6. Radovan Babic; Narodený roku 1987 v znamení raka: Terapia z minulosti do budúcnosti 1.diel; video publikované 11.03.2017; 57 minút 

13.11.2018

Náš projekt pokračuje tam, kde cesta Andreja Dragomireckého skončila. Ľudský mozog - najvýkonnejší počítač na svete. Komplexná terapia eklektizmom - Nájdenie príčin problémov a ich trvalé odstránenie integráciou a kombináciou mnohých terapeutických postupov. Radovan je naša "reálne žijúca osoba", ktorá náš projekt reprezentuje a zastupuje...