavom stehne) boli v procese zavápňovania a hustota kostí sa tým pádom vyrovnávala, dopĺňala a kosti sa regenerujú. Zavápňovanie samozrejme šlo ruka v ruke so správnou a kvalitnou stravou klientky a to najmä prísun vápnika, vitamíu D zo stravy a slnka, prísun fosfátov - kde všetky tieto látky sú potrebné pre opravu kostí. Avšak vzhľadom k veku klientky to vyžadovalo veľa času, veľa trpezlivosti a samozrejme ďalšie čistenie...

Muž, 80 rokov, Rakovina prostaty s PSA faktorom 7,4 ; rok 2015

Terapia prebehla na diaľku v podobe ústnej telefónnej komunikácie s klientom.

Klient sa na nás obrátil s problémom, že trpel rakovinou prostaty.

Rakovina prostaty sa dá v súčastnosti preukázať minimálne dvoma lekárskymi vyšetreniami - biopsia a PSA faktor. PSA faktor sa zisťuje v krvi a jeho hodnota ukazuje v akom je rakovina štádiu. Rakovina prostaty tohto klienta bola v štádiu 7,4. Je to v podstate začiatočné štádium rakoviny, kde rakovina neprešla ešte do metastáz.

Terapia s klientom trvala zhruba 6 mesiacov, a spočívala z mnoho sedení.

Počas terapie sme identifikovali veľké množstvá príčin. Boli tam príčiny typu, kde klient bol v minulosti resp. v minulých životoch verejne ponížený, príčiny v druhej svetovej vojne, keďže aj tento klient prežil druhú svetovú vojnu, príčiny v komunikzme v Československu.

Ďalšia dosť zásadná príčina boli mnohé traumy a potláčané pocity z práce, kde klient pôsobil 35 rokov. Bola to práca v prostredí, kde sa utajovali informácie, kde sa nesmelo o informáciach hovoriť. Toto spôsobilo u klienta pocity, že ho niekto prenasleduje, neustály strach niečo povedať, čo ultimátne viedlo k mnoho potláčaným pocitom a strachu ich vyjadriť. 

Ďalšia príčina spoluzodpovedná za rakovinu prostaty bola určitá udalosť z roku 1995. Osoba tam rúbala trevo aj spolu s inou osobou. Avšak tomuto klientovi odletel do brucha malý kus železného klinu z kálačky inej osoby, ktorá s ním kálala drevo. Klin vyletel do brušnej dutiny klienta s takou silou, že tá rana poslala klienta do kolien. Lekári sa veľakrát pokúšali klin vyoperovať, ale zakaždým, keď lokalizovali klin a mali robiť operáciu, tak zakaždým klin bol v tele niekde inde, pohyboval sa a menil pozíciu. Nakoniec sa operácia nekonala a telo za tie roky postupne klin obalilo tukom a v tomto smere klin telu už neštkodí. Avšak, táto trauma v podobe šoku, keď tá časť klina vletela s veľkou silou do brušnej dutiny klienta bola tiež klientovým podvedomím identifikovaná ako príčina spoluzodpovedná za rakovinu.

Ďalej počas terapie sme identifikovali zároveň aj mnohé problémy a poškodenia močového mechúra a močovej trubice, kde k poškodeniu došlo počas mnohých bolestivých urologických vyšetrení za života klienta.

Klient mal taktiež predtým, jako nás kontaktoval, mnohé problémy so srdcom, operáciu srdca, mozgovú porážku. Pretlak potláčaných pocitov v jeho tele bol obrovský k čomu prispelo aj to, že stratil kontrolu nad ľuďmi, ktorých mal vedomú ale aj podvedomú potrebu kontrolovať a ovládať.

Všetky tieto príčiny sme postupne s klientom spracovávali, odstraňovali a odstránili sme ich. Začiatky terapie spôsobili to, že klient sa potil extrémne nadmerne. Klient povedal, že v začiatkoch sa musel prezliakať každý deň až 7 krát po dobu niekoľkých týždňov. Taktiež bolo klientovi poukázané na jeho obavy z ľudí, na jeho problémy komunikovať o pocitoch, klient si mnohé veci uvedomil.

Terapia šla ruka v ruke s lekárskou starostlivosťou a s priebežnými lekárskymi vyšetreniami. Postupne sa PSA faktor znížil zo 7,4 na 3, neskôr na 1 a neskôr na niečo blízko nuly. Klient ukončil terapiu ožarovaním prostaty. 

Podvedomie klienta nám vypočítalo a poskytlo percentuálny údaj účinnosi mojej terapie versus lekárska starostlivosť:

 • Lekárska starostlivosť: 60%
 • Naša terapia: 40%

Za predpokladu, že berieme do úvahy výpočet z podvedomia, ktoré má mnoho funkcií vrátane zaznamenávania informácií o chorobách, ich príčinách, ale aj veľkého resp. nekonečného množstva číselných údajov, štatistík. Stačí, keď sa podvedomia spýtame tú správnu otázku.

Taktiež je dobré, že sa problém u klienta začal riešiť hneď v začiatkoch. Ak by bola rakovina v metastázach, samozrejme aj tam je možné aj za pomoci terapie pomôcť, avšak terapia by trvala dlhšie - v čím pokročilejšom štádiu by rakovina bola, tým dlhšie by terapia trvala. Dnes je klient stále pod dohľadom lekárov. Na tomto príklade taktiež vidíme, že lekári sú nám v mnoho prípadoch nápomocní...

Žena, 24 rokov, Vzťahová partnerská kríza po siedmych rokoch; Výsledok terapie - svatba a 2 zdravé deti; 2016

Terapia prebehla na diaľku v kombinácii

 • Ústnej telefónnej komunikácie s klientkou.
 • Práce na diaľku s podvedomím klientky, kde klientka nemusela byť prítomná žiadneho kontaktu s terapeutom.
 • Písomnej terapie na diaľku, kde terapeut a klientka komunikovali a viedli terapiu medzi sebou v reálnom čase v podobe chatovania.

V našej praxi sme riešili aj mnohé problémy v partnerských vzťahoch. Uvádzame 1 príklad výsledkov terapie aj v tomto smere.

Klientka sa obrátila na nás s prosbou o pomoc v jej vzťahu. Prechádzala onou legendárnou krízou, ktorá v jej vzťahu nastala po siedmych rokoch.

Bola u nej veľká nedôvera voči jej partnerovi. Boli tam myšlienky typu: 

 • "Ja mu neverím".
 • "Chcem od neho odísť".
 • "Ja mu nikdy nebudem veriť" a pod.

Našli sme rôzne príčiny problémov ako aj u nej tak aj u jej partnera. Najhlavnejší dôvod u klientky bola neochota čeliť problému, tendencia ujsť pred problémom, odvraciať sa od problému, neochota komunikovať s jej partnerom. Veľakrát sa  klientka sťažovala o jej partnerovi. V takom prípade sme taktiež spracovali postupne aj tieto problémy, kde sme po mnohých opakujúcich sa sťažovaniach poslali klientku, že o týchto problémoch treba hovoriť s jej partnerom. Postupne sme klinetku naučili počúvať a otvorene komunikovať o problémoch. Terapia trvala zhruba 3 mesiace.

