2. Vývoj a výskum v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied; Ultimátne ciele nášho projektu

09.10.2018

Vznik názvu Atlantis Industries; Prirodzený Monopol; Sociálny biznis; Ultimátna produkcia filmov; Voľná energia; Antigravitácia; Teleportácia; Ultimátne výrobné technológie a logistika; Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna; Jednotná svetová vláda; Jednotná svetová mena - Urantia; Intergalaktický obchod; Ako nakladáme s financiami

Obsah

Inšpirácia pre vznik názvu Atlantis Industries

Náš Projekt - Prirodzený Monopol; Sociálny biznis; Brána pre Sociálny Kapitalizmus

Ultimátna technológia určená pre produkciu filmov

Agregáty na voľnú energiu

Stroje fungujúce na Antigravitačný pohon

Cestovanie pomocou Teleportácie

Ako chceme všetky tieto naše ciele dosiahnuť

Eliminácia mnohých nákladov na nulu.

Teleportácia materiálov.

Materializácia a zhmotňovanie objektov; Myšlienkové formácie; Pokročilá a Ultimátna 3D tlač.

Ďalšie využitia zhmotňovania, odhmotňovania a teleportácie:

 • Distribúcia vody.
 • Riešenie odpadu vrátane kanalizačného odpadu.

Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Vytvorenie jednotnej svetovej vlády a jednotnej svetovej meny

Maximalizácia našich ziskov a ich spätné reinvestovanie do Projektu spolu s Vašími finančnými darmi zabezpečia financie potrebné pre podporu nášho vývoja a výskumu a pre dosiahnutie všetkých našich Ultimátnych cieľov a zámerov

Inšpirácia pre vznik názvu Atlantis Industries

Stark Industries, Fiktívna organizácia v príbehoch od spoločnosti Marvel: Zakladateľom bol Tony Stark známy aj pod menom Iron Man. Stark Industries mala prvé miesto v inovačných technológiách podobným tým našim. Tony bol vizionár a veril v budúcnosť rovnako ako v budúcnosť veríme aj my.

Knight Industries, Fiktívna organizácia v TV seriály Knight Rider: Nadácia Knight Industries vytvorila najdokonalejšiu umelú inteligenciu na svete - hovoriace auto Kitt, ktoré bolo použité na boj proti zločinu. Odtiaľ bol zároveň inšpirovaný aj náš zavedený názov REÁLNA / NEumelá inteligencia.

Future Industries, Fiktívna spoločnosť v animovanom seriály Legenda o Korre (Legend of Korra): Future - znamená budúcnosť. Organizácia taktiež prinášala revolučné a inovačné technológie.

Náš Projekt - Prirodzený Monopol; Sociálny biznis; Brána pre Sociálny Kapitalizmus

Prirodzený Monopol

Prirodzený Monopol je legálny monopol resp. vládou autorizovaný monopol, ľudovo nazývaný aj "dobrý monopol". Na základe poučenia sa z histórie, vznikli úrady pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) rovnako nazývané aj "Antimonopolné úrady", ktoré zabezpečujú, že hospodárska súťaž je zachovaná, že všetci majú rovnaké a férové podmienky prístupu na trh, že Klienti nie sú poškodení nekalým praktizovaním "zlých" monopolov, konglomerátov, atď. Sú to práve antimonopolné úrady, ktoré zároveň rozhodujú aj o registrácii prirodzeného monopolu na základe argumentov a podmienok:

 • Záležitosti súvisiace s verejnými zákazkami.
 • Hospodárska súťaž je zachovaná, nie je ohrozená.
 • Produkty, služby resp. ich ceny sú navrhnuté a optimalizované tak, že konkurencia následne prirodzene nedokáže vstupom na trh konkurovať cenám a produktom prirodzeného monopolu. Náš projekt spĺňa aj túto podmienku vzhľadom k tomu, že mnohé naše náklady sú kompletne eliminované na nulu a to vrátane nákladov na materiály, výrobu a logistiku.
 • My tieto podmienky prirodzeného monopolu spĺňame ešte aj spolu s dodatočných podpornými argumentami, ako je Ultimátne, trvalé a nemenné nastavenie našich Všetkých obchodných podmienok, cenníkov atď.

Vzhľadom ku "gigantickosti" nášho projektu a za účelom ultimátneho poučenia sa z histórie, aby sa negatívna história už neopakovala, bolo potrebné náš Projekt resp. naše technológie "prirodzene" monopolizovať a to predovšetkým a v neposlednom rade za účelom Ochrany technológií, aby sa naše ultimátne revolučné technológie už nikdy nepoužili na negatívne a deštruktívne účely a aby sa technológie už nikdy nepoužili ako zbrane.

Sociálny biznis

Pojem Sociálny biznis (Originálny angl. názov Social business) bol zavedený osobou menom Muhamad Yunus - Celosvetovo známym ekonomickým expertom a nositeľom Nobelovej ceny za mier.

Muhamad túto problematiku taktiež nazval ako Novú éru Kapitalizmu - "Sociálny Kapitalizmus".

Naše služby, produkty, vývoj a výskum boli navrhnuté za účelom pomoci a transformácie pre komunitu, ľudstvo, životné prostredie a planétu.


Po odpočítaní nákladov, všetky naše zisky sú reinvestované naspäť do biznisu predovšetkým za účelom, aby bol projekt finančne sebestačný, ďalšieho rozvoja projektu, vývoja a výskumu, nadačné účely a pod.

