2. Vývoj a výskum v oblasti prírodných, technických a sociálnych vied; Ultimátne a Globálne ciele nášho projektu

07.10.2018

Produkcia filmov; Voľná energia; Antigravitácia; Riešenia pomocou Teleportácie - Domáci, kanalizačný či jadrový odpad, skládky; Cestovanie; Výrobné technológie, logistika, kuriérne, doručovacie a poštové služby; Distribúcia vody; Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Obsah

Ultimátna technológia určená pre produkciu filmov

Agregáty na voľnú energiu

Stroje fungujúce na Antigravitačný pohon

Cestovanie pomocou Teleportácie

Teleportácia materiálov.

Materializácia a zhmotňovanie objektov; Myšlienkové formácie; Pokročilá a Ultimátna 3D tlač.

Ďalšie využitia zhmotňovania, odhmotňovania a teleportácie:

 • Distribúcia vody.
 • Riešenie odpadu vrátane kanalizačného odpadu.

Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Ultimátna technológia určená pre produkciu filmov

Predstavte si zariadenie, ktorého účel je vyprodukovať akýkoľvek film a zároveň takéto zariadenie dokáže kompletne eliminovať náklady na hercov, náklady na kameramanov, technikov, náklady na techniku, rapídne sa zníži doba produkcie filmu. Inými slovami, predstavme si, že režisér operuje zariadenie, ktoré vie skrz vzdialené prezeranie (Remote viewing, podobné mentálnemu ďalekohľadu) nahliadnuť kamkoľvek - do minulosti, do pararelných realít, do budúcnosti. Herci si napr. už v minulosti svoje "odhrali" v tom smere, že udalosť sa už v danom časovom období udiala. Tam stačí režisérovi už len zaznamenať scény v patričných uhloch, vzdialenostiach a pod. Taktiež zariadenie bude napojené priamo na myseľ režiséra, ktoré bude vedieť zároveň režisérovu predstavu aj manifestovať, kde takto sa môže dodatočne manifestovať priamo z mysle režiséra aj hudobná kompozícia k filmu čím sa eliminujú napr. náklady spojené s hudobnou kompozíciou.

Ako ďalšie zariadenie, predstavte si, že ste novinár/reportér a pracujete pre nejakú televíziu alebo že ste televízia. Televízia Vás niekam vyslala natočiť reportáž. Avšak predstavte si, že nemáte pri sebe kameramana, ale máte pri sebe plne automatizovanú kameru (Self reliable/sustainable camera), môžeme ju nazvať aj "dron kamera". Kamera sa vnáša, má svoj nezávislý a neobmedzený zdroj energie potrebný pre jej funkciu a sníma Vás v potrebnom uhle, vzdialenosti, a prenáša signál do televízie či priamo live stream a to nielen v rámci našej planéty. V takomto prípade sú taktiež kompletne eliminované napr. náklady na kameramana. Predstavte si, že robíte reportáž na inej planéte, na ktorú sa dostanete resp. teleportujete napr. cez portál (popísaný nižšie), a signál z takejto planéty je prenášaný na našu planétu a to na neobmedzené vzdialenosti. Ako inšpirácia pre takúto plne automatizovanú kameru nám slúžil animovaný seriál Galaktický futbal (originálny angl. názov Galactic football)...

Agregáty na voľnú energiu

Stručný popis

Agregát na voľnú energiu zachytáva okolité prirodzené energie 7 základných elementov, ktoré sú dostupné nonstop a v neobmedzených množstvách a následne ich premieňa na čistú elektrickú energiu (True Green Energy source) - Žiadne škodlivé vibrácie ktoré by prostredie rušili; neznečisťuje životné prostredie; žiadny elektromagnetický smog; žiadne CO2 či iné emisie; odolnosť voči vedľajšícm účinkom "modernej doby" - Voči znečisteniu, voči Elektromagnetickému smogu, voči rádiovým vlnám, voči radiácii atď.

Takýto zdroj energie je považovaný za NEvyčerpateľný zdroj.