Po troch mesiacoch terapie už začala s partnerom komunikovať, začali si vyjasňovať mnohé veci. Klientka nakoniec skonččila so svatbou s týmto jej partnerom. Dnes sa s partnerom stále občas hádajú, ale je to niečo, čo ku vzťahu patrí a bez čoho by vzťah nefungoval, obzvlášť keď hádky sú konštruktívne, a keď sa vždy dospeje k dohode. Najhlavnejšie je, že klientka sa naučila počúvať, komunikovať a povedať si o svoje potreby...

Záverom

V novembri 2018 sa klientke a jej partnerovi narodili 2 zdravé deti, dvojčatá, dievčatá, ktoré prišli týmto klientom do cesty za účelom, že predovšetkým avšak v neposlednom rade, že tieto deti žijú a spolu s ich aurou vyvíjajú patričný tlak na týchto klientov, aby klienti na sebe i naďalej pracovali; aby obstáli v skúške, či si naozaj vedia jeden druhého vážiť; či si vedia vážiť tieto ich narodené deti a pod...

Vyriešené prípady Tetanie u mnohých našich klientov, 2016-2017

Terapie a sedenia prebehli na diaľku v kombinácii

 • Práce na diaľku s podvedomím klientov, kde klienti nemuseli byť prítomní žiadneho kontaktu s terapeutom.
 • Písomnej terapie na diaľku, kde terapeut a klienti komunikovali a viedli terapiu medzi sebou v reálnom čase v podobe chatovania.

Tetania sa dnes nazýva aj choroba mladých. Najčastejšími spoločnými príznakmi tetanie sú symptómy ako bušenie srdca, srdcová arytmia, poruchy rytmu srdca, strach z infarktu, "strach, že sa mi niečo stane", problémy s dýchaním. Je to zároveň aj choroba, kde vo väčšine prípadov lekárske testy srdca, mozgu, pľúc a pod. nepreukazujú žiadny problém. Je jasné, že sa jedná o psychosomatické príčiny tejto choroby. Nie nadarmo je tetania/tetanický syndróm z duchovného hľadiska nazývaná aj ako choroba potláčaných emócií. Emócií ktoré sú v tele potláčané, nespracované, chcú byť určitým spôsobom vytiahnuté na povrch, vypočuté - presne tak, ako aj my ľudia máme túžbu a potrebu byť vypočutí. A nakoniec, možno tomu neuveríte ale tieto potláčané emćie v skutočnosti v tele nechú byť a chcú z neho odísť (častokrát sa potláčané/nespracované emócie nazývajú aj uväznené emócie), len treba telu dopomôcť.

Obrátili sa na nás rôzny klienti v rôznych vekových kategóriách a v rôznych štádiach Tetanie. Niektorí potrebovali niečo doladiť, s niektorými bolo treba pracovať dlhšie.

Ako príklady uvedieme, ako sme riešili bušenie srdca; "preskakovanie srdca"; strach z infarktu; pocity, že by sa malo stať niečo špatné; vnútorná neistota a pod. Zistili sme totiž, že všetky tieto vyššie popísané symptómy sa viažu k určitým špecifickým situáciám. Nasledujú príkladné situácie niektorých našich klientov, ktorí mali diagnostikovanú Tetaniu. 

Príklad 1

Klientka (35 rokov) mala ísť do supermarketu. Zaparkovala na parkovisku, a prišla ku vchodu. Akonáhle prešla prah vchodu, tak bolo okamžité bušenie srdca, panika, strach a pod. V terapii sme zistili, že táto situácia sa viazala k udalosti v jednej pararelnej realite, kde klientka zomrela v tom istom nákupnom centre skrz napr. požiar, výbuch bomby a pod. Následne energetické spojenie medzi klientkou v pararelnej realite a v tejto realite spôsobilo u klientky podvedomý strach z nespracovanej traumy - strach a pocity, že by umrela. Traumu sme spracovali, a príznaky sa už neopakovali a klientka chodí do supermarketu bez ďalších príznakov.

Príklad 2

Ako ďalší príklad uvedieme to, kde iná klientka (30 rokov) mala cestovať nejakú trasu. Tam boli príčiny rôznych úmrtí počas cestovania v minulých životoch, minulé životy v tých miestach, rôzne kliatby na týchto miestach trasy ale aj rôzne úmrtia osoby na týchto miestach, cez ktoré mala osoba v tomto živote cestovať. Všetky tieto príčiny sme spracovali a osoba následne nemala problém cestovať.

Príklad 3

Mali sme klienta (17 rokov), ktorý sa bál smrti. V terapii mu bolo vysvetlené o problematike reinkarnácia, migrácia duše, minulé životy rovnako bolo klientovi vysvetlená problematika ako udalosti čo sa deje s dušou po smrti. Dokonca sme klienta skontaktovali s inými dvoma klientkami (s ich súhlasom), ktoré zažili a prežili klinickú smrť. Takto vedeli podať priame svedectvo z prvej ruky, že čo sa deje počas klinickej smrti, ktorá je presne to istém ako je proces umierania. Klient aj na základe týchto príkladov to pochopil, veľa vecí si uvedomil, prestal sa smrti báť. Zo začiatku sa s klientom pracovalo takpovediac denne. Klient je dnes motivovaný, má chuť do života, má chuť niečo dosiahnuť a spokojne napreduje ďalej. 

Príklad 4

Ďalšia iná klientka (45 rokov) mala tieto tetanické symptómy napr. pri fajčení cigarety. Tu sme museli spracovať veľké množstvá príčin a situácií, v ktorých vždy nejak figurovala cigareta, či už sa jednalo o situácie z tohto života, z minulých životov, pararelných realít a pod. Klientka taktiež pociťuje zlepšenia...

Zo skúsenosti vieme povedať, že u väčšiny klientov trvala terapia/liečba tetanie rádovo na mesiace. Taktiež veľmi dôležitou pomôckou v boji s tetaniou bol prísun a konzumácia magnézia (horčíka), magnéziové kúpele. Horčík pomáha v skratke akoby neutralizovať stres. Vyzerá to, že čím viac stresu resp. čím väčší stres, tým je potrebné konzumovať väčšie množstvo horčíka. To ide dokonale ruka v ruke s terapiou, v ktorej sa odstránia príčiny, a horčík následne pomôže prekonať symptómy v podobe dočasne zosilneného stresu. Taktiež môžeme potvrdiť z praxe, že 90% problémov resp. príčin tetánie sú naozaj potláčané emócie.

Výsledky terapie sú, že klientom sa dýcha lepšie, transformovala sa ich psychika, život, neboja sa, zmizla srdcová arytmia, zmizli aj ostatné iné príznaky. 

Žena, 53 rokov, Carcinom Recta (Zhubný nádor na konečníku), Rectovaginálna fistula (Vytekanie stolice cez pošvu); 2017-2018

Terapia s nami: September 2017 - 08.10.2018.

Terapia s klientkou prebiehala výlučne na diaľku v podobe telefónnych hovorov.

