5. Radovan Babic; Aj terapeut potrebuje terapiu: Vyriešené problémy z môjho súčasného života

09.10.2018

Problémy: Vzťahové problémy v rodine; Pocity, že ma iní ovládajú; Vracajúce sa bolesti hrdla; Infekcia ucha; Alergie a intolerancie; Samota; Finančné a existenčné problémy. Dosiahnuté úspechy: Emočná sloboda; Splnené cestovateľské a štúdijné sny; Životný účel odomknutý; Finančná sloboda; Časová sloboda...

Obsah

Vzťahové problémy s rodinnými príslušníkmi rodiny, traumatické detstvo

Emocionálna sloboda a retrospektívne riešenie problémov

Poškodenie ucha, bolesti pri lietaní lietadlami, strach z lietania, infekcia ucha

Rôzne alergie; odmietnutie liekov na alergie

Cestovateľské a štúdijné sny naplnené; Životný účel odomknutý

Fiinančná a časová sloboda

Vzťahové problémy s rodinnými príslušníkmi rodiny, traumatické detstvo

 • Problémové detstvo.
 • Rozvod mojich rodičov.
 • Rôzne alergie.
 • Angíny najmä v detstve.
 • Problémy s prieduškami a dýchaním.
 • Vracajúce sa bolesti hrdla.
 • Tlak z rodiny.
 • Pocity, že som bol dobrý len kôli financiám.
 • Problémy so zvládaním stresu a hnevu.
 • Nútenie do štúdia.
 • Pocity, že rodinný príslušníci nemajú na mňa čas.
 • Pocity, že mi ľudia nerozumejú.
 • Pocity, že moje názory sa neberú do úvahy.
 • Rôzne fyzické poranenia.
 • Infekcie ucha.
 • Samota a osamelosť.
 • Nenaplnenosť.
 • A mnohé ďalšie problémy.

Ako prvým najväčším problémom v destve bolo u mňa to, že sa so mnou nekomunikovalo dostatočne o mojich problémoch, o mojich pocitoch, nebral sa do úvahy môj názor, moje pocity a problémy sa trivializovali a bagatelizovali alebo naopak sa zbytočne nafukovali. Toto spôsobilo mnohé angíny, problémy s hrdlom, depresie, mnohé potláčané emócie, kde veľa vecí u mňa nebolo vykomunikovaných.

Ďalším najväčším problémom z môjho destva by som povedal bol rozvod mojich rodičov. To sa udialo cca keď som mal 10 - 11 rokov. Samozrejme, že mi to určitým spôsobom ovplyvnilo aj psychiku. Bol som poslaný za psychológom, čo vytváralo u mňa pocity, že som nepochopený, že nikomu na mne nezáleží, veľký hnev na osobu, ktorá ma poslala za tým psychológom, pocity že so psychológom sa nevyriešilo nič podstatné a pod.

Poďme sa pozrieť, ako som si s týmito problémami poradil. K mnohým týmto traumám a problémom z destva som sa začal vracať od mojich 21 rokov, v čase keď som bol vyspelejší, a vedel som sa na monhé veci hľadieť už inak.

Emocionálna sloboda a retrospektívne riešenie problémov

Pociťoval som obrovský tlak z rodiny vo všetkých smeroch, čo išlo v kombinácií s potláčanými a nedoriešenými traumami popísanými vyššie. V rámci pudu sebazáchovy (neskôr som si uvedomil, že je to súčasť môjho životného plánu, ktorý som si naplánoval pred inkarnáciou do tohto života) mi neostávalo nič iné, len dosiahnuť to, čo v psychoterapii nazývame emočná/emocionálna sloboda (po angl. Emotional freedom). Emočná sloboda je to keď sa vymaníme z pod tlaku a kontroly tých, ktorí nás kontrolujú a ovládajú. Emočná sloboda začala u mňa v roku 2007, kde som od rodiny odišiel zo zahraničia, a kde začal následne zaliečovací proces a asi jedna z najdôležitejších udalostí v mojom živote - to, že som retrospektívne (spätne) začal riešiť všetky problémy z môjho života a destva.