Ďalšie výhody

Žiadne rotačné či mechanické časti.

Vysoká mechanická odolnosť.

Veľmi dlhá trvácnosť.

Agregát generuje elektrickú energiu nonstop cez deň; v noci; za akéhokoľvek počasia; akéhokoľvek ročného obdobia; akýchkoľvek atmosferických podmienok; za dažďa; v akomkoľvek prostredí a pod.

Agregát slúži VÝLUČNE a EXKLUZÍVNE za účelom NEcentralizovaného zdroja energie - Nie je žiadna centrálna elektráreň, každý prístroj/domácnosť má svoj vlastný zdroj energie. Týmto sa eliminuje závislosť zariadení na centralizovanom spôsobe distribúcie elektrickej energie...

Stroje fungujúce na Antigravitačný pohon - Lietajúce autá, Vznášadlá, Lietadlá, Vesmírne lode a pod.

Stručný popis

Stroj je vyrobený z materiálov, ktoré, rovnako ako Agregát na Voľnú energiu, taktiež nonstop zachytávajú okolité prirodzené energie 7 elementov, ktoré sú v neobmedzených množstvách. Tieto energie sú následne v prístroji premenené na elektro-magnetickú energiu ktorá zabezpečuje antigravitačný pohon stroja.

Výhody

Inými slovami, takýto prístroj má vertikálny vzlet - nepotrebuje žiadnu rozletovú dráhu; žiadne krídla; žiadne pneumatiky; žiadne spaľovacie motory - po zaplatení produktu za pohon už neplatíte; žiadne rotačné či mechanické časti a pod. V skratke, produkt má mnohé rovnaké výhody ako agregát na voľnú energiu.

Takéto prístroje dokážu lietať vo vzduchu a zároveň plávať pod vodou a zároveň lietať aj vo vesmíre.

Samozrejmosťou prístrojov je samozrejme aj super-moderná elektronika, navigačné systémy a pod.

Stroje budú ovládané

Priamo Vašou mysľou.

Na báze autopilota (Na podobný štýl ako vedelo auto Kitt šóférovať samé v TV seriály Knight Rider) v podobe našej reálnej/ NEumelej inteligencie - Skúsení piloti z nášho kryštálového tímu

Stroje budú ovládané Vami manuálne a to buď kompletne alebo v kombinácii s mysľou či autopilotom.

Teleportácia

"Heimdallr - Otvor portál"

Pre vás, ktorí ste videli film Thor od spoločnosti Marvel, určite si spomeniete na známu pasáž a známu frázu "Heimdallr otvor portál". Heimdallr je bytosť zo severskej/nórskej mytológie. Mal mnoho funkcií. Jednou z nich bola funkcia "vrátneho" - Na okraji Asgardu Bol strážca Bifrostu, dúhového mostu ako formy teleportačnej technológie, ktorú popisuje severská mytológia a jeho úlohou bolo otváranie portálov z/do Asgardu a to v neobmedzených množstvách, pre kohokoľvek, kamkoľvek a na akúkoľvek vzdialenosť. Heimdallr je taktiež inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme a naďalej pokračuje tam, kde skončil za jeho života - aj v našom projekte má na starosti portály a veľmi rád ich bude pre Vás otvárať...

Teleportácia skrz Portál

Princíp našej formy teleportácie spočíva v tom, že či už Vašou mysľou alebo napr. Vaším autom a za pomoci Heimdallra otvoríte portál medzi miestom, kde sa nachádzate a miestom kam sa chcete premiestniť, čo je ešte dokonalejšia a vylepšená forma teleportácie a cestovanie na vzdialenosti než technológia Bifrostu. Následne cez portál prejdete do požadovaného miesta na rovnaký spôsob, ako keď prejdete cez otvorené dvere z jednej miestnosti do inej miestnosti.