Zdravotné problémy

Carcinom Recta (zhubný nádor na konečníku):

 • Problém s vychádzaním stolice cez konečník.
 • Klientka nemohla ísť na veľkú potrebu aj niekoľko dní.
 • Bolesti v oblasti nádoru.
 • Problémy s chodením - bolesti pri chodení.
 • Problémy so sedením - bolesti pri sedení, klientka vydržala sedieť rádove na pár minút.

Rectovaginálna fistula (Diera v stene konečníka a pošvy):

 • Vytekanie stolice cez pošvu.
 • Bolestivá tkanivová hrča pri fistule.

Problémy s doktormi: Klientka prešla pred terapiou 1x neúspešnou liečbou ožarovaním - nádor sa vrátil.

Sebaľútosť, strach, že by klientka nemala plnohodnotný život v tom smere, že sa bála, že by skončila s vývodmi z konečníka a z pošvy - lekári jej tvrdili, že je to jediné existujúce riešenie.

Problémy s fantáziou, problémy s očami.

Problémy so spánkom, časté zobúdzanie sa v noci 3X až 4x - častá potreba na wc skrz vytekanie stolice cez fistulu.

Problémy s vykonávaním bežných každodenných činností.

Čím si klientka prešla pred terapiou

Klientka prešla mnohými vyšetreniami ako napr. sono, odbery krvi a pod. Najhlavnejšie a pravdepodobne najviac opakované vyšetrenie bolo vyšetrenie Kolonoskopiou. Je to vyšetrenie, kde sa do konečníka zavedie sonda. Súčasťou Kolonoskopie je aj Biopsia - z vnútra konečníka sa odoberú biologické vzorky nádoru, ktoré sa následne posielajú napr. na histologický či imunologický rozbor.

V roku 2013 klientka prešla operáciou nádoru. Operácia sa konala cca 11cm od konečníka. Následne si prešla v roku 2015 1x liečbou v podobe ožarovania nádoru. Avšak nádor sa po roku a pol vrátil - vrátil sa z dôvodu, že ožarovanie a operácia odstránili symptómy, ale neodstránili sa príčiny a korene problémov, ktoré nádor živili.

Niekedy v tomto období klientke odpadol asi 2cm kus zo steny pošvy a konečníka, čím vznikla rectovaginálna fistula. Pri fistule sa vytvorila zároveň aj bolestivá tkanivová hrča. Avšak už v tomto období klientka pociťovala, že tým odpadnutím toho biologického kusu sa odstránilo z jej tela niečo nepotrebné.

Už v tomto momente, i keď klientke lekári tvrdili, že skončí operáciou a vývodmi, klientka si do vysokej miery stála za svojím - bola presvedčená a cítila, že operácie a vývody nie sú pre ňu akosi tie správne riešenia, dlho cítila, že existuje pre ňu aj iná cesta. Bola to pravda. Pred terapiou klientka taktiež brala prípravok molekulárny vodík. Následne sa klientka dostala k nám...

Priebeh našej terapie v kombinácii s chemoterapiou

Zhruba v Septembri 2017 sa klientka na nás obrátila s vyššie popísanými zdravotnými problémami a s veľkými bolesťami. Prvý týždeň sme s klientkou spracovali jej predchádzajúce neúspešné pokusy o liečbu, strach a nedôveru k lekárom. Tiež sme s klientkou spracovali jej strach z lékára, jej nového doktora, ku ktorému mala ísť práve po týždni od začiatku terapie s nami, rovnako tam bol aj problém s dlhým cestovaním k dotorovi, kde bol najväčší problém práve s bolestivým sedením. S klientkou sme spracovali tieto problémy natoľko, že návšteva doktora dopadla dobre. Hoci i tento doktor a aj predchádzajúci doktori jej tvrdili, že neexistuje žiadne iné riešenie len minimálne jedna operácia, kde by klientka skončila s vývodom na konečníku, prípadne aj druhá operácia, ktorá mala skončiť s vývovom z pošvy. S klientkou sme túto problematiku spracovali raz a navždy tak, že ostala pevne rozhodnutá, že na operáciu nepôjde, že neskončí s vývodmi - s takýmto pozitívnym postojom šla klientka už do terapie s nami. V začiatku terapie sme tento postoj (do)spracovali, upevnili a nastavili následný smer pre terapiu s nami...

Následne sme spracovávali mnohé príčiny, kde výsledkom týchto spracovaní bolo to, že sme odomkli fantáziu klientky, s ktorou mala dlhoročné problémy. Fantáziu sme u nej odomkli tak, že sme v jej mysli vytvorili virtuálne mesto. Je to miesto do ktorého sa klientka chodí zregenerovať, oddychovať, má tam všetky možnosti pre relax, terapiu, zábavu ako napr. liečebné centrum s pyramídou pre liečbu pyramidálnou energiou, masáže, zábavné parky, nákupné centrá, doprava fungujúca na voľnú energiu a ďalšie mnohé iné vymoženosti. Je to miesto individuálne pre klientku, fantázii sa medze nekladú, čím vyššia fantázia a predstavivosť o to silnejšie liečebné a regeneračné účinky pre telo.

Nasledovali sedenia, v ktorých sme spracovávali veľké množstvo minulých životov, kde boli práve problémy s konečníkom, problémy s fistulou - problémy, ktoré si klientka preniesla do tohto života skrz toho, že problémy ostali v minulých životoch nedoriešené. Taktiež sme spracovávali mnohé situácie z minulých životov, kde sa vyskytovala Kolonoskopia; traumy súvisiace či spôsobené kolonoskopiou; traumy, kde boli nedoriešené problémy, ktoré následne vyústili do onkologických ochorení konečníka a kde vyšetrenia vyžadovali následne Kolonoskopie a pod. Všetky tieto minulé životy mali mnohé spoločné menovatele, kde najhlavnejším bolo to, že klientka v tých situáciách NEkomunikovala o jej pocitoch, o jej problémoch, držala ich dlho v sebe. Vysvetlili sme si dôležitosť komunikácie o pocitoch a problémoch.

Jeden z mnohých terapeutických postupov, ktoré sme použili v začiatkoch terapie, bola aj technika predstavy. Klientka si predstavila kde môže sedieť 30 minút, 1 hodinu, 4 hodiny. Z predstavy sme somatiká odstraňovali dovtedy, kým klientka v predstave necítila nič negatívne. Takýmto nastavením sa nastavila budúcnosť, ktorú sme potrebovali v terapii a v predstave dosiahnuť. Dnes, k dátumu 28.11.2017, klientka potvrdila, že v pohode a bez bolesti dokáže už sedieť 30 minút, o týždeň neskôr klientka potvrdila, že môže v pohode a bez bolesti sedieť už 2 hodiny. Cestovanie pre klientku je už taktiež bezproblémové a bezbolestné. Takýmto spôsobom sa klientke manifestuje realita, ktorú sme v predstave pôvodne nastavili.

