2. Časť - Nález ropy, J.D. Rockefeller

09.10.2018