6. Časť - Vlastníctvo všetkého, J.P. Morgan

13.10.2018