Tiež sme spracovali diagnostiky presne definované a popísané v lekárskych správach. V našej terapii platí pravidlo, že čím viac vedomosti máme, tým viac príčin vieme vypátrať a odstrániť. Taktiež platí pravidlo, že niektoré problémy musia byť presne špecifikované a pomenované, aby nám ich podvedomie odhalilo. A takéto špecifické definície nám práve poskytli odborné názvy v záveroch lekárskych správ poskytnutých klientke. Následne už nebol problém vyhľadať a spracovať mnohé situácie, kde klientka mala práve problémy zadefinované resp. popísané v týchto jej lekárskych správach.

Taktiež v tomto štádiu už klientka subjektívne pociťovala, že sa jej nádor na konečníku zmenšoval. Rovnako pociťovala, že jej odpadli už aj nejaké biologické kúsky z postihnutých miest - neskôr si ich po malých kúskoch už klientka sama odtrhávala. Boli to už "vyhynuté" biologické kúsky, ktoré telo klientky už dovolilo sa ich zbaviť tak, že si ich klientka mohla odtrhnúť. Klientka sa zároveň týmto naučila vnímať rôzne jemné energie v podobe rôznych druhov bolestí a naučila sa už rozlišovať, ktoré bolesti sú súčasťou čistenia a ktoré sú tie, čo treba ďalej terapeuticky spracovať.

Ďalší problém bol aj v manželovi klientky. Veľakrát sa klientka potrebovala napr. vyplakať a dostať zo seba potláčané emócie von z tela. Plač je jeden z prirodzených čistiacich a vyplavovacích mechanizmov tela. Avšak manžel klientky pociťoval bezradnosť, bezmocnosť, chcel klientke za každú cenu pomôcť, ale nemohol. Spracovali sme aj tento problém s tým, že sme poukázali na to, že manžel takýmto chovaním zasahoval do terapie jeho manželky, terapiu spomaľoval, nemal dôveru voči terapii, nemal dôveru v úspech terapie. Tento problém sa tiež vyriešil a manžel už jeho partnerke následne priestor dáva - najhlavnejší aspekt u klientky bol ten, že jej manželovi mala vyjadriť detailne, presne a čierno na bielom, akú formu podpory od manžela potrebuje, a hlavne to, že manžel má dôverovať a prenechať priestor profesionálom vrátane našej terapie.

Následne sme prišli do štádia, kde klientkine podvedomie klientku navigovalo podstúpenie chemoterapie. Problematiku sme spolu prekonzultovali a zhodli sme sa, že chemoterapia pôjde ruka v ruke a súbežne s našou terapiou. Tak sa aj stalo. Klientka podstupuje 3 cykly chemoterapie, kde každý cyklus trvá 2 týždne a s týždennou pauzou po každom cykle s tým, že ak všetko bude v poriadku, tak klientka môže podstúpiť následne aj štvrtý cyklus chemoterapie. Toto klientka konzultuje s jej lekármi.

Na začiatku chemoterapie sa zobrala klientke aj krv. Účel odberu krvi bol zistiť, či chemoterapia nemala nejaký negatívny vplyv na klientku, čo sa dalo z krvi zistiť. Všetko bolo v poriadku a vo výsledkoch z krvi nebolo nič, čo by bránilo pokračovaniu v chemoterapii. Boli tam nejaké menšie, pre chemoterapiu neškodné odchylky v krvnom obraze, tie sme s klientkou spracovali, opäť raz príčiny v minulých životoch. Ďalšie výsledky z krvi, v druhom cykle chemoterapie, boli už v poriadku. 

Počas chemoterapie, najmä v prvom cykle klientka pociťovala bolesti v mieste nádoru a fistuly. Boli to vo väčšine prípadov bolesti finálneho súboja dobra a zla, kde sa z tela "zlé veci" odstraňovali. Klientka taktiež pociťovala ťažký žalúdok. Toto všetko sme priebežne počas jej chemoterapie, ktorá ide súbežne s našou terapiou, spracovávali a neutralizovali všetky tieto vedľajšie účinky.

K dátumu 21.11.2017 klientka potvrdila, že už mohla chodiť na veľkú potrebu častejšie. Stolica vyšla už z konečníka, síce v podobe hnačky a penovej stolice, ale vyšla. Následne po tejto udalosti klientka mala pocity, že jej črevá sú kompletne prázdne. Jednalo sa o ďalší priebeh čistenia. Klientka taktiež potvrdila, že spánok sa vylepšil, je neprerušovaný a spí celú noc, čo je ďalší silný krok a úspech terapie. V spánku sa totiž telo regeneruje a opravuje najviac. Klientka potvrdila, že hrča pri fistule sa zmenšila, bolesti sú o 80 percent už menšie, a taktiež klientka dokonca potvrdila, že začína mať pocity ako keby sa fistula už zmenšovala a zaceľovala. Klientka potvrdila že stolica cez fistulu preteká už len občas, rozhodne nie v takej intenzite ako na začiatku. Väčšina stolice ide von už cez konečník...

Klientka má k dnešnému dátumu 28.11.2017 za sebou už druhý úspešný cyklus chemoterapie. Za konzultácie a monitorovania lekárov, chemoterapia prešla v podstate v poriadku a bez významných vedľajších účinkov, ktoré pociťovali iní pacienti a ktoré by bránili v ďalšom priebehu chemoterapie. Nádor, ktorý bol pôvodne 4-5 cm, je dnešnému dátumu už cca 1cm.

Pacientka má pred sebou ešte 1-2cykly chemoterapie, vyšetrenia CT a taktiež aj ďalšiu kolonoskopiu, aby sa objektívne posúdilo a videlo, ako nádor ustupuje a ako sa konečník lieči.

U klientky sme priebežne nastavili v jej mysli a psychike veľmi optimálny a pozitívny postoj v podobe viery v úspech, a taktiež aj k chemoterapii. V tomto prípade je chemoterapia na mieste a má svoj význam. My v terapii odstránime príčiny problémov, chemoterapia našu terapiu len posilňuje a urýchľuje - tak to vníma aj klientka. Veríme, že po ukončení chemoterapie sa už nádor viac nevráti...

Vypočítané podvedomím klientky, uvádzame štatistický výklad percentuálnej úspešnosti našej terapie, chemoterapie a iných doplňujúcich prírodných prípravkov, ktoté klientka berie:

 • Naša terapia: 60%
 • Chemoterapia: 25%
 • Laminine: 5%
 • Power matrix: 5%
 • Penoxal: 5% , prírodný prípravok na podporu imunity.

Avšak terapia s nami bude pokračovať a ďalšia stanica bude terapia rectovaginálnej fistuly a jej následné zahojenie a zacelenie. Telo má svoje priority a vyzerá, že prioritne sa chcelo zbaviť nádoru, za účelom aby stolica vychádzala cez konečník a následne už nebude nič brániť tomu, aby sme vyliečili, zahojili a zacelili fistulu.

Klientke boli už v týchto štádiach terapie, k dátumu 28.11.2017, jej všeobecným lekárom nasadené aj homeopatiká Thuya Occidentalic, riedenie 9ch, zamerané na liečbu a zacelenie práve tejto fistuly. Všetky prírodné prípravky spomenuté v tomto prípade sme nastavili tak, aby ich klientka brala v súlade s jej biorytmom, čo taktiež maximalizuje a urýchľuje liečbu...