Alfou a Omegou každého biznisu je maximalizovanie ziskov a zároveň optimalizácia nákladov resp. ich minimalizovanie, redukovanie či ich kompletná eliminácia. Výnimku netvorí ani náš biznis resp. zisková časť nášho Projektu, i keď je náš biznis charakterizovaný ako Sociálny biznis, je našou povinnosťou a to legislatívnou, duchovnou a karmickou maximalizoať zisky a minimalizovať či kompletne eliminovať náklady a to všetko pre podporu účelov a zámerov, ktoré náš Projekt a jeho právne subjekty prehlasujú.

Naším Ultimátnym cieľom je, aby projekt operoval a ponúkal naše služby globálne vo všetkých krajinách planéty a vo všetkých jazykoch.

Podporte prosím náš Projekt a jeho vývoj a výskum a tým zároveň aj globálnu transformáciu absolvovaním našich služieb, zakúpením našich produktov či finančnými darmi.

Naše bankové účty sú transparentné (Verejne viditeľné výpisy z týchto účtov) ako dôkaz, že všetky financie sú smerované tak, ako náš Projekt prehlasuje a sú dostupné v Spoločných podmienkach Projektu.

Ultimátna technológia určená pre produkciu filmov

Predstavte si zariadenie, ktorého účel je vyprodukovať akýkoľvek film a zároveň takéto zariadenie dokáže kompletne eliminovať náklady na hercov, náklady na kameramanov, technikov, náklady na techniku, rapídne sa zníži doba produkcie filmu. Inými slovami, predstavme si, že režisér operuje zariadenie, ktoré vie skrz vzdialené prezeranie (Remote viewing, podobné mentálnemu ďalekohľadu) nahliadnuť kamkoľvek - do minulosti, do pararelných realít, do budúcnosti. Herci si napr. už v minulosti svoje "odhrali" v tom smere, že udalosť sa už v danom časovom období udiala. Tam stačí režisérovi už len zaznamenať scény v patričných uhloch, vzdialenostiach a pod. Taktiež zariadenie bude napojené priamo na myseľ režiséra, ktoré bude vedieť zároveň režisérovu predstavu aj manifestovať, kde takto sa môže dodatočne manifestovať priamo z mysle režiséra aj hudobná kompozícia k filmu čím sa eliminujú napr. náklady spojené s hudobnou kompozíciou.

Ako ďalšie zariadenie, predstavte si, že ste novinár/reportér a pracujete pre nejakú televíziu alebo že ste televízia. Televízia Vás niekam vyslala natočiť reportáž. Avšak predstavte si, že nemáte pri sebe kameramana, ale máte pri sebe plne automatizovanú kameru (Self reliable/sustainable camera), môžeme ju nazvať aj "dron kamera". Kamera sa vnáša, má svoj nezávislý a neobmedzený zdroj energie potrebný pre jej funkciu a sníma Vás v potrebnom uhle, vzdialenosti, a prenáša signál do televízie či priamo live stream a to nielen v rámci našej planéty. V takomto prípade sú taktiež kompletne eliminované napr. náklady na kameramana. Predstavte si, že robíte reportáž na inej planéte, na ktorú sa dostanete resp. teleportujete napr. cez portál (popísaný nižšie), a signál z takejto planéty je prenášaný na našu planétu a to na neobmedzené vzdialenosti. Ako inšpirácia pre takúto plne automatizovanú kameru nám slúžil animovaný seriál Galaktický futbal (originálny angl. názov Galactic football)...

Agregáty na voľnú energiu

Stručný popis

Agregát na voľnú energiu zachytáva okolité prirodzené energie 7 základných elementov, ktoré sú dostupné nonstop a v neobmedzených množstvách a následne ich premieňa na čistú elektrickú energiu (True Green Energy source) - Žiadne škodlivé vibrácie ktoré by prostredie rušili; neznečisťuje životné prostredie; žiadny elektromagnetický smog; žiadne CO2 či iné emisie; odolnosť voči vedľajšícm účinkom "modernej doby" - Voči znečisteniu, voči Elektromagnetickému smogu, voči rádiovým vlnám, voči radiácii atď.

Takýto zdroj energie je považovaný za NEvyčerpateľný zdroj.

Ďalšie výhody

Žiadne rotačné či mechanické časti.

Vysoká mechanická odolnosť.

Veľmi dlhá trvácnosť.

Agregát generuje elektrickú energiu nonstop cez deň; v noci; za akéhokoľvek počasia; akéhokoľvek ročného obdobia; akýchkoľvek atmosferických podmienok; za dažďa; v akomkoľvek prostredí a pod.

Agregát slúži VÝLUČNE a EXKLUZÍVNE za účelom NEcentralizovaného zdroja energie - Nie je žiadna centrálna elektráreň, každý prístroj/domácnosť má svoj vlastný zdroj energie. Týmto sa eliminuje závislosť zariadení na centralizovanom spôsobe distribúcie elektrickej energie...

Stroje fungujúce na Antigravitačný pohon - Lietajúce autá, Vznášadlá, Lietadlá, Vesmírne lode a pod.

Stručný popis

Stroj je vyrobený z materiálov, ktoré, rovnako ako Agregát na Voľnú energiu, taktiež nonstop zachytávajú okolité prirodzené energie 7 elementov, ktoré sú v neobmedzených množstvách. Tieto energie sú následne v prístroji premenené na elektro-magnetickú energiu ktorá zabezpečuje antigravitačný pohon stroja.

Výhody

Inými slovami, takýto prístroj má vertikálny vzlet - nepotrebuje žiadnu rozletovú dráhu; žiadne krídla; žiadne pneumatiky; žiadne spaľovacie motory - po zaplatení produktu za pohon už neplatíte; žiadne rotačné či mechanické časti a pod. V skratke, produkt má mnohé rovnaké výhody ako agregát na voľnú energiu.