Vtedy som túto relevantnú osobu konfrontoval ohľadom mojej traumy zo psychológa. Vysvetlil som, čo to vo mne vyvolalo a chcel som vedieť odpovede prečo som tam bol poslaný. Osoba mi vysvetlila, že na tú dobu to bolo tak, že konala ako najlepšie vedela v rámci dostupných vedomostí a pod. Toto mi pomohlo si uvedomiť mnohé veci, a mnohé traumy sa týmito rozhovormi vyriešili. Podobne som konfrontoval aj ostatné osoby, pýtal sa otázky a dostalo sa mi odpovedí. Dnes už mám všetky tieto problémy spracované a nič z toho ma už netrápi. Koniec koncov som si to sám naplánoval pred inkarnáciou do tohoto života, aby som si všetky tieto problémy a karmy vysporiadal v tomto živote raz a navždy...

Ako ďalší príklad by som uviedol tzv. emocionálnu vojnu medzi mnou a osobou z rodiny, ktorá sa ma snažila ovládať; ktorá sa snažila mať nadomnou kontrolu; ktorá ma nerešpektovala kôli tomu, že som nedokončil vysokú školu; ktorá nechcela, aby som cestoval po svete atď. Medzi touto osobou a mnou prebiehala tzv. emocionálna vojna (angl. názov emotional war) a bolo to "kto z koho". Nakoniec som si aj tak šiel za svojím, táto osoba to neuniesla a skončilo to tak, že táto osoba aj skrz tejto príčiny straty kontroly nadomnou (čo tvorilo celkovo 15% príčiny problému so srdcom tejto osoby) spolu s neochotou komunikovať o svojich pocitoch skončila na operácii srdca. V mojich očiach sa táto záležitosť uzavrela v tom smere, že je lepšie, že na operácii srdca skončila táto osoba, ktorá o svojich pocitoch nechcela komunikovať, než by som tam mal skončiť a byť ohrozený na zdraví ja, ktorý naopak - o svojich pocitoch komunikuje a tým si svoje zdravie chráni.

V priebehu celých rokov, od momentu ako som dosiahol emocionálnu slobodu popísanú vyššie, ako som pracoval na sebe a riešil veci komunikáciami, bolesti uší zmizli, bolesti hrdla a všetky ostatné vyššie spomínané problémy zmizli.

Taktiež, najhlavnejšia lekcia bola u mňa naučiť sa prijímať a rešpektovať názory iných, prijať kritické myslenie, konštruktívnu kritiku a pod. Veľakrát som mal problém s rešpektovaním názorov iných, myslel som si, že mi chcú škodiť. Ale postupom času práce na sebe, som si uvedomil, že tí ľudia to nemysleli zle, len vyjadrili svoj názor, a bolo na mne, čo si z toho zoberiem. To čo sa nám nehodí v názoroch iných, to vždy môžeme odfiltrovať a zobrať si len to čo potrebujeme.

Pre zhrnutie. Od rodiny som odchádzal do zahraničia za účelom vymaniť sa z ich kontroly, čistiť sa, spracovať si veci, učiť a rozvíjať sa. Keď som sa zo zahraničia vracal, tak po spracovaní týchto mnohých problémov som si uvedomil, že moja rodina ma vychovala a starala sa o mňa ako len najlepšie vedela a musím zhodnotiť, že čo sa týka výchovy, tak po odstránení všetkých špatných vzorcov bola moja výchova kvalitná a do života som si zobral všetko to pozitívne, čo mi moja rodina dala, problémy zmizli, a nemám voči týmto ľuďom žiadne špatné pocity.