Teleportácia materiálov z iných planét na našu planétu

Riešenie samotného dodávania materiálov bude spočívať práve v teleportácii týchto materiálov z iných planét na našu planétu. Na inej planéte sa potrebné množstvo daného materiálu odhmotní - dematerializuje sa (premení sa na elektrický/svetelný signál). Následne sa prenesie cez neobmedzené vzdialenosti na našu planétu. Tieto signály samozrejme nebudú škodlivé ani pre živé organizmy ani pre našu planétu, žiadny Elektromagnetický smog a pod.

Na našej planéte musíme mať centrálne zariadenie, ktoré je schopné tieto teleportované signály z iných planét prijať...

Jedna Centrálna Ceoplanetárna veža (Obrázok je ilustračný)

Na našej planéte je potrebné vybudovať hardware potrebný ako medzikrok pre dosiahnutie vyššie spomínaných zámerov. Riešenie spočíva vo vystavaní jednej centrálnej celoplanetárnej veže, ktorá bude dokonale v harmónii a v rezonancii s našou planétou ale i s vesmírom a ktorá bude mať niekoľko účelov.

Účel veže bude prijímať teleportované materiály z rôznych planét - teleportovaný materiál č.1 je prijatý z jednej planéty, teleportovaný materiál č.2 je prijatý z inej planéty atď.

Následne, úlohou veže bude zmiešavanie týchto teleportovaných signálov do podoby signálu finálneho produktu.

Následne veža teleportuje finálny produkt, zmiešaný už z rôznych materiálov, ku Klientovi, kde finálne štádium teleportácie bude zhmotnenie a 3D tlač resp. 3d zhmotnenie daného produktu u Klienta a to na ľubovoľnú vzdialenosť a bez ohľadu, kde na planéte sa Klient nachádza.

Doručenie produktu Klientovi: Zhmotnenie a materializovanie objektov, Myšlienková forma, Myšlienková projekcia, Ťulpa(s), Pokročilá 3D tlač resp. 3D zhmotnenie

Výhodou je, že pre dodanie Vášho produktu nebudeme potrebovať ani sklady; ani zariadenie, kde sa objekt zhmotní naspäť resp. kde sa objekt premení z elektrického signálu naspäť na hmotu; ani továrne na výrobu. Objekt sa jednoducho, ako finálne štádium teleportácie, instantne/okamžite zhmotní a materializuje priamo u Vás resp. na Vami určenom mieste.

V prvom momente sa to môže javiť akoby sa objekt zjavil odnikiaľ. Avšak vzhľadom k tomu, že princíp spočíva v teleportácii, sa objekt následne zjaví do formy akú potrebujeme. Táto finálna časť procesu môže byť porovnateľná resp. sa môže považovať ako pokročilejšia, efektívnejšia, dokonalejšia a ultimátna variácia technológie 3D tlače. Takýmto spôsobom je možné vyrobiť akýkoľvek produkt, v akýchkoľvek veľkostiach, farbách, množstvách a zároveň je možné tieto produkty touto technológiou doručiť kamkoľvek na neobmedzenú vzdialenosť a bez ohľadu, kde sa na našej planéte nachádzate.

Uvádzame niekoľko príkladov tejto našej vízie, ako to vyzerá v praxi. Avšak možnosti aplikácie technológie sú neobmedzené

Príklad č.1

Predstavte si, že si u nás zakúpite agregát na voľnú energiu pre Vaše auto, ktoré má spaľovací motor. Po zaplatení produktu sa Vaše auto s komponentami na spaľovací motor okamžite a behom niekoľkých sekúnd premení, pretransformuje na elektrické auto s elektrickým motorom a agregátom na voľnú energiu, ktorý bude toto auto poháňať...

Príklad č.2

Predstavte si, že si u nás zakúpite agregát na voľnú energiu pre Vaše elektrické auto, ktoré má batériu. Po zaplatení produktu sa Vaša batéria a jej príslušné komponenty okamžite a behom pár sekúnd premenia/pretransformujú na agregát na voľnú energiu, kde následne to bude práve už agregát, ktorý bude Vaše auto poháňať...