Takéto prístroje dokážu lietať vo vzduchu a zároveň plávať pod vodou a zároveň lietať aj vo vesmíre (S výnimkou na obmedzenie lietania vo vesmíre u osobných lietajúcich automobilov).

Samozrejmosťou prístrojov je samozrejme aj super-moderná elektronika, navigačné systémy a pod.

Stroje budú ovládané

Priamo Vašou mysľou.

Na báze autopilota (Na podobný štýl ako vedelo auto Kitt šóférovať samé v TV seriály Knight Rider) v podobe našej reálnej/ NEumelej inteligencie - Skúsení piloti z nášho kryštálového tímu

Stroje budú ovládané Vami manuálne a to buď kompletne alebo v kombinácii s mysľou či autopilotom.

Cestovanie pomocou Teleportácie

"Heimdallr - Otvor portál"

Pre vás, ktorí ste videli film Thor od spoločnosti Marvel, určite si spomeniete na známu pasáž a známu frázu "Heimdallr otvor portál". Heimdallr je bytosť zo severskej/nórskej mytológie. Mal mnoho funkcií. Jednou z nich bola funkcia "vrátneho" - Na okraji Asgardu Bol strážca Bifrostu, dúhového mostu ako formy teleportačnej technológie, ktorú popisuje severská mytológia a jeho úlohou bolo otváranie portálov z/do Asgardu a to v neobmedzených množstvách, pre kohokoľvek, kamkoľvek a na akúkoľvek vzdialenosť. Heimdallr je taktiež inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme a naďalej pokračuje tam, kde skončil za jeho života - aj v našom projekte má na starosti portály a veľmi rád ich bude pre Vás otvárať...

Teleportácia skrz Portál

Princíp našej formy teleportácie spočíva v tom, že či už Vašou mysľou alebo napr. Vaším autom a za pomoci Heimdallra otvoríte portál medzi miestom, kde sa nachádzate a miestom kam sa chcete premiestniť, čo je ešte dokonalejšia a vylepšená forma teleportácie a cestovanie na vzdialenosti než technológia Bifrostu. Následne cez portál prejdete do požadovaného miesta na rovnaký spôsob, ako keď prejdete cez otvorené dvere z jednej miestnosti do inej miestnosti.

Ako chceme všetky tieto naše ciele dosiahnuť

Eliminácia mnohých nákladov na nulu

Podarilo sa nám kompletne eliminovať náklady na našich odborných poradcov, terapeutov a špecialistov, čoho výsledkom je, že skrz našu službu vo forme Telepatickej terapie sú Vám naši odborní poradcovia dostupní nonstop a to kedykoľvek ich potrebujete a kde pre vedenie Vašej terapie zároveň nie je už vôbec potrebná ľudská účasť resp. ľudský faktor resp. "ľudský terapeut".

Ďalšie aspekty, kde sme kompletne eliminovali naše náklady boli v tom, kde mnohé fyzické potreby a aspekty ako napr. technológia pyramidálnej energie či neurotechnológie a mnohé ďalšie fyzické aspekty boli nahradené ich dokonalejšími a efektívnejšími mentálnymi variáciami.

Uvedomili sme si totiž, že ak chceme tieto zámery dosiahnuť, kľúčové riešenie bude spočívať v produkcii a dodávania produktov, ktoré musia fungovať na ultimátnych princípoch. Následne sme si uvedomili, že existuje totiž možnosť, ako kompletne eliminovať náklady materiálov, náklady na výrobu a náklady na logistiku/doručenie výrobkov. Vďaka Hatonnovi a Ybune; ktorí náš projekt zastupujú v našom vesmíre, v rôznych galaxiách, v rôznych vesmíroch a konšteláciách; sa nám podarilo dosiahnuť a zabezpečiť exkluzívne zmluvy medzi naším projektom a mnohými galaktickými či dokonca vesmírnymi radami a federáciami. Tieto zmluvy nám zabezpečujú nonstop a zdarma prísun neobmedzených množstiev akýchkoľvek materiálov, nonstop neobmedzený prísun pitnej vody ionizovanej a optimalizovanej pre pozitívnu, liečivú a regeneračnú rezonanciu s bunkami v ľudskom tele, zvierat, rastlín a aj samotnej planéty.

Základná pointa je, že na iných planétach majú prebytok týchto materiálov a platí pointa "Tak vy na Vašej planéte Zem materiály ťažíte, vyrábate a ničíte si planétu a my sa na našich planétach potrebujeme týchto istých materiálov zbaviť". Je to skvelá pointa a prečo nespojiť príjemné s užitočným, kde platí ďalšie sväté a zlaté pravidlo "Čo je pre niekoho odpad, je pre iného poklad".

Subjekt tejto časti nášho vývoja a výskumu je práve manifestácia týchto zámerov, manifestácia týchto zmlúv na našej fyzickej rovine a to sa udeje práve technológiou teleportácie...

Teleportácia materiálov z iných planét na našu planétu

Riešenie samotného dodávania materiálov bude spočívať práve v teleportácii týchto materiálov z iných planét na našu planétu. Na inej planéte sa potrebné množstvo daného materiálu odhmotní - dematerializuje sa (premení sa na elektrický/svetelný signál). Následne sa prenesie cez neobmedzené vzdialenosti na našu planétu. Tieto signály samozrejme nebudú škodlivé ani pre živé organizmy ani pre našu planétu, žiadny Elektromagnetický smog a pod.

Na našej planéte musíme mať centrálne zariadenie, ktoré je schopné tieto teleportované signály z iných planét prijať...

