3. Príklady úspešného vysadenia liekov u našich klientov - jednotlivcov. Prípady z roku 2017

13.11.2018

Článok hovorí o tom, ako vieme v terapii postupne, cielene, raz a navždy vysadiť Vaše lieky a naučiť Vaše telo fungovať bez liekov. Príklady vysadenia liekov u klientov s problémami: Schizofrénia; Depresia a samovražedné sklony; Autoimúnne ochorenia - Artritída a Leukémia...

Článok je zároveň určený aj pre vás, ktorí ste sa stali obeťami farmaceutického priemyslu v podobe ilúzie, že potrebujete natrvalo brať lieky; pre vás, ktorí sa bojíte povedať NIE Vášmu lekárovi...

Obsah

Vysadenie Vašich liekov

Vysádzanie liekov MUSÍ ísť pomaly, postupne, nikdy nie NARAZ!!!

Najčastejšie príčiny, ktoré bránia k vysádzaniu liekov

Vaša dlhodobá závislosť na liekoch, Vy ste zdrojom ziskov pre farmaceutický priemysel

Lieky, ktoré Vám v terapii pomôžu - Jednorázové alebo krátkodobé užívanie liekov

Čo vysadenie liekov obnáša 

Čo sa deje po vysadení liekov

Príklady vysadenia liekov z našej praxe

Vysadenie Vašich liekov

Zo skúsenosti z mojej praxe viem potvrdiť, že v terapii skôr či neskôr prídeme k vysádzaniu Vašich liekov. Každé telo má potenciál fungovať bez liekov. Pri vysádzaní liekov sa u našej terapie riadime inštrukciami z Vášho podvedomia rovnako ako sa jeho inštrukciami riadime pri terapii, pri vyhľadávaní príčin Vašich problémov a pod. Len Vaše podvedomie vie, čo je pre Vaše telo najlepšie a čo Vám neublíži.

Vysádzanie liekov MUSÍ ísť pomaly, postupne, nikdy nie NARAZ!!!

Zoberte prosím na vedomie, že vysádzanie liekov nemôže NIKDY prebehnúť naraz. Pre telo by to bol obrovský náraz a obrovský šok a následky by mohli byť pre Vaše telo katastrofálne. Účel vysádzania liekov je ten, že budeme pomaly ale isto učiť Vaše telo zvykať si a fungovať bez liekov, až nakoniec skôr či neskôr dôjdeme k ultimátnemu vysadeniu. Aj v tomto smere je Vaša trpezlivosť a spolupráca dôležitá pre celú Vašu terapiu.

Pamätajte, že každý človek je individuálny, u každého sú rôzne časy pre vysadenie. Vysadenie liekov môže trvať rádove týždne ale aj mesiace.

Porovnateľný je príklad fajčiara, ktorý chce skoncovať s fajčením. Tiež to nejde zo dňa na deň - je to proces. Rovnako aj vysádzanie liekov je proces.

Najčastejšie príčiny, ktoré bránia k vysádzaniu liekov

Najčastejším faktorom u vysádzaniea liekov v mojej terapii sú obavy a strach klienta z vysádzania liekov. Takéto obavy môžu byť podnietené samozrejme rôznymi príčinami.

Najčastejšími príčinami, ktorá Vám brána vo vysádzaní liekov sú: 

 • Vaše predošlé neúspešné pokusy o vysadenie.
 • Strach z Vášho lekára - strach povedať nie lekárovi.
 • Nevedomosť a strach si uvedomiť aké sú Vaše práva a pod.
 • A mnohé ďalšie.

Už akékokoľvek sú príčiny Vašich obáv z vysádzania liekov je dôležité, aby ste mi počas terapie poukázali na tieto Vaše obavy-problémy. V takomto prípade bude dôležité, aby sme NAJPRV spracovali tieto Vaše obavy pred tým, než začneme u Vás vysadzovať lieky. Inak by Vás tieto obavi brzdili a vysádzanie liekov by v takom prípade nebolo efektívne.

