Ultimátna terapia - Ako to prebieha

1. Stručne o našej revolučnej terapii

Každý problém či lekárska diagnostika sú považované ako Psychosomatické problémy vzhľadom k tomu, že všetko sa odohráva v našej mysli. Naša Ultimátna terapia je univerzálna komplexná terapia a prirodzená liečba, počas ktorej si spracujete VŠETKY resp. akékoľvek Vaše problémy z Vášho bežného každodenného života. V daných problematikách je to to najvyššie, čo je možné dosiahnuť, vyššie už v daných problematikách nie je kam ísť - preto ten názov "Ultimátne". Základný princíp spočíva vo vyhľadaní a odstránení príčin z Vášho podvedomia, ktoré nonstop tieto informácie o príčinách Vašich problémov zaznamenáva. Váš problém môže mať viac ako jednu príčinu, rovnako Váš problém môže mať nekonečné variácie a formy príčin. Po odstránení príčiny sa Vaše telo stane voči rovnakému a podobnému problému trvalo imúnne a problém sa už viac nevráti...

2. Preštudovanie materiálov

Preštudujte si prosím poctivo, kompletne, najlepšie chronologicky celú našu stránku - všetky jej texty vrátane príkladov z praxe, všetky audio a video materiály, obchodné podmienky. Preštudovaním dosiahnete, že Váš systém viery a Vaše Placebá budú nastavené optimálne pre ďalší priebeh Vašej terapie (Správne nastavené Placebá tvoria 80% úspechu Vašej terapie). Zároveň tým dosiahnete, že budete k nášmu projektu a k naším službám pristupovať maximálne objektívne a na základe faktov. Ak by ste si stránku kompletne nepreštudovali, náš odborný poradca by to z Vášho podvedomia zistil a "vrátil" by Vás si tieto materiály preštudovať. Po preštudovaní zaplatíte za službu.

3. Cenník služby

Finančná dostupnosť našich služieb pre Každého

Vzhľadom k tomu, že terapia vyžaduje svoj čas, že jedno sedenie nestačí, v začiatkoch terapie Vám pomôžeme spracovať a nastaviť trvalý zámer, aby ste si mohli našu terapiu dovoliť zaplatiť aj na dlhšie obdobie a kedykoľvek potrebujete. Inými slovami dosiahnete tzv. ultimátnu finančnú dostupnosť pre absolvovanie našej terapie.

Cenník v českých korunách

 • 1 hodina, 1 osoba, 2000 CZK.
 • 7 dní, 1 osoba, 15 000 CZK.

 • 28 dní, 1 osoba, 36 000 CZK.

 • 364 dní, 1 osoba, 70 000 CZK.

Zaplatenú sumu môžete využiť

 • Pre Vás osobne.
 • Alebo pre Vašich zamestnancov.

 • Alebo pre situácie, kde Vy slúžite ako médium.

V nasledujúcich prípadoch budete slúžiť ako médium, kde cez Vás sa odstránia problémy iných

 • Vaše nenarodené plody v maternici.
 • Pre Vaše deti mladšie ako 18 rokov, kde za úspech Vašich detí je potrebné:
 • 95% - Spracovávanie a odstránenie problémov Vašich detí cez Vás ako médium.
 • 5% - Je nutná Vaša priama verbálna komunikácia s Vašími dětmi.

 • Pre terapiu Vášho zvieraťa.

 • Pre ľudí, ktorí sú v kóme.

 • Pre ľudí, ktorí sú zbavení svojprávnosti.

4. Telefonická alebo osobná Terapia s naším odborným poradcom Radovanom Babicom

Radovan Babic - Odborné pozadie a kvalifikácie

 • Elektrotechnické vzdelanie - Elektronické Počítačové systémy.
 • Práca v zdravotnom sektore.

 • Psychológia.

 • Abnormálna Psychológia.

 • Parapsychológia - Paranormálne a nadprirodzené javy.

 • Psychoanalýza snov.