Jedna Centrálna Ceoplanetárna veža (Obrázok je ilustračný)

Na našej planéte je potrebné vybudovať hardware potrebný ako medzikrok pre dosiahnutie vyššie spomínaných zámerov. Riešenie spočíva vo vystavaní jednej centrálnej celoplanetárnej veže, ktorá bude dokonale v harmónii a v rezonancii s našou planétou ale i s vesmírom a ktorá bude mať niekoľko účelov.

Účel veže bude prijímať teleportované materiály z rôznych planét - teleportovaný materiál č.1 je prijatý z jednej planéty, teleportovaný materiál č.2 je prijatý z inej planéty atď.

Následne, úlohou veže bude zmiešavanie týchto teleportovaných signálov do podoby signálu finálneho produktu.

Následne veža teleportuje finálny produkt, zmiešaný už z rôznych materiálov, ku Klientovi, kde finálne štádium teleportácie bude zhmotnenie a 3D tlač resp. 3d zhmotnenie daného produktu u Klienta a to na ľubovoľnú vzdialenosť a bez ohľadu, kde na planéte sa Klient nachádza.

Doručenie produktu Klientovi: Zhmotnenie a materializovanie objektov, Myšlienková forma, Myšlienková projekcia, Ťulpa(s), Pokročilá 3D tlač resp. 3D zhmotnenie

Výhodou je, že pre dodanie Vášho produktu nebudeme potrebovať ani sklady; ani zariadenie, kde sa objekt zhmotní naspäť resp. kde sa objekt premení z elektrického signálu naspäť na hmotu; ani továrne na výrobu. Objekt sa jednoducho, ako finálne štádium teleportácie, instantne/okamžite zhmotní a materializuje priamo u Vás resp. na Vami určenom mieste.

V prvom momente sa to môže javiť akoby sa objekt zjavil odnikiaľ. Avšak vzhľadom k tomu, že princíp spočíva v teleportácii, sa objekt následne zjaví do formy akú potrebujeme. Táto finálna časť procesu môže byť porovnateľná resp. sa môže považovať ako pokročilejšia, efektívnejšia, dokonalejšia a ultimátna variácia technológie 3D tlače. Takýmto spôsobom je možné vyrobiť akýkoľvek produkt, v akýchkoľvek veľkostiach, farbách, množstvách a zároveň je možné tieto produkty touto technológiou doručiť kamkoľvek na neobmedzenú vzdialenosť a bez ohľadu, kde sa na našej planéte nachádzate.

Uvádzame niekoľko príkladov tejto našej vízie, ako to vyzerá v praxi. Avšak možnosti aplikácie technológie sú neobmedzené

Príklad č.1

Predstavte si, že si u nás zakúpite agregát na voľnú energiu pre Vaše auto, ktoré má spaľovací motor. Po zaplatení produktu sa Vaše auto s komponentami na spaľovací motor okamžite a behom niekoľkých sekúnd premení, pretransformuje na elektrické auto s elektrickým motorom a agregátom na voľnú energiu, ktorý bude toto auto poháňať...

Príklad č.2

Predstavte si, že si u nás zakúpite agregát na voľnú energiu pre Vaše elektrické auto, ktoré má batériu. Po zaplatení produktu sa Vaša batéria a jej príslušné komponenty okamžite a behom pár sekúnd premenia/pretransformujú na agregát na voľnú energiu, kde následne to bude práve už agregát, ktorý bude Vaše auto poháňať...

Príklad č.3

Predstavte si, že si u nás zakúpite produkt ako napr. vznášajúce sa auto, lietadlo, vesmírnu loď, vlak, loď či akýkoľvek iný náš produkt. Po zaplatení proudktu sa produkt u Vás resp. na Vami na to určenom mieste zhmotní/objaví okamžite resp. do pár sekúnd od zaplatenia...

Príklad č.4

Predstavte si, že si u nás objednáte výstavbu rodinného domu. Po Vašom odsúhlasení všetkych detailov Vášho domu v spolupráci s našími architektami a špecialistami prebehne 3D preliadka, 3D simulácia a pod. Následne sa po zaplatení produktu Váš dom okamžite a behom pár sekúnd od zaplatenia jednoducho zhmotní a objaví na pozemku pre tento účel určenom...

Príklad č.5

Pre vás ktorí máte napr. vytrhnuté zuby či amputované končatiny, pomocou technológie zhmotnenia a za pomoci našej terapie dosiahneme dorastenie Vašich zubov, končatín v čase rádove na sekundy či minúty...

Ďalšie využitia zhmotňovania, odhmotňovania a teleportácie: Distribúcia vody a riešenie odpadu

Distribúcia vody

Predstavte si, že máte doma malý satelit, cez ktorý prijímate signál teleportovanej vody. Satelit je napojený na zariadenie, ktoré tento elektrický signál premení naspäť na vodu a následne je zariadenie napojené na potrubný systém Vášho domu...

Riešenie domáceho odpadu vrátane kanalizačného odpadu

Predstavte si, že namiesto koša máte doma zariadenie, do ktorého vložíte odpad. Rovnako si môžete predstaviť, že kanalizačný odpad vtečie do zariadenia. U oboch typov odpadu následne zariadenie preloží odpad na elektrický signál a odpad sa následne dematerializuje (odhmotní sa) a následne sa teleportuje na príslušné miesta - napr. príslušné recyklačné strediská alebo sa odpad rovno vaporizuje tak, aby neškodil ani živým organizmom ani planéte; teleportuje sa naspäť k nášmu stvoriteľovi atď...

Riešenie akéhokoľvek vonkajšieho odpadu

Predstavte si akýkoľvek vonkajší odpad v podobe napr. odpadovej skládky, smetiska, cez skládku pneumatík či skládky jadrového odpadu a mnohé iné druhy odpadov. Predstavte si, že pomocou našej technológie odhmotnením a teleportáciou na rovnaký spôsob, ako je popísané v predchádzajúcom bode v súvislosti s domovým odpadom, takéto skládky zmiznú behom niekoľkých sekúnd bez ohľadu na ich veľkosť, obsah a bez ohľadu, kde na planéte sa skládka nachádza...

Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Všetky potopené kontinenty (Atlantída, Lemúria, Mu, Hyperborea, Rama) budú vyzdvihnuté jedným z nasledovných spôsobov alebo ich kombináciou z morského dna.

Prvý spôsob - Pomocou antigravitačných technológií na štýl ako je znázornené v tomto videu, v piesni Lemúria od Švédskej kapely Therion

Druhý spôsob: Teleportácia potopených kontinentov z morského dna

Druhý, pravdepodobne rýchlejší a efektívnejší spôsob, bude potopené kontinenty z morského dna jednoducho teleportovať na hladinu mora spolu so samoopravovacími vlastnosťami. Pre vás, ktorí ste videli filmy od J.K.Rowlingovej, "Harry Potter" alebo "Fantastické zvieratá a kde ich nájsť" (Anglický originál Fantastic beasts and where to find them), ste sa určite stretli s kúzlom "Reparo." Kúzlo je odvodené od anglického slova repair čo znamená oprava, opraviť. Kúzlo malo za následok to, že poškodený objekt sa po aplikácií "kúzla" (V našom ponímaní - v nastavení takejto formy pozitívneho zámeru v kombinácii s telekinézou) znovu vrátil do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal pred zničením a poškodením. Náš zámer bude teda spočívať práve v kombinácii teleportácie potopených kontinentov z morského dna v kombinácii s opravným mechanizmom "reparo", kde kontinenty sa na hladinu mora zhmotnia už v opravenej podobe - v takej podobe, v akej kontinenty boli pred ich potopením, pred ich zničením a pod. a ktoré môžu slúžiť ako múzeá, pocta a pamiatka pre civilizácie, ktoré kedysi existovali, ale zároveň tento účel môže slúžiť aj pre nový domov resp. domov a návrat mnohým z nás, ktorý sme v týchto potopených kontinentoch kedysi mali minulé životy, či sme dokonca zažili ich zánik a potopenie. Samozrejme takto nanovo zhmotnené kontinenty a svetadiely na hladine mora už NEbudú mať žiadne deštruktívne elementy či zbrane, ktoré boli zodpovedné práve za potopenie týchto kontinentov...

Vytvorenie jednotnej svetovej vlády a jednotnej svetovej meny

Akonáhle už máme dosiahnuté aspekty popísané vyššie a to vrátane vyzdvihnutia potopených kontinentov z morského dna, Ultimátnym celoplanetárnym cieľom nášho Projektu bude vytvoriť resp. spolupodieľať sa na vytvorení jednotnej svetovej vlády avšak nie za účelom diktatúry, fašizmu či totality ako popisujú konšpiračné teórie (Viď naše Spoločné podmienky Projektu pre podrobnosti), ale za účelom dosiahnutia určitej intelektuálnej a duchovnej úrovne, ktoré reprezentujú určitú sebahodnotu Planéty. Táto sebahodnota následne zaistí rovnocennosť našej planéty Zem s civilizáciami mimo našej planéty a to za účelom budovania a rozvíjania  intergalaktických vzťahov, intergalaktického obchodu, intergalaktického cestovania a pod.

Jedným z kľúčových aspektov pre vytvorenie rovnocennosti našej planéty s ostatnými planétami a civilizáciami bude zároveň vytvorenie aj jednotnej Ultimátnej svetovej meny. Nová Ultimátna celoplanetárna mena bude mať názov "Urantia", čo je pôvodný a originálny názov našej planéty Zem v Univerzálnom prastarom vesmírnom jazyku a od tohoto názvu boli odvodené napr. aj názvy "Gaia" - názov planéty Zem v gréckej mytológii či názov "Midgart" -  názov planéty Zem v severskej/nórskej mytológii.

Uvádzame jeden z mnohých príkladov výhody jednotnej planetárnej meny a jej použitia. Predstavte si situáciu, že cez portál budete cestovať na inú planétu napr. za účelom dovolenky. Na tej planéte budete už schopní zaplatiť za Váš suvenír už menou Urantia, ktorá reprezentuje našu planétu a dáva zároveň aj povedomie o našej planéte či jej existencii. Pre tieto a mnohé ďalšie účely je optimálnejšie a jednoznačne aj jednoduchšie a rozhodne potrebné, aby naša planéta mala jednotnú menu...

Maximalizácia našich ziskov a ich spätné reinvestovanie do Projektu spolu s Vašími finančnými darmi zabezpečia financie potrebné pre podporu nášho vývoja a výskumu a pre dosiahnutie všetkých našich Ultimátnych cieľov a zámerov

Všetky karty sú Projektom vyložené na stôl - Vaše právo na sledovanie a overenie priebehu a plnenia sľubov Projektu

Ako osoby finančne podporujúce náš projekt a jeho vývoj a výskum, či už objednaním/absolvovaním našich služieb, zakúpením našich produktov alebo Vašími finančnými darmi, si zaslúžite a zároveň máte plné právo, aby sme Vám, ako sa hovorí, "vyložili všetky karty na stôl". Inými slovami, máte plné právo vedieť, čo sme už dosiahli, čo máme už za sebou; kde sa v súčasnosti nachádzame a kam smerujeme resp. za akým účelom chceme použiť všetky financie a naše zisky.