Vaša dlhodobá závislosť na liekoch, Vy ste zdrojom ziskov pre farmaceutický priemysel

V mojej terapii je možné POSTUPNE vysadiť takmer akékoľvek lieky, takisto ako našou terapiou riešime takmer všetky existujúce zdravotné problémy. V mojej praxi som s klientami vysádzal a stále vysádzam všemožné lieky - lieky na krvný tlak, lieky na podporu imunity, kortikoidy, rôzne antidepresíva a antipsychotiká, lieky na alergie, lieky a prášky proti rôznym bolestiam - bolesti hlavy, menštruačné bolesti a pod. Jedná sa o lieky, ktoré užívate DLHODOBO.

Lieky, ktoré Vám v terapii pomôžu - Jednorázové alebo krátkodobé užívanie liekov

Taktiež zoberte prosím na vedomie ešte jednu vec. V niektorých prípadoch majú určité lieky ako napr. antibiotiká svoje miesto a svoj účel a pomôžu terapiu urýchliť. Tu sa jedná o JEDNORÁZOVÉ užitie liekov.

Čo vysadenie liekov obnáša

Rád by som popísal na základe skúseností z mojej praxe, čo vysadenie liekov obnáša. Vysvetlili sme si, že každý reaguje inak. Avšak je tu istý spoločný menovateľ, určitá pravdepodobnosť v podobe skúseného/"vzdelaného" odhadu (po angl. educated guess). Jedná sa o to, čo je asi v celom vysádzaní liekov najdôležitejšie.

Vyššie sme si vysvetlili, že pred samotným vysádzaním je nutné najprv spracovať predovšetkým príčiny brániace vysadeniu a nastaviť správny a optimálny Váš postoj k vysádzaniu liekov. Ďalší krok je už samotné vysádzanie liekov a jeho priebeh.

Na začiatku terapie, keď sa na mňa obrátite s nejakým problémom, s niečím čo chcete v živote vylepšiť, zmeniť, tak tento Váš problém má vždy nejaké sprievodné javy, symptómy či už psychické, emocionálne alebo fyzické. V terapii vyhľadávame príčiny, následne ich odstránime, telo sa stane voči problému imúnne a rovnaký alebo podobný problém sa už nevráti. Avšak zo skúsenosti z môjho vlastného čistenia a z mojej terapeutickej praxe viem potvrdiť, že telo vždy následne vyplaví iné problémy spolu s ďalšími inými sprievodnými javmi, symptómami, ktorých sa Vaše telo chce a dáva nám príležitosť sa zbaviť.

Presne rovnako je to aj u vysádzania liekov. Lebo prečo berieme lieky? Lieky vo väčšine prípadov riešia LEN symptómy Vášho problému. Avšak veľakrát je to dočasné, a keď sa symptóm znova objaví, tak si znova zoberiete liek. A tak stále dookola. Inými slovami, lieky vo väčšine prípadov potláčajú symptómy Vašich problémov, ale NEvyhľadávajú skutočnú príčinu Vášho problému, to robíme už v terapii so mnou.

Teraz si predstavte, že vysadíme nejaký Váš liek, ktorý potláča nejaké Vaše symptómy, o ktorých sme popísali vyššie.

Následne je prirodzené, že onen potáčaný symptóm sa vyplaví na povrch a je to prirodzená indikácia toho, že telo nám dáva príležitosť sa symptómu zbaviť. Následne vyhľadáme príčiny symptómu, príčiny odstránime, eliminujeme symptóm. A tak príde ďalšie zníženie, ďalšie symptómy vyplavené na povrch a ich ďalšie odstránenie. Takto beriete čím ďalej tým menej liekov, učíme postupne a pomaly Vaše telo zvykať si fungovať bez liekov, až skôr či neskôr dôjdeme k ultimátnemu vysadeniu. Už priamo v procese vysádzania je najčastejší sprievodný jav panika, a tú samozrejme tiež spracujeme. Znova upozorňujem, že vysádzanie liekov NIKDY nemôže ísť naraz, MUSÍ ísť pomaly a postupne čo je ordinované nie mnou, ale Vaším podvedomím, ktoré vie, čo je pre Vaše telo najlepšie. V tomto prípade Vaše podvedomie je okrem iného aj Váš lekár, Váš liečiteľ, ja len sprostredkovávam a podávam informácie z Vášho podvedomia Vám, čo je súčasť a náplň môjho TERAPEUTICKÉHO remesla.

