7. Radovan Babic: Emocionálna manipulácia; audio rozhovor publikovaný 13.06.2018; 1 a pol hodiny

15.10.2018

Ako vznikajú príčiny problémov v našom detstve...