Následná liečba fistuly pôjde pravdepodobne v kombinácii našej terapie a medicínskej biologickej liečby - konkrétne formy génovej terapie, o ktorej popíšeme v ďalšej aktualizácii a pokračovaní tohto prípadu...

Klientka navštívila lekára 04.12.2017, kde v tento dátum jej začal tretí cyklus chemoterapie. Klientka potvrdila, že u lekára nemala vôbec problém už čakať a sedieť aj niekoľko hodín-sedenie bolo bezbolestné. Ďalšie lekárske testy preukázali bezproblémový krvný obraz v začiatku tretieho cyklu chemoterapie, rovnako pečeňové testy preukázali negatívne výsledky.

V tomto dátume bola okrem chemoterapie nasadená klientke aj biologická, geneticky cielená liečba prípravkom Avastin, 600ml, podaným do tela cez infúziu. Pred bioliečbou bol klientke podaný ditiaden. Klientka pociťovala jemnú reakciu na tele, hnačku, jemné mrazenie na prstoch, mrazenie v ústach, mierny problém so žuvaním. Tieto príznaky, pravdepodobne vedľajšie účinky (V očiach nás terapeutov ďalšie vrstvy problémov cibule, ktorých sa telo potrebovalo zbaviť) sme s klientkou 5.12.2017, deň po návšteve lekára, spracovali a neutralizovali.

Vzhľadom k tomu, že lekárske testy boli v poriadku, lekárka autorizovala klientke aj štvrtý cyklus chemoterapie, ktorý začne 27.12.2017. Chemoterapia, taktiež podávaná cez infúziu, ide teraz už súbežne s biologickou liečbou.

05.12.2017 sme mali s klientkou ďalší telefónny hovor, kde sme s klientkou spracovali ďalšie veci.

Ako prvé sme spracovali postoj klientky k fistule. Problém bol v tom, že tam klientka zameriavala až príliš veľkú spokojnosť, bola z toho frustrovaná, nespokojná - problém s trpezlivosťou z dôvodu, že sem tam stolica ešte vytekala cez fistulu, hoci menej ako pre začiatkom terapie. Problém sme s klientkou spracovali tak, že klientka už vôbec nemá potrebu tam zameriavať pozornosť a neháva si telo robiť si svoju prácu, maximálne svojmu telu dôveruje.

Následne sme spracovali aj určitú závislosť klientky na jej manželovi. Klienka mala veľkú potrebu neustále s manželom telefonovať, keď bol v práci, bála sa byť doma sama. S klientkou sme problém spracovali tak, že s manželom sú dohodnutí, že keď je v práci, tak si spolu nevolajú a nehá manžela robiť si svoju prácu...

Klientka taktiež potvrdila, že vzhľadom k tomu, že bolesti nepociťuje už žiadne, klientke sa podarilo kompletne eliminovať a vysadiť lieky proti bolesti ktoré predtým brala v podstate denne každých 6 hodín "pre istotu", "preventívne", "ak by bolesť prišla". S klientkou sme takéto "očakávanie bolesti" spracovali. Klientka aj naďalej nepociťuje žiadne bolesti, spánok je bezproblémový, neprerušovaný, klientka sa cíti každým dňom lepšie.

Lekárske CT vyšetrenia potvrdili zlepšenie - cca 40% veľkostnú regresiu nádoru. V medicínskej terminológii znamená veľkostná regresia (v tomto prípade nádoru klientky) návrat konečníka do pôvodného stavu - zmenšovanie nádoru.

Klientka má dnes za sebou už šiesty cyklus chemoterapie a lekári jej autorizovali siedmy cyklus chemoterapie na základe pozitívnych výsledkov a vyšetrení potrebných pre pokračovanie v chemoterapii. Všetko to ide stále súbežne s našou terapiou…

S klientkou prebehlo od poslednej aktualizácie niekoľko telefónnych terapeutických hovorov s nami, kde sme priebežne spracovávali záležitosti, mnohokrát "dozvuky" záležitostí, ktoré jej telo vyplavovalo.

Klientka došla do štádia, kde jej podvedomie jej naordinovalo, že chemoterapie si už svoj účel u klientky splnili a že ďalšie chemoterapie a ani biologické liečby už nebudú potrebné.

Tento fakt bol potvrdený podvedomím klientky, kde túto správu sme jej v terapii z jej podvedomia komunikovali. Ďalšie chemoterapie nie sú už potrebné - narušili by už Placebo efekty klientky a zároveň Chemoterapia bola nahradená jej efektívnejšou mentálnou variáciou. Tieto Placebo efekty klientky sme v priebehu celej terapie postupne optimalizovali a "odomkýnali" tým, že sme s klientkou spracovávali mnohé a vyššie popísané problémy.

Záver

V nasledujúcich niekoľkých mesiacoch bola Klientka napojená už na našich Telepatických odborných poradcov a na našu Telepatickú terapiu, v ktorej sa posilnili a nastavili už jej ultimátne a finálne motivácie pre zahojenie fistuly - Klientka chcela mať dieťa, avšak bola už po prechode. S partnerom si dohodli a nastavili "parametre" dieťaťa a optimálny dátum, kedy by dieťa bolo narodené panenským pôrodom, kde pôrod by bol prirodzený a doma. Klientka si v tomto štádiu terapie taktiež spracovala a nastavila bezproblémové popôrodné obdobie 6 nediel.

Po všetkých týchto nastaveniach nebol už problém aktivovať instantné/okamžité zacelenie fistuly skrz myšlienkovú formu/Ťulpas, kde fistula sa zacelila (sliznica, bunky a bioorganické materiály sa zhmotnili) doslova behom niekoľkých minút "na počkanie". Následné lekárske testy a to predovšetkým, avšak v neposlednom rade gynekologické a proktologické vyšetrenia preukázali bezproblémové zahojenie pošvy, konečníka a stolica už viac nevychádzala cez pošvu. Klientka dosiahla s jej manželom každodenný intímny život.

K dátumu 8.10.2018, čo bol dátum nastavený v terapii ako optimálny dátum pre pôrod, sa Klientke narodilo skrz panenský pôrod dieťa - chlapček. Pôrod bol prirodzený, doma, bez nutnosti lekárskej pomoci, za asistencie našich Telepatických odborných poradcov, za pomoci manžela Klientky a za pomoci pôrodnej asistentky. 6 nedeľné popôrodné obdobie prebehlo taktiež u Klientky v poriadku a bez komplikácií...

Dievčatko, 2 roky, Nervové ochorenie Neuroblast v bruchu zasahujúci aj do pečene; Bolestivé metastázy mozgu, pľúc, kože; Genetická porucha Noonanov syndróm, 2014-2017

Problémy s motorikou, s rastom, s rečou, nechuť do jedla, Váha a výška nezodpovedali veku dieťaťa, problémy so spánkom

Naša terapia: od 15.09.2017 do 08.10.2018.