Čo sa deje po vysadení liekov

Po vysadení posledného lieku nastáva tzv. testovacie obdobie, ktoré je u každého individuálne a kde telo funguje bez liekov, ale kde sa stále môžu vyplavovať symptómy, ktoré treba následne taktiež terapeuticky spracovať. Je to proces - proces učenia, aby Vaše telo fungovalo bez liekov, proces asimilácie sa Vášho tela novým, vyšším energiám a vibráciám-energiám bez liekov...

Nasledujú príklady vysadenia liekov z našej terapeutickej praxe...

Príklady vysadenia liekov z našej praxe

Chlapec, 20 rokov, 2017

Problémy

 • Schizofrénia.
 • Depresie.
 • Ťažká závislosť na liekoch.
 • Nechuť do života.
 • Žiadne motivácie.
 • Problémy s rodičmi.
 • Problém vnímania farieb života.

Myšlienky a postuláty typu:

 • "Nič ma nebaví".
 • "Z ničoho nemám radosť".
 • "Nedokážem myslieť".

 • "Nezvládnem to".
 • "Mám pocity, že mi to nemyslí".
 • A mnohé im podobné.

Užívané lieky

 • Abilify, 2x ráno, každý deň.
 • Cipralex, 2x ráno, každý deň.
 • Leponex, 1x večer, každý deň.
 • Trittico, 2x večer, každý deň.
 • Antipsychotická injekcia Zypadhera, 1x za mesiac.

Terapia s klientom prebiehala výlučne na diaľku v podobe písomnej komunikácie cez e-maily a ústnych telefonických hovorov.

S klientom sme postupne spracovávali tieto pocity, ktoré mali nespočetné množstvá príčin v tomto živote, v minulých životoch. Spracovali sme traumatické detstvo, postoj klienta voči mnohým jeho rodinným príslušníkom.

Ďalej sme spracovali vplyv matky klienta na terapiu, zasahovanie do terapie v podobe nesúhlasu s vysádzaním liekov. U klienta sme túto situáciu spracovali do takej miery, že bol sám schopný čeliť tejto prekážke a porozprával sa s jeho mamou - vysvetlil jej, že je to jeho voľba, ktorá by sa mala rešpektovať. Prekážka sa odstránila a klient potvrdil, že jeho matka ho už v terapii nebrzdí, dokonca ho sama budieva za účelom, aby vstal pre náš ďalší telefonický hovor.

Najviac traumatické obdobia boli ako som spomenul v jeho detstve, odlúčenie od biologického otca, násilie od nevlastného otca. Ďalšie traumatické obdobia u klienta boli problémy v škole, problémy pri ukončovaní školy, obdobie depresií a následne ďalšie ťažké obdobia, kde prešiel troma liečebňami a vysádzaním liekov.

Ďalej sme samozrejme museli spracovať postoj klienta k lekárom, k liekom, k vysádzaniu liekov. Klient začal terapiu so mnou od Apríla 2017. Postupne sme začali vysádzať všetky lieky. Dneska je to už druhý týždeň, kde klient funguje bez liekov. Postupne verím, že sa dostaneme aj k vysadeniu Antipsychotickej injekcie Zypadhera...

Vysvetili sme si, ako ho lieky ovplyvňujú, ako ovplyvňujú jeho biochémiu, že mu bránia vo vnímaní pozitívnych pocitov, farieb života. Taktiež sme spracovali u klienta veci, ktoré by mu bránili vážiť si aj maličkostí a malých, veľakrát na prvý pohľad zanedbateľných aspektov. Samozrejme v postupnom vysádzaní sa vyplavovalo mnoho špatných pocitov, špatné nálady a všetko sme spracovali a postupne spracovávame. Vyzerá to, že schizofrénia je z časového hľadiska veľmi náročná na čas, treba veľa trpezlivosti ako aj zo strany teerapeuta tak aj zo strany klienta.

Medzi maličké úspechy klienta patrí to, že si začal kupovať určitú literatúru, o ktorej tvrdí, že ho zaujíma a že skúsi znova začať čítať. Bavia ho videjká na cestách k sobe, klient sa zaujíma o veci, povedal by som netypické a netradičné pre našu spoločnosť - duchovné veci, mimozemské civilizácie a pod.