Zároveň máte plné právo sledovať a overiť si priebeh Projektu, použitie financií. Pre tento účel nám slúžia:

1. Na našej stránke sú všetky informácie a záležitosti, ktoré sme už dosiahli a ktoré máme už za sebou. Zároveń, všetky pohľadávky popísané v nasledovných riadkoch budú postupne, ako ich budeme plniť, z tejto časti stránky "Vývoja a výskumu" zmazané a budú následne integrované do iných relevantných častí našej stránky už ako hotové a vyriešené a samozrejmé záležitosti a/alebo jednotlivé transakcie sú/budú zobrazené na Transparentných účtoch Projektu. Akékoľvek zmeny na našej stránke sú Vám komunikované automatizovane telepaticky a to srkz Vašu intuíciu (Viď podrobnejšie v našich Spoločných podmienkach Projektu).

2. Odkazy na Transparentné účty (výpis týchto účtov je sprístupnený verejnosti) ako dôkaz, že financie idú skutočne tam, ako náš projekt prehlasuje, sú dostupné taktiež v Spoločných podmienkach Projektu.

3. Úplne na spodku stránky sú dostupné jazykové verzie stránky, kde môžete sledovať priebeh pridávania ďalších jazykových mutácií.

Zoberte prosím na vedomie, a zároveň ako čitateľ a teda aj Klient nášho projektu ste povinný byť si vedomý, akceptovať a súhlasiť, že VŠETKY nasledujúce vymenované náklady sú prosím nutné a povinné za účelom Globálnej transformácie a napredovania našej planéty. Inými slovami, bez týchto nákladov sa Globálna transformácia a tým pádom aj náš Projekt a technológie nikdy neposunieme vpred. Zároveň ste prosím povinný byť si vedomý a súhlasiť, že náš Projekt, jeho produkty a služby, slúžia pre Vás ako jedna z mnohých príležitostí urobiť niečo ako pre seba tak aj pre našu planétu. Podrobnejšie v našich Všetkých podmienkach Projektu.

Pravidelné ročné náklady

Náklady na chod stránky - webhosting, webpriestor domény: cca 9000 CZK, 1 rok. Náklady sa dajú minimalizovať, optimalizovať ale aj eliminovať v podobe investície v podobe zaplatenia zľavnenej celkovej sumy na 10 rokov.

Náklady pre Virtuálne sídla právnych subjektov Projektu, kde každý právny subjekt je podľa legislatívy povinný mať sídlo: 5750 CZK, 1 právny subjekt, 1 rok.

Pravidelné mesačné náklady

ÚČTOVNÍCTVO A MZDOVÁ AGENDA, ktoré je spoločnosť povinná viesť podľa požiadaviek legislatívy

2117,50 CZK mesačne, Cena sa môže priebežne zvyšovať na základe zmluvy s účtovnou firmou, kde cena sa odvíja od počtu mesačne spracovaných dokladov.

Keď spoločnosť dosiahne určitý obrat predpísaný legislatívou, Spoločnosť je povinná sa zaregistrovať aj pre platbu DPH, ktorej účtovníctvo bude ďalší povinný náklad v podobe dodatočnej zmluvy s účtovnou firmou.

Zároveň je Projekt povinný odvádzať potrebné dane - daň z príjmu právnickej osoby či DPH a to o frekvencii vždy podľa aktuálne platných právnych predpisov a výške odvodov podľa obratov či ziskov Projektu.

Avšak, za účelom optimalizácie daní je cieľom a účelom Projektu založiť Nadačný fond ako neziskovú časť Projektu a prepojiť ho s našou ziskovou časťou. Nie je nelegálne optimalizovať dane, nelegálne je neplatiť dane vôbec.

PRAVIDELNÉ NÁKLADY PRE JEDNATEĽA, Radovana Babica, kde jednateľ je najvyšší štatutárny orgán spoločnosti a jeho funkcia je vyžadovaná legislatívou

Nasledujúce ceny sú optimalizované na základe faktov a argumentov, že reprezentujú optimálnu sebahodnotu projektu a jednateľa ktorý má v Projekte mnohé funkcie a zodpovednosti a ktorý náš projekt zároveň zastupuje a reprezentuje.

UBYTOVANIE:

30 000 CZK mesačný nájom. Vzhľadom k tomu, že náš projekt má sídlo v oblasti Praha 3, a kde zároveň je Projekt v tejto oblasti zaregistrovaný aj na príslušných úradoch, je optimálne, aby aj Radovan za účelom vyrovnania a harmonizácie energií býval v tejto oblasti resp. mal v nej minimálne prechodný pobyt po dobu 5-10 rokov resp. kým nezíska v ČR trvalý pobyt a české občianstvo, čo súvisí zároveń aj s Globálnou transformáciou a teda aj ČR a Projektu (ktorého cieľ a účel je operovať globálne) ako geocentrálneho stredu transformácie pre celú planétu a teda aj Ultimátneho uzemnenia Projektu, kde takéto uzemnenie je pre transformáciu optimálne a potrebné. Rovnako si Radovan zaslúži mať aj v tomto smere svoju optimálnu sebahodnotu.

Avšak naším cieľom a súčasťou vývoja a výskumu je zároveň nájsť spôsob, ako kompletne eliminovať aj tento náklad v podobe investície kúpy nemovitosti, ktorá si bude plniť mnoho účelov: ubytovanie + napr. výskumné laboratórium pre Projekt + napr. súčasť komplexu globálnej centrálnej celoplanetárnej veže popísanej v tejto sekcii našej stránky a pod.

V takomto prípade sa eliminuje náklad na mesačný nájom, avšak z toho vznikne nová legislatívou určená daňová povinnosť ako napr. daň z pozemku a pod., ktorá bude už omnoho menšia než samotný mesačný nájom...