Poškodenie ucha, bolesti pri lietaní lietadlami, strach z lietania, infekcia ucha

Na strednej škole, keď som mal zhruba 16 rokov, došlo k poškodeniu ľavého ucha, keď som spadol na bradu na betón. Mechanický náraz spôsobil v tele veľmi silnú negatívnu vibráciu a kinetickú energiu. Náraz bol tak silný, že došlo k mechanickému poškodeniu ľavého ucha, čo bolo spôsobené krvácaním z ucha, mechanické poškodenie eustachovej trubice.

Eustachova trubica v uchu nám slúži na vyrovnávanie tlaku pri zmene výšky napr. pri túre v horách, pri vzlietaní alebo prístávaní lietadlom. Eustachova trubica zároveň slúži aj ako odvodný kanál, ktorý odvádza z ucha škodliviny, infekcie do hrdla a následne cez hltan do žalúdka, kde telo počas liečby sa prirodzenými vylučovacími mechanizmami škodlivín zbaví.

Poškodenie eustachovej trubice mi spôsobovalo problémy pri cestovaní, vzlietanie a pristávanie bolo veľmi bolestivé a to umocňovalo a posilňovalo môj strach z lietania, strach z bolesti v uchu.

Keď som mal zhruba 28 rokov, tak som dostal príležitosť tento problém vyriešiť raz a navždy. Vtedy som sa pohádal s jednou osobou. Nastala infekcia ľavého ucha, kde príčinou tejto infekcie bola psychosomatická príčina - hádka s tou osobou a veci, ktoré som nebol ochotný tolerovať a počuť.

V tomto období som liečbu infekcie konzultoval aj s lekárom. Urobilo sa vyšetrenie, boli mi predpísané nejaké kvapky. Odmietol som a zvolil som si moju vlastnú terapiu.

Na tú dobu som mal ešte relaxačnú pyramídu, ktorú som vlastnil. Možno mnohí z vás počuli o liečivých účinkoch pyramidálnej energie. Pyramída mi pomohla zaliečiť problém s eustachovou trubicou. Vtedy som cítil silný mechanický tlak v ľavom uchu, nebola to bolesť bol to tlak, možno neuveríte ale príjemný tlak. Vtedy mi došlo, že sa zaliečuje problém s eustachovou trubicou, čo bolo popísané vyššie. Následne som bol schopný komunikovať problémy s onou osobou, s ktorou som sa pohádal. Následne začala liečba infekcie, skrz toho že infekcia už mohla odtekať kanálom eustachovej trubice a následne sa telo problému zbavovalo už prirodzene.

Tu by som poukázal zároveň aj na iný problém a to strach povedať NIE lekárom. Ale aj tomuto strachu som dokázal čeliť a zbaviť sa ho. Lekári mi chceli nanútiť lieky, ale nerešpektovali moje rozhodnutie ohľadom voľby spôsobu liečby. Následne som im vysvetlil, že existuje legislatíva, ktorá hovorí o tom, že mám právo si zvoliť terapiu akú chcem. Tiež som im vysvetlil, že ich úlohou bolo v tomto prípade nič iné, len urobiť lekárske vyšetrenia, aby sa potrvrdilo, či infekcia zmizla, či počujem dobre a pod. Na konci mojej samo-liečby lekárske testy ukázali, že ucho bolo v poriadku, infekcia zmizla, testy na počutie boli tiež v poriadku.

Liečba eustachovej trubice v pyramíde trvala zhruba polhodinu. Následná kompletná liečba celkovej infekcie ucha trvala zhruba 10 dní. Následne pri najbližšom lietaní som zistil že už nemám žiadne bolesti ani pri vzlietaní a pristávaní. Jedine čo ostalo bola ešte nejaká forma strachu, že by sa bolesti vrátili. Avšak v tom čase som zároveň vedel, že účinky pyramídy a moje terapeutické postupy odstránia príčinu raz a navždy, problém sa už nevráti a telo sa stane voči rovnakému alebo podobnému problému imúnne. Asi po roku som ešte raz a naposledy čelil "dozvukom" strachu z lietania. Bol som zobraný do malého lietadla osobou, ktorá si robila pilotný kurz. Tam som naposledy čelil strachu z lietania. Po prístaní som cítil veľkú úľavu, následne sme s osobou prekonzultovali celý problém a celý priebeh liečby a je to vyriešené.