Klient má veľa za sebou, ale má ešte veľmi dlhú cestu pred sebou, v terapii stále pravidelne a priebežne pokračujeme...

V súčastnosti, k dátumu 21.8.2017 podvedomie klienta naordinovalo, aby som mu dal prečítať túto časť mojej stránky - príklady z praxe, najmä sekcia moje dobrodružstvá so psychiatrami. Ja verím a podvedomie klienta potvrdilo, že ďalšia časť terapie u klienta bude spočívať v čítaní textov, kde tie texty odblokujú ďalšie veci od klienta, pomôžu mu uvedomiť si ďalšie veci a pod. 

Žena, 48 rokov, 2017

Problémy

 • Samovražedné sklony.
 • Ťažké depresie.
 • Nespracované úmrtie jej rodičov.
 • Myšlienky na samovraždu.
 • Problémy s prechodom - najmä únava.
 • Veľmi silný a negatívny vplyv okolia a prostredia, v ktorom osoba bývala - mnoho ľudí v jej okolí mali depresie, rakoviny, prisídlené duše a negatívne entity a pod.

Užívané lieky

 • Citralex 1x ráno, každý deň.
 • Tritiko 1x večer, každý deň.

Terapia

Terapia s klientkou prebiehala výlučne na diaľku v podobe písomnej komunikácie cez e-maily a prevažne v podobe ústnych telefonických hovorov.

V prvom telefonickom hovore klientka znela veľmi plačlivo, čo slovo, to plač. Avšak tento prvý telefonický hovor bol pre klientku veľmi kľúčový a veľmi dôležitý, kde sme spracovali s klientkou veľa problémov, v podstate celoživotných problémov.

Vyhľadali sme príčiny jej samovražedných myšlienok a spracovali sme ich.

Ako prvé sme odstránili príčiny pre sebevraždu - Príčinami boli mnohé udalosti v minulých životoch, kde klientka spáchala sebevraždu, najčastejšie sa nevedela s niečim vysporiadať, nahromadený žial, strata partnera, psychický tlak, nevedomosť. Následne sme s klientkou prediskutovali skutočné následky sebevraždy. V skratke , veľakrát si človek myslí, že sebevraždou vyrieši jeho problémy. Avšak opak je pravdou. Sebevraždou sa nič nevyrieši, ale človek si to so sebou "prenesie" do ďalšieho života, kde bude mať znova príležitosť spracovať nie len pôvodné príčiny sebevraždy z predchádzajúceho života, ale aj traumu spôsobenú sebevraždou v tom živote. Človek síce príležitosť dostane zbaviť sa problémov, avšak tá príležitosť je niekoľkonásobne ťahšia ako tá predošlá príležitosť predtým, než sa spáchala sebevražda. Klientka si to uvedomila a pochopila.

Následne sme spracovali u klientky úmrtie jej rodičov. Ako prvé sme spracovali klientkine pocity počas, pred a po úmrtí rodičov. Následne sa objavila ďalšia príčina, prisídlené duše jej zomrelých rodičov - boli stále u klientky. U prvej duše, mama klientky - Klientka mala pocity, že nestihla niečo mame povedať. Problém sme vyriešili, klientka dokázala povedať mame to, čo potrebovala, duša to poučula, uvedomila si to a odišla. U duši otca klientky sme spracovali traumatické destvo klientkinho otca, následne aj táto duša odišla za svetlom.

Ďalší veľmi silný problém bolo prostredie v ktorom klientka žila, resp klientkin postoj k tomuto prostrediu. Klientka ma informovala, že v tom prostredí bolo veľa depresií, bezdomovcov, veľa rakovín. Podarilo sa nám neutralizovať účinky prostredia na klientku, jej byt, ju samotnú a pod. Neutralizácia účinkov spočívala v podobe vyhľadanie ďalších mnohých príčin v podobe prisídlených duší v prostredí, kliatby na danom mieste, žial a smútok klientky voči okoliu, pocity bezmocnosti, že im nedokáže pomôcť. Po spracovaní klientka si uvedomila jej špatný postoj, uvedomila si, že nie je nutné, aby sa starala do druhých, uvedomila si, že aj to okolie si žilo svoj život a vysporiadavalo sa s karmou po svojom.