Terapia bola vedená na diaľku v podobe kombinácie

 • Práce s podvedomím dieťaťa.
 • Mentálnych rozhovorov s dušou dieťaťa.
 • S písomnou emailovou komunikáciou s matkou dieťaťa, kde sme matku zbežne informovali o vypátraných a odstránených príčinách problémohv dieťaťa.
 • Ústne komunikácie s matkou - matku sme použili ako médium, kde vnímala somatiká, pocity a myšlienky jej dcéry a cez matku sme aj takýmto spôsobom problémy od dieťaťa odstránili.
 • Telepatickej terapie

Udalosti, ktoré predchádzali terapii s nami

 • Dieťaťu boli diagnostikované vyššie uvedené problémy zhruba vo veku, keď mala 6 mesiacov.
 • Neúspešná chemoterapia.
 • Mnohé návštevy lekárov; mnohé rôzne diagnózy a prognózy, ktoré mali na dieťa veľký stres, bola unavená z toho to všetko počúvať, čo sa neskôr v terapii vyplavila ako vrstva problémov s ušami.

Priebeh našej terapie v kombinácii s medicínskou experimentálnou (génovou) liečbou a inými medicínskymi liečebnými postupmi

Obrátila sa na nás klienka so záujmom pre terapiu na diaľku jej dvojročnej dcéry s Neuroblastom a metastázami sprevádzané s problémami resp. symptómami popísanými v nadpise a podnadpise tohto zdokumentovaného prípadu. S matkou sme si vysvetlili, ako bude prebiehať terapia na diaľku a že samozrejme je možné takto na diaľku viesť aj terapiu s dieťaťom, ktoré nevie ešte rozprávať, cez postupy uvedené vyššie v tomto zdokumentovanom prípade. Matka sa nás taktiež opýtala, či môže používať liečebné kódy (terapeutický postup) počas terapie s nami. Matke sme vysvetlili, že je odporučené zastaviť tieto jej postupy vzhľadom k tomu, že my máme naše vlastné mnohé a neustále novo vytvárané a kombinované terapeuticé postupy, ktorých súčasťou sú aj emočné kódy, emočné rovnice a pod.. Dôvod, prečo sme matke odporučili zastaviť jej postupy, bol ten, aby nám jej postupy nezasahovali do terapie. Následne začala terapia...

Ako prvé sme začali pracovať na metastázach a imunitnom systéme dieťaťa. Po odstránení príčin nám matka dala odozvu, že jej dcéra mala vodovú nádchu, že bola veľmi zahlienená, zvracala hlieny. Matke sme vysvetlili a ubezpečili ju, že je to súčasť čistenia a že hlieny majú okrem základnej biologickej funkcie (ich produkcia je zvýšená napr. pri zníženej teplote, pri chlade) aj funkciu že je to určité, v našom prípade finálne štádium liečby resp. čistenia daného problému. Napr. ja osobne, po dlhoročnom čistení sám seba, som si vypestoval zdravie a imunitu natoľko, že keď niečo aj príde ku mne, ja už neprechádzam klasickými priebehmi choroby, ale prejdem vždy rovno do štádia, kde sa vylučujú hlieny, dočasná zvýšená potreba na wc a problém odíde skôr než sa stihne manifestovať. Inými slovami problém sa do tela ani nedostane. To isté sa stalo práve aj u klientky - jej telo robilo "jarné upratovanie", čistili a vyplavovali sa veci od vnútra z jej tela. Matke sme toto všetko vysvetlili, pochopila, ukľudnila sa a pokračovalo sa v terapii ďalej.

Ďalšie vrstvy problémov sa vyplavili v priebehu terapie. Matka nám potvrdila, že u dieťaťa nastávalo opakované praskanie a zaliečovanie najprv jedného ucha, následne oboch uší. Odstránili sme mnoho príčín z minulých životov ale aj mnoho príčin z tohto života. Jedny zo zásadných príčin z tohto života boli u klientky to, že bola už unavená z večného chodenia po doktoroch, počúvania večných prognóz a diagnóz, tlaku z okolia a lekárov a pod. Bol to u dieťaťa nahromadený vnútorný stres, ktorý sa ventiloval práve aj cez popraskané a "hnisavé uši". Všetky tieto problémy sme taktiež spracovali, neutralizovali a problémy s ušami odišli.

Ďalej prišiel na radu spánok dieťaťa. Mala častý nepokojný, prerušovaný spánok. Najväčší problém bol v tom, keď sa dieťa pravidelne budilo o polnoci (pravdepodobne najčastejšie za úplnkov), nešlo ju na dlhú dobu utíšiť, nevnímala matku a pod. Tento problém mal taktiež niekoľko príčin. Jedna z najhlavnejších resp. najzaujímavejších príčin, ktorú stojí za to spomenúť, bola z jedného minulého života. Osoba bola v tom živote inkarnovaná a žila život vlkodlaka (Lykantropky). Zo začiatku osoba v danom minulom živote žila život normálneho človeka, až nastala zmena. Zmena spočívala v tom, že prišla v tom minulom živote doba, kde sa osoba začala pravidelne o polnoci premieňať na vlkodlaka. Jej účel bolo pomáhať ľuďom terapeuticky, bola niečo ako "dobrý vlkodlak". Avšak od mnohých ľudí sa jej tam dostalo nepochopenia, stala sa "štvanou zverou", až nakoniec ju uštvali a následne zabili presne o polnoci počas jednej z jej premien. Toto spôsobilo traumu a bola to príčina spoluzodpovedná za problémy so spánkom u dieťaťa. Následne, potvrdené matkou dieťaťa, sa spánok jej dvoj-ročnej dcéry výrazne zlepšil, dieťa spáva v podstate už v kľude. Taktiež v spánku sa telo regeneruje a lieči najviac...

Taktiež sme spracovávali genetický problém dieťaťa. Problém bol genetickým vyšetrením identifikovaný ako genetická mutácia génu PTPN 11, známe aj pod názvom Noonanov syndróm. Aj tento problém mal niekoľko príčin. Jedna z najhlavnejších, a opäť raz najzaujímavejšich pre spomenutie v tomto príspevku, bol taktiež problém z jedného minulého života. V tomto živote bola klientka obeťou genetických experimentácií, alebo ak chcete hybridizácií, kde sa pomocou genetických manipulácií vytvárali hybridy napoly zviera a napoly človek, ako napríklad poznáme aj z Gréckej mytológie. Túto príčinu sme odstránili, následne bola nastavená u dieťaťa fotónová liečba, ktorá je súčasť Kvantovej techniky dotyku - pracuje sa v nej so subatomárnymi časticami tela, ktoré sú chápané práve ako forma energie, fotóny. Toto išlo zároveň v harmónii s našou mentálnou liečivou pyramídou, ktorá funguje tiež na diaľku. Z medicínskej stránky a za spolupráce lekárov, dieťa podstupuje resp. podstupovalo experimentálnu liečbu, konkrétne forma génovej terapie. Táto experimentálna liečba spočíva u dieťaťa v podobe liekov Lexavar a Votubia. Účel týchto liekov bol ten, aby zastavili špatné genetické rastové zóny. Matka potvrdila, že lekári tieto lieky vysadili z dôvodu, že "nevideli žiaden účinok". Skutočne sa účinok nedostavil? Alebo to bola ďalšia z hier farmaceutického priemyslu? Ja a Renatka si myslíme, že tieto lieky si pravdepodobne splnili svoj účel v tom smere, že šli súbežne s našou terapiou a našej terapii dopomohli tým, že pravdepodobne urýchlili našu terapiu a dopomohli k zlepšenému stavu popísaného v tomto zdokumentovanom prípade, viď nižšie percentuálnu štatistiku účinnosti vypočítanú podvedomím klientky...