Zoberte taktiež prosím na vedomie, že odvtedy náš výskum v oblasti pyramidálnej technológie pokročil, stále ju používame v našej terapii, avšak náš výskum dospel k ultimátnemu riešeniu, kde už nie je nutné vlastniť pyramídu, dneska všetko riešime v našej terapii už na diaľku, kde pyramidálna energia dokáže do Vás prúdiť nonstop a podľa požiadaviek tela.

Rôzne alergie; odmietnutie liekov na alergie

Najmä v mojom detsve som trpel rôznymi alergiami - alergia na prach, na pele, na zvieraciu srsť, na suchú trávu a pod. Najväčší problém bol ten, že ako dieťa som bol "nútený" brať lieky proti alergiám. Avšak, lieky som zanedbával a od rodiny sa mi dostávali špatné vzorce typu

 • "Som nezodpovedný lebo neberiem lieky".
 • "Musím brať lieky". 
 • A mnohé postuláty a myšlienky týmto podobné.

Až neskoršie, keď som sa začal venovať samoliečbe a terapeutickým postupom, som si uvedomil, prečo som nebral lieky. Moje podvedomie ma k tomu navigovalo. A to je presne aj to, čo učím mojich klientov. Telo má potenciál fungovať bez liekov, stačí mu patričným spôsobom pomôcť a telo sa následne vie vyčistiť, opraviť a zregenerovať samé. Samozrejme postupne som si spracovával a odstraňoval tieto alergie. Silný vlyv na ultimátne odstránenie mnohých alergií mal aj môj odchod zo zahraničia, kde som bol v inom podnebí, pri mori a pod. Alergie, tak ako všetky ostatné zdravotné príčiny mali tiež mnohé príčíny ktoré som si spracovával z tohto života, z minulých životov, z pararelných realít a pod.

Tu by som rád poukázal aj na jednu formu alergie, bola to alergia na zvieraciu srsť, presnejšie na jedno morské prasiatko. Odstránenie tejto alergie mi trvalo cca 2 roky. Vždy som si niečo odstránil, karmické veci medzi mnou a morčaťom, problémy od morčaťa, kýchanie postupne ubúdalo, ale vždy keď sa objavilo kýchanie, soplenie, pre mňa to bola príležitosť tú alergiu ďalej spracovávať. Zároveň som si tu uvedomil, že finálnou príčinou alergie bolo to, kde som už v mojom živote nemal naďalej potrebu mať zviera či starať sa o zviera - odtrhol som sa už aj od tejto pozemskej potreby. Po tomto uvedomení alergia na zvieratá zmizla už natrvalo.

Cestovateľské a štúdijné sny naplnené; Životný účel odomknutý

Vyššie som popísal, že v roku 2007 som dosiahol emocionálnu slobodu. To mi dalo mnoho príležitostí. Jedna z nich bola vyriešiť si problémy z detsva. Avšak emočná sloboda v zahraničí mi odomkla aj mnohé ďalšie možnosti.

U mojej rodiny som okrem mnoho vyššie popísaných problémov pociťoval aj to, že som bol nútený do štúdia vysokej školy a že som študoval to, čo ma nebavilo. V rámci cesty za emočnou slobodou som cítil, že študovať chcem, ale úplne niečo iné než chceli niektorí moji rodinní príslušníci.

Mohol som cestovať a spoznávať mnohé miesta, z ktorých zážitky a skúsenosti sú dneska zapriahnuté v našej terapeutickej praxi.