Kvalitná (čo najmenej resp. kompletne nechemizovaná) a optimálna STRAVA:

cca 7000 CZK mesačne. Avšak, vzhľadom k tomu, že jeden z našich ultimátnych terapeutických cieľov je dosiahnuť aj kompletnú elimináciu potreby jedla, vďaka Radovanovej neustálej každodennej práci na sebe a jeho neustálom sebarozvoji, tieto náklady na stravu budú do budúcna taktiež kompletne eliminované.

MESAČNÁ ODMENA JEDNATEĽOVI:

Minimálna mzda (Podľa vždy aktuálne platných právnych predpisov) je Radovanovi vyplácaná vzhľadom k tomu, že sa už odosobnil od mnohých materiálnych a pozemských potrieb, nepotrebuje žiadny luxus, nejde mu o vlastný zisk, nepociťuje osobný hlad po peniazoch, našiel optimálnu pokoru. Avšak i napriek týmto vymenovaným aspektom si Radovan zaslúži mať plnohodnotný, avšak optimálne skromný a pokorný aj jeho súkromný život. Tieto náklady spoločnosti spočívajú podľa požiadaviek legislatívy v podobe Superhrubej mzdy ktorá zahŕňa odvody zamestnanca ale aj zamestnávateľa - daň z príjmu fyzickej osoby, sociálne poistenie, zdravotné poistenie a čistá mzda, ktorá je osobe vyplácaná na jeho súkromný účet.

Zoberte prosím na vedomie, že mnohé nasledovné použitie financií sú vo väčšine prípadov odhad na základe mnohých cenových ponúk a nášho vlastného prieskumu cien a jedná sa zároveň o JEDNORÁZOVÉ investície. Cenové odhady sú v českých korunách (CZK).

Príležitostné jednorázové náklady

Chod Projektu môže vyžadovať aj ďalšie náklady, ktoré sa platia podľa potreby, avšak jednorázovo. Jedná sa v neposlednom rade o: Cestovné náklady; Právne poradenstvo (reálnou pozemskou registrovanou firmou); Náklady jednateľa, ktoré jednateľ vynaložil pre výkon jeho funkcie a pre potreby Projektu; Ultimátnym cieľom projektu je pokryť VŠETKY dostupné a relevantné marketingové a reklamné kanály - Neustála SEO optimalizácia stránky, Reklama a Marketing jednorázovo a/alebo pravidelne mesačná atď; Náklady na Lobbing skrz Public relations agentúru; Náklady spojené s vývojom vývoja a výskumu a to vrátane kúpy elektrického auta (Pravdepodobne značky Tesla) za účelom vývoja agregátov na voľnú energiu za účelom zverejnenia aj tohoto produktu pre verejnosť; Spolupráca s lekármi; Náklady potrebné pre uzemnenie a usídlenie Jednateľa v Prahe 3 vrátane získania nájomnej zmluvy a následného vybavenia a získania prechodného pobytu u cudzineckej polície, kde prechodný pobyt je taktiež legislatívna požiadavka (cca 2000 CZK) a mnohé iné druhy nákladov, ktoré tu nie sú spomenuté a/alebo ktoré tú môžu byť priebežne aktualizované...

Právne služby - Poradenstvo, Revízie, Zastupovanie pred úradmi, Registrácie

Jednorázové ciele a zámery potrebné a nutné a dosiahnuť skrz právne služby:

Kompletné preštudovanie našej stránky; Revízia Spoločných podmienok Projektu; Revízia Podmienok a reklamačného poriadku pre službu Terapia; Revízia zakladateľske/nadačnej listiny pre Nadačný fond; Založenie nadačného fondu; Vytvorenie darcovskej zmluvy; Vytvorenie zmluvy o tichom spoločenstve pre investorov; Revízia argumentov Prirodzeného monopolu a príprava podkladov pre následnú Registráciu Projektu ako prirodzený monopol na ÚOHS; Poradenstvo/registrácia odborných garantov; získanie špecifických povolení -  povolenie pre prácu s rádiovými vlnami (potrebné pre teleportáciu).

Cena: 121 000 CZK vrátane DPH.

Modernizácia spôsobov platby, integrácia platobnej brány predovšetkým za účelom možnosti platby kartou

Globálny prieskum trhu požiadaviek Klientov ukázal a potvrdil ich preferencie a potreby pre dodatočný spôsob platby - platba kartou.

Cenová ponuka programátora pre integráciu platobnej brány GoPay za účelom dodatočnej možnosti plaby kartou, Paypal: cca 9000 CZK

Reklama nášho Projektu v podobe plošnej inzercie v novinách Metro.cz za účelom privedenia nových čitateľov a Klientov na našu stránku

Cena za umiestnenie plošného inzerátu o rozmere 121 mm x 95 mm s odkazom na našu stránku v novinách Metro.cz: 96 214 CZK vrátane DPH. Pokrytie predstavuje v celej ČR na autobusových, vlakových či metro staniciach, nemocnice, reštaurácie, pracovné úrady, sociálne zariadenia atď.

Kompletné naštudovanie našej stránky a následné príprava podkladov pre masívnu prezentáciu projektu v českých mainstream médiách pomocu Public relations agentúry

 • Naštudovanie materiálov: 56 628 CZK s DPH
 • Analýza konkurenčného prostredia a prieskum trhu: 15 125 CZK s DPH
 • Kvalitatívny prieskum argumentačných prvkov: 121 000 CZK s DPH
 • Príprava podkladov a návrhov pre komunikáciu s médiami: 19 965 CZK s DPH


Zaplatenie pohľadávok v podobe nákladov nutných a potrebných pre vznik a založenie našej spoločnosti s.r.o k dátumu 08.10.2018, čo je dátum, kedy bola naša spoločnosť založená

Celková jednorázová finálna výška pohľadávok: 350 000 CZK

Táto suma zahŕňa všetky náklady, ktoré boli potrebné pre založenie a vznik našej s.r.o spoločnosti: SEO konzultácie, právne poradenstvo, rôzne odborné konzultácie k relevantným problematikám Projektu, cestovné náklady, globálny prieskum trhu, tvorba na mieru grafických materiálov, obrázkov, 3D modelov, zakúpenia vysokokvalitných obrázkov z fotobaniek, produkcia a publikovanie video materiálov, preklady, právne poradenstvo, vývoj a výskum, automatizácia služieb, pilotné testovanie služieb u Klientov a uvedenie služieb na trh atď...