Taktiež sme odstránili mnohé príčiny spoluzodpovedné za nechuť k jedlu a za problémy s konzumáciou potravy. Z minulých životov sa jednalo predovšetkým o situácie, kde osoba bola mnohokrát usmrtená otrávením, čo v nej vyvolalo nedôveru k jedlu, strach jesť jedlo. Taktiež tam boli rôzne alergie a intolerancie napr. na mlieko, na med a pod., majúce taktiež príčiny v minulých životoch. Z tohto života sa jednalo o príčiny z obdobia, keď dieťa bolo kojené matkou ale aj z obdobia prenatálu. Všetky problémy sa spracovali a matka potvrdila, že následne dcéra priebežne skúšala a ochutnávala nové a nové jedlá, dnes dieťa jedáva pravidelne. Inými slovami, pozitívne zmeny nastali aj v konzumovaní potravy...

Odstránili sme aj mnohé problémy súvisiace s rečou. Najhlavnejšími príčinami, predovšetkým z minulých životov, boli strach, obava, neistota, strach stáť si za svojim názorom. Matka nám potvrdila, že viditeľné zmeny nastali aj v reči dieťaťa - hovorí už hlásky a je tam snaha o rozprávanie. Teraz je dieťa už v harmónii s jej vekom. Ostatné záležitosti súvisiace rečou, veríme, sa budú vyvíjať už prirodzene.

Súbežne s našou terapiou išli aj nasledovné lekárske liečebné metódy liekmi a prírodnými prípravkami

 • Paliatívna liečba liekom Propranolon, ktorého účel bol pravdepodobne zastavenie cievneho zásobovania nádoru. Liek sa používa napr. pri liečbe resp. neutralizácii vysokého tlaku.
 • Liek Aknenormin - je to vitamín A, ktorý sa bežne používa napr. na liečbu akné. Pravdepodobne má slúžiť pre liečbu kožných problémov u klientky.
 • Paliatívna chemoterapia liekom Vinblastin.
 • Matka sama na vlastnú pesť dáva dcére aj alternatívne príprodné prípravky: Kvapky "Dračia krv", čaj Červený strom - bylinka z Peru.

Záverom

Matka nám potvrdila, že zdravotný stav jej dcéry sa výrazne zlepšil vo všetkých smeroch - dcéra ma kvalitnejší spánok, nemá problém s jedením, matka vypozorovala zmeny nálad k lepšiemu, symbióza a vzťahy dcéry so súrodencami sa zlepšili, zlepšila sa reč, motorika - matka má pocity že dieťa má tieto funkcie už primerane k jej veku. Dokonca matka potvrdila, že subjektívne vníma, že výška a váha jej dcéry sa zmenili taktiež k tomu, že viac zodpovedajú jej veku.

Na záver sem dopĺňame percentuálnu štatistiku účinnosti našej terapie s lekárskymi liečebnými postupmi spomenutými v tomto zdokumentovanom prípade. Štatistika bola vypočítaná z podvedomia klientky:

 • Naša terapia: 60%.
 • Experimentálna génová liečba liekmi Lexavar a Votubia: 15%.
 • Liečba Liekom Aknenormin: 10%.
 • Alternatívne prírodné prípravky, ktoré dáva matka dcére: 8%.
 • Paliatívna liečba liekom Propranolon: 5%.
 • Paliatívna chemoterapia liekom Vinblastin: 2%.

Ako vidíme, naša terapia mala zásadný podiel na zlepšenie zdravia klientky. Tak ako bolo popísané aj v predchádzajúcom prípade, aj v tomto smere veríme, že lekárske liečebné postupy majú svoj význam a svoje miesto v tom smere, že išli súbežne s našou terapiou, kde našu terapiu urýchlili, posilnili a umocnili...

Dieťa je aj naďalej pod lekárskym dohľadom...

Matka dcéry nám podala nové informácie. 06.12.2017 bolo dievčatko na sono vyšetrení. Lekárske vyšetrenie preukázalo, že nádor v brušku za 5 mesiacov nevyrástol, rovnako vyšetrenie preukázalo omnoho menšie metastázy na pečeni...

Žena, 30 rokov, problémové tehotenstvo - dieťa nebolo v maternici správne natočené, vzťahové problémy, 2017

Problémový predpôrodný stav; problémy v komunikácii o pocitocch v rôznych vzťahoch

Terapia: Od 07/2017 - 11/2017.

Dátum publikovania prípadu: 03.12.2017.

Terapia bola vedená na diaľku BEZ akejkoľvek nutnosti prítomnosti či vedomej spolupráce klientky. Akákoľvek komunikácia medzi nami a klientkou prebiehala výlučne písomne, kde sme niekoľkými emailami zbežne klientku informovali o príčinách problémov. Následne nám stačila odozva a spätná väzba klientky...

Čo predchádzalo terapii s nami

Klientka bola v 38. týždni tehotenstva. Klientka bola v tehotenstve "aktívna" - rôzne cviky na fit lopte, návšteva yógy počas tehotenstva a pod. Avšak podľa klientky, nič nepomáhalo. Blížil sa pomaly termín pôrodu.

Dieťa stále nebolo správne otočené k pôrodu. Bolo otočené hlavičkou hore. Klientka odmietla akékoľvek ponúkané lekárske neprirodzené zásahy. Napr. v 37. týždni tehotenstva jej lekári navrhli tvz. breech presentation - lekársky pokus o otočenie dieťaťa. Dôvod prečo klientka odmietla takéto neprirodzené zásahy do jej tehotenstva bol ten, že cítila, že by to nebolo pre dieťa prirodzené, nechcela dieťa vystaviť ešte väčšiemu stresu, pod akým dieťa už v tomto štádiu bolo.

Klientka sa dostala, nie náhodou, do cesty k nám a začala terapia s nami. Tieto vstupné informácie nám stačili na to, aby sme mohli začať viesť terapiu na diaľku, náš účel bol vypátrať a odstrániť príčiny, ktoré bránili k prirodzenému pôrodu aby sa dieťa samé a prirodzene v maternici otočilo a natočilo na správny směr…

Náš prvý terapeutický pokus o otočenie dieťaťa

Ako prvé sme urobili na diaľku terapeutický audit samotného dieťaťa a vypátrali sa príčiny, ktoré bránili dieťaťu otočiť sa a ísť k prirodzenému pôrodu. Bolo tam mnoho karmických nezrovnalostí z minulých životov medzi dieťaťom a matkou, dieťaťom a jej starými rodičmi (rodičmi klientky). U dieťaťa bol predovšetkým strach a neistota prísť na tento svet, necítila sa narodiť do tohto sveta. Taktiež tam bola aj nejaká tá prisídlená duša, ktorú sme odviedli. Boli tam aj problémy samotnej matky. Všetko sme odstránili, vyčistili a následne nastal samočistiaci proces tela matky ale aj dcéry v maternici.