Navštívil som miesta, v ktorých svoje stopy zanechali dávne civilizácie a kde som mal aj minulé životy:

 • Peru a Bolívia.
 • Pyramídy v Mexiku.

 • Bretónsko - kamenné aleje v Carnacu.

 • Egypt a pyramídy v Gíze.

 • Výskumné stredisko nukleárnej fyziky, Cern, Ženeva, Švajčiarsko.

 • Stonehenge a mnohé jemu podobné kamenné monumenty nachádzajúce sa vo Veľkej Británii.

 • Mnohé duchovné miesta ako katedrály vo Veľkej Británii vrátane Salisburskej katedrály. 

Zároveň mi bolo umožnené študovať obrovské množstvo literatúry vo všemožných oblastiach, ktoré ma zaujímali, a ktoré boli tie, čo som vždy chcel a podvedome cítil, že by som mal študovať a čo so mnou rezonovali. Pre zhrnutie, splnil som si moje mnohé životné sny a ciele - videl som všetko čo som kedy chcel vidieť, vyštudoval som všetko, čo som kedy chcel študovať.

Neskôr som všetky tieto naštudované vedomosti a poznatky pretransformoval do podoby mojich získaných odborných kvalifikácií, diplomov, certifikátov, z čoho sa stalo moje odborné a profesné zázemie/pozadie pre moju terapeutickú prax.

Samozrejme od mojej rodiny sa mi nedostala morálna podpora. Mal som pocity, že sa mi dostalo skôr opovrhovanie, mnohí z členov rodiny neboli spokojní s tým čo som študoval. Mali s problematikami a jednotlivými disciplínami problém. Problém nebol v ich názore, problém bol v tom, že nerešpektovali moju voľbu, čo som si samozrejme taktiež spracoval. Avšak tieto aspekty boli spoluzodpovedné za ukončenie vzťahov s týmito rodinnými príslušníkmi, o čom bolo popísané vyššie.

Postupne ako som cestoval, študoval, spracovával si moje veci tak som prechádzal zároveň aj tzv. procesom prebudenia sa z bežných pozemských skúseností a začal som si uvedomovať môj životný účel a že všetko čo som predtým robil a dosiahol, ultimátne smerovalo a dopomáhalo a dopomáha k naplneniu môjho životného účelu.

Tu stručne popíšem, ako mám zadefinovaný úspech ja. Mám nejaký cieľ, zadefinujme ho ako ULTIMÁTNY životný cieľ/úspech.

Môj ultimátny životný cieľ je cez rôzne prostriedky, postupy, i cez terapiu posunúť aj s mnoho inými ľuďmi a našími spojencami planétu vpred technologicky a myslením, navrátiť technológie, ktoré sme tu už mali predtým v obdobiach pradávnych civilizácií ako napr Atlantída a pod. Avšak, k dosiahnutiu tohto "megavysokého cieľa" sa musím dostať cez nespočetné množstvo úspechov, kde úspechy spočívajú v poučení sa z chýb z minulých životov, vyriešenia problémov z tohto života, učenie, uzatváranie karmy, neustále sa zdokonaľovanie. Takže pre zhrnutie, veľký úspech sa skladá z obrovského množstva menších neúspechov a najmä menších úspechov, ktorými sú napr. naše životné sny, ciele, prechádzanie si vzťahmi, získavanie skúsenosti, neustále sa učenie. Preto je veľmi dôležité zadefinovať si čo myslíme pod pojmom úspech...

Predtým, než som sa stal profesionálnym terapeutom, som pracoval s verejnosťou na letisku v zahraničí-obodbie od začiatku mojej emocionálnej slobody až po návrat do Česka. Pracoval som tam zhruba 9 a pol roka. Samozrejme aj tu bolo mnoho problémov, ktorým som musel čeliť, ale podarilo sa.