Registrácia ochranných známok vrátane loga za účelom dosiahnutia registrovaných ochranných známok ® na Úrade priemyselného vlastníctva s platnosťou na 10 rokov

1 ochranná známka, 1 štát - ČR: cca 10 000 CZK.

1 ochranná známka, štáty Európskej Únie: cca 33 000 CZK.

1 ochranná známka, celý svet: cca 200 000 CZK.

I napriek mnohým existujúcim materiálom o Atlantíde sú primárne pre SR a ČR ale aj pre ostatné krajiny potrebné Profesionálne preklady kompletného Príbehu Všetkých potopených kontinentov z ENG do príslušných jazykov

Informácie resp. stránky potrebné a nutné v rámci transformácie preložiť z ENG do SK, CZ a iných jazykov:

www.atlantishistory.info a www.mcmillinmedia.com/atlantis-project

Dohodnutá Cena pre jednorázové zakúpenie autorských práv potrebných pre preklad: 5000 USD (cca 145 000 CZK)

Následné preklady materiálov z ENG do jedného iného jazyka: cca 500 000 CZK


Profesionálne preklady stránky do ďalších jazykových verzií

Cena: cca 500 000 CZK až 1 milión CZK pre 1 jazykovú mutáciu.

Cena zahŕňa:

 • Preklad textov.
 • Dabovanie audio a video materiálov do príslušného jazyka.
 • Postprodukcia týchto materiálov do finálneho audio-video materiálu.
 • Nahodenie prekladov na našu webstránku.

V súčasnosti (Január 2019) naša stránka plne operuje v jazykových verziách Slovenčina a Čeština a cca 5% stránky je už preloženej aj do anglického jazyka.

Vybudovanie centrálnej planetárnej veže

Cena: Rádove trilióny CZK

Cena zahŕňa:

1. Za účelom optimálnej harmónie a rezonancie veže s planétou ale aj s vesmírom, je potrebné zakúpenie, zabezpečenie a zaistenie optimálneho pozemku, ktorý je bohatý na zemské siločiary (Ley lines)/Tellurické prúdy, ľudovo nazývané vysokoduchovné a spirituálne miesto.

2. Materiály za účelom ochrany veže - Materiály musia byť top kvalitné, ohňovzdorné, veža musí byť chránená proti Rušivým elementom civilizácie ako rádiové vlny, Elektromagnetický smog; Veža musí byť chránená proti škodlivým magnetickým, seizmickým, atmosferickým vplyvom, rovnako musí byť chránená aj proti prípadným vojenským útokom - aplikácia energetického štítu (force field).

3. Výstavba veže spolu s jej extrémne presnou a silnou mechanickou odolnosťou.

4. Vzhľadom k tomu, že spomenuté účely veže vyžadujú obrovskú spotrebu energie, veža musí mať samostatný zdroj energie v podobe agregátu na voľnú energiu a musí byť energeticky kompletne nezávislá od bežnej elektrickej siete.

5. Zariadenie na prepojenie veže so zemou.

6. Vývoj, Výroba, nákup a integrácia supermodernej techniky, elektroniky a precízne a jemne nakalibrovaných prístrojov za účelmi:

 • Automatizácia technológie za účelom, aby technológia fungovala nonstop, samostatne bez nutnosti ďalšej ľudskej intervencie.
 • Integrácia automatizovaných samoúdržbových a samoopravných mechanizmov.
 • Vývoj, nákup a integrácia elektroniky pre spojenie a harmonizácie s naším kryštálovým tímom.

7. Testovanie a dolaďovanie technológie predtým než bude technológia dostupná pre verejnosť.

8. Ďalšie účely veže: Veža bude mať okrem vyššie spomínaných účelov, teda prijímania teleportovaných materiálov z iných planét a následnej teleportácie produktov v rámci našej planéty, aj ďalšie účely v podobe pokročilejšej technológie, než je dnešná moderná rádiová technika:

 • Nebude produkovať žiaden elektromagnetický smog.
 • Nebude mať škodlivé účinky na živé organizmy, prírodu a planétu.
 • Nebude ovplyvňovaná atmosferickými vplyvmi.
 • Veža resp. technológia, ktorá bude operovať/mať dosah v rámci našej planéty ale aj mimo našej planéty atď.
 • Veža nahradí resp. eliminuje potrebu akýchkoľvek satelitov nachádzajúcich sa mimo planétu.

Jej ďalšie účely teda budú:

 • Podpora a urýchlenie telepatickej terapie.
 • Otváranie portálov v neobmedzených množstvách, na ľubovoľné vzdialenosti.
 • Centrálna celoplanetárna telekomunikačná veža + televízna veža + veža poskytujúca internet - napr. kdekoľvek na planéte či mimo planétu sa nachádzate, všade sa budete vedieť napojiť na jedno a to isté wifi.
 • Ultimátna a trvalá stabilizácia celoplanetárnych atmosférických vplyvov a kontrola resp. regulácia a optimalizácia počasia.
 • Centrálne GPS.
 • Veža bude kľúčovým komponentom pre vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna.