3. Část - Zrození rivality, J.D. Rockefeller, Andrew Carnegie

10.10.2018