Toto obdobie mi pomohlo uvedomiť si a spracovať si mnohé moje problémy čo som popísal vyššie, ale aj problémy týkajúce sa práce, môjho postoju k zákazníkom a pod. Aj v tejto časti môjho života korení moja profesionalita v tom smere, že som sa naučil vážiť si zákaznikov a klientov, naučil som sa nedonášať moje súkromné problémy do roboty a problémy z roboty nedonášať domov. Naučil som sa, že moje súkromné problémy by nebolo férové donášať a "vybíjať si" zlosť a moje problémy na zákazníkoch, resp mojich klientoch v mojej terapeutickej praxi. Každý problém, každá emócia potrebuje patričný čas a priestor pre spracovanie a tak sa aj deje.

Finančná a časová sloboda

Dosiahnutie finančnej slobody môže byť snom a cieľom pre mnohých z vás.

Na tejto stránke popisujem mnoho príkladov z mojej terapeutickej praxe, vrátane prípadov mojich klienov, mnohých mojich vlastných vyriešených problémov - problémy z minulých životov, problémy z tohto života - najmä z detstva, písal som o dosiahnutí emočnej slobody, o dosiahnutí mojich cestovateľských a štúdijných snov, o procese prebudenia sa z bežných zemských skúseností a uvedomenie si môjho životného účelu.

Ďalší krok je venovať sa naplno životnému účelu a transformácii planéty. Avšak je tu nutné splniť ešte jeden medzikrok, ktorý stojí medzi mnou a napĺňaním si môjho životného účelu "naplno". Týmto aspektom nie je nič iné ako moje vlastné uzemnenie a získanie finančnej slobody. Pod finančnou slobodou sa u mňa myslí to, že by mali byť pokryté moje základné životné a existenčné potreby, finančné potreby v partnerstve, následne všetky ostatné financie sú refinancované naspäť do projektu.

Ako som si za tie roky čistil mnohé moje problémy, tak sa čím ďalej tím viac otvárali mnohé moje problémy ohľadom financií a je nutné čeliť aj tejto problematike.

Ako prvé bol u mňa problém ten že som si pripúšťal:

 • Svetovú nadvládu, konšpirácie.
 • Pocity, "že som ovládaný a kontrolovaný".
 • "Že ma ovládajú cez peniaze".
 • A mnohé podobné, ktoré si v súvislosti s konšpiráciami vieme predstaviť.

Štúdiu konšpirácií a konšpiračných teórií som sa venoval dosť dlho a musím uznať, že čím viacej som sa tomu venoval, tým viacej som sa v tom strácal. Boli tam mnohé dizinformácie, manipulácie, pravdy skryté medzi dvoma klamstvami. Nakoniec som toho všetko nehal, spracoval som si moje obavy z konšpirácií. Dneska si už nepripúšťam do svojej mysle veci ako finančná kríza, konkurencia, svetové ekonomicko - politické problémy, vojny, konflikty. Viem kde je moje miesto, viem aký je môj účel a teraz môžem všetku energie smerovať a koncentrovať tam, kde je potrebné a NIE na veci, ktoré ja sám nedokážem ovplyvniť.

Ďalej boli u mňa okrem vyššie spomínaných problémov a vzorcov od mnohých ľudí, bohužial aj od rodiny u mňa negatívne zakódované vzorce a myšlienky typu:

 • "Som chudobný".
 • "Patrím do chudobnej rodiny".
 • "Ak nemám dostatok peňazí na účte, tak som nikto".
 • "Nikdy nebudem mať dostatok peňazí".
 • "Nemám peniaze, nemôžem si to a to dovoliť".
 • "Jediný spôsob, ako si zarobiť peniaze, je pracovať pre niekoho".
 • "Nie som dostatočne schopný, aby som si peniaze zarobil prácou pre seba".
 • "Peniaze sú zlo, ľudia by žili lepšie bez peňazí; kedysi peniaze neboli vôbec".
 • "Peniaze kazia človeka, peniaze kazia charakter".
 • "Neviem si predstaviť také veľké sumy".
 • "Pre mňa je to veľa, to si ja nikdy nemôžem dovoliť".
 • "Finančná sloboda sa NEDÁ dosiahnuť".
 • "Keď nebudem mať peniaze, skončím na ulici".
 • A mnohé ďalšie týmto podobné.