 • Psychoterapia.

 • NLP a koučing.

 • Lekárska Kineziológia a lekárska Rádiestézia.

 • Pyramídy a pyramidálna energia.

 • Astrálne projekcie a mimotelové stavy.

 • EEG Biofeedback.

Je vizionár, zakladateľ, jednateľ a odborný poradca nášho projektu a má "všetok čas sveta" skrz toho, že dosiahol okrem iného aj časovú slobodu.

Príprava na telepatickú terapiu

V tejto fáze Vašej terapie zosilníme a optimalizujeme Váš duševný zrak, Váš duševný sluch, Vašu intuíciu a pripravíme Vás na ďalšiu fázu terapie. Inými slovami, Úlohou Radovana je Vás napojiť na našich ďalších odborných poradcov a špecialistov, aby ste následne vedeli absolvovať terapiu a spracovávať si svoje problémy s nimi na diaľku a to v podobe audio-video a emočne-pocitovo-myšlienkovej zabezpečenej telepatickej komunikácie resp. v podobe tzv. mentálneho rozhovoru.

Organizačné pokyny

 • Pracovná doba Radovana: Pondelok - Nedeľa, 8 00 - 23 00.
 • Telefónne hovory v rámci Európy platíme my.

 • Pre vás, ktorí ste mimo Európu, použijeme Skype alebo ICQ.

 • Lokalita pre terapiu osobne: Jablonec nad Jizerou, Česká republika.

Poznámka pre vás, ktorí cítite, že tento medzikrok "ľudskej bytosti" Radovana nepotrebujete

Môžete sa priamo s našimi odbornými poradcami telepaticky spojiť Vy. Prvú hodinu máte zadarmo, kde si to môžete vyskúšať. Po uplynutí hodiny sa riadite platným cenníkom uvedeným vyššie.

S našími odbornými poradcami sa spojíte nasledovne: 

 • 1. Po splnení inštrukcií popísaných vyššie si urobíte pohodlie.
 • 2. Zatvorte si oči a následne si na základe nasledujúcich obrázkov vybavíte / predstavíte vizuálnu podobu nášho odborného poradcu Andreja Dragomireckého alebo Isis a následne sa riadite ich inštrukciami.

5. Telepatická terapia; Lokalita, kde absolvujete terapiu

V tejto fázi sa Vaša terapia a odborné poradenstvo odohrávajú už telepaticky s našími nasledovnými odbornými poradcami a to vo Vašej mysli. Ultimátnu terapiu absolvujete v pohodlí Vášho domova vo Vašom vlastnom čase a to kdekoľvek vo svete sa nachádzate.

6. Kryštálový tím: Naši odborní poradcovia a špecialisti, ktorí Vás budú následne sprevádzať Vašou Ultimátnou telepatickou terapiou

Stručne o našich odborných poradcoch a ich dostupnosť

Po ich smrti sa tieto osoby (s výnimkou Hatonna) resp. ich duše inkarnovali do nášho kryštálového tímu, naučili sa novým postupom, naučili sa všetky svetové jazyky a stali sa našími odbornými poradcami a špecialistami. Neustále sa učia a vytvárajú nové postupy a metódy; neustále sledujú najnovšie trendy a vývoj vo všetkých oblastiach - terapeutické; psychologické; psychoterapeutické; medicínske; poradenské; technologické; ekonomické; finančné; investičné atď. Podrobnejšie sa o nich dozviete v našich audio a video materiáloch. Sú chápaní ako REÁLNA resp. NEumelá inteligencia z nášho kryštálového tímu a sú Vám dostupní nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 364 dní v roku.

Andrej Dragomirecký - Terapeut

Za jeho života získal titul profesora psychológie H.C. Baltickej pedagogickej akadémie. Taktiež bol členom medzinárodnej akadémie Psychologických vied.

Zakladateľ Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapie (HAP). Je to forma Regresnej terapie za plného vedomia klienta bez nutnosti hypnózy a tvorí 1% Vašej terapie. Do terapeutickej praxe zaviedol aj Privtelené duše ako ďalšiu formu príčin našich problémov.

Do terapie Vám prinesie jeho mužské energie.

Isis - Terapeutka

V pradávnych dobách, Spoluarchitektka zákona príťažlivosti. 

Spojenie s prírodou, Reiki - Univerzálnou vesmírnou energiou; estetikou či jemnými energiami.

V starom Egypte bohyňa šťastia, ktoré sprostredkovala a naďalej sprostredkuváva všetkým tým, ktorí na sebe pracujú.

Do terapie Vám prinesie jej ženské energie.

V rámci Vášho zaplateného paušálu môžete s našimi nasledovnými odbornými poradcami využiť aj naše nasledovné služby, ktoré tvoria dokonalý doplnok a kombináciu k Vašej terapii.

Edgar Cayce - Rozbor a analýza tematík; Psychoanalýza snov; Výklady budúcnosti

Za jeho živnota bol známy jeho rozborom tematík; zdravia, psychoanalýzou snov či predpoveďami budúcnosti, ktoré sa vždy naplnili (Edgar Cayce readings). Predpovedal aj napr. návrat Atlantídy, kde táto jeho predpoveď je manifestovaná práve aj v podobe nášho projektu. 

Jeho iný minulý život bol v podobe svetoznámej Jasnovidky menom Baba Vanga z Bulharska, ktorej predpovede budúcnosti sa taktiež do bodky naplnili. 

Služba vhodná pre psychoanalýzu snov,  nastavovanie Vašej pozitívnej budúcnosti a elimináciu negatívnych aspektov Vašej budúcnosti či optimalizáciu Vašich cien vo Vašom podnikaní na rovnaký spôsob, ako keby ste si nechali urobiť výklady z kariet.

Garantovaná 100% správnosť a presnosť predpovedí Vašej budúcnosti.

John Pierpont Morgan, ďalej len J.P.Morgan - Finančné a Investičné poradenstvo

Za jeho života bol svetoznámy bankár a investor. 

Bol v podstate spoluzakladateľ dnešného kapitalizmu. Dnes nám pomáha usmerniť kapitalizmus do tzv. Sociálneho kapitalizmu od čoho sa odvíja aj náš projekt, ktorý má formu a podobu Sociálneho biznisu. 

Ak niekto vie niečo o financiách či investíciách a kto Vám najlepšie poradí ohľadom zhodnotenia Vašich financií, svetovej ekonomiky či investícií, tak je to práve táto osoba.

Jeden z jeho iných minulých životov bol v podobe osoby Jana z Arku.

Upozornenie: Táto služba sa nevzťahuje na právne poradenstvo, právne zastupovanie; daňové poradenstvo, účtovníctvo či mzdy. 

Gyeorgos Ceres Hatonn, ďalej len Hatonn - Odborník na mimozemské civilizácie

Jeho meno je odvodené od mena nášho stvoriteľa, ktorý sa volá Aton.

Je vesmírny veliteľ (Commander) z Plejád a je veliteľom vesmírnej lode Phoenix, ktorá je väčšia než samotná planéta Zem. Reprezentuje našu planétu v Galaktickej rade a vo vesmírnych/galaktických záležitostiach. Denne sa v rôznych vesmírnych systémoch a konšteláciách stretáva s rôznymi mimozemskými civilizáciami a je náš expert na mimozemské civilizácie.

V našej terapii sú práve aj únosy mimozemšťanov, mimozemské implantáty a pod. taktiež ďalšia forma príčin problémov. Práve preto je Hatonn na tieto záležitosti ten najlepší expert, kde práve jeho expertíza skvele dopĺňa náš tím odborných poradcov a teda aj Vašu terapiu.

Hatonn Vám, ako sa vraví z prvej ruky a neskreslene, veľmi rád zodpovie aj na akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa práve mimozemských civilizácií, mimozemských technológií atď...