Príklad č.3

Predstavte si, že si u nás zakúpite produkt ako napr. vznášajúce sa auto, lietadlo, vesmírnu loď, vlak, loď či akýkoľvek iný náš produkt. Po zaplatení proudktu sa produkt u Vás resp. na Vami na to určenom mieste zhmotní/objaví okamžite resp. do pár sekúnd od zaplatenia...

Príklad č.4

Predstavte si, že si u nás objednáte výstavbu rodinného domu. Po Vašom odsúhlasení všetkych detailov Vášho domu v spolupráci s našími architektami a špecialistami prebehne 3D preliadka, 3D simulácia a pod. Následne sa po zaplatení produktu Váš dom okamžite a behom pár sekúnd od zaplatenia jednoducho zhmotní a objaví na pozemku pre tento účel určenom...

Príklad č.5

Pre vás ktorí máte napr. vytrhnuté zuby či amputované končatiny, pomocou technológie zhmotnenia a za pomoci našej terapie dosiahneme dorastenie Vašich zubov, končatín v čase rádove na sekundy či minúty...

Ďalšie využitia zhmotňovania, odhmotňovania a teleportácie: Distribúcia vody a riešenie odpadu

Distribúcia vody

Predstavte si, že máte doma malý satelit, cez ktorý prijímate signál teleportovanej vody. Satelit je napojený na zariadenie, ktoré tento elektrický signál premení naspäť na vodu a následne je zariadenie napojené na potrubný systém Vášho domu...

Riešenie domáceho odpadu vrátane kanalizačného odpadu

Predstavte si, že namiesto koša máte doma zariadenie, do ktorého vložíte odpad. Rovnako si môžete predstaviť, že kanalizačný odpad vtečie do zariadenia. U oboch typov odpadu následne zariadenie preloží odpad na elektrický signál a odpad sa následne dematerializuje (odhmotní sa) a následne sa teleportuje na príslušné miesta - napr. príslušné recyklačné strediská alebo sa odpad rovno vaporizuje tak, aby neškodil ani živým organizmom ani planéte; teleportuje sa naspäť k nášmu stvoriteľovi atď...

Riešenie akéhokoľvek vonkajšieho odpadu

Predstavte si akýkoľvek vonkajší odpad v podobe napr. odpadovej skládky, smetiska, cez skládku pneumatík či skládky jadrového odpadu a mnohé iné druhy odpadov. Predstavte si, že pomocou našej technológie odhmotnením a teleportáciou na rovnaký spôsob, ako je popísané v predchádzajúcom bode v súvislosti s domovým odpadom, takéto skládky zmiznú behom niekoľkých sekúnd bez ohľadu na ich veľkosť, obsah a bez ohľadu, kde na planéte sa skládka nachádza...

Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Všetky potopené kontinenty (Atlantída, Lemúria, Mu, Hyperborea, Rama) budú vyzdvihnuté jedným z nasledovných spôsobov alebo ich kombináciou z morského dna.

Prvý spôsob - Pomocou antigravitačných technológií na štýl ako je znázornené v tomto videu, v piesni Lemúria od Švédskej kapely Therion

Druhý spôsob: Teleportácia potopených kontinentov z morského dna

Druhý, pravdepodobne rýchlejší a efektívnejší spôsob, bude potopené kontinenty z morského dna jednoducho teleportovať na hladinu mora spolu so samoopravovacími vlastnosťami. Pre vás, ktorí ste videli filmy od J.K.Rowlingovej, "Harry Potter" alebo "Fantastické zvieratá a kde ich nájsť" (Anglický originál Fantastic beasts and where to find them), ste sa určite stretli s kúzlom "Reparo." Kúzlo je odvodené od anglického slova repair čo znamená oprava, opraviť. Kúzlo malo za následok to, že poškodený objekt sa po aplikácií "kúzla" (V našom ponímaní - v nastavení takejto formy pozitívneho zámeru v kombinácii s telekinézou) znovu vrátil do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal pred zničením a poškodením. Náš zámer bude teda spočívať práve v kombinácii teleportácie potopených kontinentov z morského dna v kombinácii s opravným mechanizmom "reparo", kde kontinenty sa na hladinu mora zhmotnia už v opravenej podobe - v takej podobe, v akej kontinenty boli pred ich potopením, pred ich zničením a pod. a ktoré môžu slúžiť ako múzeá, pocta a pamiatka pre civilizácie, ktoré kedysi existovali, ale zároveň tento účel môže slúžiť aj pre nový domov resp. domov a návrat mnohým z nás, ktorý sme v týchto potopených kontinentoch kedysi mali minulé životy, či sme dokonca zažili ich zánik a potopenie. Samozrejme takto nanovo zhmotnené kontinenty a svetadiely na hladine mora už NEbudú mať žiadne deštruktívne elementy či zbrane, ktoré boli zodpovedné práve za potopenie týchto kontinentov...