Nakoniec sa mi podarilo sa postupom času zbaviť sa aj týchto všetkých negatívnych vzorcov, ktoré mne a mojej partnerke bránili v hojnosti a prosperite. Bolo tu samozrejme aj mnoho iných zlých skúseností s peniazmi z minulých životov, ktoré bolo taktiež nutné odstrániť.

Ďalšia príčina mojich problémov s financiami bola tá, že som si prevzal mnohé archetypy od mojich idolov v mnoho oblastiach vrátane financií. Avšak postupom času som si uvedomoval a zistil som, že som si veľakrát prevzal nechtiac aj negatívne elementy týchto mojich idolov. Tie bolo taktiež treba odstrániť prípadne usmerniť a ponechal som si nakoniec všetky tie motivačné elementy týchto archetypov, ktoré sú pre nás prospešné a ktoré nám neškodia.

Na to, aby človek dosiahol finančnú slobodu, tak z mojich skúseností viem potvrdiť, že som si musel prejsť mnohými reštartmi ohľadom financií, niekoľko dní bez jedla, dokonca aj moje vlastné skončenie na ulici bolo jednoducho súčasť týchto reštartov k finančnej slobode. Tu mi pomohli mnohé skúsenosti z minimálne jedného minulého života, kde som bol celý ten život bezdomovec. Tieto skúsenosti z paragenetiky mi pomohli sa dostať cez obdobia, kde som bol bez jedla. Základné pravidlo je nepanikáriť a v mysli to mám nastavené tak, že človek dokáže prežiť bez jedla značnú dobu plus som to mal nastavené tak, že moje telo si bralo z tukových zásob, ktoré si za celú tú dobu v tomto živote vybudovalo a dokázalo prežiť. Rovnako mi tieto skúsenosti z paragenetiky pomohli prežiť v období keď som skončil na ulici. Dôvodom toho bolo ďalšie osamostatnenie sa. Tam boli najviac prevažujúce pocity typu "nikam nepatrím", "prišiel som o všetko". Avšak tieto obdobia "reštartu" mali v konečnom dôsledku svoj zmysel a pomohli mi zamyslieť sa nad sebou, uvedomiť si mnohé veci vrátane finančných záležitostí, čo ultimátne viedlo k spracovaniu týchto pocitov a iných ďalších problémoch. Samozrejme aj tieto zážitky a skúsenosti viem následne zapriahnuť pre terapiu mnohých z vás:

 • Vás ktorí máte pocity, že ste na dne v akomkoľvek smere.
 • Vás, ktorí máte pocity, že ste prišli o všetko alebo máte pocit že nikam nepatríte.
 • A samozrejme všetkých vás, ktorí ste prechádzali, prechádzate alebo budete prechádzať podobnými reštartmi ako ja.

Dnes pracujem sám pre seba, získal som veľké množstvo času, kde už predtým som si predsavzal, že projekt, moji klienti a hlavne moja partnerka si zaslúži(a) adekvátny čas a adekvátnu pozornosť. Ak by som pracoval pre niekoho a ak by som pracoval na zmeny, bolo by to veľmi ťažko dosiahnuteľné. Ako to môžem vedieť? Jednoducho - lebo som si týmto prešiel dávnejšie v mojom predchádzajúcom partnerskom vzťahu.

Záverom k financiám by som rád podotkol, že financie sú energia, tak ako všetko ostatné. A aj táto energia nám môže slúžiť pre prosperitu, môžeme mať z nej radosť. Keď človek chce, má ciele a vízie a motiváciu, tak dosiahne všetko, vrátane finančnej či časovej slobody...