Tiež sme ešte spracovali pocity klientky voči plaču - strach, pocity hanby, pocity že by ju okolie nejakým spôsobom odsúdilo, hoci v skutočnosti prostredie klientku podporovalo. Klientke bolo vysvetlené, že plač je prirodzený čistiaci mechanizmus ľudského tela a netreba ho ani potláčať ani sa zaň hanbiť, stačí len upozorniť okolie a vyžiadať si podporu od okolia, ktorú potrebujeme.

Tiež sme spracovali postoj klientky voči liekom, voči vysádzaniu liekov, strach z vysádzania a pod.

Tento prvý telefónny hovor trval zhruba 2 hodiny.

V nasledujúcom telefónnom hovore, zhruba 3 dni po tom prvom predošlom telefóne už klientka znela veľmi radostne, po plači ani stopy, znela optimisticky a šťastne. Tu už sme začali vysádzať lieky. Najprv sme kompletne vysadili jednorázovo Citralex. Prvý týždeň klientka fungovala s liekom Tritiko, 1x večer.

Ďalšie 2 týždne trvalo vysadenie lieku Tritiko. V prvom týždni počas vysádzania lieku Tritiko sa dostavili mierne depresie, mierne pocity úzkosti, únava - tieto problémy sme spracovali. Avšak prevažovali tam pozitívne pocity - radosť zo života, radosť cestovať, pozitívna nálada. V druhom týždni vysadenia lieku sa vysádzanie prejavovalo najmä nedostatkom energie a únavou, ktorej mnohé príčiny sme taktiež postupne spracovali. Najhlavnejší dôvod boli prejavy prechodu klientky spojené najmä s únavou. Najhlavnejšia príčina bola tá, že klientka v jej živote zanedbala jej potreby tela, najmä potreby oddychu, čo sme retrospektívne postupne spracovávali a spracovali.

Následne toto už je druhý týždeň, ktorý klientka funguje kompletne bez liekov, tu sme sa už dohodli, že klientka ma sama kontaktuje keď, sa vyplavia ďalšie problémy, a keď nám jej telo dá ďalšiu príležitosť ich spracovať…

Žena, 60 rokov, 2017

Problémy

 • Artritída
 • Problémy s trávením
 • Nedostatok času na seba
 • Neustála únava

Užívané lieky

 • Kortikoidy, každý deň ráno.
 • Pôvodne klientka brala dávku 16 mg.
 • S terapiou so mnou začala už po značnom znížení, keď už brala dávku 1 mg.

Terapia

Terapia s klientkou prebiehala výlučne na diaľku v podobe písomnej komunikácie cez e-maily a prevažne v podobe ústnych telefonických hovorov.

Artritítída je autoimunitné ochorenie. V skratke, biele krvinky, ktoré by za normálnych okolností naše telo chránili, tak nášmu telu škodia. Vo väčšine prípadov tieto "zlé, skorumpované" biele krvinky bojujú s tými "dobrými" bielymi krvinkami.

Táto pani sa na mňa obrátila s pôvodným problémom - potrebovala pomôcť s artritídou.

Postupne sme spracovávali mnoho príčin, až sme došli do jednej, povedal by som zlomovej udalosti. Klientka išla na dovolenku. V Pararelenej realite zažila v tom mieste traumu - kde sa zrútil hotel, v ktorom bývala. Táto trauma spôsobila poškodenie mozgu. Traumu sme odstránili a nastavili sme jej telo a mozog k optimálnej funkcii, k takej ako sa telo chovalo pred tou traumou, kde bolo v poriadku. Následne sme odviedli do svetla prisídlené duše.

Následne sa objavili ďalšie problémy - problémy s trávením. Klientka potvrdila, že takéto konkrétne problémy predtým nepociťovala, prípadne vo veľmi slabej intenzite. Klientke sme vysvetlili, že je to súčasť čistenia, že telo to vyplavuje a chce sa z toho zbaviť. Najhlavnejšia príčina bol nahromadený celoživotný stres, nedostatok oddychu, strach povedať nie okoliu, "slúženie" iným ale nebol čas pre seba spolu s inými mnohými príčinami spôsobené počas pôrodov jej detí, karmické záležitosti z minulých životov a pod. Problémy s trávením kolísali, až nakoniec sú v menšej frekvencii a v menšej intenzite.

Nakoniec sme prišli k štádiu, keď sme začali vysadzovať lieky klientky. Ako sme kortikoidy vysádzali a presne podľa scenária, ktoré som popísal vyššie, telo klientky začalo vyplavovať potláčané problémy, ktoré sa prejavili ako symptómy artritídy. Boli to najmä bolesti chrbta, krížov, kĺbov, krku, ramien a pod. Prvý hovor s klientkou trval zhruba 1 hodinu. Všetky ostatné hovory trvali v priemere 10-20 minút. Veľakrát klientka napr. pociťovala celý deň bolesti na spomínaných miestach, večer sme bolesti spracovali veľakrát do pár minút. Príčiny boli rôzne od mnohých problémov z tohto života, problémov v prenatále, počas jej vlastného pôrodu, počas pôrodov v minulom živote, mnohé drastické mučenia v minulých životoch ale aj veci ktoré sa karmicky vrátili, keď klientka sama robila zle iným v jej veľmi dávnych životoch.

Klientka začala terapiu zhruba v Apríli 2017. K dnešnému dátumu 21.8.2017 klientka potvrdila, že:

 • Bolesti sú už menšie, v omnoho menšej intenzite, že bolesti sú viac znesiteľné
 • Že už sa o seba nebojí v tom smere že by sa jej niečo stalo, že by ju tá choroba dostala (Na začiatku si klientka pripúšťala existenciu choroby, po spracovaní to už neberie ako chorobu ale ako niečo, čoho sa dá pomaly ale isto zbaviť). Inými slovami nastavili sme u klientky ten správny a optimálny postoj v jej psychike a v jej mysli a je len otázka času, kedy sa takéto nastavenie manifestuje aj na fyzickom leveli.
 • Taktiež, k dnešnému vyššie spomínanému dátumu je to už druhý týždeň, keď klientka funguje bez liekov, avšak v terapii stále pravidelne pokračujeme. Platí pravidlo, že jediná cesta za úspechom klientky je cesta vpred…

Ďalší problém u klientky bola únava, straty energie.

Najhlavnejšou príčinou bolo klientkine celoživotné zanedbanie jej potrieb oddychu a takýmto spôsobom si ju telo dobehlo. Taktiež vo väčšine prípadov hľadela klientka na potreby iných a až potom hľadela na potreby svoje, čo skončilo častými únavami. Postupne spracuvávame aj pocity a myšlienky spojené s únavou. Energetické levely v súčasnosti u klientky stále kolíšu, telo má nadmerné potreby odpočinku, avšak klientka pociťuje aj v tomto smere zlepšenia...

Terapeutova (Radovanova Babicova) skúsenosť s kortikoidmi, minulý život, Leukémia

Opäť raz použijem aj môj vlastný príklad, príklad z minulého života. V tomto mojom minulom živote som mal od malička Leukémiu. 

Leukémia je taktiež autoimúnne ochorenie, problém s kostnou dreňou. V kostnej dreni sa tvoria AJ biele krvinky. V podstate celý ten minulý život som bol na kortikoidoch. 

V tom živote mi chcela osoba, ktorá sa o mňa starala, pomôcť sa zbaviť liekov - tie lieky mi vysadila doslova zo dňa na deň. Pre telo to bol samozrejme obrovský šok, čo spôsobilo moju okamžitú smrť v tom minulom živote. 

Samozrejme tento život mám dnes už spracovaný, leukémiu nemám. Avšak ako prvé, z tejto skúsenosti som sa jednoznačne poučil, a tiež viem túto skúsenosť z môjho minulého života zapriahnuť vo Vašej terapii a aj touto skúsenosťou Vám dopomôcť k POMALÉMU, PRIEBEŽNÉMU a ZODPOVEDNÉMU vysadeniu Vašich liekov....