Ako prvé, matka cítila veľmi silný pohyb dieťaťa v maternici, pohyb kde dieťa sa chcelo otočiť, silné kopnutie do maternice. Následne čistenie bolo DOČASNE sprevádzané paranormálnou aktivitou a nejakým tým "strašením" v dome klientky, na čo reagoval ich pes. Zavíjal v tú noc veľmi silno, nikdy predtým sa tak nechoval, nešlo ho utíšiť. Pravdepodobne cítil jednak prítomnosť prisídlenej duše, ktorá po odblokovaní odchádzala od matky a dieťaťa, rovnako ako aj cítil negatívne energie, ktoré sa v tom momente vyplavovali. Je známe, že psy vnímajú a vyhľadávajú pozitívne energie a na negatívne energie reagujú veľmi citlivo, netypickým chovaním a pod. Čistenie síce prebehlo, dieťa sa prirodzene pokúsilo samé otočiť, avšak dieťaťu sa to nepodarilo…

Náš druhý terapeutický pokus o otočenie dieťaťa

Asi po dvoch dňoch po prvom pokuse sme si zavolali na pomoc našu tedajšiu kolegynku Renatku. V terapii sme potrebovali jej ženské energie, vzhľadom k tomu, že je matka štyroch detí a má za sebou 4 pôrody.

Ako prvé, aj Renatka spravila audit dieťaťa. Odstránili sa mnohé ďalšie karmické príčiny medzi dieťaťom, jej matkou, rodičmi klientky, odstránili sa aj karmické záležitosti medzi Renatkou a klientkami.

Následne Renatka urobila na diaľku tzv. mentálny rozhovor s dušou nenarodeného dieťaťa. Poukázala jej na možnosti pôrodu, doodstránili sa ďalšie problémy, ktoré dieťaťu bránili v narodení sa prirodzeným spôsobom. Následne po čistení matka cítila, že dieťa sa znova chcelo otočiť, rovnako ako pri prvom pokuse. Avšak ani teraz sa dieťaťu nepodarilo otočiť. Je fakt, že sa klientka na nás obrátila už neskoro resp. v príliš pokročilom štádiu tehotenstva.

Následne bolo klientke navrhnuté posledná možnosť otočenia dieťaťa za toho predpokladu, že by klientka bola v bazéne, vo vode, kde by ešte bolo možné dieťa otočiť na diaľku pomocou kvantovej techniky. U inej Renatkinej klientky sa to v takomto neskorom štádiu tehotenstva podarilo. Avšak u tejto našej klientky už nebol čas. Dieťa sa rozhodlo. Rozhodnutie dieťaťa nastavilo energie lekárov a matky tak, že matka absolvovala pôrod plánovaným cisárskym rezom - stanovil sa termín cisárskeho rezu 3 dni pred predpokladaným termínom pôrodu. Dôvod bol ten, aby sa predišlo komplikáciam v prípade, že by klientka začala rodiť predčasne panvovým koncom. 

Záverom

Hoci naším cieľom bolo dosiahnuť, aby sa dieťa otočilo a narodilo prirodzene, pokúsilo sa samé a prirodzene otočiť, ale z dôsledku času sa nám nepodarilo dosiahnuť prirodzený pôrod. Avšak podarilo sa nám aj tak odstrániť všetky potrebné príčiny. Pôrod cisárskym rezom sa podaril, všetko prebehlo v poriadku. Dieťa sa narodilo zdravé. Následne mala klientka zhruba dva mesiace po tejto terapii s nami prirodzenú regeneráciu jej tela pod lekárskym dohľadom.

Vzhľadom k tomu, že v našej terapii odstránime príčiny problémov, a následne je to v už v réžii tela, kde telo si vyčistí všetko samé, niekedy prirodzený obrat ako dôsledok terapie nás môže doviesť k výsledkom, ktoré by sme vôbec nečakali. Podvedomie vie čo je pre nás najlepšie a po odblokovaní nás už samé naviguje k akciám a činnostiam, ktoré podvedomie verí, že sú pre nás optimálne, pozitívne a prínosné...

Po dvoch mesiacoch nás klientka kontaktovala znova. V terapii popísanej vyššie klientka dostala "dôkaz" a vlastnú empirickú skúsenosť, čo naša terapia obnáša. Následne sme s klientkou spracovali obavy o jej dieťa, strach z jej smrti, čo malo príčinu v spoločnom minulom živote matky a jej dcéry u autohavárie. Po spracovaní už strach matky o dcéru kompletne pominul a ešte naviac u klientky vymizol aj problém resp. strach súvisiaci s verejnou dopravou.

S klientkou sme taktiež spracovali problémy v súvislosti s jej manželom, jeho rodinou ale aj s jej vlastnou rodinou - zosumarizovaná príčina bol problém v zájomnom nedostatočnom NEkomunikovaní o pocitoch, tlak z okolia, prostredie s negatívnymi energiami, kde klientka s manželom a ich dcérou bývali a pod. Všetko potrebné sa vyčistilo, klientka s manželom a dcérou sa presťahovali na miesto, ktoré je už v súlade s ich vyššími energiami…

Vyjadrenie klientky po zhruba štyroch mesiacoch od začiatku terapie

Mojá malá dcérka je úplne úžasná, vidím sa v nej v tom najpozitívnejšom slova zmysle. Začína byť ozaj živá, aktívna, pekne v noci spinká a ja sa každé ráno teším na další krásny deň s ňou.

Sťahovanie bolo úspešne zavŕšené nakoľko všetky krabice sú vybalené a veci v domácnosti zorganizované, môžeme najbližších pár týždňov začať trošku dekorovať podľa vlastných predstáv. S manželom sa nám podarilo dosiahnúť značný progres, darí sa nám a sme šťastní. Rozhodli sme sa trošku 'separovať ' od manželovej rodiny a žiť si v tichu svoj vlastný sen.

Sťahovanie (v roku 2017) bolo, myslím si, výsledkom terapie. Pôvodným zámerom bolo presťahovať sa až budúci rok. Avšak po terapii sa zintenzívnil pocit akejsi potreby či nutnosti uskutočniť to čím skôr - veľmi dobré rozhodnutie, musím podotknúť.

S mojím bratom som v minimálnom kontakte (narodeninové sms), ale vôbec sa nestretávame a netelefonujeme si, čo mi úplne vyhovuje, nakoľko naše stretnutia boli plné dusnej atmosféry. S mojimi rodičmi si veľmi dobre rozumiem, máme pevný, úprimný a zdravý vzťah ako nikdy predtým.

S manželom to klape, teraz už pred sebou neskrývame nijaké pocity, každy pocit si prediskutujeme. Neviem si vynachváliť výsledky terapie s vami...