Čo obnáša Vybudovanie centrálnej planetárnej veže

1. Za účelom optimálnej harmónie a rezonancie veže s planétou ale aj s vesmírom, je potrebné zakúpenie, zabezpečenie a zaistenie optimálneho pozemku, ktorý je bohatý na zemské siločiary (Ley lines)/Tellurické prúdy, ľudovo nazývané vysokoduchovné a spirituálne miesto.

2. Materiály za účelom ochrany veže - Materiály musia byť top kvalitné, ohňovzdorné, veža musí byť chránená proti Rušivým elementom civilizácie ako rádiové vlny, Elektromagnetický smog; Veža musí byť chránená proti škodlivým magnetickým, seizmickým, atmosferickým vplyvom, rovnako musí byť chránená aj proti prípadným vojenským útokom - aplikácia energetického štítu (force field).

3. Výstavba veže spolu s jej extrémne presnou a silnou mechanickou odolnosťou.

4. Vzhľadom k tomu, že spomenuté účely veže vyžadujú obrovskú spotrebu energie, veža musí mať samostatný zdroj energie v podobe agregátu na voľnú energiu a musí byť energeticky kompletne nezávislá od bežnej elektrickej siete.

5. Zariadenie na prepojenie veže so zemou.

6. Vývoj, Výroba, nákup a integrácia supermodernej techniky, elektroniky a precízne a jemne nakalibrovaných prístrojov za účelmi:

 • Automatizácia technológie za účelom, aby technológia fungovala nonstop, samostatne bez nutnosti ďalšej ľudskej intervencie.
 • Integrácia automatizovaných samoúdržbových a samoopravných mechanizmov.
 • Vývoj, nákup a integrácia elektroniky pre spojenie a harmonizácie s naším kryštálovým tímom.

7. Testovanie a dolaďovanie technológie predtým než bude technológia dostupná pre verejnosť.

8. Ďalšie účely veže: Veža bude mať okrem vyššie spomínaných účelov, teda prijímania teleportovaných materiálov z iných planét a následnej teleportácie produktov v rámci našej planéty, aj ďalšie účely v podobe pokročilejšej technológie, než je dnešná moderná rádiová technika:

 • Nebude produkovať žiaden elektromagnetický smog.
 • Nebude mať škodlivé účinky na živé organizmy, prírodu a planétu.
 • Nebude ovplyvňovaná atmosferickými vplyvmi.
 • Veža resp. technológia, ktorá bude operovať/mať dosah v rámci našej planéty ale aj mimo našej planéty atď.
 • Veža nahradí resp. eliminuje potrebu akýchkoľvek satelitov nachádzajúcich sa mimo planétu.

Jej ďalšie účely teda budú:

 • Podpora a urýchlenie telepatickej terapie.
 • Otváranie portálov v neobmedzených množstvách, na ľubovoľné vzdialenosti.
 • Centrálna celoplanetárna telekomunikačná veža + televízna veža + veža poskytujúca internet - napr. kdekoľvek na planéte či mimo planétu sa nachádzate, všade sa budete vedieť napojiť na jedno a to isté wifi.
 • Ultimátna a trvalá stabilizácia celoplanetárnych atmosférických vplyvov a kontrola resp. regulácia a optimalizácia počasia.
 • Centrálne GPS.
 • Veža bude kľúčovým komponentom pre vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna.